Tương ứng Thiên - Địạ: TRÊN SAO - DƯỚI VẬY

+  Tứ nguyên biểu lộ (Tứ Linh diệu): Gồm Tam nguyên (Nguyên thủy là Cung) là 1. Cha (Cung 1 – Ý ...

Minh Triết Thiêng Liêng - Siêu Tri Thức

Bảy nhánh siêu tri thức cần nghiên cứu: 1. Bảy Cung, các Tinh quân Hy sinh, Bác ái và Tri thức. ...