* Tổng Hợp Tóm Lược Sách


Chia sẻ:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC
TÓM LƯỢC CÁC SÁCH VÀ THEO CHUYÊN ĐỀ

Mục lục:

PHẦN A – TỔNG HỢP TÓM LƯỢC CÁC SÁCH

+ Dưới Chân Thầy
+ Luận Về Lửa Càn Khôn tập I – II
+ Tham Thiền Huyền Môn
+ Ánh Sáng Của Linh Hồn
+ Ánh Sáng Trên Đường Đạo
+ Luận Về Huyền Linh Thuật/ Chánh Thuật

PHẦN B – TỔNG HỢP KIẾN THỨC THEO CHUYÊN ĐỀ

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản
– Các Chòm sao Vũ trụ
– Các Chòm sao Hoàng Đạo
Xem: Tổng Hợp Về Chu Kỳ
– Xem: Tổng Hợp Về Chòm SaoTinh Tòa

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản:

Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Phàm Ngã
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Linh Hồn
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản – Đặc Điểm – Tính Chất – Quy Nạp – Quản Về – Chủ Về 7 Cung
Xem: Tổng hợp về Mặt Trời/ Thái DươngCung Mặt Trời
Xem: Tổng hợp về Mặt Trăng và Cung Mặt Trăng
Xem: Tổng hợp về Cung Mọc
Xem: Tổng Hợp Về Cung Thể Cảm dục/ Xúc Cảm/ Vía / Tình Cảm
Xem: TH Về Quyền Năng Tâm Linh / Thông Linh/ Thần Thông
Xem: Tổng Hợp Về Mầu SắcÂm Thanh

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản:
– Quẻ dịch và Lục thú – Mười Thần
Âm dươngNgũ hành
– Mười Thần và Thần Sát trong tứ trụ

CÁC QUYỀN NĂNG – ĐẶC TÍNH – CAI QUẢN
QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT CẦN SUY NGẪM VÀ GHI NHỚ KỸ

+ Hành tinh – Các đặc tính hiển lộ (CTHNM 390):
Saturn       – chi phối các khả năng mộ đạo.
Mercury    – chi phối các khả năng trí tuệ.
Jupiter       – điều hành các khả năng tình cảm.
Mặt Trời    – điều hành các khả năng cai trị.
Mars         – chi phối các khả năng ích kỷ.
Venus       – chi phối các khả năng kiên trì.


Chia sẻ: