Tổng Hợp Bảy Cung – Tương Ứng


Chia sẻ:
BẢY CUNG – NGUỒN NĂNG LƯỢNG THẤM NHUẦN VŨ TRỤCON NGƯỜI
Theo giáo lý của Chân Sư 4e1116279c5743e9eb25371952482245TIỂU VŨ TRỤ  tương đồng với ĐẠI VŨ TRỤ
( Câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa nói
Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế”)
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ BẢY ĐẤNG KIẾN TẠOSÁNG TẠO VỀ BẢY CUNG
– CHỦ YẾU VỀ BÍ TRUYỀN

Tứ nguyên biểu lộ (Tứ Linh diệu): Gồm Tam nguyên (Nguyên thủy là Cung) là
1. Cha (Cung 1Ý Chí & Tinh Thần)
2. Con (Cung 2Bác ái & 4e1116279c5743e9eb25371952482245)
3. Mẹ (Cung 3Trí tuệ & Họat động)
4. Biểu lộ hợp nhất của cả 3 – Đại Vũ trụ
+ Tứ nguyên biểu lộ và 7 Đấng Kiến Tạo (seven Builders) xuất phát từ Mẹ (Ngôi 3 – Trí Tuệ Hoạt động) . (GLBN, 402)
a/ 7 Đấng Kiến Tạo là Trí Tinh Quân (Manasaputras), các con sinh ra từ Trí của Brahma, Ngôi Ba. (GLBN III, 540)
b/ Các Ngài biểu lộ để phát triển Ngôi Hai. (GLBN I, 108)
c/ Phương pháp của các Ngài là biểu lộ ra ngoại cảnh.
3. Năng lượng được khơi hoạt lại phóng vào không gian.
a/ Chúng là sự tổng hợp còn ẩn giấu (GLBN I, 362)
b/ Chúng là toàn thể mọi biểu lộ (GLBN I, 470)
c/ Chúng là tiền vũ trụ (GLBN I, 152, 470)
+ AkashaTiên thiên khí:biến phân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên (pregenetic matter). Trong lúc biểu lộ, Akasha tự biểu hiện ra dưới hình thức Fohat hay năng lượng thiêng liêng (divine Energy) và Fohat trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí (aether), không khí (air), lửa, nước, điện, dĩ thái, sinh khí và các tên gọi đại loại như vậy (LVLCK, 57)
+ Akasha: Định nghĩa; GLBN II, 538
Đó là tổng hợp của dĩ thái GLBN I, 353, 354
Đó là nguyên thể (essence) của dĩ thái GLBN I, 366
Đó là dĩ thái nguyên thuỷ (primordial ether) GLBN I, 585
Đó là Thượng Đế Ngôi Ba đang biểu lộ GLBN I, 377
( Bà H.P.B. định nghĩa Akasha theo các thuật ngữ sau GLBN II, 538:  AkashaTinh tú quangthể được định nghĩa bằng vài từ ngữ: đó là Linh hồn vũ trụ (Universal soul), cái Khuôn (Matrix) của vũ trụ, Bí Nhiệm Huyền Linh (Mysterium Magicum) từ đó mọi vật vốn hiện tồn được sinh ra do sự phân ly hay biến phân. Trong các sách huyền học khác, nó được gọi bằng các danh xưng khác nhau và có lẽ là sẽ có giá trị nếu chúng ta kê khai ra đây một vài trong số các danh xưng đó: có 2 yếu tố chung duy nhất với các biến phân của nó.

Đồng nhất (homogeneous)                                                            Phân hoá (differentiated)
1) Vật chất nguyên thuỷ vũ trụ chưa phân hoá                        1) Tinh tú quang (astral Light)
2) Dĩ thái nguyên thuỷ                                                                  2) Biển lửa (Sea of fire)
3) Thực thể nguyên thuỷ có mang điện                                      3) Điện năng (electricity)
4) Akasha                                                                                               4) Prakriti
5) Siêu tinh quang                                                                           5) Vật chất nguyên tử
6) Hoả xà (Fiery serpent)                                                             6) Tà xà (Serpent of evil)
7) Mulaprakriti          ……………………………………   7) Dĩ thái với 4 tiểu phân của nó: Phong, hoả, thuỷ, địa
8) Vật chất tiền căn nguyên

Bản Nguyên Vô Hạn Bất Di Dịch – Một Thực Tại Tuyệt Đối vốn có trước mọi Đấng biểu lộ hữu hạn+ Bản Nguyên đó vượt ngoài tầm và phạm vi hiểu biết của bất luận ý tưởng hay cách diễn đạt nào của con người.
+ Vũ trụ biểu lộ được chứa đựng trong Thực Tại Tuyệt Đối này và là một biểu tượng có hạn định của Thực Tại Tuyệt Đối đó. Trong toàn thể Vũ Trụ biểu lộ này, có 3 trạng thái được nhận thức.
LVLCK, 29
Ba Trạng Thái
VŨ TRỤ BIỂU LỘ
Vũ Trụ Thượng Đế
Ngôi Một
Vũ Trụ Thượng Đế
Ngôi Hai
Vũ Trụ Thượng Đế
Ngôi Ba
LVLCK, 29
Đặc TínhVô ngã và vô hiện, có trước Vũ Trụ Biểu Lộ.Tinh Thần -Vật Chất,
Sự Sống, Tinh Thần
của Vũ Trụ
Thiên Ý Hồng Nguyên Vũ Trụ, Linh Hồn Vũ Trụ Đại Đồng.  
Đấng Vũ trụ tam phân – Hình Thành Các Thái Dương Hệ – Mỗi TDH (Tam phân) là sự biểu lộ của 1 Đấng Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ).
Mô tả 3 trạng thái hay 3 ngôi (Cơ đốc Giáo) của TDH tam phân
Ngôi Một:
Chúa Cha, 
 Ngôi Hai:
Chúa Con. 
 Ngôi Ba:
Chúa Thánh Thần
 
Sự Sống.
Ý chí. Thiên Ý
Tâm Thức.
Bác Ái 4e1116279c5743e9eb25371952482245
Sắc tướng.
Thông t
uệ hoạt động. 
 
Năng lượng dươngNăng lượng thăng bằng.Năng lượng âm. 
LỬA ĐIỆN hay
TINH THẦN
LỬA THÁI DƯƠNG hay LINH HỒNLỬA DO MA SÁT
hay Xác Thể/ Vật Chất.
LVLCK, 29
Mỗi Ngôi lại tam phân – 9 tiềm lực3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân.3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân.3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân. 
Mỗi Ngôi lại tam phân – 9 Sephiroth. 3 Sephiroth. 3 Sephiroth. 3 Sephiroth.  
Mỗi Ngôi lại 3 phân – 9 nguyên nhân điểm đạo3 nguyên nhân
điểm đạo
3 nguyên nhân
điểm đạo
3 nguyên nhân
điểm đạo
LVLCK, 29
Con người tương ứng với TDH tam phân Tinh Thần
Chân Thần
Linh Hồn
Chân Ngã 
Xác Thể
Phàm Ngã 
 
 Nguyên Tử tương ứng với tam phân 1 Nhân dươngToàn thể biểu lộ trong sự cân bằngCác điện tử âm 
Đức TDTĐ biểu lộ qua 7 TT LỰC, để Hợp thành các thực thể thông linh:Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4Cung 5Cung 6Cung 7Xem: Thực Thể Thông Linh
(LVLCK, 30)
3 Cung tương ứng 3 trạng thái (Là 1) Thượng Đế biểu lộ ở Thái dương hệ chúng taChí Thánh.
Shamballa.
Chỗ ngự của
Đấng Cao Cả.
Tinh thần. Sự Sống. Năng lượng Ý chí.
Đồng nhất hoá.
Thánh Địa.
Thánh Đoàn.
Chỗ Bí Ẩn nơi Linh Quang ngự.
Linh hồn. Tâm thức. Ánh sáng. Bác ái.
Điểm Đạo.
Sân Ngoài.
Nhân loại.
Christ trong ta, niềm hy vọng vinh quang.
Hình Hài. Sắc Tướng. Thân Xác. Thông tuệ. Biệt ngã.
Qua cung này,
chúng ta học cách hợp nhất với sự tổng hợp vĩnh cửu và ý chí
Qua cung này,
chúng ta phát triển phương tiện để tìm hiểu bản chất của sự tổng hợp và ý chí ý đó;
Qua cung này,
chúng ta tiến tới sự đồng nhất hoá hoàn toàn với sự tổng hợp và ý chí đó
Qua cung này,
Chứng minh Địa Cầu bản chất của sự tổng hợp đó nhờ phương tiện của hình hài xuất lộ và mục tiêu của ý.
(CTHNM, 701)
Đinh luật vũ trụĐịnh luật chu kỳChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộChi phối mọi biểu lộ 
Đinh luật vũ trụ – Chi phối Ngôi tương ứngĐịnh luật Tổng hợp:
Chi phối tinh thần,
Định luật hấp dẫn:
Chi phối Linh hồn,
Định luật Tiết Kiệm:
Chi phối vật chất,
LVLCK, 56 
Các NguyênNhất NguyênNhị NguyênTam NguyênLVLCK, 56
ĐẠI VŨ TRỤ
(Tứ Linh Diệu – 3 TT Vũ trụ hợp nhất biểu lộ)
Nhất Nguyên: Cha – MahadevaThượng Đế Ngôi Một – Ý chí Tinh thần
Nhị nguyên: Con – VishnuThượng Đế Ngôi Hai – Bác ái Minh triết
Tam Nguyên: Mẹ – BrahmaThượng Đế Ngôi Ba – Trí tuệ Hoạt động
Tứ Linh Diệu: Biểu lộ hợp nhất của cả ba – Đại vũ trụ
LVLCK, 56
TỪ ĐÂY TRỞ XUỐNG CHUYÊN NÓI VỀ
THÁI DƯƠNG HỆ
(Thái Dương Thượng Đế)
(ĐẠI THIÊN ĐỊA)
+ Đại Thiên Địa: Thể Dĩ Thái của Thái Dương Thượng Đế (LVLCK, 11)
+ Thượng Đế của Thái dương hệĐại thiên địa (Macrocosm).
Con ngườiTiểu thiên địa (Microcosm).
Thượng ĐếĐại thiên địa đối với mọi giới trong thiên nhiên
Con ngườiĐại thiên địa đối với mọi giới dưới nhân loại(LVLCK, 32)
LVLCK, 29
Thượng Đế Tam phânĐức Chúa ChaĐức Chúa Con (Christ)Chúa Thánh thần(ASCLH, 10)
Tiến hóa Tam phânTinh ThầnTâm LinhTrí Tuệ(‘CTHNM, 51)
Tương ứng Tam phânTinh ThầnLinh HồnXác Thể(ASCLH, 10)
Thượng Đế ở TâmISHVARA
Tương ứng Tam phânChân ThầnChân NhânPhàm Nhân
(ASCLH, 10)
Tương ứng Tam phânSiêu NgãChân NgãPhàm Ngã(ASCLH, 10)
Tương ứngSự SốngTâm ThứcHình Thể(ASCLH, 10)
Tương ứngNăng LượngMãnh LựcVật Chất(ASCLH, 10)
Tương ứngChân NhưChân TâmThường Nhân(ASCLH, 10)
Chân Ngã tam phân
(Phản ảnh ở Người)
Ý chí tinh thần
(Atma)
Trực giác
(Bồ-đề)
Thượng trí
(Trừu tượng)
Nguồn
Phàm Ngã tam phân
(Phản ảnh ở Người)
Hạ tríThể cảm xúcThể XácNguồn
Tứ nguyên biểu lộ và 7 đấng kiến tạo
XUẤT PHÁT TỪ MẸ
Cha/ MahadevaCon/ VishnuMẹ/ Brahma
(SINH RA 7 CUNG)
LVLCK, 57
BẢY CUNG( RAYS) –
7 Thần lực – Hiện Thân là 7 Hành Tinh T. Đế
Cung 1 (Ngôi 1)Cung 2 (Ngôi 2)Cung 3 (Ngôi 3)Cung 4Cung 5Cung 6Cung 7LVLCK, 31
Chủ vềÝ Chí
Quyền năng
hay Quyền lực
Bác Ái
4e1116279c5743e9eb25371952482245
Thông Tuệ
Linh Hoạt hay Hoạt
động thích nghi
Điều Hòa Qua Xung Đột (H.hòa, Mỹ lệ, N.Thuật
hay Hợp nhất)
Kiến thức (Trí) Cụ Thể hay Khoa HọcSùng Tín hay Lý Tưởng trừu tượngNghi Lễ; Trật Tự, Huyền Thuật hay
Định luật
TLHNM 2
(TTHM, 350)
Cung: Cha – ConChaChaChaConConConCon
Cung Chính – PhụChínhChínhChínhPhụ cung 2Phụ cung 3Phụ cung 2Phụ cung 1
Cung Âm Dương++++
Cung Cứng – MềmCứngMềmCứngMềmCứngMềmCứngXem TH01.04
Chuyển ĐộngTiến/ Xô Thẳng (Ngựa phi, khó dừng)Xoay vòng, tuần hoàn (Mặt trời, tròn…)Đa năng (năng động, cuồng loạn bất định)Con Lắc (Tới lui, thay đổi bất định)Zích zắc, thẳng tiến – Suy ngẫm – Tiến…Tuôn tràn (Giữa Cung 1 &2, tuôn tràn, vươn lên)Uyển chuyển tiến về phía trước (Ngựa đi)TLHNM 2
Biểu Lộ QuaẨn Mặt TrờiMộc TinhThổ TinhTừ TLHNM.GQ
Biểu Tượng Cõi TrầnSétSấm SétTừ TLHNM.GQ
Chủ Về
Danh Xưng KhácDXKhacC1DXKhacC2DXKhacC3DXKhacC4DXKhacC5DXKhacC6DXKhacC7Từ TLHNM.GQ
Cách NgônCachNC1CachNC2CachNC3CachNC4CachNC5CachNC6CachNC7Từ TLHNM.GQ
Thể cấu tạoChân ThầnLinh HồnPhàm NgãThể TríThể VíaThể XácSự SốngTừ TLHNM.GQ
Mầu Sắc đại diệnXem
Thuộc GiớiĐấng Thái DươngĐấng Hành tinhLinh HồnNhân loạiĐộng vậtThực vậtKhoáng chất
Dạng Sóng đại diệnXem
Rung động đại diệnXem
Nốt nhạc đại diệnXem
Luân xa tương ứngĐầuTimAjnaCổ HọngTùng T.DươngXương CùngĐáy C.SốngTừ TLHNM.GQ
Tinh Linh & Linh HồnTT Trí tuệTT Cảm giácTT Sáng tạoTL Cảm dụcTL Trí tuệTLHồng Trần
Đức Tính & Tật XấuDT-TXC1DT-TXC2DT-TXC3DT-TXC4DT-TXC5DT-TXC6DT-TXC7Từ TLHNM.GQ
Năng khiếu Bí TruyềnNKBTC1NKBTC2NKBTC3NKBTC4NKBTC5NKBTC6NKBTC7Xem N.Khiếu
Tiềm Năng Sự NghiệpChucNC1ChucNC2ChucNC3ChucNC4ChucNC5ChucNC6ChucNC7Từ TLHNM.GQ
Kiểu Người & Phối kếtNguoiC1NguoiC2NguoiC3NguoiC4NguoiC5NguoiC6NguoiC7Từ TLHNM.GQ
P. Pháp Chữa BệnhPPCBC1PPCBC2PPCBC3PPCBC4PPCBC5PPCBC6PPCBC7Từ TLHNM.GQ
P. Pháp tiếp cận ĐạoPPTCC1PPTCC2PPTCC3PPTCC4PPTCC5PPTCC6PPTCC7Từ TLHNM.GQ
Ảnh Biểu Hiện Giá TrịHABHGTC1HABHGTC2HABHGTC3HABHGTC4HABHGTC5HABHGTC6HABHGTC7
Phim Biểu Hiện Giá Trị
Bí quyết cho mỗi phương pháp của các Cung. Nên nghiên cứu cùng với sự tương ứngvà liên kết với 4 từ:
+ “Nguyện” là đặc quyền của Tinh Thần,
+ “Tri” là chức năng của Linh Hồn,
+ “Cảm” là nhiệm vụ của phàm-ngã,
+ còn “Mặc” (“To Be Silent”) là thiên chức cuối cùng hay số phận của khía cạnh vật chất, của bản chất động vật trong sự tương tác của nó với linh hồn
Cung 1: “Các Thần Lực hãy cùng đến với nhau. Chúng hãy leo tới Chốn Cao Thâm, và từ chốn cao cả đó, linh hồn hãy nhìn ra trên một thế giới đã bị phá hủy. Kế đó, linh từ hãy phát ra: ‘Ta vẫn kiên trì !’”Cung 2: “Mọi sự sống hãy được lôi cuốn đến Trung tâm, và nhờ thế nhập vào Tâm của Bác Ái Thiêng Liêng. Rồi từ điểm của Sự Sống tri giác đó, linh hồn hãy nhận ra tâm thức của Thượng Đế. Linh từ hãy phát ra, vang dội qua sự im lặng:
‘Không gì hiện hữu trừ Ta’ (‘Naught is but Me’).”
Cung 3: “Đạo quân của Chúa, đáp ứng với linh-từ, hãy chấm dứt các hoạt động của họ. Tri thức hãy kết thúc trong minh-triết. Điểm đang rung động hãy trở thành điểm yên lặng, và mọi đường lối hãy tập hợp thành Một. Linh hồn hãy nhận ra Đấng Duy Nhất trong Vạn Hữu và linh từ hãy phát ra trong sự hiểu biết hoàn hảo: ‘Ta là Người Làm Việc và là Công Việc, là Đấng Duy Nhất vốn Hằng Hữu’ (‘I am the Worker and the Work, the One that Is’)”.Cung 4: Cái vinh quang bên ngoài hãy qua đi và vẻ đẹp của Linh Quang bên trong hãy tiết lộ Đấng Duy Nhất. Cái bất hòa hãy nhường chỗ cho cái hài hòa, và từ trung tâm của Linh Quang ẩn tàng, linh hồn hãy lên tiếng: Linh từ hãy ngân lên: ‘Sự mỹ lệ và vinh quang không che lấp Ta. Ta vẫn được hiển lộ. Ta hiện hữu’.”Cung 5: “Ba hình thức năng lượng điện hãy chuyển lên đến Chốn Quyền Lực. Các mãnh lực của đầu và tim và tất cả các khía cạnh thấp hãy pha trộn lại. Kế đó, linh hồn hãy nhìn ra trên một thế giới bên trong của ánh sáng thiêng liêng. Linh từ đắc thắng hãy phát ra: ‘Ta đã chế ngự năng lượng vì ta là Bản Thân năng lượng. Chủ Nhân (The Master) và kẻ bị làm chủ chỉ là Một (One)’.”Cung 6: “Mọi ham muốn hãy kết thúc. Sự khát vọng hãy chấm dứt. Việc tìm kiếm đã xong. Linh hồn hãy nhận ra rằng nó đã đạt đến mục tiêu, và từ lối vào đó dẫn đến Sự Sống vĩnh cửu và An Bình vũ trụ, linh từ hãy phát ra: ‘Ta là người tìm kiếm (seeker) và cái được tìm kiếm (the sought). Ta nghỉ ngơi!’.”Cung 7: “Các nhà kiến tạo hãy chấm dứt công việc của họ. Thánh Điện được hoàn thành. Linh hồn hãy tiến vào di sản của nó, và từ Thánh Địa, hãy chỉ huy mọi công việc cho đến kết thúc. Sau đó, trong sự im lặng theo sau, y hãy ngân lên Linh Từ: “Công việc sáng tạo đã xong. Ta là Đấng Sáng Tạo. Không còn gì khác trừ Ta”.LVHLT, 289
 
 
 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BẢNG THỐNG KÊ
BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG ỨNG CÁC TRUNG TÂM LỰC / LUÂN XA VÀ CÁC THỂ TRONG CON NGƯỜI

Chủ đềNội dungÝ nghĩa chungLuân Xa ĐầuLuân Xa TimLuân Xa AjnaLuân Xa Cổ HọngTùng Thái DươngLX Xương CùngĐáy Cột SốngLK
Tiến hóa trong thể Dĩ TháiNhómNgười tiến hóaNgười tiến hóaNgười tiến hóaChưa tiến hóaChưa tiến hóaChưa tiến hóaChưa tiến hóa
Các tương ứngCung 1
Chân Thần
Sự Sống
Cung 2
Linh Hồn
Tâm Thức
Cung 3
Phàm Ngã
Vật Chất
Cung 4
Thể Trí
N.Lượng trí tuệ
Cung 5
Thể Cảm Dục
N.Lượng Cảm dục
Cung 6
Thể Xác
Cung 7
Chính sự sống
TT Chân Thần
TLHNM
Tinh LinhLinh Hồn hoạt động tiến hóaCác Tinh linhLuân xa thấpTinh linh Cảm dục sau chuyển đến LX TimTinh linh Trí tuệ sau chuyển đến LX Cổ họngTinh linh Hồng trần chuyển đến LX ĐầuTLHNM
Linh HồnLuân xa caoTâm thức Trí tuệTâm thức Cảm giácTâm thức sáng tạoTLHNM
Luân Xa và các Cung. Các giai đoạn tiến hóaNgười chưa phát triển . gia đoạn Biệt ngã hóaCác LX là nụ khép kín
Cung Thể xácCảm dục đi vào hoạt động
Hầu như không hoạt độngHầu như không hoạt độngHầu như không hoạt độngHầu như không hoạt độngTất cả LX đều chậm, nhịp nhàngTất cả LX đều chậm, nhịp nhàngTất cả LX đều chậm, nhịp nhàngTLHNM
Người trung bình (Đa số nhân loại)Các LX là nụ khép kín
Thể xácCảm dục hoạt động mạnh mẽ.
Các cánh hoa rung động nhẹCác cánh hoa rung động nhẹTrở nên sống động.Các cánh hoa rung động nhẹ
LX Cổ họng thức tỉnh
Các cánh hoa LX rung động
Tùng thái dương chủ trị
Các cánh hoa LX rung độngCác cánh hoa LX rung độngTLHNM
Giai đoạn Phàm ngã
* Hiểu biết, tự ý thức, định hướng
Các LX bắt đầu nở
Tiêu điểm các LX đều vẫn im lặng
Cung Thể trí vào hoạt động
Dấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnh,Dấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnhCánh hoa LX thức tỉnh, thụ cảm với năng lượng sự sốngCánh hoa LX thức tỉnh, thụ cảm với năng lượng sự sốngCánh hoa LX trỏ lên thức tỉnh.
Chuyển di dẫn lên LX tim với giống dân sau Aryan
Cánh hoa LX thức tỉnh với năng lượng sự sốngDấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnh
với năng lượng sự sống
TLHNM
Dự bị & Đệ tử.
Chân Ngã & Phàm ngã bắt đầu sự hợp nhất
Tâm hoa sen dần hoạt động tích cực. Cung Linh hồn gia tăng xung đột phàm ngã, dần thống trị phàm ngãBắt đầu hoạt động, cánh hoa rung độngBắt đầu hoạt động, cánh hoa rung độngCánh hoa rung động
Hoa sen ngày càng sống động
Cánh hoa rung động
Hoa sen ngày càng sống động
Ánh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX TimÁnh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX caoÁnh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX caoTLHNM
Giai đoạn trước điểm đạoTâm của hoa xem đi vào hoạt độngHoạt động và biểu lộ thần lựcHoạt động và biểu lộ thần lựcHoạt động và biểu lộ thần lựcHoạt động và biểu lộ thần lựcHoạt động và biểu lộ thần lựcHoạt động và biểu lộ thần lựcBắt đầu hòa hợp với các LX trong thể dĩ tháiTLHNM
Giai đoạn điểm đạo đến bậc 3 và sau bậc 3Năng lượng Chân Thần bắt đầu kiểm soát
LX đỉnh đầu thức tỉnh hoàn toàn cho giống dân sau Aryan
LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3Được đánh thức đi vào hoạt độngTLHNM
Cung Chi phối theo sự tiến hóaThiếu Cung 4
LX Ấn đường, Xương cùng và Đáy cột sống không thay đổi
LX Đan điền thay thế LX Tùng Thái dươngBí huyệt ĐầuBí huyệt TimBí huyệt AjnaBí huyệt Cổ họngBH Đan ĐiềnXương cùngĐáy cột sốngCTHNM,579
Người bình thường
Liên hệ TT H.Tinh
Cung 1
Pluto – Diêm VT
Cung 2
Mặt trời
Cung 5
VenusKim tinh
Cung 3
Địa cầu
Cung 6
MarsHỏa tinh
Cung 7
Thiên Vương tinh
Cung 1
Diêm Vương tinh
CTHNM,579
Đệ tử, điểm đạo đồ
Liên hệ TT H.Tinh
Cung 1
Vulcan
Cung 2
Jupiter, Mộc tinh
Cung 5
VenusKim tinh
Cung 3
Saturn, Thổ tinh
Cung 6
Neptune, Hải VT
Cung 7
Uranus, Thiên VT
Cung 1
Pluto, Diêm VT
CTHNM,579
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

BẢNG THỐNG KÊ
CÁC TƯƠNG ỨNG VỀ TIỂU VŨ TRỤĐẠI VŨ TRỤ (Con người là một tiểu vũ trụ)

+ Mối quan hệ giữa tiểu vũ trụđại vũ trụ rất chính xác, không những về mặt đại thể mà trong chi tiết cũng vậy. Đây là một sự kiện cần phải nắm vững và thấu hiểu. Khi kiến thức gia tăng với nhiều tiến bộ và khi năng lực tham thiền tạo được khả năng truyền đạt từ Tam nguyên qua thể nguyên nhân đến Phàm ngã thì các sự kiện này sẽ ngày càng được chứng minh trong từng chi tiết, cho đến mức hành giả thấu hiểu được trọn vẹn. Trên sao dưới vậy” là một chân lý hiển nhiên thường được nói suông, nhưng ít được nhận thức. Ở trên có gì, và những gì sẽ phát triển tương ứng ở dưới?(TTHM, 225)

+ Ghi nhớ về mầu sắcThể nguyên nhân đóng vai trò tổng hợp các màu sắc này trong cuộc sống của Chân nhân đang lâm phàm, cũng như cung tổng hợp hòa trộn mọi màu sắc trong cuộc biểu hiện của Thượng Đế. Hãy ghi nhớ rõ trong trí bạn . . . . . . rằng màu sắc là các phát biểu của mãnh lực hay phẩm tính. Chúng che giấu những phẩm tính trừu tượng của Thượng Đế. Những phẩm tính này được phản chiếu vào tiểu vũ trụ trong tam giới thành các đức hạnh hay khả năng. Vì thế, giống như bảy màu che giấu những phẩm tính của Thượng Đế, các đức hạnh cũng biểu lộ trong đời sống của phàm nhân, và nhờ hành thiền làm phát lộ ra bên ngoài. Do đó mỗi kiếp sống sẽ được xem như tương ứng với một màu. Hãy suy ngẫm kỹ điều này.(TTHM, 227)

* Chúng ta đi vào cuộc sống thực tế và áp dụng cho phàm ngã một mức độ rung động nhất định bằng cách bàn đến điểm thứ ba (Trong 4 điểm nói về mầu sắc: (i)- Mầu sắc và vài lời bình giải; (ii)- Mầu sắc và Luật tương ứng; (iii)- Hiệu quả/ nói về ảnh hưởng của màu sắc; (iiii)- Ứng dụng của mầu sắc và việc sử dụng mầu sắc trong tương lai).

  1. Trên các thể của môn sinh.
  2. Vào những nhóm mà y liên hệ.
  3. Vào môi trường chung quanh.

Điều tôi đặc biệt nhấn mạnh là phương diện sự sống chứ không phải phương diện hình thể của màu sắc. Trước tôi đã nói rằng màu sắc chỉ là hình thể được hiển thị do một loại mãnh lực, khi lực ấy đang vận chuyển ở một tầm mức nhất định, và khi sự tác động và vận hành của nó bị ngăn trở hay không bị ngăn trở do loại vật chất mà nó tác động xuyên qua đó. Trong câu này có chìa khóa giải quyết vấn đề tại sao màu sắc ở những cõi cao và những cõi thấp lại khác nhau. Mật độ tương đối và sức cản của vật chất đối với dòng mãnh lực của sự sống tuôn xuống là lý do của phần lớn sự khác biệt về màu sắc. Tất nhiên, một trong những khác biệt này có căn bản vũ trụ, nên khó hiểu cho con người sống trong không gian ba chiều của cuộc tuần hoàn thứ tư này. Nhưng người môn sinhthể hiểu lý do cơ bản của sự dị biệt đến mức đủ để ý thức được sự tuyệt đối cần thiết phải liên tục tinh luyện các thể của y để mãnh lựcthể phóng rải xuyên qua dễ dàng hơn. Thế nên, trong ba cõi thấp đó là vấn đề của cuộc sống thực hành và là việc đặt cả ba hạ thể dưới những qui luật tinh luyện xác định.

+ Các tương ứng căn bản: Chính việc nghiên cứu những sự tương ứng này trong các ngành khác nhau của vũ trụ biểu hiện, và việc áp dụng các màu này vào phần đã được điều chỉnh của chúng, giúp chúng ta thấy được sự mỹ lệ của cái toàn thể tổng hợp và sự khai ngộ cho cuộc sống tiểu vũ trụ. Chúng ta hãy kể ra tổng quát thôi, còn chi tiết thì để cho các môn sinh hành thiền tự khám phá. Vào lúc này, tôi không thể nói nhiều hơn (Xem bảng và và bảng 1 ở trên cùng)

* Chân Sư với các sự tương ứng: Tôi muốn nhấn mạnh trong bảng kê nói trên là vị Chân sư hoàn toàn hiểu được sự tương ứng của tất cả các điều đó và thấy nó hiện hữu trong phạm vi của tâm thức, của hình thể, và của trí thông tuệ.thể nói là Ngài hiểu sự tương ứng này trong phạm vi màu sắc khi nói về hình thể; trong phạm vi âm thanh khi nói về sự sống; và trong phạm vi sinh lực khi nói [230] về trí thông tuệ, hay trạng thái hoạt động. Lời phát biểu trên sẽ rất hữu ích nếu được suy ngẫm kỹ vì nó hàm chứa một sự kiện thực tế huyền môn. Các từ ngữ mô tả trên đây (trong Bảng) được sử dụng tùy theo ba đường lối cận tiến như đã đề cập trong bức thư trước.(TTHM, 229)

STTNội dungChi tiết và ghi chúCung 1Cung 2Cung 3Cung 4Cung 5Cung 6Cung 7Nguồn
+Đại vũ trụ
(Ba trạng thái biểu hiện thiêng liêng)
Tên cungÝ chí hay Quyền lựcBác ÁiMinh triếtHoạt Động- Thông Tuệ
Vế mộtÝ ChíBác ÁiHoạt ĐộngTTHM 225
Vế haiQuyền Lực4e1116279c5743e9eb25371952482245Thông Tuệ
+Tiến HóaBa trạng thái đang xuất lộChân thần phát biểu quyền lực hay ý chí. Chân nhân phát biểu bác ái hay minh triết.Phàm nhân phát biểu trí thông minh tích cựcTTHM 225
+Trong Tam Giới của Phàm nhân Các Thể (Bạn phải chuyển di sự phân cực từ thể thấp lên cao, khám phá qua Tham thiền huyền môn)Thể trí, phát biểu phản ánh phương diện ý chí hay quyền lực.Thể tình cảm, phát biểu phản ánh phương diện bác ái hay minh triết.Thể hồng trần, phát biểu phản ánh phương diện hoạt động.
Mầu sắc tương ứng các ThểMàu vàng cam của thể trí.Màu hồng hay đỏ của thể cảm dục.Màu tím của thể hồng trần phát biểu qua thể dĩ thái.TTHM 225
+Tam nguyên hay Chân nhân tam phânCác Thể tương ứng (các mầu sắc đang trong quá trình chuyển hóa, thay đổi từ thấp – Cao)Thể atma, phát biểu phương diện ý chí hay quyền lực.Thể bồ-đề, phát biểu phương diện bác ái hay minh triết.Thể thượng trí, phát biểu phương diện hoạt động hay thông tuệ.
Mầu sắc tương ứng các ThểMàu xanh lục của cấp atma Màu vàng của cấp bồ-đề.Màu xanh của thượng trí.TTHM 226
+Phàm nhân và Chân nhânSự tương ứng trự tiếp về mầu sắcMàu vàng cam của thể trí và màu xanh lục của atmaMàu hồng của thể cảm dục và màu vàng của thể bồ-đềMàu tím của cấp dĩ thái và màu xanh của cấp thượng tríTTHM 226
+Cấp Chân Thần Tương ứng về mầu sắc (Tên mầu ở cấp cao không thể hiểu theo cấp thấp, nó được xem là mầu mới, đẹp đẽ)Màu đỏ của trạng thái thứ nhất.Màu xanh tổng hợp hay màu chàm của trạng thái thứ hai.Màu xanh lục của trạng thái thứ baTTHM 226
+Sự Tương Ứng với sự Tam phân             ( Số 3)Thái Dương Hệ Tam Phân
Linh hồnnhân tam phân, đang tiến hóa
Ba trạng thái của Thượng Đế.
Chân thần tam phân.
Tam nguyên tinh thần, Chân nhân.TTHM 228
Phàm nhân tam phân.
Tam giới, trường tiến hóa của nhân loại.
Ba ngôi của Thượng Đế
Sự Tương Ứng với sự Tứ phân             ( Số 4)Bốn Đấng Nghiệp quả Tinh quân
Tứ Đại Thiên vương.TTHM 228
Phàm ngã tứ phân và tứ hạ thể.
Sự Tương Ứng với sự Ngũ phân             ( Số 5)Năm cảnh giới tiến hóa của nhân loại.
Năm giác quan.
Năm phân ngành của Đức Văn minh Đại đế.
Năm giới trong thiên nhiên: 
a.  Giới khoáng vật.
b.  Giới thực vật.
c.  Giới động vật.
d. Giới nhân loại.
e. Giới tinh thần/ siêu nhân.
TTHM 228
Nguyên khí thứ năm là trí tuệ (manas).
+Sự Tương Ứng với sự Thất phân             ( Số 7)Bảy cung hay bảy huyền giai
Bảy màu.
Bảy cảnh giới biểu hiện.
Bảy Đấng Thiên tôn (Kumara)
Bảy nguyên khí của con người.
Bảy luân xa.TTHM 229
Bảy hành tinh thánh thiện.
Bảy dãy hành tinh.
Bảy bầu hành tinh.
Bảy cuộc tuần hoàn.
Bảy căn chủng và phân chủng.
Bảy cuộc điểm đạo.
+Ảnh hưởng của mầu sắc (Phương diện sự sống chứ không phải hình thể mầu sắc)Trên các thể của môn sinh.
Vào những nhóm mà y liên hệ.TTHM 231
Vào môi trường chung quanh.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 Bảng VIII :  MỖI MỘT TRONG BẢY CUNG ĐẾN TỪ ĐẠI HÙNG TINH, CHUYỂN VÀO THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA
QUA TRUNG GIAN CỦA 3 CHÒM SAO VÀ CÁC HÀNH TINH CAI QUẢN CHÚNG (CTHNM, 98; 479)
 Diễn trình tiến hóa của chúng ta ẩn dấu trong các con số : 7 + 7 + 2 = 16 = 7   (Rất cần nghiên cứu kỹ lưỡng – CTHNM, 97)
+ Không có Tinh tòa – Chòm sao BẢO BÌNH trong bảng?
BẢY CUNG NĂNG LƯỢNGCÁC TINH TÒA/ CHÒM SAOCÁC HÀNH TINH CAI QUẢN/ CHỦ TINHLK
NTH Xét tương ứngCÁC TINH TÒAHÀNH TINH NGOẠI MÔNHÀNH TINH NỘI MÔN
Cung 1
Ý Chí hay Quyền Năng
AriesDương CưuMarsHỏa TinhMercuryThủy TinhXem
LeoSư TửThái DươngThái DươngXem
CapricornMa KếtSaturnThổ TinhSaturnThổ TinhXem
Cung 2
Bác Ái4e1116279c5743e9eb25371952482245
GeminiSong TửMercuryThủy TinhVenusKim TinhXem
VirgoXử NữMercuryThủy TinhNguyệt Cầu (Che 1 Hành tinh)Xem
PiscesSong NgưJupiterMộc TinhPlutoDiêm Vương TinhXem
Cung 3
Thông Tuệ Linh Hoạt
CancerCự GiảiNguyệt CầuNeptuneHải Vương Tinh
LibraThiên BìnhVenusKim TinhUranusThiên Vương Tinh
CapricornMa KếtSaturnThổ TinhSaturnThổ Tinh
Cung 4
Hài Hòa Qua Xung Khắc
TaurusKim NgưuVenusKim TinhVulcan
ScorpioBọ CạpMarsHỏa TinhMarsHỏa Tinh
SagittariusNhânJupiterMộc TinhĐịa Cầu
Cung 5
Khoa Học Cụ Thể
LeoSư TửThái DươngThái Dương
SagittariusNhânJupiterMộc TinhĐịa Cầu
PiscesSong NgưUranusThiên Vương TinhJupiterMộc Tinh
Cung 6
Lý Tưởng – Sùng Tín
VirgoXử NữMercuryThủy TinhNguyệt Cầu
SagittariusNhânJupiterMộc TinhĐịa Cầu
PiscesSong NgưJupiterMộc TinhPlutoDiêm Vương Tinh
Cung 7
Trật Tự – Nghi Lễ
AriesDương CưuMarsHỏa TinhMercuryThủy Tinh
CancerCự GiảiNguyệt CầuNeptuneHải Vương Tinh
CapricornMa KếtSaturnThổ TinhSaturnThổ Tinh
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

BẢNG IX – MƯỜI TÁM NĂNG LƯỢNG KIỂM SOÁT CON NGƯỜI

+ Ba nhóm năng lượng, mỗi nhóm 6 năng lượng hòa trộn = 18 năng lượng kiểm soát con người: Ngày nay đang thể hiện các ảnh hưởng và các xung lực từ 3 chòm sao chính. qua 3 trung tâm hành tinh chính: Shamballa, Hierarchy và Nhân loại. Tôi đòi hỏi các bạn nhớ rằng các năng lượng này được truyền từ điểm này đến điểm khác, hay là đi ngang qua với hiệu quả truyền chuyển từ một trung tâm này đến một trung tâm khác, như vậy mang tính chất rung động của riêng chúng nhưng cũng chứa tính chất rung động của trung tâm truyền chuyển. Trong việc chuyển di của năng lượng từ một trung tâm chính đến con người, và sau rốt khi năng lượng được truyền vào trung tâm lực của đệ tử, bạn sẽ nhận thức được rằng chính lúc bấy giờ có sự pha trộn của 6 năng lượng. Ba nhóm năng lượng này (mỗi nhóm có sự pha trộn của 6 năng lượng) tạo ra các năng lượng nổi bật nhất, kiểm soát con người, đến con số 18; việc này nắm giữ manh mối cho cái bí ẩn của “dấu đốm của súc vật” (“mark of the beast”, “cột mốc của súc vật”) vốn là 666. Đây là số của con người linh hoạt sáng suốt và phân biệt bản chất sắc tướng của y với bản chất tinh thần vốn là 999.

Ba luồng năng lượng này trong con ngườithể được liệt kê như sau (CTHNM, 484):

CUNG 1: Ý CHÍ – MỤC TIÊUCUNG 2: BÁC ÁIMINH TRIẾTCUNG 3: THÔNG TUỆ LINH HOẠT
Tinh thầnTâm thứcHình tướng
1. Đại Hùng TinhVũ trụSirius (Thiên Lang) – Vũ trụPleiades (Tua Rua) – Vũ trụ
2. Leo (Sư Tử) – Hoàng đạoPisces (Song Ngư) – Hoàng đạoCapricorn (Ma Kết) – Hoàng đạo
3. Saturn (Thổ Tinh) – Thái dương hệUranus (Thiên Vương Tinh) – Thái dương hệMercury (Thủy Tinh) – Thái dương hệ
4. ShamballaĐịa CầuHierarchy – Địa CầuNhân loại – Địa Cầu
Bí huyệt đầu của hành tinhBí huyệt tim của hành tinhBí huyệt ấn đường hành tinh
5. Bí huyệt đầuBí huyệt timBí huyệt ấn đường
Điểm đạo đồĐệ tửNgười tìm đạo
Mục tiêu Chân NgãBác ái Chân NgãTrí tâm linh (trừu tượng)
6. Đáy xương sốngHuyệt đan điềnHuyệt cổ họng.
……………………………………………….………………………………………………..……………………………………………..

 

 KINH NGHIỆM LỚN CỦA SỰ SỐNG
NHƯ ĐANG SẢY RA TRÊN BA BÁNH XE BÊN TRONG VÒNG SỰ SỐNG (CTHNM, 98)
 XÉT THEO BA KHÍA CẠNH
STTCÁC YẾU TỐ LIÊN QUANLK
I1. Vòng luân hồi (wheel of incarnation).Xem
2. Chu kỳ tiến hóa thông thường Xem
3. Giai đoạn bị trói buộc, trong đó con người bị trói vào bánh xe.Xem
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá ChungXem
5. Sự sống trong ba cõi thấpXem
6. Phát triển của phàm ngã (NTH: Đa số nhân loại hiện nay và người chí nguyệnLinh hồn ít tương tác)Xem
II         1. Vòng luân hồi được hiệu chỉnh hoặc đảo ngược.
         2. Chu kỳ của quả vị đệ tử.
         3. Giai đoạn xuất lộ, trong đó con người biến đổi độ quay của bánh xe luân hồi.
         4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Cố Định
         5. Sự sống trong năm cõi của cơ tiến hóa siêu nhân loại.
         6. Sự khai mở của linh hồn qua phàm ngã (NTH: Người chí nguyệnLinh hồn định hướng phàm ngã).
III1. Bánh xe luân hồi được kiểm soát hoặc chế ngự
2. Chu kỳ điểm đạo.
3. Giai đoạn thoát khỏi công việc của Vòng Đại Luân Hồi
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Chủ Yếu.
5. Sự sống trong bảy thế giới của bảy cõi chúng ta.
6. Phối hợp của tinh thần, linh hồnphàm ngã (NTH: Các Điểm Đạo Đồ).
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BA CUNG ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHÂN LOẠI
CŨNG NHƯ LIÊN QUAN CHẶT CHẼ HƠN BẤT CỨ CUNG NÀO KHÁC CỦA HOÀNG ĐẠO (CTHNM, 197)

…………………………………………………..…………………………………………………………..……………………………………………………………
LEOSƯ TỬSAGITTARIUSNHÂNAQUARIUSBẢO BÌNH
The Lion (Sư Tử)
The Man (Người)
Ngã thức (self-cons)
Bản chất vật chất
Con người hội nhập
Nhân hồn (Human soul)
Biệt Ngã hóa
Phàm ngã
Thập Giá Cố Định
Tập trung (centralisation)
Hợp nhấtnhân
Hỏa
Ích kỷ
Tiến hóa

The Centaur (con nhân)
The Archer (Người bắn cung)
Tâm thức tập trung
Bản chất tình cảm
Người có đạo tâm
Hồn thiêng con người (spiritual soul)
Tình trạng đệ tử
Tiêu điểm chân ngã
Thập Giá Khả Biến
Định hướng (orientation)
Lưỡng nguyên được nhận thức
Hóa
Tranh đấu
Con đường cuối cùng

The water-Carrier
The Server
Tập thể thức
Bản chất hạ trí
Người có trực giác trí tuệ
Hồn thiêng
Điểm Đạo
Tiêu điểm Chân Thần
Thập Giá Cố Định
Hết tập trung  (decentralisation)
Hợp nhất đại đồng
Khí
Phụng sự
Giải thoát
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM THỨC CON NGƯỜI QUA ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NĂNG LƯỢNG
ĐƯỢC PHÓNG THÍCH QUA CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO KHÁC NHAU (CTHNM, 201)

(Bạn có 6 cung tạo thành ngôi sao 6 cánh của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư hay Huyền Giai nhân loại)

MỨC TIẾN HÓA TÂM THỨCCUNG HOÀNG ĐẠOCON NGƯỜI TIẾN HÓALK
1. Bản năng, chi phối dục vọngCancer
Tôi ước muốn (I desire)
Tâm thức kém phát triển của quần chúngXem
2. Trí năng, chi phối tham vọngLeo
Tôi biết (I know)
Tâm thứcnhânXem
3. Trực giác, chi phối đạo tâmSagittarius
Tôi hình dung (I vision)
Linh hồn thức trong các giai đoạn đầu
Điểm đạo 1 và 2
Xem
4. Giác ngộ, chi phối trực giácCapricorn
Tôi nhận thức (I realise)
Linh hồn thức ở các giai đoạn sauXem
5. Đạo tâm, chi phối phụng sựAquarius
Tôi tiến tới (I go forth)
Tập thể thứcXem
6. Đồng nhất hóa, chi phối giải thoátPisces
Tôi và Cha là một (I and the Father are one)
Tâm thức thiêng liêng (divine consciousness)Xem
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Bảng 1 – NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CUNG THEO CÁC THỂ CỦA CON NGƯỜI (Dấu “x” là có)
Bảy CungCung 1Cung 2Cung 3Cung 4Cung 5Cung 6Cung 7LK
Xác/ D.Thái Ít gặpÍt gặp Phổ biếnÍtÍt gặpÍt gặpPhổ biếnXem
Cảm dụcÍt gặp Phổ biếnÍt gặp Phổ biến Ít gặp Phổ biếnÍt gặpXem
Thể Trí Phổ biếnÍt gặp Ít gặp Phổ biến Phổ biếnÍt gặpÍt gặpXem
Phàm Ngã xxxxxxxXem
Linh HồnxxxxxxxXem
Tinh thầnxxxxxxxXem
…………………………………………..…………………..…………………………………….…………………………………….………………….……………

 

Bảng 2 – TỔNG ĐẶC TÍNH VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC CUNG

Bảy CungCung 1Cung 2Cung 3Cung 4Cung 5Cung 6Cung 7LK
Cung 1Xem1&1Xem2&1Xem3&1Xem4&1Xem5&1Xem6&1Xem7&1Xem
Cung 2Xem1&2Xem2&2Xem3&2Xem4&2Xem5&2Xem6&2Xem7&2Xem
Cung 3Xem1&3 Xem2&3Xem3&3Xem4&3Xem5&3Xem6&3Xem7&3Xem
Cung 4Xem1&4Xem2&4Xem3&4Xem4&4Xem5&4Xem6&4Xem7&4Xem
Cung 5Xem1&5Xem2&5Xem3&5Xem4&5Xem5&5Xem6&5Xem7&5Xem
Cung 6Xem1&6Xem2&6Xem3&6Xem4&6Xem5&6Xem6&6Xem76Xem
Cung 7 Xem1&7 Xem2&7 Xem3&7 Xem4&7 Xem5&7 Xem6&7 Xem7&7
……………..…………………….……………………………………………..……………………..………………………………………………………………………