Huyền Giai – MQ


Chia sẻ:

MQ-5: Bài Chú Nguyện Hợp Nhất

Mục lục

BÀI THAM THIỀN 5: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #1 4

SỰ TIẾN HÓA CỦA TÂM THỨC 4

Con Đường Dự bị 5

Con đường Đệ tử 7

Huyền gia Tinh thần 7

Thành phần của Huyền giai Tinh thần 8

Sự Liên hệ giữa Huyền giai Tinh thầnNhân loại 12

BÀI THAM THIỀN 5: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #2 14

CẦU NỐI CỦA TÂM THỨCANTAHKARANA 15

KHOA HỌC THỈNH NGUYỆN VÀ ĐÁP ỨNG 16

BÀI THAM THIỀN 5 20

BÀI CHÚ NGUYỆN HỢP NHẤT (Mantram of Unification) 20

Kỹ năng học tập – Tham thiền về Chú nguyện 20

Ngữ giải 20

CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “BÀI CHÚ NGUYỆN HỢP NHẤT” 23

Phúc trình Tham thiền #5 27

Ví dụ Mẫu Phúc trình Tham thiền dùng Bài #1 27

Chủ đề của bài tham thiền này tập trung vào một bài chú nguyện cổ đại và mạnh mẽ được gọi là “Bài Chú Nguyện Hợp Nhất”. Nó được thiết kế để chữa lành sự chia rẽ trong nhân loại bằng sức mạnh của tình thương.

Kỹ năng cần học – Làm việc với một bài Chú Nguyện 

Phần nghiên cứu giới thiệu cho học viên quá trình tham thiền về một bài chú nguyện cụ thể, liên quan đến việc tập trung tâm trí nhiều hơn trong hành động giữ một câu hoặc cụm từ của mantram trong tâm trí trong khi tham thiền.

BÀI THAM THIỀN 5: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #1

SỰ TIẾN HÓA CỦA TÂM THỨC

fig5-1b

Con Đường Dự bị

Người chí nguyện là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyện. Người chí nguyện xem xét những phương diện nào nơi chính mình cần điều chỉnh, và những đức hạnh cần có, tăng cường các phẩm tính tích cực cũng như loại bỏ những nhược điểm hay khuyết điểm trong phàm ngã.

Trên Con Đường Dự bị, người chí nguyện liên tục cố gắng để phối hợp các hạ thểthể xác/ thể dĩ thái, các lĩnh vực cảm dụchạ trí để phát triển một “phàm ngã tích hợp” qua sức hấp dẫn của linh hồn đối với các mãnh lực cấp thấp. Dù người chí nguyện chính yếu vẫn còn đồng hóa với phàm ngã, nay y đã có mục đích tâp trung vào Chân ngã hay “Linh hồn” là nguồn năng lượng cao siêu và tâm thức tinh thần.

Con đường Đệ tử

Đệ tử là người đang chuyển tâm thức ra khỏi phạm vi phàm ngã vào lĩnh vực cao siêu hơn. Dù ngày càng hòa hợp với linh hồn, y có thể vẫn còn đồng hóa đến mức nào đó với hình thể của mình, tức là phàm ngã. Y nhận thấy sự vô ích của những thái độ mà y đã có và những cách nhìn về cuộc sống và người khác theo lối giáo điều (thường dựa vào truyền thống và tùy trường hợp). Y bắt đầu có thái độ bao gồm và cảm thông với người khác nhiều hơn. Người đệ tử tiến bước trong ánh sáng Linh hồn của mình, và ánh mặt trời chói rạng chiếu qua y làm hiển lộ Đường đạo và đồng thời giúp y thấy rõ một số phương diện của Thiên cơ.

Một số Phẩm tính là Đặc điểm của Người Đệ tử:

Khi hòa hợp với Linh hồn, tâm thức của người đệ tử mở mang rộng lớn, với những tia chớp hiểu biết và thấu ngộ. Y bắt đầu biết đến các khả năng và quyền lực (những rung động và hiện tượng tế vi) cho dù có thể y chưa kiểm soát được chúng một cách thông minh. Trong giai đoạn này thể trí chế ngự và kiểm soát các mãnh lực của phàm ngã. Vì thế mà có sự tập trung vào trí tuệ nhiều hơn cũng như khả năng tiếp nhận các ý tưởng và ấn tượng từ cấp độ của linh hồn. Với tính cách một phàm ngã tích hợp dưới ảnh hưởng của linh hồn, y trở thành một sức mạnh được thừa nhận trên thế giới và được công nhận là người đáng tín nhiệm trong phụng sự. Những người khác đến với y để được trợ giúp và nâng đỡ. Phụng sựyếu tố chính trong sự biểu lộ của linh hồn, với động lựcnguyện vọng hiến mình trợ giúp kẻ khác. Y không còn tập trung vào phàm ngã của mình. Đây là sự biểu lộ của tình thương một cách vô điều kiện đối với gia đình, tập thể, hoặc nhân loại nói chung. Phụng sự là kết quả sức thôi thúc của linh hồn, là kỹ thuật phát triển tập thể, cho thấy chúng ta có thể hiểu biết và hợp tác với Thiên cơ.

Cố gắng lập hạnh tiếp tục, được tăng cường nhờ ánh sáng chói rạng của linh hồn. Hòa hợp với linh hồn là một tiến trình chậm chạp, được đẩy nhanh hơn qua tham thiềnphụng sự.

Khách hành hương đến Thành phố Quang minh, Nicholas Roerich

Huyền gia Tinh thần

Huyền giai là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Chúng ta thấy rõ các đẳng cấp này trong những giới tiến hóa của thiên nhiên, như các cấp nguyên tố chất khoáng, và những phân loại phức tạp trong sinh học và động vật học. Chúng ta cũng thấy có khái niệm về đẳng cấp trong xã hội của mình, với những đoàn nhóm được cơ cấu và tổ chức tùy theo cấp, bậc, hoặc phạm vi trách nhiệm của các thành viên trong nhóm. Chúng ta cũng thấy những đoàn nhóm có tổ chức như thế trong các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. Chúng ta cũng biết về Giới Thiên thần, gồm các cấp Thiên thần tùy theo trình độ tiến hóatừ các Thiên thần ở những cấp thấp nhất đến các Thiên thần cấp thứ năm, Đại Thiên thần, Thiên thần bảo vệ, Thiên thần trông nom thiên thể, Thiên thần tổng lãnh, Thiên thần hầu việc Chúa, Thiên thần có cánhThiên thần ba đôi cánh với đẳng cấp cao tột.

Cũng có sắp xếp đẳng cấp tự nhiên giữa các giới tiến hóa của thiên nhiên. Chúng ta thường phân cấp các giới này bằng cách xếp giới khoáng vật ở cấp thấp nhất, rồi đến thực vật và động vật, và giới nhân loại ở cấp cao nhất.

Theo huyền bí học, không chỉ bốn, mà có bảy giới tiến hóa của các sinh linh. Các giới này hình thành một trật tự đẳng cấp có cấu trúc tùy theo mức phát triển tâm thức của mỗi giới. Ba giới được kể thêm trong huyền bí học thì cao siêu hơn giới nhân loại. Ba giới siêu nhân vừa kể là Trường tiến hóa của Linh hồn, còn gọi là giới thứ năm, cùng với hai giới cao siêu hơn nữa, là giới thứ sáu và giới thứ bảy. Những người thuộc về giới thứ năm và giới thứ sáu là thành viên của Huyền giai Tinh thần (Thánh đoàn).

Sơ đồ dưới đây cho thấy vị trí của Huyền giai Tinh thần trong diễn trình tiến hóa.

fig5-2

Thành phần của Huyền giai Tinh thần

Giờ đây chúng ta tập trung vào tập thể các Đấng siêu nhân được gọi là Huyền giai Tinh thần. Trong các thành viên của Huyền giai Tinh thần có một số vĩ nhân đã góp phần đẩy nhanh cuộc tiến hóa của nhân loại mà chúng ta biết đến qua lịch sử: Vyasa, Krishna, Shri Sankaracharya, Jesus ở Nazareth, Paul ở Tarsus, Mahommet, Martin Luther, và những nhân vật lỗi lạc khác (nổi tiếng và vô danh) đã có ảnh hưởng lớn mang lại sự lành thiện cho nhân loại qua các thời đại.

Huyền giai Tinh thần của hành tinh chúng ta gồm các vị Đế quân, Chân sư Minh triết và các Điểm đạo đồ đẳng cấp thấp hơn. Các Đế quân được sáu lần điểm đạo trong khi các Chân sưđiểm đạo đồ cấp thứ năm. Đã trở thành chủ nhân của chính mình và các định luật thiêng liêng, các Ngài hướng dẫn cuộc tiến hoa của chúng ta và phục vụ với tư cách Chính phủ Nội tại của hành tinh này.

Huyền giai Tinh thần nhận ấn tượng từ Trung tâm Ý chí Thiêng liêng của hành tinh chúng ta, được gọi là trung tâm Shamballa – Trung tâm biết được Thiên ý. Bấy giờ ý chí Thiêng liêng được Huyền giai Tinh thần chuyển thành Thiên cơ, là kế hoạch tiến hóa cho cả chúng sinh trên hành tinh này.

fig5-3

Với tư cách những Người trông nom Thiên cơ, các thành viên của Huyền giai Tinh thầntrách nhiệm thực hiện Thiên cơ. Trong công tác vĩ đại này họ được sự trợ giúp của các điểm đạo đồ, đệ tử cấp thấp hơn, và những người nam nữ thiện chí. Điều quan trọng cần lưu ý là các kế hoạch dành cho nhân loại không được đưa ra theo lối tiền định, mà để cho nhân loại tự quyết định vận mệnh của mình. Tuy nhiên, khi tạo mối liên hệ mật thiết hơn với Huyền giai Tinh thần, tức là chúng ta đang tự chỉnh hợp với các mãnh lực tiến hóa trên hành tinh này. Chân sư Djwhal Khul nói rất rõ về vấn đề này:

Chính nhân loại đang mau lẹ đạt đến trình độ mà ý chí kết hợp của họ sẽ là yếu tố quyết định thời sự thế giới. Điều này sẽ do sự mở mang trí tuệ qua thành quả của diễn trình tiến hóa. Vì thế, yêu cầu chính yếu hiện nay là nhanh chóng giáo dục mọi người về Thiên cơ và về tính chất của các mãnh lực đang chi phối cuộc tiến hóa và các cơ quan điều hành chúng. Sự kiện thực tế về Thánh đoàn phải được công bố bằng những thuật ngữ không có tính cách mơ hồ, để khơi dậy sự quan tâm của công chúng, được công chúng khảo cứu và thừa nhận.[1]

Bên trong Huyền giai Tinh thần, công tác vĩ đại nhằm hình thành và thực hiện Thiên cơ được chia ra cho bảy trung tâm chính yếu gọi là các Ashram. Các Ashram này gồm có các cấp điểm đạo đồ và đệ tử. Đến lượt họ làm việc với những người phụng sự thế gian, và những người nam nữ thiện chí trên khắp thế giới – dù những người đó có ý thức được điều này hay không. Mỗi người, dù địa vị tinh thần cao hay thấp, đều có thể góp phần vào công tác rộng lớn này. Có lời chú nguyện quan trọng khẳng định rằng:

“Tôi là một với các huynh đệ trong tập thể, và tất cả những gì tôi có là của họ.
Cầu mong tình thương trong linh hồn tôi tuôn rải cho họ.
Cầu mong sức mạnh trong tôi nâng đỡ và trợ giúp họ.
Cầu mong tư tưởng từ linh hồn tôi đến giúp họ thêm can đảm”.

Screen shot 2013-10-22 at 3.03.51 PM.png

Các Vai trò và Chức năng bên trong Huyền giai Tinh thần

Huyền giai Tinh thầnTam vị Nhất thể. Huyền giai được tạo cơ cấu chung quanh ba vai trò chính và các chức năng kết hợp của ba Đấng cao cả đại diện cho Ý chí, Bác áiThông tuệ của Thượng Đế. Các Ngài là Đức Bàn cổ, Đức Bồ-tát, và Đức Văn minh Đại đế.

Đức Bàn cổ:

Ngài là toàn bộ Phương diện Ý chí của Thiên tính. Công việc của Đức Bàn Cổ phần lớn liên quan đến chính quyền, đến nền chính trị hành tinh, và đến việc thành lập, hướng dẫn, và giải tán các loại và hình thể chủng tộc. Ngài được giao cho Ý chí và Chủ đích của Đức Hành tinh Thượng Đế là Đấng Thiêng liêng Cao cả nhất đang trông nom Địa cầu, và là “Thượng Đế” của chúng ta.

Đức Bồ-tát:

Nhóm hai có vị Trưởng ngành chủ trì là Đức Chưởng giáo Thế gian. Ngài là Đấng cao cả giữ toàn bộ Phương diện Bác ái của thiên tính. Ngài có danh hiệu là Đức Christ, Đức Bồ-tát, Đức Di Lạc, và là Đấng mà người Hồi giáo đang mong chờ với danh hiệu Imam Mahdi. Ngài sẽ tái lâm giữa nhân loại như đã định. Ngài là vị Chúa cao cả của Bác áiTừ bi, cũng giống như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phật, vị Chúa của Minh triết. Ngài hiện là Đức Chưởng giáo Thế gian, Vị Thầy của các Chân sư.

Đức Văn minh Đại đế:

Vị Trưởng của nhóm ba là Đức Văn minh Đại đế. Ngài bao gồm Phương diện Thông tuệ của thiên tính. Ngài còn có danh hiệu là vị Chúa của Văn minh. Ngài vận dụng nguồn bác ái thông tuệ và có trách nhiệm điều hành việc thực hiện Thiên cơ.

Tất cả mọi người đều rốt cuộc sẽ đi vào một trong Ba Ngành này của Huyền giai.

Vì thế, ba Đấng cao cả này đại diện cho Ý chí, Bác ái, và Thông tuệ. Ba Đấng này hợp tác hết sức chặt chẽ và hợp nhất với nhau, và mọi bước tiến hoặc kế hoạch ảnh hưởng đến nhân loại, các giới khác trong thiên nhiên và cả hành tinh này, đều được các Ngài quản trị. Các Ngài là đại diện thực hiện Chủ đích Hành tinh, để mang lại tình thương và những mối liên giao chính đáng của con người, và để đẩy nhanh cuộc tiến hóa của nhân loại qua việc thực hiện Thiên cơ.

Sự Liên hệ giữa Huyền giai Tinh thầnNhân loại

Huyền giai Tinh thần luôn luôn mạnh mẽ và kiên định, bao giờ cũng hướng đến sự cứu rỗi thế gian. Các Ngài hướng dẫn chúng ta tiến đến vận mệnh tinh thần của mình, là nhằm được nhập vào giới thứ năm, Trường Tiến hóa của các Linh hồn. Điều này thực sự có nghĩa là trở nên thành viên của Huyền giai Tinh thần. Vậy, bước tiến kế tiếp của chúng ta trên thang tiến hóa LÀ trở nên thành viên của Huyền gia Tinh thần.

Mục tiêu ngay trước mắt của nhiều người tiến hóa cao là hợp nhất phàm ngãLinh hồn của mình. Sự thành đạt cá nhân này mang lại đáp ứng tương ứng giữa Nhân loại và Huyền giai để rốt cuộc cả hai hợp nhất. Vì thế, mọi bước tiến tinh thần mà mỗi cá nhân thực hiện trên thang tiến hóa tinh thần đều có ảnh hưởng đáng kể đối với toàn nhân loại. Sự hợp nhất chung cuộc của Nhân loại và Huyền giai sẽ thiết lập Thiên giới trên Địa cầu.

Nguồn bác ái tuôn rải từ Huyền giai vào tâm mọi người, tạo mối liên giao giữa nhân loại và Huyền giai. Những người đang tiến trên Đường Đạo hướng đến tâm thức cao siêu đều có nhiệm vụ làm cho tâm hồn mọi người tiếp nhận nguồn bác ái này. Nói cách khác, vai trò của chúng ta là giúp nhân loại đón nhận tâm thức của Huyền giai Tinh thần.

Huyền giai này gồm những Đấng đã hoàn toàn chiến thắng vật chất, và đã đạt mục tiêu qua cùng những bước tiến mà các cá nhân đang thực hiện ngày nay. Những nhân vật tinh thần này, các vị cao đồ và Chân sư, đã phấn đấu và chiến đấu để chiến thắng và chế ngự cõi trần. Các Ngài phấn đấu trong chướng khí, sương mù, nguy hiểm, khó khăn, đau buồn và thống khổ của đời sống hằng ngày. Các Ngài đã tiến lên từng bước trên con đường đau khổ, đã trải qua mọi kinh nghiệm, và khắc phục bao nỗi khó khăn, và đã chiến thắng.

. . . Vì đã thấu đáo sự tự do qua việc hy sinh hình thể nhờ lửa tinh luyện, các Ngài có bàn tay mạnh mẽ, khả năng kiên trì cho dù khi hình thể dường như phải chịu quá nhiều đau khổ, và lòng yêu thương chiến thắng mọi trở lực, vì có nền tảng là sự nhẫn nại và kinh nghiệm.” 2

2 Alice Bailey, Điểm đạo, trong Nhân loại và Thái Dương hệ, tr. 24-25

fig5-4

BÀI THAM THIỀN 5: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #2

CẦU NỐI CỦA TÂM THỨCANTAHKARANA

double_rainbow_app

Khi chúng ta tiến hóa và trở nên ngày càng tỉnh thức, chúng ta bắt đầu nối kết với Linh hồn của mình qua tuyến liên kết hay cầu nối, gọi là “antahkarana”. Cầu nối này chúng ta xây dựng qua tham thiền tạo sự chỉnh hợp giữa phàm ngã (gồm thể xác/ thể dĩ thái, thể cảm dục/ thể tình cảm, và thể trí), và Linh hồn để phàm ngã tiến hóa khá cao có thể liên tục phát triển và biểu lộ Linh hồn.

Phần này của cầu nối gọi là antahkarana cấp thấp và liên kết hay tích hợp phàm ngã, và hòa hợp linh hồn với phàm ngã. Nó được xây dựng nhờ tư tưởng có điều khiển và động cơ ngày càng dâng cao của hành giả, và là kết quả của việc sử dụng ý chí cùng với khả năng tưởng tượng sáng tạo. Ý chí được dùng trong bối cảnh này có thể nói chung là có chiều hướng, mạnh mẽ, cương quyết và kiên định. Bấy giờ anhtahkarana mới có thể được dùng cho ấn tượng và rung động cao siêu.

Phần thứ hai của antahkarana được gọi là antahkarana cấp cao, kết nối từ phàm ngã đã hòa hợp với linh hồn đến Tam nguyên Tinh thần. Tam nguyên Tinh thần này được xem như là phàm ngã của chân thần (tinh thần) và có mối quan hệ với chân thần tương tự như phàm ngã và ba hạ thể liên hệ với linh hồn. Tam nguyên Tinh thần gồm có manasthượng trí, Bồ-đề – trực giác thuần khiết, và Atmaý chí của chân thần.

Sơ đồ dưới đây trình bày antahkarana cả cấp thấp và cấp cao. Antahkarana cấp thấp nối từ phàm ngã đến linh hồn. Antahkarana cấp cao nối từ linh hồn đã hòa hợp với phàm ngã đến Tam nguyên Tinh thần.

fig5-5

 

KHOA HỌC THỈNH NGUYỆN VÀ ĐÁP ỨNG

Thỉnh nguyện có nguồn gốc là cầu nguyệntham thiền. Vì thế, câu hỏi được đặt ra là tại sao mọi người cầu nguyện, tham thiền hay thỉnh nguyện một Đấng cao cả theo lối nào đó, và ba cố gắng này có điều gì khác nhau? Người ta cầu nguyện khi hy vọng nhận được một điều gì đó, một ân huệ, niềm an ủi, được lành bệnh, hoặc những điều tương tự từ một nguồn mà họ cho là thiêng liêng – minh triết, nhân từ, và đầy quyền năng. Như chúng ta đã thấy, tham thiền là hành động làm lắng dịu các hạ thể của mình và tập trung trí tuệ để hy vọng nhận được sự thấu ngộ, trực giác, hoặc minh triết cao siêu. Tham thiền trở thành thỉnh nguyện khi tâm thức được phóng chiếu hướng đến một chiều cao siêu hơn, mà trong trường hợp này là Linh hồn. Sự phóng chiếu năng lượng từ thể trí tạo nên đường dẫn truyền để năng lượng của linh hồnthể theo đó giáng nhập vào thể trí đang thỉnh nguyện. Sự hồi đáp này từ nguồn cao siêu được gọi là đáp ứng.

Đôi khi trên đường đi tới, chúng ta nhận thấy ở nội tâm có nhu cầu tìm cách giao tiếp với nguồn năng lượng cao siêu hoặc mục đích cao cả hơn. Điều này rốt cuộc giúp chúng ta tạo những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày của mình, về phương diện vật chất hay tinh thần, hoặc cả hai. Nhu cầu đó khiến chúng ta tìm kiếm những phương cách khác để hiểu thế giới chung quanh ta và phận sự của mình trong đó. Đây có thể đã là có gắng từ suy ngẫm sâu xa trong cuộc sống nội tâm đến khuynh hướng tư duy theo những đường lối khoa học, hoặc có lẽ thậm chí là nguồn thi hứng trong cố gắng sáng tạo và nghệ thuật. Một điều gì đó bên trong chúng ta khơi dậy mục đích và chủ đích cao siêu hơn, và đây là một dạng tham thiền hay cầu nguyện.

Và dù Khoa học Thỉnh nguyện và Đáp ứng rốt cuộc sẽ thay thế cho những gì mà hiện nay chúng ta hiểu là cầu nguyệntham thiền, cầu nguyệntham thiền đã là những bước đầu tiến đến khoa học đang xuất lộ này. Chúng vốn cần thiết trong tiến trình phát triển tâm thức của chúng ta. Thế nên nay chúng ta xây dựng trên những gì ta đã học được từ đó. Đôi khi người ta muốn loại bỏ những lối thực hành và cầu nguyện trong tôn giáo, vì đã bất mãn với những kết quả hoặc thấy thất vọng về một số điều liên quan đến chúng trái với niềm tin của mình. Nhưng nếu suy nghĩ một cách thực tế và đúng đắn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cả cầu nguyệntham thiền – với khảo hướng khai sáng về cả hai vấn đề này có tính bao gồm và thấu hiểu tình huynh đệ tiềm tàng của toàn nhân loại – có thể là phương tiện rất mạnh mẽ để thiết lập và duy trì những mối liên giao đúng đắn về phương diện tinh thần và trong nhân loại.

Khi thỉnh nguyện, chúng ta giữ thái độ tham thiền (một thái độ trí tuệ ở nội tâm và định hướng tinh thần vững vàng) dùng lời cầu nguyện hay chú nguyện làm phương pháp tập trung thể trí của mình. Khi sử dụng thường xuyên, tiết điệu và năng lực của lời cầu nguyện hay chú nguyện đó có thể khơi dậy sự đáp ứng của những Đấng Tinh thần cao cả, ví dụ như các Chân sư trong Huyền giai, một cách hiệu quả.

“Khi chúng ta hướng đến thế giới ngày mai và tự hỏi nhân loại nên có cấu trúc nào của niềm tin, và cơ sở nào mà kỹ năng của những người hiểu biết sẽ gầy dựng để chứa đựng tinh thần tôn giáo của con người, thì những chân lý nền tảng chừng như nổi rõ lên như những điều cần thiết bổ sung cho các chân lý được hiển lộ:

Sự hiện hữu được chứng minh của Huyền giai Tinh thần, mục đích sống vốn là điều thiện của nhân loại. Chúng ta thấy các thành viên của Huyền giai là những Người trông nom Thiên cơbiểu lộ nguồn Bác ái thiêng liêng.

Sự phát triển Khoa học Thỉnh nguyện và Đáp ứng là phương tiện và phương pháp tiếp cận thiên tính. Khoa học này sẽ phát sinh từ những thói quen cầu nguyện của thời xưa được đại chúng sử dụng, và việc hành thiền đã được các thần bí giahuyền bí gia phát triển. Cầu nguyệntham thiền là những bước đầu của khoa học đang xuất lộ này, và điều được gọi một cách mơ hồ là “lễ bái” tức là cố gắng tập thể nhằm tạo nên một hình thức kết hợp hướng đến Huyền giai Tinh thần. Các Ngài đang hoạt động dưới sự hướng dẫn và điều hành của Đức Christ và liên quan đến trung tâm tinh thần cao nhất là Shamballa, qua những vị trình độ cao nhất trong Huyền giai. Điều này cũng giống như nhân loại có liên hệ đến Huyền giai nhờ các trí giả tinh thần trong nhân loại.[2]

fig5-6

Toàn nhân loại đang tiến tới vào lĩnh vực thông hiểu trí tuệ để có thể thực hiện thỉnh nguyện những điều tốt đẹp hơn một cách hiệu quả.

Tác dụng của tham thiền hiện nay là nhằm thay đổi các điều kiện, để thỉnh nguyện những năng lượng tinh thần cao cả hơn và mãnh lực của tình thương. Khi có hiệu quả, cố gắng này sẽ mang lại sự đáp ứng từ Huyền giai Tinh thần, các Đấng Tinh thần ý thức được Chủ đích Thiêng liêng và làm việc cho sự tiến bộ và phúc lợi của hành tinh, và tất cả các giới tiến hóa trên hành tinh này. Những tác động vừa kể có thể thỉnh nguyện được những năng lượng cao siêu hơn, và tạo con đường giao tiếp giữa Linh hồnTinh thần.

“Công tác thỉnh nguyện mới mẻ này là chủ âm của nền tôn giáo thế giới sắp đến và sẽ gồm hai phần. Sẽ có cố gắng thỉnh nguyện của đại khối quần chúng. Họ được huấn luyện bởi những người có trí tuệ tinh thần trên thế giới (làm việc trong các giáo hội, khi có thể, dưới các chức sắc và giáo phẩm đã giác ngộ). Nhờ đó mà đại chúng chấp nhận sự thật về những năng lượng tinh thần đang tiếp cận, được hội tụ qua Huyền giai Tinh thần, và để nói lên nhu cầu tinh thần của họ cần ánh sáng, sự khai phóng và thông hiểu. Cũng sẽ có công tác kêu gọi và thỉnh nguyện một cách khoa học và thành thạo, thực hành bởi những người đã rèn luyện trí tuệ qua hành thiền đúng phương pháp, hiểu biết cách sử dụng âm thanh, các công thức từ và phương pháp thỉnh nguyện. Họ có thể làm việc một cách hữu thức, hội tụ lời kêu cầu thỉnh nguyện của đại chúng và đồng thời sử dụng một số công thức từ quan trọng mà sau này sẽ được trao cho nhân loại. Điều đó cũng giống như Lời Cầu nguyện của Chúa đã được Đức Christ trao truyền, và Đại Thỉnh nguyện đã được phổ biến trong thời đại hiện nay.”[3]

Nhân loại nay đang đến một giai đoạn mà Khoa học Thỉnh nguyện và Đáp ứng có thể bắt đầu thay thế cho những kỹ thuật trước đây. Toàn nhân loại đang tiến tới vào lĩnh vực thông hiểu trí tuệ để có thể thực hiện thỉnh nguyện những điều tốt đẹp hơn một cách hiệu quả. Tính chất vị kỷ và tham lam trong lời cầu nguyện của những người chưa giác ngộ (dựa vào ước muốn một điều gì đó) đã làm băn khoăn bối rối những người đang tìm kiếm những điều có tính cách tinh thần hơn. Tính cách mơ hồ của việc hành thiền đang được truyền dạy và thực hành trên toàn thế giới hiện nay (với phương cách vị kỷ nhằm có được sự bình an, giải thoát hoặc mãn nguyệnnhân) thì chưa hề đủ đối với những người tìm kiếm chân lý tinh thần đích thực. Ngày nay, một điều gì đó lớn lao hơn là ước muốngiải thoátnhân đang được ghi nhận trên qui mô rộng lớn hơn. Nhiều tập thể đang phấn đấu mang lại những sự thay đổi này và chính điều này tiêu biểu cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. Thế nên, cái nguyên nhân nội tại mang lại hậu quả là hiện nay có yêu cầu làm công tác tập thể, vì lợi ích tập thể, hiểu biết tập thể, và giao tiếp tập thể với những điều thiêng liêng, sự cứu rỗi tập thể, thông hiểu tập thể và liên giao tập thể với Thượng ĐếHuyền giai Tinh thần. Công tác tập thể có nguồn cảm hứng của linh hồn, do đó công tác này chứng tỏ cho Huyền giai thấy rằng Nhân loại nay đang ngày càng có nhiều người trở nên tỉnh thức với sự chế ngự của linh hồn.

BÀI THAM THIỀN 5

BÀI CHÚ NGUYỆN HỢP NHẤT
(Mantram of Unification)

Kỹ năng học tập – Tham thiền về Chú nguyện

Hình thức thần chú là tập hợp các nhóm từ, những từ, và các âm thanh mà nhờ tác dụng nhịp nhàng sẽ đạt được những kết quả không thể thực hiện nếu thiếu chúng. [4]

Có những dạng thần chú hòa toàn dựa vào Thánh ngữ OM. Khi đọc lên đúng nhịp điệu theo những âm giai nhất định, các dạng này tạo nên những kết quả nhất định, như kêu gọi các vị thần bảo hộ. Chúng có những hiệu quả nhất định, hoặc ở ngoại cảnh hay nội tâm. Các dạng thần chú này hiện nay được dùng trong các tôn giáo Đông phương nhiều hơn là ở Tây phương. Khi quyền năng của âm thanh ngày càng được hiểu rõ và tác dụng của âm thanh được nghiên cứu nhiều hơn, các thần chú này sẽ được người Tây phương chấp nhận.

Một số câu chú rất cổ xưa, và khi được xướng lên bằng tiếng Bắc Phạn nguyên thủy thì có tác dụng mạnh mẽ không thể tưởng. Chúng mạnh mẽ đến mức không được phép truyền đạt cho người môn sinh bình thường. Có một ít câu chú rất huyền bí bằng tiếng Sensa nguyên thủy, mà Huyền giai vẫn còn biết kể từ những ngày đầu thành lập Thánh đoàn.

Một số câu chú được các Ngài cùng xướng lên trong những dịp trọng đại, hoặc khi cần có quyền năng tổng hợp của các Ngài để thực hiện những mục tiêu cần thiết. Những sự kiện quan trọng được bắt đầu bằng cách xướng lên chủ âm của chúng với những linh từ được sử dụng thích hợp. Khi được xướng lên đúng cách, câu chú tạo nên một khoảng chân không trong vật chất, giống như cái phễu. Chiếc phễu này được hình thành giữa người đọc câu chú và người mà âm thanh chạm đến. Bấy giờ một đường dẫn truyền thông đạt trực tiếp được hình thành. Vì thế chúng ta thấy tại sao những thể thức chú nguyện này được giữ gìn hết sức thận trọng với những từ và âm khóa được giấu kín. Nếu dùng chúng một cách khinh suất sẽ mang lại tai họa. Người đệ tử phải đạt đến một trình độ tiến hóa nhất định, và một mức độ tương đồng rung động, trước khi y được đặc ân trao cho câu chú để có thể kêu gọi đến Chân sư của mình.

Mỗi năm một lần, toàn thể Thánh đoàn (Huyền giai) sử dụng một câu chú tổng hợp để tạo một khoảng chân không giữa các thành viên cao nhất và thấp nhất của Huyền giai và tiếp tục lên đến chính Thượng Đế. Đó là thời điểm có nỗ lực tinh thần và sống động và mạnh mẽ nhất trong năm, với hiệu quả kéo dài suốt các tháng còn lại. Hiệu quả này có tầm mức vũ trụ, và liên kết chúng ta với trung tâm vũ trụ của mình.

Ngữ giải

Antahkarana – Cầu nối Tâm thức

Khi chúng ta tiến hóa và trở nên tỉnh thức hơn, chúng ta bắt đầu nối kết với linh hồn của mình qua tuyến liên kết hay cầu nối, gọi là antahkarana. Cầu nối này được chúng ta kiến tạo qua tham thiền mang lại sự chỉnh hợp giữa phàm ngã (thể xác/ thể dĩ thái, thể cảm dục/ thể tình cảmthể trí) và linh hồn của mình để phàm ngã đã tiến hóa khá cao có thể liên tục biểu lộ linh hồn.

Phần này của cầu nối gọi là antahkarana cấp thấp và liên kết hay tích hợp phàm ngã, và hòa hợp linh hồn với phàm ngã. Nó được xây dựng nhờ tư tưởng có điều khiển và động cơ ngày càng dâng cao của hành giả, và là kết quả của việc sử dụng ý chí cùng với khả năng tưởng tượng sáng tạo. Ý chí được dùng trong bối cảnh này có thể nói chung là có chiều hướng, mạnh mẽ, cương quyết và kiên định. Bấy giờ anhtahkarana mới có thể được dùng cho ấn tượng và rung động cao siêu.

Phần thứ hai của antahkarana được gọi là antahkarana cấp cao, kết nối từ phàm ngã đã hòa hợp với linh hồn đến Tam nguyên Tinh thần. Tam nguyên Tinh thần này được xem như là phàm ngã của chân thần (tinh thần) và có mối quan hệ với chân thần tương tự như phàm ngã và ba hạ thể liên hệ với linh hồn. Tam nguyên Tinh thần gồm có manasthượng trí, Bồ-đề – trực giác thuần khiết, và Atmaý chí của chân thần.

Sơ đồ dưới đây trình bày antahkarana cả cấp thấp và cấp cao. Antahkarana cấp thấp nối từ phàm ngã đến linh hồn. Antahkarana cấp cao nối từ linh hồn đã hòa hợp với phàm ngã đến Tam nguyên Tinh thần.

Người chí nguyện

Người chí nguyện là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyện.

Atlantis

Theo lịch sử nội môn, châu lục Atlantis vào thời xưa đã là quê hương của Căn chủng thứ Tư, và cư dân của họ được gọi là người Atlantis. Từ này cũng chỉ về tâm thức và, khi được dùng theo cách đó, nói đến tâm thức tập trung vào thế giới tình cảm và xúc cảm. Chúng ta được biết rằng đây là khả năng của con người đã được phát triển trong căn chủng thứ tư.

Tình huynh đệ

Thuật ngữ không mang giới tính chỉ về sự liên kết rất chặt chẽ xảy ra giữa những người có cùng tư tưởng hay triết lý. Về mặt nội môn, nó chỉ về mối liên hệ giữa các linh hồn với nhau, được hình thành giữa những người phụng sự Thiên cơ, và mối liên hệ của họ dựa vào tình thương bao trùm và lòng tín nhiệm.

Thỉnh nguyện

Thỉnh nguyện là yêu cầu điều gì từ một nguồn cao hơn. Nó có hàm ý về mối liên hệ được thiết lập giữa người thỉnh cầu và nguồn cao siêu cần có. Nếu mối liên hệ này bền chặt và sự thỉnh nguyện phát ra từ linh hồn, nó có thể mang lại sự đáp ứng từ nguồn cao hơn, như là Chân sư, nhưng người thỉnh nguyện phải có khả năng nhận và diễn giải đầy đủ những ấn tượng đã khơi dậy được.

Phụng sự

Phụng sự có động cơ là ý thức muốn hiến mình trợ giúp người khác. Đây là sự biểu lộ của tình thương một cách vô điều kiện đối với gia đình, tập thể, hoặc nhân loại nói chung. Phụng sự là kết quả sức thôi thúc của linh hồn, là kỹ thuật phát triển tập thể, cho thấy chúng ta có thể hiểu biết và hợp tác với Thiên cơ.

CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “BÀI CHÚ NGUYỆN HỢP NHẤT

Chân sư Tây Tạng cho biết rằng Bài Chú nguyện Hợp nhất là “phiên bản với ngôn từ thần bí được trình bày theo lối mới của Bài Chú nguyện đã được dùng rộng rãi trong thời kỳ Atlantis cổ đại vào thời gian có xung đột với hậu quả còn đến ngày nay (trong Thế chiến I & II).”[5] Bài chú nguyện này đã được truyền cho các đệ tử nhằm giúp hợp nhất nhân loại và hướng con người đến các giá trị cao cả hơn.

Trong mỗi lần tham thiền, đọc trọn bài Chú nguyện, chú tâm vào mục tiêu hợp nhất – bạn với nhân loại và toàn nhân loại với nhau. Rồi tham thiền về mỗi phần trong một tuần, trả lời các câu hỏi và bất cứ thắc mắc nào khác có thể phát sinh.

Chỉnh hợp

1. Thư dãn thể xác.

2. Điều hòa tình cảm.

3. Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh hồn”.

4. Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sáng và tình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và thể trí của bạn.

5. Đọc Thánh ngữ OM

6. “Hướng” về Đấng Toàn năng khi bạn đọc bài chú nguyện Gayatri “từ trong tâm”:

Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ.
Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về,
Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng.
Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ,
trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. OM
.

Tham thiền

Phân tích tư tưởng gốc (dùng câu hỏi kèm theo, nếu có); xác định ý nghĩa chung của nó đối với bạn, với cá nhân bạn; rồi cuối cùng xét đến thâm nghĩa của nó, chân lý tinh thần ẩn trong đó. “Nâng” tâm hồn mình đến tầm mức Thiêng liêng, và cố gắng thấy/ giao tiếp/ hoặc cảm nhận sự thực đó.

Bài chú nguyện Hợp nhất

Những người con của nhân loại là một, và tôi là một với họ.
Tôi tìm cách yêu thương mà không thù ghét;
Tôi tìm cách phụng sự và không đòi hỏi công việc thích hợp;
Tôi tìm cách chữa lành, không gây đau khổ.

Cầu xin sự khổ đau đem lại phần thưởng thích đáng của ánh sáng và tình thương.
Cầu xin linh hồn chế ngự ngoại thể,
Và cuộc sống và mọi biến cố,
Và làm hiển lộ tình thương.
Đang ẩn trong các diễn biến hiện thời.

Cầu xin tầm nhìn tinh thần đến cùng sự với thông hiểu.
Cầu xin tương lai tỏ rõ.
Cầu xin sự kết hợp nội tâm biểu dương và các chia rẽ bên ngoài tan biến.
Cầu xin tình thương chế ngự. Cầu xin mọi người yêu thương.

sun_01

 

Tuần 1: Những người con của nhân loại là một, và tôi là một với họ.
Tôi tìm cách yêu thương mà không thù ghét;
Tôi tìm cách phụng sự và không đòi hỏi công việc thích hợp;
Tôi tìm cách chữa lành, không gây đau khổ.

nhân bạn biểu lộ tình thương, khả năng giúp đỡ và tính vô hại đến mức nào?

Bạn có thể làm điều gì để biểu lộ những phẩm tính này của linh hồn nhiều hơn?

Week 2: Cầu xin sự khổ đau đem lại phần thưởng thích đáng của ánh sáng và tình thương.
Cầu xin linh hồn chế ngự ngoại thể,
Và cuộc sống và mọi biến cố,
Và làm hiển lộ tình thương.
Đang ẩn trong các diễn biến hiện thời.

Bạn đã bao giờ trải nghiệm một điều đau khổ trong đời của mình hay chưa, mà rốt cuộc điều đó lại mang nhiều lợi ích hơn trong cuộc sống đầy “ánh sáng và tình thương”. Nỗi đau khổ đó có đáng với kết quả tốt đẹp vừa kể hay không?

Linh hồn Duy nhất (Bác ái) có ảnh hưởng thế nào trong nhân loại ngày nay, khi so vời thời gian Thế chiến? Sự khác biệt thế nào, nếu có?

Week 3: Cầu xin tầm nhìn tinh thần đến cùng sự với thông hiểu.
Cầu xin tương lai tỏ rõ.
Cầu xin sự kết hợp nội tâm biểu dương và các chia rẽ bên ngoài tan biến.
Cầu xin tình thương chế ngự. Cầu xin mọi người yêu thương.

Bạn có thể hình dung được tương lai khi nhân loại hợp nhất, là linh hồn duy nhất, và biểu lộ tình thương hay không?

Cần có điều gì để hàn gắn những chia rẽ trong nhân loại?

Week 4: Cầu xin tầm nhìn tinh thần đến cùng sự với thông hiểu.Cầu xin tương lai tỏ rõ.
Cầu xin sự kết hợp nội tâm biểu dương và các chia rẽ bên ngoài tan biến.
Cầu xin tình thương chế ngự. Cầu xin mọi người yêu thương.

Sự thay đổi bắt đầu từ mỗi cá nhân. Bạn nghĩ rằng bạn đã thống nhất đến mức nào?

Bạn có thể yêu thương đến mức nào trong trí của mình (có tính vô hại trong tư tưởng)?

Khoảng lặng thấp

1. Thận trọng kết thúc các cố gắng trên đây và tái tập trung:

a. Vào thể trí của bạn, rồi

b. Vào thể tình cảm của bạn, rồi

c. Vào thể xác của bạn, để cho năng lượng phát sinh qua cố gắng tham thiền của mình mang lại hiệu quả tốt lành, chuyển hóa mỗi một trong ba thể này của phàm ngã hướng về tinh thần cliquez içi.

2. Xem xét lại bất cứ tư tưởng hoặc nhận thức nào đã phát sinh trong khi bạn phân tích tư tưởng gốc.

Phóng rải

Đọc Đại Thỉnh nguyện, phóng rải ánh sáng, bác áiquyền năng tinh thần của Thượng Đế cho thế giới.

THE GREAT INVOCATION

Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế ,
Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người,
Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian.

Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế,
Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người,
Cầu mong Đức Chưởng giáo trở lại Trần gian.

Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế,
Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người

Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.

Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại,
Cầu xin Thiên cơ Tình thươngÁnh sáng thực thi,
Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.

Cầu xin Ánh sángTình thươngQuyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian.
OMOMOM

Cân nhắc Thận trọng Trong ngày

Suốt ngày, xem xét các tư tưởng đã phát sinh trong khi bạn hành thiền để giữ hiệu quả chuyển hóa tiếp tục. Suốt ngày hãy giữ trong tâm hình ảnh về nhân loại hợp nhất qua sự thôi thúc và hướng dẫn của tình thương và ánh sáng.

Tham gia Thiền Trăng Tròn mỗi Tháng

Có sự chỉnh hợp giữa Mặt trời, Mặt trăng, và Địa cầu trong những kỳ Trăng Non và Trăng Tròn. Vì thế, chúng tôi đề nghị có cuộc tham thiền đặc biệt mỗi tháng trong các trường hợp này. Bạn có thể tải các bài tham thiền xuống từ Meditation Quest homeroom, hoặc tham gia cùng với Michael và Tuija Robbins mỗi tháng khi hai ông hành Thiền Trăng Tròn trên Webinar và Phát sóng Phụng sự-Thiền Trăng Tròn Giờ Chính xác.

sun_01

Phúc trình Tham thiền #5

Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trong Phúc trình Tham thiền của bạn (nên trả lời “ngắn gọn nhưng đầy đủ” và gửi cho Morya Federation trong vòng ba ngày sau ngày Trăng Tròn).

1.    Tháng này bạn dùng Bài Tham thiền Số mấy và Chủ đề nào?

2. Bạn thấu hiểu điều gì khi Tham thiền về Hợp nhất?

3 Thiền Trăng Tròn: bạn có tham thiền Trăng Tròn không? Nếu có, bạn có nhận thức hoặc tư tưởng nào để chia sẻ về kinh nghiệm thiền này không?

4.  Tính chất chung việc tham thiền của bạn trong tháng này thế nào? Bạn có cố gắng tham thiền đều đặn không? Bạn có thấy điều gì khó khăn trong khi hành thiền không – nếu có, hãy giải thích? Bạn có điều gì thắc mắc không?

Nghiên cứu

Vui lòng trả lời ít nhất một câu hỏi dưới đây. Dĩ nhiên là bạn có thể trả lời nhiều câu hơn.

  1. Bạn hiểu thế nào vè sự tiens hóa của tâm thức?
  2. Khi suy ngẫm về những điều bạn đã học trong các tài liệu nghiên cứu, hãy chọn ra một mục mà bạn thấy đặc biệt đầy ý nghĩa, và giải thích lý do tại sao.

Ví dụ Mẫu Phúc trình Tham thiền dùng Bài #1

PHÚC TRÌNH THAM THIỀN MEDITATION QUEST #1 (VÍ DỤ)

Họ & tên: Julie Smith

Ngày: 30/02/2014

1. Chủ đề tham thiền của tháng này là gì? Thực hành thể thức thiền và Lời Cầu nguyện của Thánh Francis.

2. Bạn đã có những nhận thức nào trong các buổi tham thiền? Tôi thấy lời Cầu nguyện của Thánh Francis mang lại nhiều hứng khởi, nhất là khi tôi đang trải qua thời gian khó khăn (v.v.) ………..

3. Bạn đã thấy có những hạn chế và đức hạnh nào nổi rõ nơi cá nhân mình? Vui lòng giải thích. Vâng, tôi thấy sự tương phản giữa lòng thù ghéttình thương, vì (v.v.) ………..

4. Thiền Trăng Tròn: bạn có tham thiền Trăng Tròn không? Nếu có, bạn có nhận thức hoặc tư tưởng nào để chia sẻ về kinh nghiệm thiền này không? Vâng, tháng này tôi có tham gia Thiền Trăng Tròn và cảm thấy cố gắng tham thiền giúp tôi tiếp xúc với các năng lượng hoàng đạo có thể sử dụng.

5. Tính chất chung việc tham thiền của bạn trong tháng này thế nào? Bạn cố gắng tham thiền đều đặn không? Bạn thấy điều gì khó khăn trong khi hành thiền không – nếu có, hãy giải thích? Bạn có điều gì thắc mắc không? Giờ đây việc tập trung có vẻ dễ dàng hơn. Tôi kiểm soát thể trí của mình tốt hơn.

  1. Alice Bailey, Vận mệnh các Quốc gia, tr. 37
  2. Alice Bailey: Sự Hiển lộ của Đại đoàn Chưởng giáo, tr. 415-416
  3. Alice Bailey, Sự Hiển lộ của Đại đoàn Chưởng giáo, tr.417-419
  4. Alice Bailey, Thư về Tham thiền Huyền môn , tr.162-165
  5. Alice Bailey, Sự Hiển lộ của Đại đoàn Chưởng giáo, tr. 142