So sánh T.Thức P.Ngã với Linh H


Chia sẻ:

Đồ họa dưới đây cho thấy sự tương phản giữa tâm thức của linh hồn và phàm ngã:

Tâm thức Phàm ngãTâm thức Linh hồn
Kinh nghiệm thiếu thốn, hạn chếSống trong nguồn phong phú
Ích kỷ, cho mình là trung tâmVị tha, quan tâm đến tập thể
LấyCho
Thu góp ngoại vật vào mìnhCác phẩm tính tỏa ra từ trung tâm
Nắm giữ, ngăn chặnKhai mở, hiển lộ, khai phóng
Chia rẽBao gồm
Hướng đến hình thể hay sự vậtHướng đến phẩm tính bên trong hình thể

Chia sẻ: