Hướng dẫn soạn thảo và tra cứu


Chia sẻ:

Trang web soạn thảo trực tuyến của google: Trang làm việc với bảng như Exell

I- CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC

1/ Ví dụ đặt liên kết đến trang khác (chọn móc sích): Thư về Tham Thiền Huyền Môn

Còn cách liên kết điểm leo trong trang thì xem mục 5 – Chức năng leo liên kết ở dưới đây

2/ Để tra Thích nghĩa: Tra cứu nhanh ý nghĩa và các giải thích của Từ/ Cụm từ có trong nội dung bài viết, ta cần định nghĩa và đưa đường dẫn giải thích thêm về Từ/ Cụm từ đó trong  Tooltips/ Thích nghĩa trong menu quản trị. Có 2 trường hợp cần lưu ý khi nhập từ, cụm từ cần tra vào Thích nghĩa như sau

a- Tra thích nghĩa từ tự do: Nghĩa là ta cứ đánh các từ vào trong Thích nghĩa, như vậy, trong các bài viết cứ có từ, cụm từ đã có trong danh sách Thích nghĩa thì hiển nhiên, trong nội dung bài viết sẽ hiển thị các từ/ Cụm từ này có Gạch chân, theo đó, khi độc giả chỉ chuột vào từ, cụm từ gạch chân đó, sẽ có hiển thị một khung cửa sổ lên giải thích ngữ nghĩa cùng các đường dẫn liên quan, làm sáng tỏ ngữ nghĩa của từ, cụm từ đó.

a- Tra thích nghĩa từ theo chuẩn người dùng: Chỉ khi phát sinh cụm từ mà ta cần tra cứu cả cụm từ đó chứ không tra thích nghĩa của từng từ trong cụm từ đó. Khi đó, câu văn này trong Thích nghĩa ta phải soạn theo ba theo nguyên tắc: Cần có thêm các ký tự đặc biệt để phân biệt (Đã thử các kiểu ký tự gồm abc” hoặc abc”” hoặc abc, hoặc abc; Ví dụ: Dụng Thần Giáp mộc  hay Dụng thần; hoặc Dụng thần, hay Dụng thần* , Trước mắt thống nhất nếu muốn thêm ký tự đặc biệt, thì chỉ dùng duy nhất dấu* thôi

Lưu ý là một cụm từthể hiện thị tất cả các thích nghĩa của từng từ và cả cụm từ cần tra, chỉ cần di chuột theo mũi tên từng trang thích nghĩa là có thể xem được.

Ví dụ đã kiểm chứng: Bảy ng uyên khí của con người;  hoặc Bảy nguyên khí; hoặc  của con người; …… Tuỳ từng cách sử dụng ký tự. Chỉ cần đánh đúng chính sác thì cụm đã tạo lập từ/ Cụm từ trong Tooltips từ từ/ Cụm từ đó lập tức có hiển thị nội dung giải nghĩa đính kèm khi chỉ chuột vào cụm từ đó

+ Các từ tra thử khác dùng được: Giáp mộc trong tứ trụ, Dụng Thần hay Dụng thần Giáp mộc không thuận   hay Dụng thần Giáp mộc không thuận trong tứ trụ; và Dụng thần Giáp mộc vượng;

*  Riêng vấn đề khi Copi lại các từ, cụm từ tra ngữ nghĩa đang hiển thị trên trang đọc sách (Khi cần dùng lại từ/ Cụm từ đó), thì ngữ nghĩa tra cứu tự động tiếp tục được duy trì, chỉ khác khi soạn thảo trực tiếp (Không phải Copi lại) ở chỗ các từ, cụm từ được tra không hiển thị gạch chân lên khó phân biệt (Cần gạch chân/ tô màu cho từ, cụm từ đó để phân biệt), nhưng khi chỉ chuột vào vẫn hiển thị ngữ nghĩa như thường, ví dụ dưới đây:

a/ Copi từ trang sách: Ví dụ đã kiểm chứng: Bảy nguyên khí của con người;  hoặc Bảy nguyên khí; hoặc  của con người; …… Tuỳ từng cách sử dụng ký tự. Chỉ cần đánh đúng chính sác thì cụm đã tạo lập từ/ Cụm từ trong Tooltips từ từ/ Cụm từ đó lập tức có hiển thị nội dung giải nghĩa đính kèm khi chỉ chuột vào cụm từ đó

+ Các từ tra thử: Giáp mộc, thay vì Can Giáp ngũ hành, ngũ hành là Mộc và Dụng thần Giáp mộc không vượng và Dụng thần Giáp mộc vượng nhiều và Dụng thần Giáp mộc không thấy …

Đọc kinhHuynh Đệ ; Tử Tôn ; Tử Tôn không thấy phụ MẫuQuan Quỷ ; Thê TàiTương ứng số 7 ; Tâm thức các Chân Sư;

Chân Nhân – Chân Thần – Phàm NhânThể Phách – Thể Trí; Thể Cảm dụcPhàm NgãLinh Hồn

b/ Copi từ trang tất cả Tooltips, VD: Bảy nguyên khí của Con người; hoặc Nguyên thần Giáp mộc; hoặc Giáp mộc thì không từ tra cứu ngữ nghĩa mà nó Copi lệnh sửa từ, cụm từ cần tra >>> Cần có Menu hiển thị trang danh sách các từ, cụm từ trong Tooltips và hiển thị nội dung như trên trang nội dung sách >>> Để tiện dùng khi cần Copi từ, cụm từ cần tra cứu ngữ nghĩa để dán vào bài viết đang soạn thảo (hoặc có thể sửa lệnh để khi Copi từ trang tất cả Tooltips để dán vào bài viết là tra từ trứ không mang theo lệnh sửa từ như hiện nay)

3/ Cần chèn thuật ngữ trong bài viết: Đặt liên kết như bình thường <=> Chèn thêm/ Sửa đường dẫn > Chọn từ/ Cụm từ trong danh sách thuật ngữ, copi đường dẫn và chèn đường dẫn vào bài viết là đượcBảy nguyên khí

4/ Copi văn bản soạn thảo có đuôi là *.html, có đặt nhiều liên kết, thực hiện như sau để dán vào trang web này:

+ Mở trang văn bản *.html trong FontPage ra, chọn Code và Copi từ sau chữ </body> đến trước chữ </body>

+ Mở chương/ Đoạn cần dán nội dung *.html và chọn “Văn bản” cạnh khung nhìn “Trực quan” của ô soạn thảo nội dung chương sách, đặt chuột vào vị trí cần dán nội dung và dán (ctrl + V), chờ tý sau đó nhấn cập nhật >>> Kiểm tra hiển thị = cách xem sách sau khi cập nhật, phát hiện lỗi để chỉnh sửa là Ok

  • Lưu ý: Làm việc với các khung cột, nếu cần hiển thị dòng, cột thì sau khi đã kẻ xong khung, cần chọn Bảng và chọn Tuỳ chọn về hình ảnh để biểu thị mầu sắc đường nét khung trong bảng, màu trong khung

+ Copi liên kết từ trang đọc sách dán trực tiếp vào đây, VD: 19. CON CÁI vẫn giữ được liên kết đến trang đích

5- Chức năng Leo liên kết: Chức năng này nhằm để đánh dấu điểm cần tìm đến trong trang nội dung bất kỳ, ví dụ thường dùng là để đánh dấu nội dung cần giải thích cho Từ, Cụm từ nào đó. ta làm như sau:

a- Thả Leo liên kết: Đặt Chuột vào điểm đầu đoạn văn/ Từ/ Cụm từ cần đánh dấu để tìm đến > Chọn Menu chèn > Neo liên kết, ta thấy có một hình Leo hiển thị tại nơi ta chọn chỉ chuột; Tiếp đến để phân biệt theo thứ tự hoặc tiện lợi trong gọi tên Leo đó ta có thể đánh số thứ tự (VD: “111;) Từ số này ta có thể thiết lập và tra nhanh Thích nghĩa cụm từ này. (Lưu ý: Ta có thể đặt liên kết từ Trang nội dung Thích nghĩa đến đích là leo liên kết này để có thể luôn biết được Nội dung Thích nghĩa được lấy từ văn bản nào, đoạn nào nhằm tạo sự tìm kiếm, tra cứu nhanh tróng, chính xác để nắm bắt nguồn trích đoạn giải thích Đoạn văn, Từ, Cụm từ cần thích nghĩa đó)

+ Cách đặt liên kết đến đích, nơi trích nội dung Thích nghĩa để dùng lại nhiều lần ở nhiều văn bản, ta làm như sau (Với ví dụ đích  “LK111;); nêu trên), ta cần chọn nơi để thiết lập liên kết đến Leo liên kết, có 2 cách như sau:

– Tại điểm bỏ Leo: Ta đánh ký tự (VD: “111; hoặc LK111) bên cạnh mỏ Leo liên kết, có thể để tất cả trong ngoặc, sau đó bôi đen chứ LK111 đó, chọn Tạo liên kết (Hình móc xích) > Chọn trong hộp thả và tìm đến Leo liên kết LK111 > Nhấn Ok > Ta được liên kết giữa LK111 với Leo liên kết đã thả >>> Như vậy ta chỉ cần Copi “LK111; này đi bất cứ văn bản nào, dán tại đó thì nó sẽ chỉ đến địa điểm trích đoạn văn bản cần tìm, kể cả các bài viết khác nhau, ta vẫn có thể tra cứu ngồn gốc từ Thích nghĩa từ liên kết trong khung nội dung thích nghĩa đã thiết lập liên kết.

– Tại cuối trang bài viết (Tuỳ ý ta chọn, bởi mục đích là để có Liên kết đến leo liên kết để có thể dùng giải thích và copi dán vào nội dung Thích nghĩa để đảm bảo nội dung đó luôn có thể tra cứu đến Trang gốc có thông tin Thích nghĩa)

– Tra nguồn gốc nội dung thích nghĩa từ Trang khác: Ví dụ ta đang nói về Chân Sư, cần có thích nghĩa “111; nói về Chân Sư và giải nghĩa từ thích nghĩa từ trang nội dung khác, ta hoàn toàn có thể xem thích nghĩa “111; và nguồn gốc từ thích nghĩa này từ liên kết trong nội dung thích nghĩa, VD: Bài viết gốc có trong Thích nghĩa từLK111;

…………………………………… “LK111; Dùng để tra thử Thích nghĩa và thử Leo liên kết trong Thích nghĩa

  II- CHỨC NĂNG CHƯA BIẾT, CẦN LÀM RÕ (CÓ THỂ YÊU CẦU VIẾT HƯỚNG DẪN = TRỢ GIÚP Ở GÓC TRÊN BÊN PHẢI NHƯ MỌI TRỢ GIÚP ĐÃ CÓ = TIẾNG VIỆT)

1/ Chức năng LEO LIÊN KẾT

 

Khi mô tả nội dung tóm tắt sách, nếu đặt 1 đường dẫn liên kết tới trang khác và cập nhật khi hoàn thành thì chạy liên kết tốt. Nhưng khi sửa lại sách, cho dù không sửa liên kết thì liên kết tự mất và phải làm lải rất khó vì nội dung đã bị chèn ký tự lằng nhằng≫> Cần sửa để luôn giữ liên kết, trừ khi chủ động sửa hay xoá liên kết đó đi

   *  Các chương thì không bị hỏng liên kết như vậy khi sửa nội dung khác trong Chương, cập nhật lại.

     

http://demo4.wpair.net/duong-dan-tinh-sach-thu-ve-tham-thien-huyen-mon/* Nó phải luôn hiển thị liên kết như thế này mới đúng (Nó tự động đọc nội dung trang liên kết, ???????)

http://demo4.wpair.net/duong-dan-tinh-sach-thu-ve-tham-thien-huyen-mon/chuong-vi-du/

Sự hiển thị căn lề Trái/ Giữa/ Phải của Trang Sách và Chương trình  FrontPage vênh nhau, lên Copi từ FrontPage và trang sách nó cứ bị đổi cách hiển thị tự động từ Căn Trái trong FrontPage thành Căn Giữa trong trang Sách ≫≫≫ Đại xem bảo nó có lập trình đển căn lề nó đồng bộ với FrontPage được không, nếu không khi Copi từ FrontPage vào trang sách lại phải đặt lại căn lề, phiền phức quá * Phát sinh: Nhưng thay vì hiển thị liên kết thì nó lại tự động chuyển sang hiển thị tin trang liên kết (Ví dụ như liên kết bên cạnh này khi đặt nó như này: http://demo4.wpair.net/duong-dan-tinh-sach-thu-ve-tham-thien-huyen-mon/buc-thu-1/ http://demo4.wpair.net/duong-dan-tinh-sach-thu-ve-tham-thien-huyen-mon/buc-thu-1/

Chia sẻ: