Tóm lược các Kỳ công của Hercules huyền thoại và Đức Phật và Đức Christ

1- Tại Sao Cần Nghiên Cứu Thần Thoại Hercules?

(Trích Kỳ công GQ1.7)

 Sự tiến triển của Hercules từ cõi trí, thông qua cõi tình cảm, và biểu hiện trên cõi trần cho chúng ta thấy một hình ảnh tổng hợp các công việc mà tất cả các đệ tử, những người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế, phải thực hiện. Đó là một công việc gian khổ, chậm chạp, và được thực hiện với vô vàn khó khăn to lớn. Thông thường, nó được thực hiện mà không có sự hiểu biết về các lực được giải tỏa và các kết quả đạt được. Nhưng từng bước người chí nguyện được dẫn dắt theo con đường tự nhận thức và phát triển. Cá tính và bản chất của y được thử nghiệm và thử thách cho đến khi những phẩm chất đặc trưng cho hình thểthể được chuyển hóa thành những đặc tính của linh hồn.

Hercules có phải là một con người thực sự, hay chỉ là một huyền thoại?

+ Về Hercules: Minh triết cổ truyền khiến chúng ta tin rằng tất cả những huyền thoại đều dựa trên một sự thật bên trong, và mặc dù theo thời gian chúng đã trở nên biến dạng và có thể không nhận ra được sự thật. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng, bởi vì cái nguyên mẫu của nhân vật đó mới quan trọng. Hình tư tưởng này đã được xây dựng và tồn tại trong một thời gian rất dài, và những chân lý của bài học mà chúng ta học chắc chắn là thực.
Vì vậy, dù chân lý bên trong của bạn nói với bạn bất cứ điều gì về huyền thoại hay về một con người, bài học của chúng vẫn còn giá trị. Nhưng thực sự Hercules có thực hay không? nhân tôi tin rằng Hercules có thực. (Tôi [BL Allison] là dạng người nhìn đời lạc quan) Chân sư DK nói về Hercules y như thể chàng thực sự có thật trong một vài cuốn sách, ví dụ đoạn sau từ Destiny of Nations, p38:
+ Những người con khác và trước đó của Thượng đế thể hiện các phẩm chất và thuộc tính thiêng liêng khác nhau, nhưng ba trong số họ đạt đến một sự hoàn hảo nhất định mà (trong chu kỳ thế giới hiện) có thể không bao giờ vượt qua được. Ba đấng đó là:

Hercules: người đệ tử hoàn hảo nhưng chưa phải là Người Con Hoàn Thiện Của Thượng Đế;

– Đức Phật: vị điểm đạo đồ hoàn hảo, đã đạt đến sự giác ngộ nhưng chưa phát triển đến hoàn thiện tất cả các thuộc tính của Thiêng liêng;

– Đức Christ: sự biểu hiện tuyệt đối hoàn hảo của Thiêng liêng cho chu kỳ này và, do đó, là Huấn Sư của cả thiên thầnnhân loại.

* Hercules, vị Thần Thái Dương, có linh hồn Cung 1, phàm ngã Cung 2, thể cảm xúc Cung 6. Những tiềm năng và năng lượng này đủ để đưa chàng vượt qua tất cả các thử thách và kỳ công của người đệ tử.

* Đức Phật có một linh hồn Cung 2, phàm ngã cung 1thể trí cung 6 – một hiện tượng rất hiếm;

* Đức Christlinh hồn Cung 2, phàm ngã Cung 6 (điều này giải thích cho mối quan hệ gần gũi của Ngài với Chân sư Giê-su), cộng với thể trí Cung 1. [Trang 39]
Cả Ba Ngài thể hiện tinh hoa của đời sống tinh thần và tất cả các Ngài đã có thể thiết lập dấu ấn của các Ngài lên lịch sử và trái tim của nhân loại, chủ yếu thông qua những tiềm năng của Cung 6 trong các Ngài. Đức Phật và Đức Christ vẫn còn kết nối chặt chẽ và làm việc trong sự hợp tác với Huyền Giai. Hercules đã đi vào trung tâm của Shamballa, nhưng vẫn hoạt động trong mối liên hệ cơ bản với Đức Phật vốn là một trong những mãnh lực liên kết ShamballaHuyền Giai. Điều rất đúng rằng trước mặt nhân loại vẫn còn sự hoàn thiện còn cao hơn mức độ mà ba đấng Thể Hiện Thiên Tính đã đạt được, bởi vì chúng ta vẫn còn chưa biết được Thiên Tính đó là gì. Tuy nhiên, ba đấng cao cả trên là thể hiện của sự hoàn hảo nằm xa phía trước đối với đa số những người con của nhân loại hiện nay. Trong tất cả các Ngài, các Cung 6Cung 2yếu tố kiểm soát, với Cung 1 đạt đến sự biểu hiện hoàn hảo. Trong các Ngài, Chủ Nghĩa Lý Tưởng, Bác áiMinh triếtÝ Chí Bất Khuất thể hiện tất cả các sức mạnh Thiêng liêng của mình.

(Trích Kỳ Công GQ1.8)

 Sự tiến triển của một người đệ tử được thể hiện trên bầu trời
– Bằng các Kỳ Công của Hercules qua các Cung Hoàng đạo.
– Dường nhưThượng đế hoạch địnhThiên Cơ của Ngài trong không gian
– Cho việc thực thi sự tiến hóa của tinh thần con người

 Nhưng sự tiến bộ không chỉ giới hạn cho người đệ tử
– Tất cả chúng ta có thể hiểu biết tốt hơn các bài học của mỗi cung
– Bằng việc đọc về cuộc hành trình của Hercules qua các Cung Hoàng đạo
– Tất cả chúng ta đều có mỗi cung trong Lá số Chiêm tinh của chúng ta
– Một vài cung có thể biểu hiện tốt hơn các cung khác, nhưng tất cả cung đều có mặt
– – Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các biểu hiện thấp của mỗi cung
– – Và cuối cùng bắt đầu đối mặt với những bài học mà Hercules lặp lại cho chúng ta trong cuộc hành trình mang tính biểu tượng của mình

(Trích Kỳ Công GQ1.9)

Các Kỳ Công là bức tranh tổng hợp về công việc của người đệ tử
Từ cõi trí tuệ, qua cõi cảm dục
– Đến biểu hiện trên cõi trần
 Đó là một công việc khăn, chậm chạp
– Được thực hiện dưới những khó khăn lớn
– Thường được thực hiện mà hoàn toàn không biết những mãnh lực được giải phóng và kết quả đạt được
 Nhưng từng bước người chí nguyện được dẫn dắt đi theo đường đạo
– Học về tự tri thức và phát triển
– Tính cách và bản chất của y được kiểm tra và thử thách
– Cho đến những phẩm chất đặc trưng cho hình tướngthể được chuyển hóa thành những phẩm tính biểu lộ linh hồn.
 Như thế sự tiến bộ không chỉ giới hạn cho các đệ tử
– Tất cả chúng ta đều có mỗi cung trong Lá số Chiêm tinh của chúng ta, do đó làm việc với tất cả 12 cung ở mức độ nào đó
– Do đó chúng ta cần hiểu biết tốt hơn các bài học mà mỗi cung chỉ ra
– Và Kỳ Công của Hercules trong cung đó chỉ cho ta điều này

2- Sự liên quan giữa Thần Thoại & các Cung Hoàng Đạo (Signs);

(Trích Kỳ công QG1.7)

 Bằng cách kết hợp câu chuyện biểu tượng và chiêm tinh;
– các thử thách của cuộc sống hàng ngày của một đệ tử được hiển thị
– thông qua cung mà câu chuyện thần thoại xảy ra;
 Mỗi Cung Hoàng đạo khiến người đệ tử:
– chịu ảnh hưởng của một số mãnh lực đặc biệt nào đó
– cung cấp cho y một số khuynh hướng nào đó.
 Khi hiểu rõ, ý nghĩa của thử thách sẽ lộ diện
– Làm thế nào mà kỳ công Cung Mặt trăng mô tả những bài học của quá khứ, tạo thành ngục tù của linh hồn chúng ta.
– Làm thế nào mà kỳ công Cung Mặt trời mô tả những thách thức mà phàm ngã của chúng ta phải thực hiện trong kiếp hiện tại.
– Làm thế nào mà kỳ công Cung Mọc chỉ ra những phẩm tính của linh hồn mà chúng ta cần vun bồi.
 Và chúng là những hàm ý cho chúng ta trong cuộc hành hương

3- Bốn Nguyên Tố (Hành – Four Elements): 

(Trích Kỳ công QG1.7)

* Các Nguyên tố (hành) phác họa tính khí của một cung
 Các Cung hành Hỏa và hành Khí tương thích, cả hai đều là cung dương
Năng lượng Dương, hướng ngoại, biểu cảm, cho ra
 Các Cung Hành ThổThủy tương thích, cung âm.
Năng lượng Âm, thụ động, nhận vào, chứa đựng
 Các Cung tương thích thực thi các quan hệ thông qua các góc hợp (aspects) ưa thích
– 30 độ và 60 độ (Trines và Sextiles)
* Cung Hành ThổThủy không liên hệ tốt với các Cung hành Hỏa và Hành Khí
– Thường chúng không có gì chung
– Giải quyết các vấn đề của chúng thông qua góc hợp cứng (vuông góc và đối nghịch)

+ Nói Thêm Đôi Chút Về Cung Hành Thủy (Trích Kỳ công QG1.7)

 Về mặt ngoại môn, nước là cảm xúc, nuôi dưỡng, phù hợp
– Nhưng có thể quá nhạy cảm
 Về mặt nội môn, điểm chính yếu là tinh luyện & đồng hóa
Cự giảinước tinh khiết của kinh nghiệm, đồng hóa với quần chúng.
Hổ Cápnước tinh khiết của thử thách, đồng hóa với Thánh Đoàn
Song Ngư là đời sống hàng ngày được tinh luyện, đồng hóa với Tinh thần
 Chúng có tính âm, giống như các Cung hành Thổ.
– Chúng tượng trưng cho đêm
–  Liên hệ với các cung 2-4-6

+ Nói thêm một chút về các Cung Hành Hỏa (Trích Kỳ công QG1.8)

 Về mặt ngoại môn, lửanăng lượng linh hoạt, nhiệt thành
– Nhưng cũng có thể quá mãnh liệt
 Về mặt nội môn, chủ âm là sự bùng cháy do lửa và tái định hướng
Dương Cưu dọn đường cho Tinh thần và đại đồng
Sư tử dọn đường cho Linh hồnngã thức
Nhân dọn đường cho sự nhất tâm thể xác
 Chúng là các cung dương, giống như các cung hành khí
Năng lượng dương; hướng ngoại, diễn cảm, cho ra
– Chúng tượng trưng cho ngày; liên hệ với các cung 1-3-5-7
 Chúng tương thích với các cung hành khí
– Giải quyết các vấn đề của những quan hệ cốt lõi
– Thông qua các góc hợp thuận lợi 30 độ và 60 độ

+ Vài dòng về các Cung hành Thổ (Trích Kỳ công QG1.9)

 Về mặt ngoại môn, thổ là thực tế, ổn định, tin cậy
– Nhưng cũng có thể là quá cẩn thận
 Về mặt nội môn, chủ đề là dục vọngbiểu hiện vật chất
Kim Ngưu ham muốn kinh nghiệm, sự thỏa mãn, tri thức
Xử Nữ ham muốn thể hiện và ham muốn tinh thần
Ma Kết ham muốn giải thoátphụng sự người khác
 Tất cả các cung là âm, giống các cung hành thủy
Năng lượng âm; thụ động, tiếp nhận, chửa đựng
– Chúng tượng trưng đêm, liên hệ cới cung 2-4-6
 Chúng tương thích với cung hành thủy
– Giải quyết các vấn đề của các mối quan hệ cốt lõi
– Thông qua góc hợp thích ứng 30 độ và 60 độ

+ Đôi điều về các Cung hành Khí (Trích Kỳ công QG1.10)

 Về mặt ngoại môn, hành khítrí tuệ, một người giao tiếp tốt
– Nhưng có thểbiệt lập quá
 Về mặt nội môn, chủ âm la trí tuệ và tính nhị phân
– Trong Song Nam thể trí khiến cảm nhận được tính nhị nguyên
– Trong Thiên Bình siêu-trí tuệ, tính nhị nguyên được khắc phục bởi sự cân bằng
– Trong Bảo Bình Trí tuệ đại đồng, tính nhị nguyên được hóa giải bởi sự tổng hợp
 Chúng là dương, giống như các cung hành khí
Năng lượng dương; hướng ngoại, diễn cảm, ban cho
– Chúng tượng trưng cho ngày; liên hệ đến đường hướng cung cứng 1-3-5-7
 Chúng tương thích với Cung Hành Hỏa
Thể hiện các vấn đề của các quan hệ trục của chúng
– Thông qua các góc hợp 30 và 60 độ, là những góc hợp thích hợp

4- CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ TRÌNH TỰ

(Trích Kỳ công QG1.8)

+ Bốn Cung Hoàng Đạo Đầu Tiên Là Chuẩn Bị

 Trong Bạch Dương linh hồn khoác lấy lớp vỏ trí tuệ
– Nó khoác vào các kết hợp của chất liệu trí tuệ để có thể tự thể hiện tốt nhất. Con người trở thành một linh hồn biết tư duy.
 Trong Kim Ngưu thế giới dục vọng và phương tiện của cảm xúc phát triển
Con người trở thành một linh hồn hữu thức
 Trong Song Tử, một thể năng lượng được kiến tạo
– Kết hợp năng lượng của linh hồn và của vật chất lại với nhau, một linh hồn sống động.
– Hai cực hòa hợp với nhau, và thể dĩ thái được tạo ra.
 Trong Cự Giải công việc giáng sinh bắt đầu
– Bản chất tứ phân được biểu lộ.
Con người trở thành một diễn viên sống động trên cõi trần.

+ Trong Bạch Dương, linh hồn khoác lấy loại vật chất cần thiết khiến nó liên hệ đến thế giới của ý tưởng. Nó khoác cho chính nó một lớp vỏ trí tuệ, thêm các kết hợp của các vật chất trí tuệ mà qua đó nó có thể thể hiện tốt nhất bản thân. Và con người đã trở thành một linh hồn biết suy nghĩ.
+ Trong Kim Ngưu, thế giới dục vọng được tiếp xúc và một qui trình tương tự được theo đuổi. Các phương tiện để liên hệ với thế giới của cảm giác và cảm xúc được phát triển và con người trở nên một linh hồn hữu thức.
+ Trong Song Nam, một thể năng lượng sống động mới được xây dựng do sự kết hợp của các nguồn năng lượng của linh hồnvật chất, con người trở nên một sinh linh, bởi vì hai cực đang kết nối, và thể sinh lực hay dĩ thái ra đời.
+ Trong Cự Giải, Cung Hoàng đạo của việc sinh sản hồng trần và của sự đồng hóa của đơn vị với đám đông, công việc lâm phàm hoàn tất và bản chất tứ phân được biểu lộ. Con người trở thành một diễn viên sống trên cõi trần.

Do đó, được trang bị với một trí tuệ được kiểm soát, một năng lực để ghi nhận sự khai ngộ, một khả năng để tiếp xúc với khía cạnh bất tử của mình và nhận ra một cách trực giác giới tinh thần, giờ y sẵn sàng cho công việc lớn lao hơn.

+ Bốn Cung kế tiếp là cuộc Đấu tranh cho Thành tựu

 Trận chiến vĩ đại mà thông qua đó cá nhân tự ý thức xuất hiện từ đám đông trong Cự Giải:
biết mình là cá thể trong Sư Tử
– là đấng Christ tiềm năng trong Xử Nữ,
– người chí nguyện nỗ lực cân bằng các cặp đối nghịch trong Thiên Bình,
– trở thành người chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp.
 Đây là bốn Cung của khủng hoảng và của sự nỗ lực lớn lao, tất cả sự khai ngộ, trực giác và năng lực linh hồn đền cần đến.
 Chúng cũng được phản ảnh trên con đường giáng hạ tiến hóa khi:
linh hồn đạt được cá tính trong Sư Tử,
– trở thành người nuôi dưỡng các ý tưởng và năng lực tiềm tàng trong Xử Nữ,
– chao đảo dữ dội từ cực đoan này đến cực đoan khác trong Thiên Bình,
– và phải chịu sự tác động, kỷ luật của thế giới ảo tưởnghình tướng trong Hổ Cáp.

Bốn Cung Hoàng đạo tiếp theo là những Cung của sự phấn đấu để đạt đến thành tựu trên trần gian.

+ Trong Cự Giải, cá nhân tự ý thức xuất hiện từ đám đông;
+ Trong Sư Tử biết chính mình là cá thể;
+ Trong Xử Nữ biết mình là đấng Christ tiềm năng,
+ Và người chí nguyện nỗ lực cân bằng các cặp đối nghịch trong Thiên Bình,
+ Trở thành người chiến thắng ảo tưởng trong Hổ Cáp.

Đây là bốn Cung của khủng hoảng và của sự nỗ lực lớn lao. Tất cả sự khai ngộ, trực giác và năng lực linh hồn mà người chí nguyệnthể có phải sử dụng đến tận cùng. Chúng cũng có những phản ánh của chúng trên con đường giáng hạ tiến hóa, và một loạt phát triển tương tự có thể được nhận thấy khi linh hồn đạt được cá tính trong Sư Tử, trở thành người nuôi dưỡng các ý tưởng và năng lực tiềm tàng trong Xử Nữ, chao đảo dữ dội từ cực đoan này đến cực đoan khác trong Thiên Bình, và phải chịu sự tác động, kỷ luật của ảo tưởnghình tướng trong Hổ Cáp.

Năm Kỳ Công Đầu Tiên

 “Chúng ta có thể xem năm kỳ công đầu tiên (Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, và Sư Tử) bao gồm toàn bộ thời kỳ của Con Đường Dự bị, và việc giết chết con Sư Tử Nemea là đỉnh điểm của hành trình gian khó đó.
 Bây giờ y sẵn sàng bước vào Con đường Đệ tử, trên đó đấng Christ nội tại đang dần tiết lộ, vật chất đang dần phục vụ cho linh hồn sử dụng, và phương diện hình sắc chỉ đơn giản được xem là “mẹ của đấng Christ Hài đồng”

+ Bốn Cung Hoàng đạo Cuối cùng

 Sau 4 Cung dự bị và 4 Cung của sự phấn đấu trên cõi hồng trần
 Người chí nguyện đã thoát ra khỏi thế giới của huyễn cảmsắc tướng, và tâm thức của y bây giờ không chịu những hạn chế của chúng
– Y có thểcung thủ trong Nhân, đi thẳng đến mục tiêu
– Y có thể là con dê trong Ma Kết, leo lên ngọn núi Điểm đạo
– Y có thể là người làm việc thế gian trong Bảo Bình
– Và là Đấng Cứu Thế trong Song Ngư
 Vì thế, y có thể tóm tắt trong mình tất cả những gì đạt được trong giai đoạn chuẩn bị và trong những trận chiến quyết liệt trong bốn cung của hoạt động nỗ lực;
 Và trong 4 cung cuối cùng này thể hiện những thành quả đạt được và các quyền năng đã được phát triển

5- Mối liên hệ giữa Thần thoại và Cung Hoàng đạo

(Trích Kỳ công QG1.8)

 Bằng cách kết hợp câu chuyện biểu tượng và chiêm tinh
– Các thử thách của đời sống hàng ngày của người đệ tử được chỉ ra
– Thông qua cung hoàng đạo mà câu chuyện thần thoại xảy ra
 Mỗi cung hoàng đạo khiến người đệ tử
– chịu ảnh hưởng của các mãnh lực riêng biệt nào đó
– và cung ứng cho y những khuynh hướng nào đó
 Khi được hiểu rõ, ý nghĩa của thử thách sẽ lộ diện
– Và những hàm ý của nó dành cho tất cả chúng ta trên con đường hành hương

6- BA PHƯƠNG THỨC
(Trích Kỳ công GQ1.10)

 Những Phương Thức này mô tả cách thức chúng ta hoạt động, phẩm chất vật lý của các Cung.
– Chúng thiết lập các trục và thập giá (chữ thập) trong lá số
– – Các vấn đề được thực thi qua góc hợp đối nghịch và vuông góc (góc hợp cứng)
– – Tất cả chúng ta đều có 12 cung, một số cung được nhấn mạnh hơn các cung khác
 Các Cung Khả biến có tính thích nghi, linh hoạt, và phục vụ
– Nhưng cũng có thể quá bất nhất
– Về mặt nội môn chúng giúp phát triển sự sống sắc tướng thông qua kinh nghiệm
 Các Cung Cố định có tính vững vàng, bướng bỉnh, và quyết
– Nhưng cũng có thể quá cứng nhắc
– Về mặt bí truyền chúng phát triển linh hồn thông qua khủng hoảng và thử thách
 Các Cung Chính có tính mạnh mẽ, khởi xướng, và quan trọng
– Nhưng có thể thiếu sự kiên trì
– Về mặt bí truyền chúng thể hiện hoạt động có định hướng, được kiểm soát bởi linh hồn

+ Các Cung Khả Biến

 Về mặt bí truyền, sự sống hình thể được phát triển qua sự tái sinh
Song Nam phát triển sự kiểm soát các cặp đối nghịch
Xử Nữ nuôi dưỡng linh hồn trong trái tim
Nhân phát triển nguyện vọng nhất tâm
Song Ngư phát triển tâm thức linh hồn
 Cuối cùng các trục tổng hợp thể hiện ra như
Song Nam-Nhân: kiểm soát các cặp đối nghịch và hóa giải nhị nguyên thành hợp nhất để mục đích sử dụng tinh thần
Xử Nữ- Song Ngư: nuôi dưỡng linh hồn bên trong trái tim và đưa nó vào biểu hiện một cách có ý thức

+ Các Cung Cố Định

 Về mặt nội môn, hoạt động liên quan đến sự phát triển / kiểm soát của linh hồn
Kim Ngưu phát triển ánh sáng linh hồn
Sư Tử phát triển sự tự chủ
Hổ Cáp hóa giải nhị nguyên / xung đột, khắc phục dục vọng / ảo tưởng
Bảo Bình phát triển tâm thức nhóm và việc phụng sự thế gian
 Các trục tổng hợp cuối cùng sẽ thể hiện như
Kim NgưuHổ Cáp: sử dụng Minh triết của ánh sáng của linh hồn để khắc phục những ham muốn thông qua sự suy nghĩ / hành động đúng đắn
Sư TửBảo Bình: tự chủ dẫn đến ý thức nhóm và công việc phụng sự thế gian vô kỷ

+ Các Cung Chính Yếu

 Về mặt bí truyền, phát triển hoạt động có định hướng được điều khiển bởi linh hồn
Bạch Dươngý chí hành động/sáng tạo, thiết lập sự kiểm soát tâm trí
Cự Giải phát triển trực giác và sự nhạy cảm linh hồn
Thiên Bình phát triển sự cân bằng thông qua kiểm soát thể trí
Ma Kết phát triển ý thức tinh thần, dẫn tới điểm đạo
 Cuối cùng các trục tổng hợp thể hiện ra như sau
Bạch DươngThiên Bình: thiết lập sự cân bằng, kiểm soát tâm trí, và rồi kiểm soát của linh hồn lên phàm ngã
Cự GiảiMa Kết: mài giũa và nuôi dưỡng sự nhạy cảm và trực giác của linh hồn để chuẩn bị cho điểm đạo; nơi đầu và trái tim gặp nhau và linh hồn kiểm soát.