Tổng Hợp Về Chòm Sao và Tinh Tòa

TỔNG HỢP VỀ CHÒM SAO HAY TINH TÒA

+ Chín năng lượng sự sống: Từ Các Cội Nguồn xa xăm, đi vào sự sống hành tinh chúng ta và tạo ra các hiệu quả nhất định lên trên con người cá biệt và nhân loại nói chung, chia làm 4 nhóm (CTHNM III, 22).
I.1.   Tinh tòa Đại Hùng (Great Bear, Gấu Lớn).
I.2.   Thất Tỉ Muội (Seven Sisters) của tinh tòa Pleiades.
I.3.   Sirus, the Dog Star (Sao Thiên Cẩu).
II.1.  Bảy thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là một
II.2.  Bảy hành tinh thánh thiện trong đó hành tinh chúng ta không phải là một.
II.3.  Năm hành tinh không thánh thiện hay các hành tinh “ẩn tàng”.
III.1.   Bảy trung tâm hành tinh viagra pour femme pas cher.
III.2.   Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái con người.
IV.1.   Mười hai chòm sao của hoàng đạo.

+