Đường Hoàng Đạo Và Xích Đạo


Chia sẻ:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN
VŨ TRỤTHÁI DƯƠNG HỆHÀNH TINH – CHU KỲ VÀ TIẾT KHÍ

XÍCH ĐẠO TRÁI ĐẤT VÀ ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO TRỜI VÀ VÒNG HOÀNG ĐẠODXKhacC2
C:\Users\lamkiet\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image001.jpgNếu chúng ta phóng đường xích đạo của trái đất vào bầu trời (đường xích đạo trời) nó không trùng với vòng hoàng đạo mà cắt nó ở hai điểm. Sự bất thường này tạo ra các mùa thay đổi. Khi mặt trời đến vị trí giao nhau này trên hoàng đạo, nó đánh dấu bắt đầu của mùa xuân và mùa thu (các điểm xuân phân và thu phân). Đó là lúc ngày và đêm dài bằng nhau vì độ nghiêng của trái đất không hướng về phía Mặt trời và cũng không xa khỏi Mặt Trời, nhưng đi ngang. Hai điểm mà đường hoàng đạo và xích đạo trời xa nhất đánh dấu giữa mùa hè và mùa đông, khi ngày dài nhất hoặc ngắn nhất.(Nguồn:CTHNM1)CachNC2

Chia sẻ: