Liên hệ


Chia sẻ:

THÔNG BÁO: BAN QUẢN TRỊ NHÂN TRẮC HỌC
CHÚNG TÔI HIỆN CHƯA TỔ CHỨC BẤT CỨ DỊCH VỤ GÌ CÓ THU TIỀN

I – XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Ban quản trị Nhân Trắc học trong phạm vi hiểu biết của mình, cùng với nhân lựcthời gian có hạn, sẵn sàng giúp Bạn, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể, và nếu có sự chậm chễ trả lời, rất mong Quý vị thông cảm và lượng thứ cho.

Cảm ơn Quý Bạn đã liên hệ với chúng tôi!

II – HOẶC XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1. Liên hệ Ban quản trị:

Đại diện Ban quản trị: Ông Ngô Như Hương;    Điện thoại: 0964 759 686 ;    Email: nguoidetu@gmail.com

2. Liên hệ về dịch vụ:

Email của thường trực bộ phận dịch vụ:           Email: minhgiaithienco@gmail.com

3. Liên hệ bộ phận về IT – Sửa lỗi lập trình web: Anh Tuấn   0988 851 156


Chia sẻ: