Sơ Đồ Web dự đoán số mệnh


Chia sẻ:

BẢNG SƠ ĐỒ
CẤU TRÚC TRANG DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH

HAI PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIỮ LIỆU ĐỂ XEM GIỮ LIỆU DỰ ĐOÁN

+ Lưu ý dùng chung cho cả 2 phương án:
– Ở chế độ giao diện “Xem riêng từng Lá số/ Quẻ dịch” phải bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin liên quan đến lá số, ví như: Thành viên kê khai và xác nhận thông tin cập nhật, các Thầy đã duyệt hay dự đoán và thông tin cập nhật của các Thầy và của nhân trắc học, các trao đổi của thành viên và khách, các chế độ hiển thị ….
– Các Menu chính của các Phương Án tổ chức cây giữ liệu về XEM SỐ đều có thể chọn chế độ ẩn – hiện;
– Các ghi chú Hiếu đã ghi nhớ trước đây

I- PHƯƠNG ÁN 1 – Xem theo Thời gian (Đại vận và năm sinh) thì Menu của Dự đoán là:

+ DỰ ĐOÁN MỆNH VẬN => Các thời => Đại vận => Thời gian => Danh mục Xem => Các Chuyên mục con và Ghi chú
* Mỗi cấp đều có thể tra Tooltip và có ghi chú để diễn giải thêm riêng, tùy theo cấp độ dự đoán mà Thầy ghi ghi chú ở cấp tương ứng, người đọc có thể xem được.
* Lưu ý: Khi thu gọn thì chỉ nhìn thấy còn duy nhất Menu “Dự đoán Mệnh Vận”

II- PHƯƠNG ÁN 2 – Xem theo Danh mục dự đoán (Có khoảng 60 chuyên mục cần dự đoán) thì Menu dự đoán là:

1. Danh mục Xem giành cho Thành viên kê khai khi muốn dùng các ứng dụng nâng cao của Nhân trắc học:

+ Danh mục Xem (Có “hướng dẫn”) => Thời gian => Ghi chú thêm

2. Danh mục giành cho chuyên gia:

+ Danh mục Xem => Các Thời  => Đại vận => Thời gian => Chọn Danh Mục Dự Đoán => Các Chuyên mục con và Ghi chú
* Mỗi cấp đều có thể tra Tooltip và có ghi chú để diễn giải thêm riêng, tùy theo cấp độ dự đoán mà Thầy ghi ghi chú ở cấp tương ứng, người đọc có thể xem được.
* Lưu ý: Khi thu gọn thì chỉ nhìn thấy còn duy nhất Menu “Danh mục Xem”

III- KẾT NỐI GIỮ LIỆU DO THÀNH VIÊN KÊ KHAI VÀ CÁC THÀY DỰ ĐOÁN

+Thông tin để kết nối – Kiểm tra giữ liệu Thành viên đã kê khai: Theo giữ liệu Thành viên đã kê khai theo mẫu PHƯƠNG ÁN 2 – Mục 1;

+ Thành viên phân quyền: Thông tin Thành viên kê khai – Thành viên có thể phân quyền cho thầy/ Nhóm thầy do mình chỉ định để xem hoặc tất cả các thầy (Của Nhân trắc học) được xem và có thể thêm nhóm bạn bè/ nhóm thành viên được chỉ định hay tất cả thành viên được xem hay tất cả người đọc được xem
– Trong trường hợp Thành viên khi kê khai đã tích chọn “Đồng ý để Nhân trắc học làm lá số mẫu” thì tức là đồng ý công khai với tất cả các thày hoặc bao gồm tất cả thành viên và người đọc xem. (Trường hợp này có thể được ưu đãi hoặc miễn phí dịch vụ của Nhân trắc học)

+ Đăng thông tin và phân loại tin: Các thông tin Thành viên kê khai khi nhấn Cập nhật/ Đăng thì được đăng ngay, nhưng các nội dung chi tiết đã khai luôn ở loại tin “Tự khai – Chờ Thẩm duyệt)

+ Chuyển thông tin từ chế độ “Tự khai – Chờ thẩm duyệt” sang chế độ tin “NTH Đã duyệt”: Thông tin tự khai đưa vào “Bảng so sánh thông tin” (Hiếu đã làm). Thầy được phân công cần xác nhận thông tin kê khai của Thành viên là phù hợp với Lá số (Tức Ngày tháng năm sinh được xem là phù hợp) hoặc, ngược lại là không phù hợp, nhằm khẳng định ngày tháng năm sinh của Thành viên kê khai có chấp nhận phù hợp hay không. Nếu chấp nhận, Thầy phụ trách xác nhận ngày tháng năm sinh “Phù hợp với kê khai” thì giữ liệu kê khai của thành viên tự động chuyển sang chế độ “NTH Đã duyệt”

IV- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ ĐĂNG NHẬP

1. Đăng ký thành viên: Ngoài các tiêu chí đăng ký thành viên hiện có, cần lưu ý phần dưới của giữ liệu về thông tin của thành viên cần có phần THÔNG TIN BỔ XUNG VỚI THÀNH VIÊN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO CỦA NHÂN TRẮC HỌC ( NHƯ ĐỌC TÀI LIỆU TIỆN DỤNG – HỌC DỊCH LÝ – XEM SỐ MỆNH – THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – DỊCH VỤ KHÁC) tách biệt có thể thu gọn hoặc xả ra để ghi chép bổ xung các thông tin của thành viên (Với người trên 14 tuổi):

1- Cam kết thời gian sinh chính xác: Để đảm bảo quyền lợi của mình, Thành viên đăng ký cần khẳng định chắc chắn về độ chính xác của ngày tháng năm sinh của mình thì hãy khai. Chỉ khi đã tích (v) vào “Tôi khẳng định ngày tháng năm sinh là chính xác tuyệt đối”. Chỉ khi đó các thông tin kê khai bổ xung sẽ sáng lên để tiếp tục kê khai (Vì nếu ngày sinh không đúng thì khi xem số mệnh – Đó là số mệnh của người khác, không phải của bạn. Vậy đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn và của Nhân trắc học chúng tôi nữa. Cảm ơn bạn!

+ Khai giờ sinh tùy theo nắm bắt chính xác giờ sinh như sau:
– Có giờ sinh chính xác – Chọn “Giờ sinh chính xác”;
– Nếu biết chắc chắn sinh vào khoảng giờ nào đó thì tích Chọn “Giờ sinh sai số không quá 2 giờ”);
– Nếu không biết giờ sinh chính xác thì chọn “Không biết giờ sinh”.

2. Cam kết không khiếu lại: Đồng ý đề Nhân trắc học sử dụng thông tin kê khai hay dự đoán theo Lá số của thành viên để phụng vụ công tác thống kê và nghiệm chứng hay phổ biến kiến thức (Khuyến cáo không nên dùng tên thật để hiển thị ra bên ngoài), Nhân trắc học cũng không dùng tên thật trừ khi được thành viên đồng ý cho phép. Theo đó, nếu bị mất hay lộ lọt thông tin về thành viên do dủi do bất khả kháng (Hỏng thiết bị lưu trữ hay bị đánh cắp thông tin) thì Nhân trắc học không nhận giải quyết bất cứ khiếu lại hay cũng như yêu cầu đền bù thiệt hại nào với bất cứ lý do nào.

 

DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN 1

Các thờiĐại vậnThời gianDanh mục XemChuyên mục conChuyên mục conChuyên mục conGhi chú
Cộng NghiệpĐại Vận NQChưa SinhChọn Danh Mục Dự Đoán?
(Dòng Tộc/ Bố Mẹ/ Anh Em)
Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
Qúa KhứĐại Vận 0+ ĐV0 – 1967Chọn Danh Mục Dự Đoán?
(Khoảng 60 chuyên mục)
Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
+ ĐV0 – 1968Chọn Danh Mục Dự Đoán?Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
+ ĐV0 – 1969Chọn Danh Mục Dự Đoán?Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
+ ĐV0 – 1970Chọn Danh Mục Dự Đoán?Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
Đại Vận 1+ ĐV1 – 1971Chọn Danh Mục Dự Đoán?Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
+ ĐV1 – 1972Chọn Danh Mục Dự Đoán?Chọn Trả Lời C.IChọn Trả Lời C.IIChọn Trả Lời C.IIIMô tả thêm
+ ĐV1 – 1973
+ ĐV1 – 1974
Hiện Tại
Năm Xem+ ĐV1 – 1975
Tương Lai+ ĐV1 – 1976
Tương Lai+ ĐV1 – 1977
Tương Lai+ ĐV1 – 1978
Tương Lai+ ĐV1 – 1979
Tương Lai+ ĐV1 – 1980
Tương LaiĐại Vận 2+ ĐV2 – 1981
Tương Lai+ ĐV2 – 1982
Tương Lai+ ĐV2 – 1983
Tương Lai+ ĐV2 – 19….
Tương LaiĐại Vận …+ ĐV.. – …
Tương Lai+ ĐV…..
Tương Lai+ ĐV…..
Tương LaiĐại Vận 10+ ĐV10 – 2071
Tương Lai+ ĐV10 – 2072
Tương Lai+ 20….
……………….……………….…………………….………………………………………..………………………..……………………………………………………………………..

Chia sẻ: