8. Copi Cần Sửa Web từ nhantrachoc.vn


Chia sẻ:

TRANG COPI CÔNG VIỆC CẦN SỬA WEB
TỪ TRANG NHANTRACHOC.VN TÙNG ĐANG LÀM

Mỗi lần Copi ghi rõ ngày giờ tại đây: 5h . 31.01.20

Chỉ lưu dự phòng để kiểm soát công việc làm xong có bị xóa nhầm không. KHÔNG GHI CÔNG VIỆC CẦN LÀM Ở ĐÂY

BẢNG KÊ DANH MỤC CÔNG VIỆC LẬP TRÌNH WEB

 Lưu ý: Dòng chữ đỏ cần sửa gấp

STTTên Công ViệcNội Dung Chi TiếtĐã Sửa
+CẦN LẬP TRÌNH KHẨN CẤP
APhần Phân quyền
*Cần đưa tối đa các tiêu chí vào Danh sách NHÓM PHÂN QUYỀNGồm tất cả các Menu có trong admin. Nghiên cứu bổ xung các tiêu chí phân quyền thuộc tính chi tiết của tưng chức năng chính. Ví dụ: Nhóm này được xem Tìm kiếm cơ bản; Nhóm kia được xem tìn kiếm nâng cao; Nhóm khác được xem tìm kiếm Full ..v.v..
IPhân quyền – Đăng ký Use
1Chọn Thành viên cho Nhóm Thành viên Đăng kýChưa có nút tích chọn tất. Cần làm nút tích chọn tất hoặc mặc định thế nào để cứ có Tên đăng nhập hợp lệ là được quy vào nhóm Thành viên đăng ký
2Đăng ký thành viên – Tên bí danhVẫn hiện Họ và Tên thật mà không hiện tên bí danh. Làm để tùy chọn hiện tên thật hay tên bí danh. Cần làm để Thành viên có thể tạo nhiều tên bí danh để không phải tạo nhiều Nick đăng ký (Để Khi cần, họ chỉ bổ xung và chonjmawcj định thay tên bí danh). Như vậy cần thêm hộp chọn Tên bí danh ở ngay dưới chỗ Tạo tên bí danhLoại bỏ
3Phân quyền xem chi tiết thành viênThành viên khác chỉ được xem hạn chế tối thiểu về thông tin Thành viên khác, trong đó có Tên mặc định hiển thị ra ngoài
4Đăng ký thành viên – Thông tin bổ xung  lịchChỉ bắt buộc khai Quốc gia và Tỉnh/ Thành phố, không bắt buộc khai báo quận huyện, xã phường và số nhà nơi ở thì mới được
5Bổ xung: Trang Của BạnBổ xung Trang này, khi Thành viên chỉ chuột vào tên thành viên thì có Menu Trang Của Bạn, mục đích để Thành viên tự sửa đổi điều chỉnh và phân quyền (Những thứ được phân quyền). Trang có nhiều Táp (Bổ xung dần các Táp)
+Tiêu chí chức năng trong Trang Của bạn+ Thay đổi các thông tin đăng ký thành viên
+ Thông tin trao đổi giữa Với Nhân Trắc Học
+ Các nội dung khác (Các thông tin cần thiết khác – Chưa nghĩ ra)
+Đổi mật khẩu Thành viênBổ xung trang Thiết lập thành viên, trong đó có chức năng đổi đổi mật khẩu
+Điện thoại giao dịch khi cầnBổ xung ô ghi số điện thoại Thành viên (Không bắt buộc khai báo). Có khuyến cáo “Bạn nên ghi số điện thoại để tiện giao dịch khi cần”.
II Phân Quyền Quẻ dịch
1Phân quyền chức năng tìm kiếm Quẻ theo nhóm người dùng– Nhóm 1: Tất cả mọi người (Kể cả chưa đăng ký) được tìm theo gõ văn bản

– Nhóm 2: Là thành viên đã Đăng ký thì chỉ được sử dụng tìm kiếm cơ bản gồm 3 – 6 tiêu trí (Hộp chọn)

– Nhóm 3: Các Thầy và Thành viên đăng ký – Đã đóng phí mới được quyền sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao (các tiêu chí còn lại)

 IIIPhân quyền đọc Trang Ghi Chú/ Thuật Ngữ/ Sách và Chương Sách
1Phân quyền phân biệt 2 chức năng+ Chức năng phân quyền đã hoạt động. Nhưng khi Khách không được đọc Trang/ Thuật ngữ/ Sách và Chương sách, thì khi nhấn chuột vào xem thì cần bật lên hộp thoại “Xin lỗi, Quý Vị không được phân quyền xem, có thể nội dung không phù hợp hoặc do chưa đóng phí”
BBố trí lại Bảng câu hỏi QuẻTách 2 phần Khách hỏi và Phần Quản trị, kiểm soát. Giữa 2 phần có dòng kẻ to đậm.
1Phần thông tin của Khách Xem quẻ
1.1Sửa tên “Tiêu Trí Trả Lời”Sửa thành: Thời hạn Khách Yêu Cầu trả lời (Liên quan đến Trạng thái hồ sơ. Nếu hết hạn mà không Dự đoán cho Khách, do không có Thầy dự đoán, thì tự động gửi Email đến Khách: Xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp bạn. Nếu Quý bạn vẫn muốn xem, hãy liên hệ với chúng tôi để thống nhất, làm cơ sở để bạn gia hạn thời hạn Dự đoán). Việc gửi tin có thể làm sau ok
1.2Sửa tên “Phân quyền xem”Sửa thành: Phân quyền xem và trao đổi/ Phản hồi ok
1.3Nội dung

Phân quyền xem và trao đổi/ Phản hồi

+ Bắt buộc tối thiểu phải có 2 nhóm được xem (Vì bộ phận quản trị chất lượng và có nhiều Thầy và học viên cần được xem)

1. Chỉ người hỏi và Người/ Nhóm Ban quản trị phân quyền
2. Tất cả Thành viên được xem

* Sau này có thể thêm Nhóm bạn bè với điều kiện có thiết lập “Kết Bạn” và chỉ người gửi lời Kết bạn thì mới được Thành viên kết nạp vào nhóm bạn bè, tức Thành viên không được tự chọn Thành viên khác cho vào nhóm của mình.

 hiện tại: chọn được nhiều nhóm được xem
1.4Sửa “Phân quyền luận” trong giao diện ” Câu hỏi xem quẻ”Sửa thành: Khách Phân Quyền “Chỉ Thầy trong danh sách” dự đoán (Nếu Bạn không chọn ai – Nhân Trắc Học sẽ chỉ định Thầy phụ trách) Hiện tại: chọn nhóm luận, chứ k đích danh 1 người nào
1.5Loại quẻ sửa thành “Trạng Thái Hồ Sơ”Trạng thái hồ sơ (Gồm các trạng thái đã lập trong admin “Phân Loại”. Mắc định khi người hỏi là trạng thái “Chờ Duyệt Đăng Câu Hỏi” và họ không thể sửa. Các trạng thái tiếp theo như sau:
1. Chờ Dự Đoán: Khi Câu hỏi được Ban Quản trị “Duyệt Đăng” (Lưu ý: Nếu Nhân Trắc Học không đáp ứng được Yêu cầu
 cái này cần xem lại
*Trạng thái câu hỏi và Danh sách các câu hỏi phục vụ quản trị chất lượng Hỏi – Đáp với Khách hàngTrong admin có Danh sách các câu hỏi mới chờ duyệt đăng. Người được phân công ‘Quản trị chất lượng” theo dõi các câu hỏi Quẻ dịch – Tứ Trụ – Chiêm tinh … cần thao tác

1. Kiểm tra ‘Phí dịch vụ nếu có”, làm cơ sở duyệt đăng nếu câu hỏi thuộc laoij phải đóng phí dịch vụ.
2. Liên hệ bố trí Thầy dự đoán trong thời hạn Khách yêu câu. Có 2 trường hợp
a. Không có Thầy Dự đoán: Nếu hết thời hạn Khách yêu cầu dự đoán mà không thể bố chí được Thầy => Chọn Trạng thái câu hỏi “Xin lỗi vì không có Thầy dự đoán” và Duyệt đăng câu hỏi.(Đồng thời chủ động liên hệ, xin lỗi khách hàng qua Email/ Điện thoại)
b. Đã Có Thầy nhận Dự Đoán (Cả trường hợp Khách đã chỉ định Thầy):
– Phân quyền: Chỉ định Thầy phụ trách trả lời (Nếu Khách chưa chỉ định Thầy dự đoán)
– Duyệt đăng câu hỏi (nếu đã đóng phí) và chọn Trạng thái ” Chờ Dự Đoán”
– Thông báo cho Thầy nhận dự đoán (Đôn đốc Thầy hàng ngày, không để nhỡ hẹn/ Hết thời hạn Khách yêu cầu sẽ mất uy tín)
c. Không có kết quả dự đoán – Chuyển trạng thái câu hỏi: Hết thời hạn Khách yêu cầu mà không có kết quả dự đoán vì bất cứ  do gì. Người Quản trị chất lượng chủ động liên hệ với Khách hàng xin lỗi, đồng thời chủ động chuyển Trạng thái câu hỏi trở về “Xin lỗi vì không có Thầy dự đoán”
d. Gia hạn thời hạn dự đoán: Người quản trị liên hệ Khách hàng “Xi lỗi” và cần hỏi xem họ có còn cần dự đoán nữa hay không, nếu có đề nghị họ gia hạn thời hạn dự đoán (Trước khi liên hệ, cần nắm bắt được có Thầy nhận dự đoán hay không để trả lời Khách)
3. Thầy đã đăng dự đoán: Lập trình cần đối chiếu Thời hạn trả lời Khách yêu cầu làm căn cứ Khóa chức năng “Sửa và Xóa dự đoán” của Thầy. Chỉ người Quản trị người dùng hay Quản trị biên tập (Người phân quyền cao) mới được thay đổi phân quyền Sửa/ Xóa nội dung Thầy đã dự đoán. Theo đó, Thầy chỉ có thể thêm phản hồi làm rõ.
4. Chờ Nghiệm chứng kết quả dự đoán: Người quản trị chất lượng cần theo dõi thời hạn trả lời nghiệm quả, khi đến hạn cần đôn đốc Khách hàng trả lời làm cơ sở Kết luận – Đánh giá trình độ Thầy hạng mấy Sao. Chọn chuyển trạng thái “Chờ Nghiệm chứng kết quả dự đoán”
5. Chờ Kết Luận Kết quả dự đoán: Khi Khách đã trả lời nghiệm chứng, Người quản trị chất lượng chủ động chuyển hồ sơ sang trạng thái “Chờ Kết Luận Kết quả dự đoán” vá báo cáo người được phân quyền “Kết luận – Chuyển hồ sơ lưu” qua 2 trạng thái:
a. Kết quả chất lượng cao: Chuyển trạng thái “Hồ sơ lưu Mẫu”
b. Kết quả dự đoán sai: Chuyển trạng thái “Hồ Sơ Chất Lượng Thấp”

1.6Bố trí lại “Thông tin người cần xem” trong Đăng ký thành viên và mục Câu hỏi xem QuẻBố trí dạng khung nội dung có thể sổ ra và thu lại. Mặc định là thu lại, chỉ hở thanh tiêu đề và câu chỉ dẫn
1.7Xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn hỏi quẻ dịchBổ xung khi Khách tích vào nút “Xác nhận đã đọc kỹ Quy định và Hướng dẫn hỏi Quẻ dịch” thì bật lên cửu sổ có nội dung: Cám ơn bạn đã sử dụng trang nhantrachoc.vn của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn trong khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu có bất cứ sự lộ lọt thông tin hay sự cố gì liên quan, chúng tôi sẽ Không tiếp nhận giải quyết bất cứ khiếu lại nào. Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh hợp  của Quý vị qua Email, trong khả năng của mình và nhanh nhất có thể, chúng tôi sẽ đáp ứng những gì trong khả năng của chúng tôi. Nếu Quý Khách không hài lòng, rất mong được lượng thứ. Nhân Trắc Học xin Cảm ơn quý vị!
C QUẺ DỊCH
1Chức năng thiết lập các tiêu chí của Quẻ trong rất nhiều hộp chọn, cần có chế độ Người thiết lập và Người Kiểm DuyệtNgười thiết lập: Chỉ được quyền chọn tiêu chí và sửa các tiêu chí này, kết thúc thì nhấn nút Đăng chờ duyệt. Không có quyền nhấn nút Duyệt để khóa giữ liệu đã thiết lập nếu không được phân quyền.

Người Kiểm Duyệt: Có quyền kiểm tra, sửa lại các thiết lập của người thiết lập, sau đó Nhấn nút Duyệt để chốt – Khóa giữ liệu. Theo đó, người không được phân quyền sửa sẽ không thể sửa thiết lập này được nữa

 2Chỉ chuột vào tiêu chí Câu Hỏi Xem Quẻ chưa lên nội dung Giải thích ý nghia nghĩa Khôi phục tra thích nghĩa “Mô tả nội dung” ở cả 3 cấp độ Cha – Con:

1. Câu hỏi xem quẻ

2. Đáp Cấp 1

3. Đáp Cấp 2

 OK
3 Trong Câu hỏi xem quẻ dịch, ẩn thông tin Ngày giờ cần nhập về thông tin người cần xem đi (Làm như thông tin ẩn khi đăng ký Nick) Tên tiêu đề thông tin người cần xem có ghi chú

* Nếu bạn tự xem cho mình thì bỏ qua thông tin này, vì bạn đã khai trong trang Đăng ký thành viên. Nếu chưa khai, bạn nên sửa – Bổ xung thông tin Đăng ký thành viên để dùng nhiều lần.

* Nếu Bạn xem hộ người thân, thì cần điền các thông tin bổ xung của người thân dưới đây để chúng tôi giúp Bạn được nhiều hơn.

4Bổ xung thông tin Ngày giờ dự đoán bên cạnh Tên của Thầy dự đoán+ Làm như mẫu của Hiếu đã làm

+ Lưu ý chức năng khóa dự đoán và cả Khóa sửa dự đoán khi Thời hạn dự đoán của Người hỏi đã yêu cầu không còn. Khi đó, nếu nhấn chuột vào nút “Thêm dự đoán” sẽ bật nên hộp thoại: Xin lỗi, thời hạn dự đoán đã hết hoặc dữ liệu đã bị Khóa chờ nghiệm chứng. Quý Bạn không thể thêm hay sửa lại dự đoán. Xin cảm ơn!

 

6Trong giao diện admin Câu Hỏi xem Quẻ: Bổ xung Tiêu trí trong “Loại Quẻ” và đưa tiêu trí Loại Quẻ ra giao diện người dùng, ở tại vị trí biểu tượng cái Bút của Nghiệm Quả với 3 biểu tượng tương ứng. + Hiện có 2 Loại quẻ, cần bổ xung thêm 1 loại, cụ thể:

1. Mặc định: Là Quẻ Thành viên hỏi – Nhân Trắc học dự đoán ( Quẻ này có nhiều Trạng thái như đã thống nhất.

2. Quẻ Mẫu: Là Quẻ Thầy đã Dự đoán (Lấy trong các Sách hay thực tế)

3. Sưu Tầm: Là Quẻ mô tả lại sự việc đã sảy ra, không phải Dự đoán

* Loại 2 và 3 có Kết quả chính xác ngay từ khi lập Quẻ, cho lên không theo dõi “Trạng thái” tiến trình của Quẻ.

Biểu tượng tương ứng:

  • Mặc Định: Biểu tượng ngôi Sao
  • Quẻ Mẫu: Biểu tượng quyển Sách
  • Sưu Tầm: Biểu tượng cái Bút
 7 Trong admin chưa có chỗ hiển thị nội dung các Thầy dự đoán + Bố xung ngay tại vị trí Quẻ dịch, tức chia đôi màn hình tại khu vực này, vì suốt quá trình Dự đoán hay Sửa dự đoán đều cần nhìn thông tin tổng thể của Quẻ

+ Bố trí hộp chọn các “Thầy đã dự đoán” ở phía trên, để từng Thầy có thể chọn sửa lời dự đoán của mình theo đúng Phân quyền.

+ Có chế độ để ghi lại Thầy có Quyền cao hơn đã sửa dự đoán của Thày thấp quyền hơn, tại vị trí Ghi/ Cập nhật thông tin

 8 Gắn thời gian phản hồi vào cạnh tên người có Phản hồi+ Làm như Hiếu đã lập: Cần có ngày giờ phản hồi ở cạnh tên người trao đổi/ phản hồi ở bất cứ dạng giữ liệu nào cũng vậy.

+ Thông tin phản hồi thiết lập ở loại Cha – Con. Tức Người phản hồi tiếp theo gắn liền với câu phản hồi định gốc

– Nếu có thể, ghi lại nhật ký sửa phản hồi

D MENU NỘI DUNG TRONG ADMIN
1Ảnh trong các bài viết chưa lênẢnh chưa hiện ra trên Thanh Menu xem trang
 2 Tiêu trí năm thành lập web trong Cấu hình/ Thông tin Nó không cho nhập 2006 mà chỉ cho 06
 3 TRong slideshow/home Khi nhấn vào các nút Ẩn/ Hiện, khi nhấn nút “Lưu sắp sếp” nó ra trang lập trình
B HẠNG MỤC CHỜ LẬP TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN CŨ TRANG LÀM ĐỂ THAM KHẢO

Số TTNội dung cần sửa Đã sửa
I

Công việc cần sửa quẻ dịch
(Bôi mầu đỏ là ưu tiên làm ngay; mầu xanh là ưu tiên thấp hơn)

 x
Tiêu trí ” Nghiệm quả ” nó đang xếp sai thứ tự Cha – Con khi hiển thị ra giao diện x
Tooltip trong Hình Xung Hội Hợp đang không phải là giữ liệu từ Tooltip trong Menu quản trị,  lên cần đưa Thanh công cụ soạn thảo vào để trong khi soạn thảo, có thể thiết lập liên kết đến các trang dạng Popup nổi lên để xem thêm tông tin dài nhiều trang x
Trong Menu Giao diện > Theme Settings > Thông tin xem quẻ > Trong Bảng khai báo các tiêu trí Hình Xung Hội Hợp, hiện phía dưới có nút Tích chọn ” Dùng cho Quẻ Dịch “, do đó, có một số tiêu trí anh khai báo để chỉ dùng riêng cho Quẻ dịch thì nó sẽ vẫn hiển thị ở cả Tứ trụ. Vậy Trang xem đưa cả 2 nút Dùng cho Tứ trụ và Quẻ dịch cùng hiển thị ra, để thuận lợi cho việc chọn dùng và tránh được việc cái không cần nó vẫn hiện thị ra x
Lít danh sách trang hiển thị ở các Menu trái phải của các giao diện, sao cho có thể thu gọn và thả ra khi cần để rút ngắn danh sách trang tin x
Việc tìm mục con tương ứng với mục cha trong Chuyên mục/ Tiêu chí/ Nghiệm quả … trong admin để Thầy hay Khách tích chọn trả lời quá khó luôn, thâm chí không tìm được mục con tương ứng, vì câu hỏi cha ở trên cùng, các mục con tương ứng thì hiển thị dồn toa ở phía dưới cùng: Cần làm sao để các mục con luôn đi cùng mục Cha tương tự như ở cửa sổ câu hỏi quẻ trước đây đã làm được x
Đưa các bộ lọc quẻ dịch lên khung của sổ lọc tìm trang Quẻ dịch x
Làm sao để cố định đoạn mã Copi vào các cửa sổ Poup, trứ hiện tại cứ mỗi lần sửa nó lại mất và phải làm lại, và thường thì quên không làm lại lên mất giá trị hữu ích, là đoạn mã:

<a onclick=”window.open(‘http://nhantrachoc.vn/dev’, ‘newwindow’, ‘width=600,height=500,top=100,left=400’); return false;”>Xem B?ng các Cung Hoàng d?o</a>

 x
Mời xem hướng dẫn
Chưa khóa chức năng sổ xuống trong các hộp chọn toàn bộ các tiêu trí của quẻ dịch: http://nimb.ws/Qyjbas x
Vào xem quẻ dịch qua điện thoại, khi soay ngang màn hình thì quẻ nó không tự động giãn rộng hết chiều dài màn hình, cần làm để nó tự động dãn rộng hết màn hình x
 Đưa bổ xung các ký tự đặc biệt của 12 cung hoàng đạo hay ký hiệu mặt trăng vào Menu soạn thảo. Cái này dùng rất nhiều khi xem Lá số chiêm tinh
 Khoảng cách giữa các Menu chính trên đỉnh nhỏ lại x
 Trong danh sách các tiêu trí, có tiêu trí “Khách yêu cầu về thời gian dự đoán” – Cần đưa bổ xung vào bảng nhập câu hỏi, để Khách chọn khi đặt câu hỏi ( Việc này nó tương ứng với loại giá dịch vụ trả lời nhanh hay chậm sau này) x
 Sửa Menu mỏ rộng và thu lại của Menu trang chính(Dài cần thu lại); Có thể làm thành dải mầu phân biệt hoặc làm sao để không hở danh sách trang phần cuối, làm lẫn Menu điều khiển x
 Phần đăng ký nhận tin bài mới của nhantrachoc.vn trên facebook (Khi người ta đăng ký nhận tin bài mới, thì trên điện thoại cũng nhận được đường dẫn để vào đọc
 Cái hộp chọn ngôn ngữ trong sửa tên thành viên, nếu họ chọn ngôn ngữ khác có ảnh hưởng đến trang web chung không? Nếu có thì có lên ẩn đi không?
 Trong Menu admin, tại Menu Cài đặt, chọn Viết thì có mục Email và Tên đăng nhập của người khác, có đổi về mình được không? Có cần thiết không
 Vào Menu từ vị trí chỗ Tên đăng nhập, trong Menu sổ xuống chọn Sách của tôi vẫn chưa ra được bài nào
Cần lịch sự tý nha: Nếu người ta chưa đăng nhập, mà nhấn nút “Thêm câu hỏi” thì cần có đoàn văn “Xin lỗi, chỉ những người  có tên đăng nhập và có đóng góp cho Ban quản trị mới được đặt câu hỏi. Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn là Thành viên của Trang, và tham gia đóng góp xây dựng để trang Nhân Trắc Học ngày càng giúp ích cho đời. Hạnh Phúc của Bạn là Hạnh Phúc của chúng tôi. Cầu cho An Vui luôn hiện diện nơi Bạn. 
12 

 


Chia sẻ: