Luận Về Sự Thấy Biết Tâm Linh

Luận Về Sự Thấy Biết Tâm Linh
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạngHoàn thành
Nguyện vọng rực lửa, tức là sự chế ngự con người hồng trần đến mức mọi nguyên tử trong cơ thể của y đều bừng cháy với lòng nhiệt thành và nỗ lực… phẩm chất “tinh tấn” hướng đến lý tưởng, hoặc tự rèn luyện nhằm đạt mục tiêu phải thật sâu xa trong tâm người chí nguyện thực hành yoga đến mức không khó khăn, trở ngại nào có thể khiến y lùi bước. Chỉ khi phẩm tính này đã phát triển đến mức tốt đẹp, và khi hành giả đã tỏ ra rằng không vấn đề khó khăn nào, không sự tối tăm hay thời gian lâu dài nào ngăn trở được y, thì bấy giờ y mới được phép trở thành đệ tử của một vị Chân sư. Sự cố gắng mãnh liệt, lòng thiết tha kiên định và liên tục, và sự trung thành không dời đổi đối với lý tưởng thấy được qua thị kiến tinh thần, là điều kiện thiết yếu của Con đường Đệ tử. ASCLH Nguyện vọng phải phát khởi trước khi có sự lưu nhập của nguồn cảm hứng tinh thần. Phàm ngã phải thở ra trước khi có sự thở vào của Chân ngã cao siêu. Theo quan điểm của khoa thần bí Đông phương, nguyện vọng có ẩn ý là lửa. Nó ngụ ý ước vọng bừng cháy, và quyết tâm nồng nhiệt, rốt cuộc mang lại ba điều cho người chí nguyện. Nó chiếu rọi ánh sáng thấu suốt vào những vấn đề khó khăn của y và là lò lửa tinh luyện mà phàm ngã phải đi qua để mọi thứ cặn bã đều được thiêu sạch, cũng như tiêu hủy tất cả những chướng ngại ngăn trở bước tiến của y. Nguồn GQ2.4
Danh sách chương
ChươngNgày đăng
Ác Ma – Ảo ảnh và cái thấy biết chân thật về Thánh Hiền 27/03/2018