Trang thử các từ thích nghĩa


Chia sẻ:

TRANG THỬ CÁC TỪ THÍCH NGHĨA / TOOLTIP

Tham Thiền Huyền Môn      THAM THIỀN HUYỀN MÔN   Viết tắt:   NTTHM

NTTHM   NTTNM   THAM THIỀN HUYỀN MÔN     THAM THIỀN NỘI MÔN    Tham Thiền Huyền Môn    tham thiền huyền môn

Người Không Nên Tham Thiền Huyền Môn

Thiền Huyền Môn Cần Ghi Nhớ   THIỀN HUYỀN MÔN CẦN GHI NHỚ|     THMCGN

Thiền huyền môn cần ghi nhớ|     thiền huyền môn cần ghi nhớ

Thể Cảm Dục            Cung 6                Thể Cảm Dục Cung Sáu

Thể Cảm Dục           Cung Bốn                 Thể Cảm Dục Cung 4

+ VẦN A – B – C

Ảnh VHĐ-CTH         Ảnh Vòng Hoàng Đạo Và Chiêm Tinh

Ba Thập Giá       Chân Ngôn

Con NgườiTiểu Thiên Địa    CON NGƯỜITIỂU THIÊN ĐỊA  Viết tắt:  CNLTTĐ

VŨ TRỤ            Vũ trụ                Vũ Trụ                 ĐẠI VŨ TRỤ       Đại Vũ Trụ           Đại vũ trụ

TIỂU VŨ TRỤ            Tiểu Vũ Trụ           Tiểu vũ trụ

Cung 1           cung 2              cung 3

Châm Ngôn – Matram – Linh Từ Của Phàm NgãLinh Hồn

CHƯỚNG NGẠI;     chướng ngại;           Chướng Ngại;

TRIỀN CÁI;          Triền Cái;                    triền cái

CHÁNH ĐẠO         Chánh Đạo        Bát Chánh Đạo       bát chánh đạo

+ VẦN D – Đ – E

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Chiêm Tinh Học

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

DANH SÁCH TỔNG HỢP KIẾN THỨC BẢY CUNG VÀ KHÁC

Danh Sách Tổng Hợp Về Quyền Năng và Đặc Tính (Đặc Điểm – Tính Chất)   CHỦ VỀ    Chủ về
– Của Chòm Sao Hoàng Đạo

– Của Cung Hoàng Đạo

– Của Hành TinhNgũ hành

– Của Mười Thần và Thần Sát

+ VẦN F – G – H

HUYỀN GIAI     SÁNG TẠO       THỨ TƯ      Huyền Giai               Sáng Tạo        Huyền giai             Sáng tạo                Thứ Tư

HUYỀN GIA SÁNG TẠO THỨ TƯ      Huyền giai sáng tạo thứ tư       huyền giai sáng tạo thứ tư

HÀNH TINH        THÁNH THIỆN     Hành Tinh        Thánh Thiện   hành tinh         thánh thiện

HÀNH TINH THÁNH THIỆN               hành Tinh Thánh Thiện             hành tinh thánh thiện

THAM THIỀN      VÀ       NHẬP ĐỊNH  (2)       Tham Thiền            Và       Nhập Định

(3) Tham thiềnNhập định  (4)         Tham thiềnnhập định

(5)       tham thiềnnhập định

Thể Trí Cung 1Thể Trí Cung 4Thể Trí Cung 5

Phàm Ngã Cung 1Phàm Ngã Cung 2Phàm Ngã Cung 3

Linh Hồn Cung 1Linh Hồn Cung 2Linh Hồn Cung 3

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC         Xem Chiêm Tinh

TÂM LINH

Vận mệnh con người        VẬN MỆNH CON NGƯỜI

Thể Trí Cảm  Thể trí cảm  THỂ TRÍ CẢM    Thể cảm dục ; THỂ CẢM DỤC

T.Linh – L.Hồn    Cung Thể Xác   CUNG THỂ XÁC  cung thể xác    Thể Xác Cung 3    Thể Xác Cung 7

Thông Tuệ Và Linh Hoạt       Thông Tuệ và Linh Hoạt ;     Thông Tuệ – Linh Hoạt ;

THÔNG TUỆ     LINH HOẠT ;  Thông Tuệ     Linh Hoạt      Thông tuệ      linh hoạt

THÔNG TUỆ VÀ LINH HOẠT         THÔNG TUỆ – LINH HOẠT

Thông Tuệ Và Linh Hoạt          Thông Tuệ – Linh Hoạt                   Chưa OK

COPI TỪ TOOLTIP

Thu giảm nghiệp quả    Nghiệp quả phân bố

Mầu Hợp Nhất     mầu hợp nhất     Mầu Cùng Tên    mầu cùng tên

THẦN THÔNG    Thần thông    Thần Thông Cao Thấp

Quyền Năng Tâm Linh     QUYỀN NĂNG TÂM LINH 

TIỀN TÀI     TÀI CHÍNH    Tiền Tài   Tiền tài    Tài chính   tài chính

; Vô Vi; Vô Niệm Trước; Quán Không; Khiến Thủ; Vô Thượng Bồ Đề

LỬA      Lửa          Nội Hỏa              Tiềm Hỏa

Lửa Trong Đại Thiên Địa    Lửa Trong Tiểu Thiên Địa

LỬA BIỂU LỘ    Lửa Biểu Lộ      Lửa biểu lộ      BA LOẠI LỬA       Ba Loại Lửa

Lửa Bên Trong      Lửa Do Ma Sát       Lửa Càn Khôn        Lửa Vũ Trụ

CHẾT    Chết   chết   Tử vong   TỪ TRẦN      Từ trần

BIỂU LỘ       Biểu lộ     biểu lộ             Fohat              FOHAT      Biến phân     biến phân

FOHAT BIỂU LỘ      Fohat Biểu Lộ             FOHAT BIẾN PHÂN             Fohat Biến Phân    fohat biến phân

BIỂU LỘ FOHAT     Biểu Lộ Fohat         BIẾN PHÂN FOHAT     Biến Phân Fohat

Tinh Hoa          Hành Khí          Thinh Hoa Hành Khí         tinh hoa hành khí

CHÂN NHÂN           Chân nhân      chân nhân           Ba Ngôi      Ba ngôi         ba ngôi

BA NGÔI CHÂN NHÂN    Ba Ngôi Chân Nhân     Ba ngôi chân nhân     ba ngôi chân nhân

THÔNG MINH          Thông Minh        thông minh

NGƯỜI THÔNG MINH      Người thông minh

ĐỆ TỬ           Đệ tử       đệ tử       NGƯỜI ĐỆ TỬ        Người Đệ Tử           người đệ tử

ĐIỂM ĐẠO       Điểm đạo          điểm đạo        ĐIỂM ĐẠO ĐỒ     Điểm đạo đồ         điểm đạo đồ

ĐẮC ĐẠO          Đắc đạo           đắc đạo        Người Đắc Đạo           NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

CHUYỂN HÓA VỪA    Chuyển Hóa Vừa             chuyển hóa vừa

CHUYỂN HÓA CAO      SIÊU CHUYỂN HÓA     siêu chuyển hóa     chuyển hóa cao

ƯỚC MUỐN GIẢI THOÁT         Ước Muốn Giải Thoát   Ước muốn giải thoát      ước muốn giải thoát

ƯỚC NGUYỆN GIẢI THOÁT   Ước Nguyện Giải Thoát   Ước nguyện giải thoát    ước nguyện giải thoát