Mẫu giữ liệu bảng tính


Chia sẻ:

SỬA GIỮ LIỆU BẢNG TÍNH

Bắt buộc: Trang này chuyên dùng để Copi giữ liệu soạn thảo từ Word hoặc Exell vào đây, rồi Copi sang nhantrachoc.vn

Ví dụ: Bảng Các Định LuậtLuật Vũ TrụLuật Siêu Nhiên – Luật Tự Nhiên – Luật Sinh Tồn)

1Định Luật – Laws
2Ba ĐL Vũ TrụĐịnh Luật Tổng Hợp – Law of Synthesis
3Ba ĐL Vũ TrụĐịnh luật Hút và Đẩy – Law of Attraction and Repulsion
4Ba ĐL Vũ TrụĐịnh luật Tiết kiệm hay Định Luật Vật Chất – Law of Economy
5Bảy ĐL Thái Dương HệĐịnh Luật Bác Ái – Law of Love
6Bảy ĐL Thái Dương HệĐịnh Luật Cố Kết – Law of Cohesion– Định luật Kết hợp – Law of Coalescence

Chia sẻ: