Giới thiệu về Bảy Cung


Chia sẻ:

GIỚI THIỆU VỀ BẢY CUNG

Sách viết tắt Tiêu đề:

DN: Vận Mệnh của các Quốc Gia

EA: Chiêm tinh học Nội môn

EH: Chữa trị Nội môn

EPIEPII: Tâm lý học Nội môn quyển I và II

LOM: Thư về Tham Thiền Huyền môn

SAM: Linh hồn và Bộ máy của nó

TCF: Luận về Lửa Càn Khôn

TEV: Viễn cảmThể dĩ thái

TWM: Luận về Huyền Linh Thuật

 

GIỚI THIỆU VỀ BẢY cung

Nói chung dựa trên nguyên văn từ EP I Trang 22,28

Khi Thượng Đế biểu lộ vào lúc sinh ra một vũ trụ mới, bảy cung hay bảy phát xạ đã xuất hiện. Bảy cung này là bảy Đấng Kiến Tạo, bảy Cội Nguồn của sự sống, bảy Đấng Thánh Hiền (Rishis), hay “Bảy Chơn Linh (Spirits) trước ngai Thượng Đế” như nói trong Kinh Thánh. Những vị Chúa Tể hoặc Cung này không phải là những phàm ngã giống con người, nhưng là những tập hợp vĩ đại của thần lực. Trong số bảy cung này, ba cung đầu tiên uy lực nhất – mang theo các Ngài những trạng thái Ý Chí, Bác Ái và Hoạt động của Thượng Đế.

Các vị Chúa Tể Cung giúp cho Thượng Đế biểu lộ trong vũ trụ, bằng cách kiến tạo các hình tướng hay hiện thểThượng Đếthể tự biểu lộ qua đó. Trên mọi cõi trong vũ trụ, các hình tướng được xây dựng bởi mỗi cung; và cung cha mẹ truyền màu sắc và tính chất của nó cho mỗi hình tướng.

Bảy Cung là những Đấng “mang theo trong tim của các Ngài” tất cả những hạt giống của hình tướng – các Cung là những hiện thể (TCF 1195).

Qua các thể này, các Giới trong Thiên Nhiên (các Huyền Giai) biểu lộ. Chúng lần lượt được các cung nhuốm màu, các cung này làm cho chúng xuất hiện. Ví dụ, Giới Nhân loại bị chi phối bởi Cung Bốn và Năm.

Tất cả bảy cung tương tác giữa sự sống, hình tướng và nội trí (inner mind), và trong bản chất của chúng là cả ba điều đó. Chúng là sự sống, chúng là hình tướng, chúng là sự thông tuệ, và trong tổng thể của chúng, chúng là vũ trụ biểu lộ. (LOM 219)

Bảy Cung kiến tạo các hình tướng hay hiện thể mà qua đó linh hồntinh thần biểu lộ; chúng nhuốm màu khía cạnh linh hồn và cũng nhuốm màu các biểu lộ tinh thần.

Bảy Cung là những hiện thân của bảy loại lực, các lực này thể hiện cho chúng ta bảy tính chất của Thượng Đế. Do đó, bảy tính chất này có bảy hiệu ứng trên vật chất và các hình tướng, được tìm thấy trong mọi phần của vũ trụ, và cũng có một mối tương quan thất phân giữa chúng. (EP I 19)

Bảy cung đi vào hoạt động và lại chuyển ra ngoài dưới sự thúc đẩy của Sự sống thiêng liêng theo trình tự và một cách nhịp nhàng (EP I 365). Nói cách khác, chúng đi vào sự sống và lại chuyển ra ngoài – cũng như chúng ta (với tư cách là linh hồn) sử dụng các thể vật chất mới của chúng ta trong một kiếp sống mới, và khi thể vật chất chết thì chúng ta rời đi.

Những cung trong thái dương hệ của chúng ta phát sinh từ bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng Tinh.

Ba Cung Trạng Thái Chính:

1. Vị Chúa Cung Quyền Lực hay Ý Chí: là Đấng cai trị sự sống và cái chết: một quyền năngbiên, cứng rắn, hoàn toàn có tính hủy diệt, nhưng cũng là mãnh lực nảy mầm mạnh mẽ, để gieo giống cho cuộc sống mới. Đó là một năng lượng kiến tạo, hủy diệt. Chuyển động của nó là xô thẳng về phía trước trong không gian.

2. Vị Chúa Bác Ái-Minh triết : Ngài quan hệ chặt chẽ với tim của Thượng Đế, và là hiện thân của tình yêu thuần khiết. Đó là cung mạnh nhất trong bảy cung, là cung của Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Ý muốn của Thượng Đế tự biểu lộ qua Cung hai, Cung Bác Ái-Minh triết. Nó nhuốm màu và điều khiển mọi tâm thức trong mọi hình tướng của mọi giới trong thiên nhiên, và trong mọi lĩnh vực phát triển; nó mang sự sống thông qua một loạt các hình tướng trong sự tìm kiếm hay thôi thúc cơ bản cho việc đạt đến chí phúc qua sự thỏa mãn ham muốn.

3. Vị Chúa Thông Tuệ Linh Hoạt: Hoạt động của Ngài được liên kết chặt chẽ hơn với vật chất. Năng lượng trí tuệ không giới hạn, không bị kiềm chế; phong phú, dễ thích ứng, và nhân lên một cách nhanh chóng. Nó cho thấy rằng sự thông tuệ nguyên thủy được tìm thấy nơi mọi chất liệu – trong phàm ngã. Các cung thấp là những biểu lộ của cung thứ ba này.

Bốn Cung Thuộc Tính Thứ Cấp:
hội đủ các đặc tính của cung thứ ba, cung này cuối cùng tổng hợp chúng lại. EPII 82

4. Vị Chúa của sự Hài Hòa, Thẩm Mỹ và Nghệ Thuật: Ngài tạo ra vẻ đẹp, kết hợp các âm thanh, màu sắc và lời nhạc để thể hiện ý định của Thượng Đế trên trái đất.

5. Vị Chúa của Tri Thức Cụ ThểKhoa Học: Ngài liên lạc chặt chẽ với thể trí của Thượng Đế. Sự khai mở tâm lý nơi con người là do ảnh hưởng của cung này. Ảnh hưởng của Ngài đang gia tăng quyền lực.

6. Vị Chúa của sự Sùng Tín và Chủ nghĩa duy tâm: mãnh lực cung này, cùng với cung hai, là một sự biểu lộ chân thật và sống động bản chất thiêng liêng. Ảnh hưởng của vị Chúa thứ sáu đang suy yếu, mang đi chủ nghĩa lý tưởng chiến đấu cùng với nó.

7. Vị Chúa của Trật Tự Nghi Lễ hay Huyền Thuật: cung này bây giờ đang bắt đầu nắm quyền. Sự biểu lộ sớm và thấp của nó là việc tổ chức thành đoàn nhóm đang diễn ra trên trái đất, và sự nổi lên của những kẻ chuyên chế.

1. CÁC CUNG VÀ CON NGƯỜI

Những cung trong thái dương hệ của chúng ta bắt nguồn từ bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng Tinh.

Cung Bác ái

Cung quan trọng nhất trong mối quan hệ với thái dương hệ của chúng ta là Cung 2.

MC910217050[1] Cung 2 là cung chủ yếu của thái dương hệ chúng ta. Cung 2 chứa đựng trong chính nó tất cả các cung; vì vậy bất cứ cung nào mà chúng ta có thể ở trên đó, chúng đều là cung phụ của Cung bác ái-minh triết. Điều này có nghĩa là sự biểu lộ của BÁC ÁIMINH TRIẾT là mục tiêu của vạn vật trên trái đất – bất kể chúng ta đang ở trên cung nào, chúng ta cũng phải thể hiện tính chất đó cùng với bác ái.

ĐẠI HÙNG TINH

Linh hồn của chúng ta có thể ở trên bất kỳ cung nào.

MP900384762[1]Nhưng nếu bạn đang trên Thánh Đạo, cung linh hồn của bạn sẽ là 1, 2 hoặc 3; hoặc bạn sẽ đang chuyển sang một trong ba cung này từ các cung nhỏ 4, 5, 6, 7.

Cung Phàm ngã

CUNG LINH HỒN

Cung Thể trí

Cung thể cảm dục

Cung thể hồng trần

  • Cung Phàm ngãthể là bất kỳ cung nào trong bảy cung.
  • Cung thể trí là 1, 4 hoặc 5.

  • Cung thể cảm dục là 2 hoặc 6.
  • Cung thể xác-dĩ thái là 3 hoặc 7.

Trong bản phác họa này:

Cung Linh hồn là 2, Cung Phàm ngã là 3,
Cung thể cảm dục là 6, Cung thể hồng trần là 3.

TÓM TẮT:

Chúng ta là những linh hồn đang hoạt động thông qua các thể vật chất; và các cung cung cấp cho chúng ta sắc thái và các tính chất của chúng ta trên các cõi của linh hồn và của các thể thấp.

Ba Mục Tiêu trong việc Nghiên cứu các Cung

1.   Nó sẽ rọi ánh sáng vào lịch sử.

2.   Nó sẽ làm sáng tỏ kiến thức của chúng ta về con người.

3.   Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một phương pháp thực tế để phân tích chính mình và những người khác.