I- Danh Mục – Tóm Lược Sách Minh Triết


Chia sẻ:

DANH SÁCH SÁCH MINH TRIẾT MỚI
VÀ TÓM LƯỢC NỘI DUNG TỔNG THỂ CÁC CUỐN SÁCH

Mục lục:

PHẦN A – TỔNG HỢP TÓM LƯỢC CÁC SÁCH

TÊN SÁCH – MỤC LỤC VÀ TÓM LƯỢCGhi chú
1. Dưới Chân Thầy
2. Thập Thiện Nghiệp Đạo
3. Bộ Luận Về Bảy Cung _ Chân Sư DK

3.1- Sách: Luận Về Huyền Linh Thuật/ Chánh Thuật hay Con Đường Của Người Đệ Tử
(Các quy luật dành cho Huyền Thuật)

* Thứ nhất, vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi đạo sinh không phải là sự kiện về phàm ngã của một huấn sư đặc biệt nào, mà là mức độ của chân lý mà vị đó đại diện, và năng lực của đạo sinh đó để phân biệt giữa chân lý, chân lý phiến diện (partial truth, chân lý cục bộ) và sự giả dối (falsity).

TÓM LƯỢC CÁC NỘI DUNG CỦA SÁCH THEO TỨ THỰ MỤC LỤC. Số trang bản:    Anh / Việt

1. Các Qui Luật dành cho Huyền Thuật (Trích LVLCK)……………. 10

10

2. Các Nhận xét dẫn nhập ………………………………………………. 3/ 14

3/ 14
Chủ đề của chúng ta sẽ là chủ đề về Huyền Thuật của Linh Hồn (Magic of the Soul), và tư tưởng then chốt, nằm dưới tất cả những gì có thể xuất hiện trong bộ sách này, sẽ được tìm thấy trong các từ ngữ của Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) được viết như sau:

“Mặc dù Tôi không được sinh ra, Linh Hồn vẫn không chết đi, mặc dù Tôi là Chúa Tễ của Muôn Loài (Lord of Beings), nhưng vì Đức Chúa ở trên bản thể của Tôi (My nature), nên Tôi bắt đầu biểu lộ, nhờ sức mạnh huyền diệu của Linh Hồn”. Gita IV. 6.

– Việc nghiên cứu về thống kê và học thuật là một nền tảng cần thiết và một giai đoạn khởi đầu đối với hầu hết sự khảo cứu khoa học, nhưng trong sách này chúng ta sẽ tập trung sự chú ý của chúng ta vào khía cạnh sự sống, và việc áp dụng thực tế chân lý vào cuộc sống hằng ngày của người tìm đạo. Chúng ta hãy nghiên cứu xem làm thế nào chúng ta có thể trở nên các nhà huyền thuật thực hành; và theo cách nào mà chúng ta có thể sống cuộc đời tốt đẹp nhất của một con người tinh thần, và của một người mong mỏi địa vị đệ tử nhập môn, theo các thời kỳ, trạng thái và môi trường đặc biệt riêng của chúng ta.

Để làm điều này, chúng ta sẽ chọn 15 Qui Luật về Huyền Thuật có trong quyển sách trước đây của Tôi, tựa đề Luận Về Lửa Càn KhônTrong sách này, Tôi tìm cách làm bốn điều, và tìm cách kêu gọi đến ba hạng người. Về giáo huấn của nó, sách này được dựa vào bốn định đề căn bản (fundamental postulates), dự định để:
1. Giảng dạy các định luật về tâm lý học tinh thần khi được phân biệt với tâm lý học trí tuệ và tình cảm.
2. Làm rõ bản chất của linh hồn con người và các mối liên hệ của linh hồn với thái dương hệvũ trụ. Điều này sẽ bao gồm cả các mối quan hệ tập thể của nó như là một giai đoạn mở đầu.
3. Chứng minh các mối liên hệ giữa Chân Ngã (self) với các thể thấp (sheaths, lớp vỏ) mà Chân Ngã đó có thể sử dụng, và nhờ đó làm sáng tỏ ý tưởng chung (public thought) về cấu tạo của con người.
4. Giải thích vấn đề về các năng lực phi thường (super- normal powers), và đưa ra các qui luật đối với sự phát triển an toàn và hữu ích của chúng.

+ Ba hạng người: 1. Người có trí tuệ cởi mở; 2. Người tìm đạo và các Đệ tử; 3. Các Điểm đạo đồ

+ Các định luật thiên nhiên này có các ảnh hưởng trong ba lĩnh vực rõ rệt:
a/ Về mặt hồng trần, nơi mà chúng thể hiện như là các tác động trong hình hài trọng trược.
b/ Về mặt dĩ thái (etherically), nơi mà chúng thể hiện dưới hình thức năng lượng nằm sau các tác động này.
c/ Về mặt trí tuệ (mentally), nơi mà chúng liên quan với các xung lực vốn tạo ra hai lĩnh vực kia.

+ Bộ “Luận Về Lửa Càn Khôn chủ yếu đề cập đến thái dương-hệ, và chỉ bàn về các khía cạnh và các tương ứng của con người ở mức độ mà chúng biểu hiện mối quan hệ của thành phần đối với tổng thể, và của đơn vị đối với toàn thể.

+ Còn bộ sách này sẽ đề cập đặc biệt hơn đến sự phát triển và khai mở của nhân loại, giải thích các nguyên nhân chịu trách nhiệm đối với các kết quả hiện nay, và chỉ ra tương lai và các triển vọng của nó, đồng thời nêu ra bản chất của các tiềm năng đang khai mở.

I. Định đề thứ nhất: Trong vũ trụ biểu lộ của chúng ta, đang tồn tại sự biểu hiện của một Năng Lượng (Energy) hay Sự Sống (Life), vốn là nguyên nhân chịu trách nhiệm về các hình thức (forms) khác nhau và hệ cấp (hierarchy) rộng lớn các sinh linh hữu tình (sentient beings) vốn hợp thành tổng thể của tất cả những gì hiện tồn.
Sự Sống vĩ đại này là căn bản của Nhất-Nguyên-Thuyết, và tất cả những người giác ngộ đều là người theo Nhất Nguyên Thuyết (Monists). “Thượng Đế là Đấng Duy Nhất” (“God is One”) là lời phát biểu về chân lý. Một sự sống thấm nhuần mọi hình hài và các hình hài này là các biểu lộ, trong thời giankhông gian, của năng lượng vũ trụ trung ương. Sự sống đang biểu lộ tạo ra sự hiện tồn (existence) và bản thể (being). Vì vậy, đó là nguyên nhân gốc của nhị-nguyên-tính (duality). Nhị-nguyên-tính này, vốn được nhìn thấy khi tính-khách quan hiện hữu, và biến mất khi khía cạnh hình tướng tan biến, được bao hàm bởi nhiều tên gọi, mà để cho sáng tỏ, các tên gọi thông dụng nhất có thể được liệt kê ở đây:

Tinh Thần (Spirit) Vật chất (Matter)
Sự Sống (Life) ……………………. Sắc tướng (Form)
Cha ……………………………………. Mẹ
Dương/Tích cực ………………… Âm/Tiêu cực
Bóng tối …………………………….. Ánh sáng
Các đạo sinh phải có sự đồng nhất căn bản (essential unity) này một cách rõ ràng trong trí ngay cả khi họ nói (như chúng cần phải có) theo thuật ngữ hữu hạn về nhị-nguyên tính đó, nó vốn hiển hiện ở khắp nơi, theo chu kỳ.

II. Định đề thứ hai nảy sinh từ định đề thứ nhất và phát biểu rằng Sự Sống duy nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ ba, đó là tâm thức. Tâm thức này, nguyên là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thầnvật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu hay là năng-lượng khách-quan; nó nằm dưới mọi hình hài, dù cho đó là hình hài của loại đơn vị năng lượng mà chúng ta gọi là một nguyên tử, hay là hình hài của con người, một hành tinh, hoặc là một thái-dương-hệ. Đây là Lý Thuyết Về Quyền Tự Quyết….. Vạn vật trở nên tự cho mình là trung tâm (self – centered) và có tính tự-quyết.

III. Định đề cơ bản thứ ba chính là mục tiêu mà vì đó sự sống khoác lấy hình tướng, và mục đích của thực thể biểu lộ (manifested being) là sự khai mở tâm thức/ linh hồn. Đây có thể được gọi là Thuyết Tiến Hóa của Ánh Sáng (Theory of the Evolution of Light). Khi ta nhận thức rằng ngay cả nhà khoa học hiện đại cũng nói rằng ánh sáng và vật chất là các tên gọi đồng nghĩa, như thế là đang lặp lại giáo huấn của Đông Phương, điều trở nên hiển nhiên là qua sự tương tác của các cực, và qua sự ma sát của các cặp đối ứng (pairs of opposites), ánh sáng lóe lên. Mục tiêu của tiến hóa được nhận thấy là một loạt các biểu hiện từng chút một của ánh sáng. Ánh sáng bị che đậy và bị ẩn giấu bởi mọi hình tướng. Khi sự tiến hóa tiếp tục, vật chất ngày càng trở thành một tác nhân dẫn truyền ánh sáng tốt hơn, như thế chứng minh sự chính xác của câu nói của Đức Christ “Ta tượng trưng cho Ánh Sáng của Thế Gian” (“I am the Light of the World”).

IV. Định đề thứ tư bao gồm phát biểu rằng mọi sự sống đều biểu lộ theo chu kỳ. Đây là Thuyết Tái Sinh hay Thuyết Luân Hồi (Theory of Rebirth or of re-incarnation), sự minh chứng của định luật tuần hoàn (law of periodicity).
Đó là các chân lý cơ bản vĩ đại, chúng tạo thành nền tảng của Minh Triết Muôn Thuở − sự hiện tồn của sự sống và sự phát triển của tâm thức qua việc khoác lấy hình tướng theo chu kỳ.
Tuy nhiên, trong sách này, tầm quan trọng sẽ được đặt vào sự sống nhỏ bé; vào con người “được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế”, kẻ mà nhờ phương pháp luân hồi sẽ khai mở tâm thức của mình cho đến khi nó bừng nở như linh hồn hoàn thiện, mà bản chất của nó là ánh sáng và nhận thức của nó là nhận thức của một chủ thể hữu ngã thức. Đơn vị đã phát triển này sau rốt phải được hòa nhập, với sự tham gia sáng suốt hoàn toàn, vào trong tâm thức vĩ đại hơn mà nó là một thành phần trong đó.
+ Định nghĩa và ý nghĩa của các thuật ngữ mà chúng ta dùng.
1. Huyền bí (Occult). Thuật ngữ này liên quan đến các lực ẩn tàng của sự hiện tồn và các lực này xuất phát từ hành vi vốn tạo ra biểu lộ ngoại cảnh.
2. Các định luật (Laws). Một định luật giả định trước

3/ 14

Ba Trạng Thái của Con Người ……………………………………. 18 32

18/ 32

Qui Luật Một
Vài giả thuyết căn bản ………………………………………………… 53 74

Con Đường của người đệ tử ………………………………………. 60 83

 

 

Qui Luật Hai
Các chướng ngại đối với việc khảo cứu huyền bí học …. 73 98

Việc khắc phục các trở ngại ………………………………………… 84 112

 

 

Qui Luật Ba
Ánh sáng linh hồn và ánh sáng thể xác ………………………. 93 122

Các nguyên lý và các phàm ngã …………………………………. 109 142

 

 

Qui Luật Bốn
Công việc sáng tạo của âm thanh ……………………………….. 125 159

Khoa học về hơi thở ……………………………………………………. 149 188

 

 

Qui Luật Năm
Linh hồn và các hình-tư-tưởng của nó ……………………….. 157 196

Tim, Cổ Họng và Mắt …………………………………………………. 189 235

Việc khơi hoạt các bí huyệt ………………………………………… 200 248

 

 

Qui Luật Sáu
Hoạt động của Mắt …………………………………………………….. 211 260

 

 

Qui Luật Bảy
Bãi chiến trường của cõi cảm dục ……………………………….. 219 269

Hai con đường ……………………………………………………………. 226 277

 

 

Qui Luật Tám
Các loại lực cảm dục …………………………………………………… 235 287

Sự thăng trầm theo chu kỳ …………………………………………. 242 296

 

 

Qui Luật Chín
Sự cần thiết của thanh khiết ……………………………………….. 257 311

Các hình thức căn bản ………………………………………………… 261 317

 

 

Qui Luật Mười
Việc kiến tạo hình tư tưởng ………………………………………… 273 328

Các bí huyệt , các năng lượng và các cung ………………….. 281 338

Năng lượng cảm dục và sự sợ hãi ………………………………. 293 352

Việc sử dụng đúng đắn năng lượng …………………………… 311 374

Kỷ nguyên hiện tại và tương lai …………………………………. 321 386

Việc thành lập Thánh Đoàn ………………………………………… 374 452

Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian ………………………… 398 481

Chiêm Tinh Học và các Năng Lượng …………………………. 434 525

 

 

Qui Luật Mười Một
Phân tích ba câu …………………………………………………………. 447 539

Việc giải cứu khỏi các hình tư tưởng của chúng ta ……… 481 580

Việc giải cứu khỏi sự chết …………………………………………… 492 594

 

 

Qui Luật Mười Hai
Buổi Giao thời và các chu kỳ ………………………………………. 511 614

Các tù nhân của hành tinh ………………………………………….. 521 626

 

 

Qui Luật Mười Ba
Các Tứ Nguyên được nhận biết ………………………………….. 541 649

Sự kết tụ của các hình tư tưởng ………………………………….. 552 663

 

 

Qui Luật Mười Bốn
Các Trung Tâm LựcPrana …………………………………….. 565 676

Công dụng của đôi tay ……………………………………………….. 575 687

Việc đặt chân lên Thánh Đạo ……………………………………… 581 695

Việc khơi hoạt các bí huyệt ………………………………………… 587 702

 

 

Qui Luật Mười Lăm
Ý nghĩa huyền bí ………………………………………………………… 601 716

Sự phủ định đại hão huyền ………………………………………… 611 729

Một lời kêu gọi phụng sự …………………………………………… 618 737

Các nhóm và việc huấn luyện trong Kỷ Nguyên Mới………. 632 754

 

3.2- Sách Luận Về Lửa Càn Khôn tập I – II
3.3- Tâm Lý Học Nội Môn
3.4- Chiêm Tinh Học Nội Môn
3.5- Chữa bệnh Nội Môn
3.6- Tham Thiền Huyền Môn
3.7- Ánh Sáng Trên Đường Đạo
4- Ánh Sáng Của Linh Hồn
5- Giáo Lý Bí Nhiệm của H.P. Blavatsky
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN B – TỔNG HỢP KIẾN THỨC THEO CHUYÊN ĐỀ

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản
– Các Chòm sao Vũ trụ
– Các Chòm sao Hoàng Đạo
Xem: Tổng Hợp Về Chu Kỳ
– Xem: Tổng Hợp Về Chòm SaoTinh Tòa

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản:

Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Phàm Ngã
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Linh Hồn
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản – Đặc Điểm – Tính Chất – Quy Nạp – Quản Về – Chủ Về 7 Cung
Xem: Tổng hợp về Mặt Trời/ Thái DươngCung Mặt Trời
Xem: Tổng hợp về Mặt Trăng và Cung Mặt Trăng
Xem: Tổng hợp về Cung Mọc
Xem: Tổng Hợp Về Cung Thể Cảm dục/ Xúc Cảm/ Vía / Tình Cảm
Xem: TH Về Quyền Năng Tâm Linh / Thông Linh/ Thần Thông
Xem: Tổng Hợp Về Mầu SắcÂm Thanh

+ Chuyên Đề: Quyền Năng – Đặc Tính – Cai Quản:
– Quẻ dịch và Lục thú – Mười Thần
Âm dươngNgũ hành
– Mười Thần và Thần Sát trong tứ trụ

CÁC QUYỀN NĂNG – ĐẶC TÍNH – CAI QUẢN
QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT CẦN SUY NGẪM VÀ GHI NHỚ KỸ

+ Hành tinh – Các đặc tính hiển lộ (CTHNM 390):
Saturn       – chi phối các khả năng mộ đạo.
Mercury    – chi phối các khả năng trí tuệ.
Jupiter       – điều hành các khả năng tình cảm.
Mặt Trời    – điều hành các khả năng cai trị.
Mars         – chi phối các khả năng ích kỷ.
Venus       – chi phối các khả năng kiên trì.