Tim Boyd


Chia sẻ:

240px-Tim_Boyd_1

Tim Boyd

Tân Hội trưởng Hội Theosophia thế giới (International Theosophical Society với Tổng hành dinh tại Adyar, Chennai, Ấn độ) vừa được bầu là ông Tim Boyd, người Mỹ.

Ông sinh năm 1953, gia nhập hội từ năm 1974 là vị Hội trưởng thứ 8 của hội. Ông sẽ đảm nhận nhiệm kỳ 7 năm. Có hai ứng viên được đề cử cho chức vụ là Ông và Ông C.V.K. Maithreya người Ấn độ. Kết quả bầu cử Ông được 7.190 phiếu, hơn người cạnh tranh 2.948 phiếu.Ông hiện là Hội trưởng của Hội Theosophia Hoa kỳ. Ông cho biết sẽ chuyển đến Adyar làm việc, tuy nhiên vẫn tiếp tục giữ quyền điều hành Hội Theosophia Hoa Kỳ trong ba năm. Ông nói Ông sẽ quảng bá Theosophia qua các phương tiện truyền thông hiện đại (digital media). Hi vọng Ông sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào Hội Theosophia, như Ông đã từng làm khi Ông đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội Theosophia Hoa kỳ năm 2011. Sau thế hệ của những vị Hội trưởng đầu tiên như Ông H.S. Olcott, bà H.P. Blavatsky, bà A. Besant, dường như hội Theosophia đang mất dần sức sống.

Ông cũng từng đến thăm cộng đồng hội viên người Việt tại quận Cam, California năm 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=wd7V8n1qh5o.)

Hình chụp từ video

krotona2

krotona1
Xin Chúc mừng Ông và cầu mong Ông thực hiện được mong ước của mình.

2818 — Tổng số lần đọc 9 — Hôm nay

Chia sẻ: