* Xem Quẻ của tôi

Hỏi - Dự đoán

Nguyễn Thị Xuân Thủy: Công danh sự nghiệp

Tương lai cần làm gì để sự nghiệp được phát triển

Ngày hỏi quẻ: 30/01/2021 13:33
Tiêu chí trả lời: Trả lời ngay khi hỏi.

2.04. Cấp Bậc Chức Quan (Công danh)

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tổng Biên Tập: Xin nhận thầu công trình ở DA BĐS-VSIP BN có khả thi không?

Vào 15 giờ ngày 17/11/2018, liên lạc xin gặp và mang hồ sơ năng lực nộp cho Chủ đầu tư, hoàn thành xong trước 17h cùng ngày. Không biết có duyên hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư này không?

Ngày hỏi quẻ: 17/11/2018 18:22
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 03 ngày

3.15.Hỏi: Thương lượng - Ký kết hợp đồng Đáp: Gặp gỡ tìm cơ duyên hợp tác kinh doanh > Đối tác có đồng thuận - Bước đầu thuận duyên

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: xem bệnh cho chồng (CD TVH-184)

ngày mậu thìn tháng thân xem bệnh mới mắc cho chồng được quẻ Ly của quẻ Đồng nhân

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 10:19

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh cho bố (CD TVH-183)

ngày mậu thân tháng thìn đoán bệnh cho bố được quẻ Càn là trời biến thành quẻ Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 08:30

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh cho chồng (CD TVH-207)

ngày mậu ngọ tháng thìn đoán bệnh cho chồng được quẻ Di của quẻ Ly

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:29

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh của vợ (CD TVH-207)

ngày kỷ hợi tháng thìn đoán bệnh của vợ được quẻ Khiêm của quẻ Tỉ

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:11

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh của bố (CD TVH-206)

ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ Mông của quẻ Khuê

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:09

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh (CD TVH-206)

ngày canh thân tháng dần đoán bệnh tật được quẻ Ly của quẻ Gia nhân

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:51

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh cho nữ (CD TVH-211)

ngày kỷ mùi tháng dần đoán bệnh cho nữ được quẻ Sư của quẻ Khôn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:32

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: vợ xem vận hạn cho chồng (CD TVH-217)

ngày mậu thìn tháng ngọ vợ xem vận hạn cho chồng được quẻ Vị Tế của quẻ Đỉnh

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:25

0.03.Hỏi: Tìm Cát Tránh Hung

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh của con (CD TVH-216)

ngày tân mùi tháng tý đoán bệnh của con được quẻ Trung Phù của quẻ Tiệm

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 11:13

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Dã Hạc Lão Nhân: đoán bệnh cho vợ (CD TVH-214)

ngày kỷ mão tháng ngọ đoán bệnh cho vợ được quẻ Phong của quẻ Chấn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 10:44

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu