Webinar Tâm Lý Học Nội môn 1


Chia sẻ:

Bài sau đây là phần biên dịch từ webinar về Tâm lý học Nội môn do Bà Leoni Hodgson, giảng viên trường Morya Federation trình bày, dành cho các học viên của Trường và công chúng. Đây là webinar trong loạt 3 webinar trình bày các nét chính của Tâm lý học Nội môn, chuyên học hỏi về bảy cung. Học trình này dựa vào quyển sách Esoteric Psychology I và II của đức DK. Phần tiếng Việt lược dịch những gì Bà Leoni Hodgson diễn giảng trong webinar. Các bạn có thể download các video trên từ website www.makara.us

Slide trên biểu tượng sự khai sinh hay sự ra đời của vũ trụ. Theo ngôn ngữ của các nhà Huyền bí học Phương Đông thì đó là ParaBrahman biểu hiện thông qua vũ trụ hay “giáng trần” hay “lâm phàm” thông qua hình hài vật chất. Đầu tiên, bạn thấy một hình tam giác màu trắng, biểu tượng của ParaBrahma, và từ tam giác đó, tam giác màu đỏ xuất hiện. Tam giác màu đỏ tượng trưng cho Đệ Nhất Thiên Đế (First Logos), Cung 1, Cung Ý Chí – Quyền Lực. Kế đó đến tam giác thứ 2 màu xanh lơ, biểu tượng cho Đệ Nhị Thiên Đế (Second logos), Cung 2 – Cung Minh TriếtBác Ái, biểu lộ. Sau đó, là Phương diện thứ ba, Cung ba – Cung Thông tuệ Linh Hoạt, được biểu tượng bằng tam giác màu xanh lá. Đây là ba nguồn năng lượng cơ bản của vũ trụ.

Ba Cung Chính Yếu đầu tiên – Cung Ý Chí – Quyền Lực, Cung Minh triết Bác ái, Cung Thông tuệ Linh hoạt, là ba phương diện chính, và từ ba Cung Chính Yếu này bốn Cung Thuộc Tính (Rays of Attibute) Cung 4, 5, 6, 7 xuất hiện. Sơ đồ này biểu tượng của sự kiện xảy ra rất sớm vào buổi bình minh Vũ Trụ, đánh dấu sự ra đời của một vũ trụ mới.

Và như thế bảy nguồn năng lượng chảy xuyên qua toàn thể Vũ trụ, qua các thiên hà, thái dương hệ, các vì sao. Bảy nguồn năng lượng vận hành trong thái dương hệ của chúng ta phát nguồn từ bảy ngôi sao của chòm sao Đại Hùng (Great Bear). Từ chòm sao này, chúng chảy đến Thái dương hệ, xuyên qua các chòm sao trong Vòng Hoàng Đạo, đến 7 Hành tinh Thánh Thiện trong Thái dương hệ chúng ta. Mỗi Cung được biểu tượng bằng một tia có màu khác nhau.

Mỗi hành tinh thánh thiện truyền dẫn năng lượng của một cung, tượng trưng và phân phối năng lượng Cung đó đến Địa cầu và cho chúng ta. Chúng ta được kết nối với những Cung này thông qua thể dĩ thái của chúng ta, thông qua hệ thống bảy luân xa chính trong thể dĩ thái. Thông qua thể dĩ thái mà chúng ta kết nối trực tiếp với tất cả các Cung và các nguồn năng lượng của chúng. Tuy nhiên, có nhiều người chưa thể đáp ứng với các năng lượng của các Cung này là do họ chưa phát triển các luân xa trong thể dĩ thái và khả năng của bộ máy nội tại cho phép chúng ta kết nối với các nguồn năng lượng vĩ đại này.

 

 

Chúng ta cũng có thể nhóm bảy cung vào ba nhóm khác nhau, tương ứng với ba phương diện của Thiêng Liêng: Tinh thần, Linh hồn, Thông Tuệ. Nhóm thứ nhất thuộc về Phương diện thứ nhất và được gọi là “Các Cung Quyền Lực”, “Cung Cứng”, bao gồm các cung 1cung 7. Cung 7, cung Nghi Lễ – Huyền Thuật, là cung phụ hay cung con của Cung 1, được tượng trưng bằng tam giác màu tím nhỏ hơn.

Nhóm thứ hai gồm các cung mềm (Soft Rays), là các cung thể hiện năng lượng Cảm giác, Xúc cảm, Trực giác, liên quan với Phương diện thứ hai của Thiêng liêng.

Nhóm thứ ba thể hiện Phương diện thứ ba: Thông tuệ Linh hoạt, bao gồm 2 cung: Cung 3Thông tuệ Linh hoạt – và Cung 5, cung của Trí Cụ thểKhoa Học. Đây cũng là các Cung theo đường cứng, hay là các Cung Cứng.

Slide trên mô tả ảnh hưởng của 7 cung trên mỗi chúng ta. Mỗi thể, mỗi phương diện của chúng ta, bị chi phối bởi một trong 7 cung. Do đó đối với mỗi cá nhân, ta có:

Cung của Chân thần: Cung này liên kết chúng ta với “Cha ở trên Trời”, và nằm ngoài sự nhận biết của chúng ta cho đến khi chúng ta đã đạt được một trình độ tiến hóa cao, cụ thể là khi con người được điểm đạo lần thứ ba. Lí do là khi con người được điểm đạo lần 3 thì lần đầu tiên con người mới tiếp xúc trực tiếp được Chân thần.

Mỗi hạ thể của chúng ta (trí, cảm dục, xác thân) cũng chịu ảnh hưởng của một cung.

Cung phàm ngã: cung này chỉ xuất hiện khi con người đã đạt được một trình độ tiến hoá nhất định, thể trí đã phát triển và con người bắt đầu tư duy, thể trí bắt đầu kiểm soát thể cảm xúcthể xác. Con người không còn hành động theo cảm xúc, dục vọng, đòi hỏi xác thân, mà bắt đầu trở thành một phàm ngã tích hợp. Ba hạ thể đã gắn kết vào nhau thành một thể thống nhất.

Cung Linh hồn: Cung của nhân thể. Cung này thường khác với cung của phàm ngã.

Khi phân tích cung của một cá nhân ta cần nắm vững các nguyên tắc sau đây:

  • Phân tích từ “ngoài vào trong”, nghĩa là từ các thể trọng trược nhất đến thể tinh anh nhất. Phương pháp này giống như khi chúng ta bóc tách một củ hành.
  • Thể xác thường nằm trong hai cung 3 và 7.
  • Thể cảm xúc thường nằm trong hai cung 2 và 6.
  • Thể trí nằm trong 3 cung 1, 4 và 5
  • Ngoại lệ: đối với đệ tử, điểm đạo đồ, người tiến hóa cao, các cung của hạ thểthể nằm ngoài qui luật thông thường trên và có thể có bất kỳ cung nào.
  • Khi con người tiến hóa đủ cao, đã trở thành một “phàm ngã thực thụ” thì cung phàm ngã sẽ xuất hiện. Cung phàm ngãthể ở trên bất kỳ cung nào và khác với cung của Linh hồn.

Trong các slide tiếp theo, chúng ta nghiên cứu các cung 2, 4, và 6, được gọi là các Cung theo “đường lối mềm”. Cung 2 là một trong ba Cung Trạng thái (Rays of Aspect), là cung chính, còn các cung 4 và 6 là các “cung con”, phản ảnh của cung 2.

Ở Slide trước, các bạn thấy số ký hiệu mỗi cung có kích cở và màu sắc khác nhau. Cung 2 có kích cở lớn nhất và màu xanh lơ (màu của cung 2). Cung 4 và 6 là cung con của cung 2 nên có kích thước biểu tượng nhỏ hơn.

Cung 2 là Cung của Bác áiMinh triết, năng lượng của nó là năng lượng của sự thu hút hay hấp dẫn.

Chúng ta sẽ thảo luận mỗi Cung trong 2 slide. Slide đầu tiên sẽ nêu các đặc điểm của mỗi cung thông qua các biểu tượng, slide kế tiếp sẽ giới thiệu một số nhân vật tiêu biểu chịu ảnh hưởng của Cung đó.

Đặc điểm của Cung 2 là sự thu hút hay hấp dẫn, từ tính. Trong slide trên, các bạn thấy chia làm 2 phần khác nhau (2a và 2b), phản ảnh hai khía cạnh của Cung 2Bác ái (Love), nhấn mạnh về phương diện “Tâm, Chữa lành, Cứu Rỗi”, và khía cạnh Minh triết (Wisdom) nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết. Bên trái của slide là những biểu tượng của khía cạnh bác ái, còn bên phải là những biểu tượng của phương diện Minh triết.

Ở phương diện Bác ái, bên trái slide ta thấy có hình Madonna và Con, một biểu tượng của tình thương rất quen thuộc với tín đồ Thiên Chúa Giáo. Biểu tượng trái tim màu hồng cũng là biểu tượng liên quan đến luân xa tim. Biểu tượng trái tim hướng lên trên đón nhận năng lượng thương yêu từ trên cao và ban rải ra thế gian. Các bạn cũng thấy hình hoa hồng vốn cũng là biểu tượng của tình yêu. Ngoài ra còn có biểu tượng cặp đôi. Biểu tượng khá đặc biệt của Cung 2biểu tượng ly rượu (chalice).

Ly rượu liên quan đến Thời đại Bảo Bình sắp đến. Các bạn cũng biết biểu tượng của Cung Bảo Bình là Người Mang Bình Nước với chủ đề “Tôi là nước của Sự Sống, tuôn chảy ra cho người đang khát.” Năng lượng của Bảo Bình tuôn chảy qua hành tinh chủ quản của nó là Mộc Tinh, đến Trái đất chúng ta. Ở góc trên cùng các bạn cũng thấy biểu tượng của hoa sen Chân ngã.

Bên phải của slide các bạn thấy các biểu tượng quyển sách, nhà hiền triết. Các biểu tượng nầy rất rõ ràng, chúng nói lên phương diện Minh triết của cung 2. Do đó, khi các bạn khảo sát ảnh hưởng của cung 2 trong bạn, bạn phải xem bạn thuộc phương diện nào: bác ái—liên quan đến việc cứu rỗi, chữa lành —và Minh triết—liên quan đến tri thức, hiểu biết, giáo dục.

Ở cuối màn hình bạn thấy biểu tượng của chim bồ câu, có thể xem là biểu tượng của cả 2 phương diện của cung 2: Tình thươngMinh triết.

Trong slide trên, các nhân vật bên trái thể hiện năng lượng cung 2 ở các phương diện khác nhau. Trên cùng là đức Đạt Lai Lạt Ma. Ở đây Bà Leoni Hodgson đặt Ngài vào phương diện Bác Ái, nhưng cũng có thể Ngài ở Cung Minh Triết, hoặc cả hai, vì ở trình độ tiến hóa cao như Ngài, đó là điều khả dĩ. Các bạn cũng thấy có Công Nương Diana, Tổng thống Bill Clinton, Britney Spears. Marylyn Monroe … Đặc điểm của các nhân vật này là sức hút từ họ, lực từ điện tỏa ra từ bản thân họ. Các bạn quan sát kỹ khuôn mặt của các nhân vật trên, từ họ tỏa ra sức hút đến mọi người xung quanh, họ rất dễ thu hút quần chúng.

Bên phải, các bạn thấy Carl Jung (một nhà tâm lý học Thụy Sĩ, sáng lập trường phái Tâm Lý học Phân Tích (‘analytical psychology’) , David Suzuki (nhà sinh học và môi trường người Canada).

Đặc điểm của những người chịu ảnh hưởng cung 2 là họ rất dễ bị thu hút về tình cảm, tình thương, sự cứu rỗi (Bác ái) hoặc tri thức (Minh triết), giáo dục, nghiên cứu.

Trên slide các bạn cũng thấy tóm tắt các điểm yếu của người cung 2. Các điểm yếu này chính là các ảo cảm mà người cung 2 mắc phải.

Cung 4 là Cung Hài Hòa thông qua Xung Khắc, với màu đặc trưng của nó là màu vàng. Nhiều người có thể trícung 4.

Bạn thấy dòng chữ lớn đầu tiên trên slide 22 của Cung 4“cảm nhận” năng lượng của sự Hài Hòa thông qua Xung Đột. Người Cung 4 phát triển thông qua việc vượt qua những sự xung đột, khủng hoảng, đấu tranh. Khi đã vượt qua được sự xung đột, y đạt đến sự hài hòa, sau đó lại tiếp tục đối diện sự xung đột khác. Hình nền của slide 24 là hình phong cảnh tuyệt đẹp, tượng trưng cho sự hài hòa, mỹ lệ. Trên nền hình ảnh phong cảnh là các biểu tượng của sự xung khắc hay xung đột: hình Âm Dương, Mặt người cười và khóc, cuộc chiến giữa hai chiến binh … Một biểu tượng khác là cái cầu, nói lên tính chất nối liền của cung 4. Cung 4 có tính chất liên kết vì nó là cung nằm giữa ba Cung Trạng Thái và Ba Cung Thuộc Tính.

Ta thấy cung 4 Hài Hòa thông qua xung đột thể hiện rất nhiều trong tự nhiên: sự đấu tranh sinh tồn giữa các loài, trong côn trùng, trong thú vật, trong lịch sử của các quốc giaNhân loại là giới thứ 4 trong tự nhiên chịu ảnh hưởng của cung 4, và ta thấy điều này trong sự đau khổ mà giới nhân loại đã và đang trải qua. Qua đau khổnhân loại vượt lên, tiến hóa. Là thành viên của giới nhân loại, mỗi chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của cung 4, và chúng ta phải tìm ra điểm Hài Hòa thông qua các xung đột trong cuộc sống.

Cung 4 là Cung của Nghệ Thuật nên trong slide trên bạn thấy những nhân vật tiêu biểu của cung 4 đều là các nghệ sĩ nổi tiếng như Da Vinci, Michaelangelo, Sally Field, Webber, Billy Connolly, Frieda Kahlo, Billie Holliday, Judy Garland. Da Vinci là nghệ sĩ đa tài trong hội họa, kiến trúc. Michaelangelo cũng là một nghệ đa tài khác. Ông là là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý. Sally Field là nữ diễn viên, nữ ca sĩ, người viết kịch bản, nhà sản xuất phim và đạo diễn người Mỹ đoạt hai giải Oscar. William “Billy” Connolly, (sinh 24/11/1942) là một diễn viên hài, nhạc công Scotland. Giáo sư Michael D. Robbins cũng là nhân vật có phàm ngã cung 4. Các bạn xem video có thể nhận thấy khuôn mặt của GS Michael D. Robbins rất linh hoạt trong khi trình bày. Những ai chịu ảnh hưởng cung 4 thường rất linh hoạt trong khuôn mặt. Các bạn có thể xem video của của Billy Connolly cũng nhận thấy điều đó.

Người cung 4 thường trải qua đỉnh cao vinh quang, rồi sau đó là vực thẳm. Judy Garland là một tiêu biểu cho điều này. Bà là nữ diễn viên và ca sĩ Mỹ. Suốt 45 năm hoạt động nghệ thuật trong 47 năm tuổi đời, Garland ghi dấu ấn như một ngôi sao âm nhạc và diễn viên đa tài mang đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù đạt được nhiều thành tựu nghệ thuật, Garland vướng vào rất nhiều vấn đề trong đời tư. Bà cũng thường bị suy sụp bởi những lời phê bình rằng bà thừa cân và vô duyên.

Lao vào dùng thuốc để giảm cân và gây hưng phấn, Garland đã trải qua mười năm trong nghiện ngập. Bà cũng bị gánh nặng kinh tế bấp bênh, thường phải trả hàng trăm nghìn đôla tiền thuế, và bốn trong năm cuộc hôn nhân tan vỡ. Garland đã cố tự tử nhiều lần trước khi qua đời vì sốc ma túy ở tuổi 47, để lại ba người con thơ Liza Minnelli, Lorna Luft và Joey Luft. Do đó, những ai chịu ảnh hưởng mạnh của cung 4 mà chưa tìm ra điểm cân bằng thường phải chịu nhiều đau khổ, trải qua những gian nan, xung đột, đạt đến đỉnh cao rồi rơi xuống vực thẳm.

Trên slide các bạn cũng thấy liệt kê các đặc điểm tiêu cực của cung 4, nổi bật là sự đa cảm (emotional). Các điểm yếu khác là sự xung đột nội tâm-ngoại cảnh thường xuyên, không quyết đoán. Một đặc điểm khác mà người có thể trí cung 4trực giác của họ rất mạnh. Các bạn đã biết thông thường thể trí chịu ảnh hưởng của 3 cung: cung 1, cung 4, và cung 5. Người thể trí cung 5 hay lý luận, suy nghĩ rõ ràng, bán cầu trái của học hoạt động, còn người thể trí cung 4bán cầu phải mạnh hơn. Họ thiên về nghệ thuật, và họ cũng ít có khả năng tạo ra những hình tư tưởng rõ ràng.

Cung 6 còn được gọi cung đối nghịch của cung 2, phản ảnh thấp của cung 2, cung của Bác Ái. Nói như thế không có nghĩa là những ai có cung 2 trong sơ đồ cung của mình đều yêu thương như những linh hồn, bao dung, đại đồng, còn cung 6 thì yêu thương hạn hẹp. Mỗi cung có những điểm tích cực và tiêu cực, nhưng trong tổng thểthể nói cung gắn liền với tình thương gần với con người hơn.

Trên slide 29 là những biểu tượng của cung 6. Ngay tại trung tâm của slide là hình một người mở tay ra, vươn lên như dâng hiến cả tấm lòng mình cho Thượng đế, cho Vũ trụ. Đặc điểm nổi bật nhất của cung 6 là sự Sùng Tín, Trung Thành, Nhiệt Huyết. Các bạn cũng thấy hình con chó trên slide biểu tượng cho sự trung thành, hình người cầu nguyện và đoàn khách hành hương biểu tượng sự sùng tín, hình các thành viên 3K (Ku Klux Klan) biểu tượng cho chủ nghĩa quá khích cực đoan, một khía cạnh thấp của cung 6. Hình lính cứu hỏa tượng trưng cho lòng can đảm, tượng Nữ thần tự do tượng trưng cho lòng nhiệt huyết, hi sinh cho tổ quốc. Trái tim rỉ máu cũng là biểu tượng của lòng nhiệt huyết tự hi sinh.

Trên slide 31 là những nhân vật tiêu biểu của cung 6. Trên hết là đức Jesus, Ngài là biểu tượng tuyệt vời của cung 6 Sùng Tín và Chủ Nghĩa Lí tưởng. Các bạn có thể nhìn vào vẻ mặt và ánh mắt của Ngài để thấy biểu tượng của cung 6. Nhân vật khác là mục sự Martin Luther King. Jane Fonda cũng là một nhân vật chịu ảnh hưởng cung 6. Các bạn có thể xem video Jane Fonda diễn thuyết để hình dung ảnh hưởng của cung 6 nơi bà như thế nào. Điểm tiêu cực của cung 6 là sự cuồng tín, không chấp nhận cái gì khác với lý tưởng mình tôn thờ. Nhược điểm này phải được chuyển hóa bằng đặc tính tích cực của cung 2 là sự bao dung, bao gồm tất cả vào mình.

 

Các bạn có thể xem file pdf ở đây. 

 

2038 — Tổng số lần đọc 6 — Hôm nay