Tóm lược Chiêm Tinh Học Nội Môn


Chia sẻ:

TÓM LƯỢC SÁCH
CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN

CTHNM 38:thể nói rằng đáp ứng cao siêu đối với các thực tại và các tính chất được tiết lộ và làm cho có thể xảy ra bằng tác động của năng lượng từ các cung hoàng đạo đều phần nào tùy thuộc vào ảnh hưởng đang giảm dần của các hành tinh để nắm giữ trạng thái tâm thức của con người. Hãy nghiền ngẫm điều này vì nó chứa đựng một chân lý huyền bí sâu xa.

CTHNM 192: Ở điểm này Mercury …. thành một tứ nguyên huyền bí, ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến tứ nguyên của con ngườitinh thần, linh hồn, trí tuệ và bộ óc. Năng lượng này mang lại một liên hệ hỗ tương và một khơi hoạt bên trong, …. Tứ nguyên cao cấp này là Sirius-Leo-Mercury-Saturn. Do đó, bạn có:

Sirius                   Leo              Mercury             Saturn

Tinh Thần …… Linh hồn …….. Trí tuệ …………… Bộ óc

Sự sống ………. Tính chất …….. Giác ngộ ……….. Sắc tướng

Hít vào ……….. Tạm nghỉ …….. Thở ra …………… Tạm nghỉ

CTHNM 245: Bạn có các tình huống và các tương ứng sau đây liên quan với ba Thập Giá:

1- Thập Giá Cơ Bản …….. Tinh thần …….. Ý chí ……………. Shamballa.

2- Thập Giá Cố Định …….. Linh hồn ……… Ý thức …………. Thánh Đoàn.

3- Thập Giá Khả Biến …… Sắc tướng ….. Hoạt động …….. Nhân loại.

CTHNM 264: Minh Triết Muôn Thuở giảng dạy rằng có:

1- Lửa điện …………….. Ý chí ………………….. Monad ……. Lửa khởi xướng.

2- Lửa thái dương …… Bác ái-minh triết …. .Linh hồn ….. Lửa phù hợp.

3- Lửa do ma sát ……. Hoạt động …………… Phàm ngã…. Lửa thanh lọc – Trí năng.

Tôi nêu ra tam bộ này vì nó là tam bộ có quen thuộc với bạn và cùng lúc tạo thành một minh họa trung thực của một định luật cơ bản.

CTHNM 265: Tiếp nối với tam giác chính yếu này và ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ thái dương hệ chúng ta là một liên hệ hỗ tương tay ba rất đáng quan tâm, nó có một liên hệ đặc biệt với nhân loại. Tam giác lực này liên kết một trong các chòm sao chính này, chòm sao của các cung hoàng đạo và là chòm sao của các hành tinh thánh thiện trong thái dương hệ chúng ta. ………………… Cho đến nay, cả ba tam giác chính yếu này đều chỉ đang biểu hiện có một phần liên quan đến thái dương hệ chúng ta ( Hiện tại chưa thấy hữu ích với nghiên cứu phàm nhân)

Tam giác thứ nhất:

Pleiades ……………. Cancer …………… Venus.

Nhân loại.

Tam giác thứ hai:

Đại Hùng Tinh ….. Aries ……………… Pluto.

Shamballa.

Tam giác thứ ba:

Sirius ………………… Leo ……………….. Jupiter.

Hierarchy.

CTHNM 269: Một số luồng năng lượng chính đang chi phối sẽ được thấy là có liên kết với nhau và với Địa Cầu chúng ta, và các luồng năng lượng này thuộc vào hai nhóm:

1- Các năng lượng cung (ray energies) mà chúng ta được dạy là phát xuất từ Đại Hùng Tinh trong bảy luồng thần lực vĩ đại đang xạ ra.

2- Các năng lượng cố hữu của mười hai chòm sao đang hòa lẫn với các năng lượng cung, tạo ra lưỡng nguyên chủ yếu của sự sống biểu lộ, và một cách ngẩu nhiên chịu trách nhiệm cho các khó khăn đặc biệt mà nhân loại đang đương đầu trên vòng cung của kinh nghiệm tiến hóa trên hành tinh chúng ta.

+ Chú ý : Bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh là cội nguồn xuất phát của bảy cung của thái dương hệ chúng ta. Bảy Đấng Rishis (như các Ngài được gọi) của Đại Hùng Tinh tự biểu lộ qua trung gian của bảy Hành Tinh Thượng Đế, các Đấng này là các Đấng Tiêu Biểu của các Rishis và các Ngài đại diện cho mối liên hệ của Nguyên Mẫu vũ trụ (cosmic Prototype). Bảy Hành Tinh Thượng Đế biểu lộ qua trung gian của bảy hành tinh thánh thiện. Mỗi một trong bảy năng lượng này được truyền vào thái dương hệ chúng ta qua trung gian của ba chòm sao và các hành tinh chi phối của chúng.

CTHNM 272: Năm cung này có tầm quan trọng quyết định chính yếu và có thể được liệt kê như sau:

a/ Cancer. b/ Leo. c/ Scorpio. d/ Capricorn. e/ Pisces. Năm cung này…. Dưới ảnh hưởng của năm cung, năm chủng tộc này tạo ra các biểu lộ bên ngoài vốn được gọi là năm lục địa – Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Úc,  Châu Mỹ. Đối với Đấng hành tinh (planetary Life), năm lục địa này cũng như năm tuyến nội tiết chính yếu đối với con người.

Chúng được liên kết với năm trung tâm lực. ….. mặc dù Chân Thần đứng đàng sau sắc tướng của một người trên cõi trần hay của linh hồn trên cõi riêng của nó. thể nói con ngườibiểu hiện của bảy nguyên khí (principles) và của biểu hiện sự sống hay là hoạt động của năm cõi giới (planes), trong đó 7 + 5 được thấy là manh mối cho bí ẩn của bảy và năm chòm sao của hoàng đạo.

CTHNM 274: các tam giác vốn tượng trưng cho biểu lộ này là hai mắt và mắt thứ ba.

1- Mắt phải – mắt của buddhi (tuệ giác thể), của minh triết và của linh thị (vision).

2- Mắt trái – mắt của trí tuệ, của lương tri và của sự thấy (sight).

3- Mắt của Shiva – toàn – nhãn – thông, con mắt dùng để điều khiển ý chí và các mục tiêu của Thượng Đế.

Thực ra cả ba mắt này là:

1- Con mắt của Cha – mang ánh sáng từ Đại Hùng Tinh.

2- Con mắt của Con – mang ánh sáng từ Sirius.

3- Con mắt của Mẹ – mang ánh sáng từ Pleiades, và chính “năng lượng ánh sáng” sau này tất nhiên đặc biệt linh hoạt khi cung Taurus chiếm ưu thế trong bất cứ lá số tử vi thuộc hành tinh và cá nhân nào.

CTHNM 291: Bất cứ nơi đâu có một trong các lối thoát này cho mãnh lực tâm linh (spiritual force), nơi đó cũng sẽ có một đô thị (city) quan trọng về tâm linh trong cùng vị trí. Năm địa điểm này là London; New York; Tokyo; Geneva; Darjeeling. ……. Chắc là bạn cũng muốn biết các cung năng lượng đang chi phối và các cung chiêm tinh của năm vị trí này, ở mức độ mà chúng có thế được đưa ra hiện nay và trong chu kỳ hiện tại. Đừng quên rằng các cung phàm ngã thay đổi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, liên quan với các quốc gia và các thành phố, y như chúng đang tạo ra với các cá nhân. ……. Các cung Năng Lượng (Rays):  

Thành phố         Linh hồn      Phàm ngã     Cung hoàng đạo

 1. London ………. Cung 5 …….. Cung 7 ………. Gemini
 2. New York …… Cung 2 …….. Cung 3 ………. Cancer
 3. Tokyo ………… Cung 6 …….. Cung 4 ………. Cancer
 4. Geneva ……… Cung 1 …….. Cung 2 ………. Leo
 5. Darjeeling ….. Cung 2 …….. Cung 5 ………. Scorpio.

CTHNM 311: Các Cung năng lượng tuôn đổ qua, được diễn tả bởi và được truyền chuyển qua các chòm sao sau đây: ( Cần xem kỹ trong sách để biết mức hoạt động mạnh yếu của từng cung trong thời đại Bảo Bình này)

Cung I ………….. Aries …………… Leo ……………….. Capricorn

Cung II ………… Gemini ……….. Virgo ………………. Pisces

Cung III ……….. Cancer ……….. Libra ……………… Capricorn

Cung IV ……….. Taurus ……….. Scorpio ………….. Sagittarius

Cung V ……….. Leo ……………. Sagittarius ……….. Aquarius

Cung VI ………. Virgo ………….. Sagittarius ………. Pisces

Cung VII ………. Aries ………….. Cancer ………….. Capricorn

Một vài sự kiện lý thú xuất hiện nếu bảng liệt kê này được khảo cứu cẩn thận.

CTHNM 320:      Như bạn biết, có 7 hành tinh thánh thiện:

1. Vulcan;    2. Mercury;    3. Venus;    4. Jupiter;   5. Saturn;    6. Neptune;     7. Uranus

Chỉ có 5 hành tinh không thánh thiện:

1. Mars; 2. Địa Cầu một hành tinh ẩn giấu; 3. Pluto; 4. Mặt trăng, đang che lấp; 5. Mặt Trời, đang che một hành tinh.

CTHNM 323: Một phức tạp khác nằm trong sự kiện là mặc dù có bảy trung tâm lực chính, lại có 12 hành tinh – trong thời giankhông gian – chi phối các trung tâm lực đó.

Chỉ có các trung tâm lực của các điểm đạo đồ mới bị chi phối bởi bảy hành tinh thánh thiện; nơi những người thông thường, chỉ có vài hành tinh thánh thiện chi phối, còn một số trung tâm lực do hành tinh không thánh thiện chi phối. Ở người kém phát triển, năm hành tinh không thánh thiện chi phối, với bí huyệt đầu và tim ở dưới sự chi phối của hai hành tinh thánh thiện, mà các hành tinh đó đang bị định đoạt bởi các cung năng lượng của linh hồn và của phàm ngã. Vì kiểu cung năng lượng không xuất hiện cho tới khi có một mức độ nào đó của sự phát triển tiến hoá, hiển nhiên đối với bạn là chủ đề bởi đó lại phức tạp thêm lên; các khẳng định có tính cách giáo điều đó không thể có được cho đến lúc mà chiêm tinh gia biết rõ về 2 cung chính của đối tượng (người được lấy số).

Tuy nhiên, vài khẳng định căn bản có thể được đưa ra:

 1. Mọi trung tâm lực đều được chi phối bởi một trong các cung năng lượng.
 2. Các cung năng lượng sử dụng các hành tinh như là các môi giới truyền chuyển (transmitting agencies) và chúng ta biết các cung năng lượng nào – trong chu kỳ thế giới này – được liên kết với các hành tinh khác nhau. Như trước đây có nêu ra, các cung năng lượng đó như sau:
Hành Tinh thánh thiện

1. Vulcan Cung     1

2. Mercury Cung   4

3. Venus Cung      5

4. Jupiter Cung     2

5. Saturn Cung     3 (đang che 1 hành tinh ẩn tàng)

6. Neptune Cung 6

7. Uranus Cung   7

Hành Tinh không thánh thiện

1. Mars Cung        6

2. Địa Cầu Cung    3

3. Pluto Cung         1

4. Mặt Trăng Cung 4

5. Mặt Trời Cung    2

 

 1. Nhân loại thông thường bị chi phối bởi các hành tinh ngoại môn; nhân loại tiến hoá, các đệ tử và các điểm đạo đồ bị chi phối bởi các hành tinh nội môn (esoteric planets).
 2. Cung Thái Dương – với các chủ thể chi phối hành tinh ngoại môn – chi phối phàm ngã, cho biết sự kế thừa, trang bị và là một tóm tắt của những gì đã là, như vậy cung cấp nền tảng.
 3. Cung mệnh, với các chủ thể cai quản hành tinh ngoại môn, cho biết mục tiêu của linh hồn và nêu ra con đường đến tương lai, mang lại cơ hội.
 4. Lá số tử vi, được lập thành chung quanh cung Thái Dương (Sun sign), trở nên thích hợp đối với nhân loại thông thường. Các hành tinh ngoại môn chi phối và con người sinh sống bên trong các giới hạn của mười hai cung hoàng đạo.
 5. Lá số tử vi được lập thành chung quanh cung mệnh (rising sign), với các hành tinh nội môn đang chi phối, sẽ truyền đạt (convey, diễn đạt) vận mệnh của đệ tử. Như Tôi có nói với bạn, đệ tử sau này sẽ đáp ứng với các ảnh hưởng của mười hai cánh của ba Thập Giá khi chúng tuôn đổ ảnh hưởng của chúng qua các chủ thể cai quản hành tinh nội môn xuyên qua 12 cung hoàng đạo.
 6. Cung Thái Dương, bị cai quản bởi các hành tinh nội môn đang chi phối (ruling esoteric planets), có thể cả hai đều được dùng trong việc lấy lá số tử vi của điểm đạo đồ; khi được đặt chồng lên nhau, sinh hoạt bên ngoài của điểm đạo đồ trong ba cõi thấp và cuộc sống nội tâm với nhận thức bên trong sẽ xuất hiện. Cách thức đặt chồng lên này sẽ là một đặc điểm của tân chiêm tinh học.
 7. Khi cung Thái Dương với các chủ thể cai quản ngoại môn, được thể hiện trong một biểu đồ, cung mệnh với các chủ thể cai quản nội môn cũng được thể hiện và cả hai được đặt chồng lên nhau, vấn đề của đệ tử trong bất cứ lần luân hồi nào sẽ xuất hiện.

Nếu các diễn đạt này được đưa thêm vào với ba diễn đạt mà trước đây Tôi đã đưa ra cho bạn, bạn sẽ có mười hai gợi ý về các đường lối mà theo đó việc tìm tòi tân chiêm tinh họcthể diễn ra, đem lại bằng chứng về sự chính xác của suy diễn chiêm tinh học, và việc đảm bảo sự thật của những gì mà Tôi nói với bạn.

CTHNM 325: Mỗi phàm ngã vô thường chứng kiến một mãnh lực cung khác nhau đi vào, và mỗi cung chi phối hoặc truyền chuyển các sức mạnh của nó qua một trong bảy bí huyệtcung Thái Dương trong mỗi lần lâm phàm sẽ lại khác nhau, tất nhiên đưa đến cung mệnh khác hẳn, và do đó đưa đến một tập hợp hoàn toàn mới của các ảnh hưởng hành tinh.

CTHNM 326: Trong chu kỳ sống của nhân loại mà hiện nay chúng ta đang trải qua, trong sự liên quan giữa các trung tâm lực với các cung năng lượng, và do đó, giữa các trung tâm lực với các hành tinh, được biết các trung tâm lực bị chi phối bởi các cung sau đây:

Người bình thường – Các Hành Tinh ngoại môn

 1. Bí huyệt đầu ……………………. Cung 1 ….. Pluto
 2. Bí huyệt ấn đường ……………. Cung 5 ….. Venus
 3. Bí huyệt cổ họng ……………… Cung 3 ….. Địa Cầu
 4. Bí huyệt tim …………………….. Cung 2 ….. Mặt Trời
 5. Bí huyệt đan điền …………….. Cung 6 ….. Hoả Tinh (Mars)
 6. Bí huyệt xương cùng ………… Cung 7 ….. Thiên Vương Tinh
 7. Bí huyệt đáy xương sống….. Cung 1 ….. Diêm Vương Tinh

Đệ tử – Điểm đạo đồ – Các Hành Tinh nội môn

 1. Bí huyệt đầu …………………… Cung 1 ….. Vulcan
 2. Bí huyệt ấn đường …………… Cung 5 …. Venus (Kim Tinh)
 3. Bí huyệt cổ họng …………….. Cung 3 …. Saturn (Thổ Tinh)
 4. Bí huyệt tim ……………………. Cung 2 …. Jupiter (Mộc Tinh)
 5. Bí huyệt đan điền ……………. Cung 6 …. Neptune (Hải Vương Tinh)
 6. Bí huyệt xương cùng ……….. Cung 7 ….. Uranus (Thiên Vương Tinh)
 7. Bí huyệt đáy xương sống …. Cung 1 ….. Pluto (Diêm Vương Tinh)

Trong cả hai nhóm nhân loại, cần phải thêm vào các cung này cung thứ tư, nó chi phối chính nhân loại như là một trung tâm lực trong thể Hành Tinh Thượng Đế, như vậy đem tất cả các ảnh hưởng cung thành một dòng năng lượng thất phân, tác động lên phàm ngã trong ba cõi thấp  hoặc lên những người đang đi vào hay là một phần của giới thứ năm trong thiên nhiên …

CTHNM 331: Vận mệnh của các quốc gia thường thường ở trong tay của các nhà lãnh đạo của nó; họ bố trí các lực lượng của các quốc gia, tập trung ý định quốc gia (nếu có đủ trực giác) và phát triển các tính chất của dân tộc, thực sự để lại đàng sau họ ký ức về các biểu tượng của ý định quốc gia, các lý tưởng hoặc sự mục nát ……

Nhân tiện, Tôi cũng xin nêu ra rằng hai phân chia chính của thể giới – Tây Phương và Đông Phương – cũng bị chi phối bởi một vài năng lượng cung, như sau:

Tây Phương …….. Cung Linh hồn …………. Cung II

Cung Phàm ngã …………………………………… Cung IV

Đông Phương ….. Cung Linh hồn ………….. Cung IV

Cung Phàm ngã ……………………………………. Cung III

CTHNM 345: Ba Thập giá ( Từ 342 – 348) Chủ đề về mặt chuyên môn và học thuật sẽ trở nên sáng tỏ, nếu Tôi nêu:

1/ Thập Giá Khả Biến Thập Giá của Chúa Thánh Thần, của Ngôi Ba thuộc Ba Ngôi Cơ Đốc Giáo, vì nó tổ chức/ sắp đặt chất liệu và khơi dậy sự đáp ứng bén nhạy từ chính chất liệu (substance).

2/ Thập Giá Cố Định Thập Giá của Ngôi Con của Thượng Đế, của Ngôi Hai trong Tam Vị Nhất Thể (Trinity), đi ngang qua tình thương để lâm phàm trong vật chất (matter, tức vật chất đã biểu lộ, còn gọi là Prakriti – Trích: Luận về Lửa Càn Khôn, trang 118) và để chịu khổ hình một cách hữu thức trên Thập Giá bằng vật chất.

3/ Thập Giá Cơ Bản Thập Giá của Ngôi Cha, Ngôi Một của Tam Vị Nhất Thể thiêng liêng, Đấng đã xạ ra (sent forth, phóng ra) Chúa Thánh Thần (Linh Khíthe Breath) bởi vì Thiên Trí đã hình dung ra một vận mệnh dành cho vật chất vốn đã xuất hiện từ lâu.

Một nghiên cứu về vài gợi ý này liên quan đến cuộc đời của Đấng Christ, sẽ mang lại ánh sáng và nguồn sống/ sức sống (livingness) cho toàn bộ vấn đề này về ba Thập Giá. Ở điểm này, Tôi không cần nhắc nhở bạn rằng trên Đồi Golgotha, ba Thập Giá này được minh hoạ:

I. Thập Giá Khả Biến – tên trộm không tỏ ra ăn năn – Nhân loại.

II. Thập Giá Cố Định – tên trộm biết ăn năn              – Thánh Đoàn .

III. Thập Giá Cơ Bản – Thập Giá của Đức Christ.    – Shamballa.

CTHNM 363: Tôi muốn nêu ra rằng trạng thái ý chí – khi nó được biểu hiện trong các Cung năng lượng và được truyền chuyển bởi các chòm saothể hiện tính chất tàn phá khi được tập trung qua một hành tinh chính thốngtính chất kiến tạo khi được tập trung qua một hành tinh nội môn. Ở đây bạn có sự hướng dẫn huyền bí đối với ý nghĩa của sự chết và sự bất tử. Tôi xin lại nhắc nhở bạn rằng chủ đề của chúng ta là thiên cơ, thiên ýý chí

* Định nghĩa các Cung từ 1-7: Xem từ trang 363 đến 366

CTHNM 366: Chủ âm của Bảy CungTrạng Thái Ý Chí.

Do đó các chủ âm (keynotes) của bảy Cung năng lượng khi chúng tạo thành sự thiên khải của Bảy Đấng Cao Cả là:

1. Khai Mở (Initiation); 2. Thống Nhất (Unification); 3. Tiến Hoá (Evolution). 4. Hài Hoà (Harmonisation); 5. Hoạt Động (Action); 6. Quan Hệ Nhân Quả (Causation); 7. Biểu Hiện (Expression).    Đây là các chủ âm dành cho nhân loại ở trình độ phát triển tiến hoá hiện nay của nhân loại; khi bảy năng lượng này tác động lên tâm thức nhân loại trong một cố gắng để sản sinh ra và khơi dậy trạng thái Ý Chí nơi người tiến hoá, chúng tạo ra:   1. Khai Mở.  2. Linh Thị.  3. Giáo Dục.4.  Trực Giác. 5. Giải Thoát. 6. Chủ Nghĩa Lý Tưởng (Idealism). 7. Cơ Cấu (Organisation).   Một nghiên cứu kỹ lưỡng về bảy cung chính yếu và bảy chủ âm thứ yếu này sẽ phát hiện ra các chân lý này và triển vọng của chúng…

CTHNM 368: Bảy năng lượng cung này, biểu hiện cho ý chí nguyên mẫu thiêng liêng dưới bảy hình thức, như:

Cung I      – Ý muốn khai mở.

Cung II     – Ý muốn thống nhất.

Cung III    – Ý muốn tiến hoá.

Cung IV    – Ý muốn hài hoà hay liên kết.

Cung V     – Ý muốn hành động.

Cung VI    – Ý muốn hướng đến nguyên nhân.

Cung VII  – Ý muốn biểu hiện.

CTHNM 368: Bảy trạng thái cung này có gốc gác/ xuất phát từ ý chí, ……Chúng tự biểu hiện ở lĩnh vực liên quan đến nhân loại như:

Cung I – Vốn thúc đẩy và tạo ra sự khai mở (initiation).

Cung II – Vốn là nguyên nhân của linh thị (vision) tức là năng lực để thấy (power to see).

Cung III – Vốn đang phát triển nhận thức do giác quan (sensory perception) thành tri thức (knowledge), tri thức thành minh triết (wisdom), và minh triết thành toàn tri (omniscience).

Cung IV – Đó là ý chí giác ngộ (illumined will), nền tảng của buddhi hay là trực giác (intuition).

Cung V – Đó chính là mầm mống giải thoát của vũ trụ. Đây là một trạng thái huỷ diệt.

Cung VI – Đó là nguyên nhân của khả năng kiến tạo hình tư tưởng, liên quan tới thúc đẩy sáng tạo.

Cung VII – Vốn có thể được gọi là nguyên tắc của trật tự.

CTHNM 377: Nên nhớ rằng sự hình dung luôn luôn là một năng lượng điều khiển (visualisation is always a directing energy), được dùng để mang lại một hiệu quả mong muốn đặc biệt.

CTHNM 378: Đức Phật tóm tắt trong Chính Ngài mọi ánh sáng của quá khứ có liên quan đến nhân loại. Đức Phật là Vị Sứ Giả siêu tuyệt, và biểu hiện cho các năng lực cố hữu của nhân loại, toả ra ánh sáng minh triết liên quan với ánh sáng của bản thể (substance) và tạo ra loại ánh sáng kép rực rỡ, hay ánh sáng rực cháy được quạt cho bùng lên và được nhân loại bảo dưỡng (dù là không lộ ra đầy đủ) cho đến thời đó. Ngài đã đến như là tinh hoa hoặc thành quả của quá khứ và như là sự đảm bảo của năng lực nội tại của con người ( Chân Sư DK)

CTHNM 389: Bảng sau đây có tính chất gợi ý:

a/ Chúa Cha              – Thượng Đế Ngôi 1  – Lửa Điện             – Đại Hùng Tinh.  Mặt Trời.

b/ Chúa Con              – Thượng Đế Ngôi 2  – Lửa Thái DươngSirius.  Venus và  Mercury.

c/ Chúa Thánh ThầnThượng Đế Ngôi 3  – Lửa do ma sát     – Pleiades. Saturn.

CTHNM 390: Các đặc tính hiển lộ

Saturn         – chi phối các khả năng mộ đạo.

Mercury      – chi phối các khả năng trí tuệ.

Jupiter        – điều hành các khả năng tình cảm.

Mặt Trời     – điều hành các khả năng cai trị.

Mars          – chi phối các khả năng ích kỷ.

Venus        – chi phối các khả năng kiên trì.

Mặt Trăng – chi phối các bản năng”. (GLBN III, 463).

CTHNM 392: Các Bảng Biểu Liên quan với Chiêm Tinh Học ( Có nhiều nội dung thống kê hay tuyệt, cần khảo cứu, ví như: Thông kê các đặc tính của các chòm sao; Cung hoàng đạo; Các Hành tinh; Mặt trăngmặt trời …..)