Chiêm tinh học Nội môn -6-


Chia sẻ:

Trong bài trước chúng ta đã biết hai cách xem vận hạn một người theo hai phương pháp là lá số hành tinh quá cảnh và lá số tiến trình. Trong bài này, chúng tôi xin nhắc lại những điểm chính của hai phương pháp trên, sau đó nêu lên một số kỹ thuật mới.

Trong phương pháp hành tinh quá cảnh, một lá số mới được lập lên tại thời điểm xem xét, nơi chốn là địa điểm mà người đó đang sinh hoạt. Chồng hai lá số lên nhau, ta có một lá số kép bao gồm hai bánh xe, bánh xe trong cùng thường là lá số sinh (natal chart) và bánh xe bên ngoài là lá số hành tinh quá cảnh. Biểu đồ hai bánh xe này được gọi là BiWheel Chart. Tương tự ta có thể lập biểu đồ Ba Bánh Xe và Bốn Bánh Xe TriWheel Chart, QuadriWheel Chart…

Khi giải đoán, người ta xem các góc hợp giữa hành tinh quá cảnh và hành tinh của lá số sinh. Nhưng trong trường hợp hành tinh quá cảnh thì thường chọn độ lệch giữa hai hành tinh rất nhỏ so với độ lệch của lá số sinh. Một điểm quan trọng khác là thời điểm mà các hành tinh quá cảnh đi qua các Góc (Angles)—nghĩa là các house cusp của các nhà 1, 4, 7, 10—đây là những thời điểm quan trọng.

Các bạn có thể thắc mắc làm sao tính Góc Hợp giữa hành tinh quá cảnh và hành tinh sinh. Thông thường, các phần mềm chiêm tinh đều tính sẵn các góc hợp cho chúng ta, và có thể liệt kê chúng theo thời gian. Các nhà nghiên cứu chiêm tinh học nội môn thường sử dụng phần mềm Solar Fire vì phần mềm được tích hợp phần chiêm tinh học nội môn trong đó (bao gồm các Chủ Tinh Nội môn, Chủ Tinh Huyền Giai, Bảy Cung…). Một phần mềm khác cũng tích hợp rất nhiều tiện ích là Sirius hoặc Kepler nhưng không có phần chiêm tinh học nội môn.

Trong trường hợp lá số tiến trình thứ cấp (Secondary Progression) thì lá số sinh được dịch chuyển theo qui tắc: cứ một năm cuộc sống thì dịch chuyển một ngày. Nguyên tắc này được gọi là day-for-a-year. Còn có những qui tắc ít thông dụng hơn như Day-for-a-month—cứ mỗi tháng của cuộc sống thì thêm một ngày được thêm vào ngày sinh (tiến trình tiến trình bậc ba); month-for-a-year (tháng cho một năm)—cứ mỗi năm của cuộc sống thì thêm vào một tháng cho ngày sinh. Còn lá số Nhật Cung Tiến Trình (Solar Arc Direction) là một trường hợp đặc biệt của lá số tiến trình thứ cấp, trong đó các hành tinh đều di chuyển một góc độ như nhau bằng góc độ mà mặt trời trong lá số tiến trình di chuyển.

Thông thường nhất là sử dụng lá số tiến trình thứ cấp và lá số nhật cung tiến trình. Chồng các lá số này lên nhau ta có thể căn cứ vào các góc hợp giữa chúng mà người ta luận đoán về vận hạn. Các lưu ý về hành tinh quá cảnh ở trên cũng được áp dụng cho các lá số tiến trình. Trong phần luận đoán của mình thì GS Michael sử dụng cả ba phương pháp hành tinh quá cảnh, lá số tiến trình thứ cấp và lá số nhật cung tiến trình. Biểu đồ sử dụng khi đó sẽ đặt lá số sinh vào bánh xe trong cùng, lá số nhật cung tiến trình ở vòng trong kế cận, lá số tiến trình ở vòng ngoài tiếp đến và lá số hành tinh quá cảnh ngoài cùng. Các bạn có thể đặt theo bất kỳ thứ tự nào các bạn thích, nhưng cách trên là cách mà GS Michael D. Robbin sử dụng. Dưới đây là phần trích dịch thêm về các loại tiến trình và các kỹ thuật bổ sung để xem xét các góc hợp giữa các hành tinh quá cảnh và hành tinh tiến trình so với hành tinh sinh. Phần này được trích dịch từ tài liệu HELP của phần mềm Sirius và Solar Fire.

CÁC TIẾN TRÌNH (Progressions)

Tiến Trình là gì?

Có nhiều loại tiến trình. Loại tiến trình được sử dụng phổ biến nhất là tiến trình mỗi ngày một năm, còn được gọi là tiến trình thứ cấp. Một tiến trình thứ cấp được tính bằng cách thêm một ngày vào ngày sinh của một người cho mỗi năm của cuộc sống. Ví dụ, giả sử một người được sinh ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1982. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1992, người này đã 10 tuổi, do đó bạn sẽ thêm 10 ngày vào ngày sinh để xác định ảnh hưởng 10 năm sau đó. Do đó, biểu đồ tiến trình thứ cấp là biểu đồ tính cho ngày 25 tháng 6 năm 1982. Khi người đó là 20 tuổi (ngày 15 tháng 6 năm 2002), biểu đồ thứ cấp được tính cho 20 ngày sau ngày sinh, là ngày 5 tháng 7 năm 1982. Biểu đồ tiến trình thứ cấp dịch chuyển dần để biểu đồ tiến trình thứ cấp vào ngày 15 tháng 12 năm 1992 (khi người đó được 10 tuổi rưỡi) được tính là 10,5 ngày sau sinh.

Một vài nhà chiêm tinh cũng sử dụng tiến trình một ngày-cho-một-tháng, còn được gọi là tiến trình tam cấp (tertiary progression). Trong biểu đồ tiến trình này, một ngày được thêm vào ngày sinh cho mỗi tháng của cuộc sống.

Tương tự như khái niệm tiến trình tam cấp (tertiary progression) là tiến trình thứ yếu (minor progression), trong đó một tháng thêm vào ngày sinh cho mỗi năm của cuộc sống.

Một dạng tiến trình khác được sử dụng rộng rãi hơn các tiến trình tam cấp và tiến trình thứ yếu, nhưng kém phổ biến như tiến trình thứ cấp, là Nhật Cung Tiến trình (solar arc direction). Nhật cung tiến trình thực ra bắt nguồn từ lá số tiến trình thứ cấp. Công thức tính toán cho độ di chuyển của các hành tinh là lấy vị trí Mặt Trời của lá số sinh trừ đi vị trí Mặt Trời tiến trình, thêm góc này vào tất cả các vị trí hành tinh. Ví dụ: Giả sử Mặt Trời tiến trình ở 10 độ 40 phút của GeminiMặt Trời sinh ở 9 độ 10 phút Taurus. Do đó, Mặt trời tiến trình đã dịch chuyển 31 độ 30 phút trước mặt trời sinh. Góc này được gọi là “Solar Arc”. Cộng thêm 31 độ 30 phút cho tất cả các hành tinh sinh, bạn có vị trí của các hành tinh trong biểu đồ nhật cung tiến trình. Lưu ý rằng Mặt Trời trong lá số tiến trình và lá số nhật cung tiến trình giống hệt nhau, nhưng tất cả các hành tinh khác có các vị trí khác nhau. Tất cả các hành tinh trong biểu đồ nhật cung tiến trình di chuyển ở tốc độ của Mặt trời, khoảng 1 độ một năm của cuộc sống. Hầu hết các nhà chiêm tinh thích sử dụng từ “direction” thay vì từ “progression” cho nhật cung tiến trình vì tất cả các hành tinh được di chuyển về phía trước với tốc độ không đổi, nhưng đôi khi bạn có thể thấy thuật ngữ solar arc progression xuất hiện trong văn học chiêm tinh.

Hầu hết các nhà chiêm tinh tính biểu đồ tiến trình cho nơi sinh, nhưng một số thích tính nó cho nơi cư trú.

Dưới đây là ví dụ lá số của đệ tử FCD sinh ngày 27 tháng 2 năm 1888 lúc 11:59:24 AM tại Venice. Vào ngày sinh nhật thứ 50 của ông (ngày 27/2/1938), lá số tiến trình thứ cấp của ông được lập vào thời điểm 27/2/1888 + 50 ngày = 17/4/1888 (11:59:24 AM). Hình dưới minh họa ba lá số: lá số sinh (vòng trong cùng), lá số tiến trình (vòng giữa), và lá số lập vào ngày 17/4/1888 (11:59:24 AM) (vòng ngoài cùng) để các bạn so sánh.

Độ dịch chuyển của mặt trời là 2724 – 820 = 49°4 gọi là solar arc. Cộng 49°4 này vào vị trí của tất cả hành tinh trong lá số sinh ta có lá số nhật cung tiến trình. Hình dưới cho thấy lá số tiến trình và lá số nhật cung tiến trình.

*********************

Dùng phần mềm Sirius

Trong bài học trước, chúng ta đã học qua lá số tiến trình thứ cấp là gì, và chúng ta nhìn vào lá số tiến trình của John Lennon tại thời điểm bị sát hại. Thật không may, chúng ta đã không nhìn thấy các chỉ dẫn về vụ giết người của ông, và chúng tôi hy vọng rằng các học viên sẽ không nản lòng vì điều này! Dự đoán chiêm tinh phức tạp, khó khăn, và ít đáng tin cậy hơn việc phân tích các lá số sinh hoặc các mối quan hệ. Lá số quá cảnh và lá số tiến trình thứ cấp chắc chắn làm việc! Gần như tất cả các nhà chiêm tinh đều đồng ý rằng chúng hoạt động, nhưng dự đoán các sự kiện cụ thể là vô cùng khó khăn, và đôi khi chỉ dẫn chiêm tinh của một sự kiện không rõ ràng. Một điều làm cho dự đoán phức tạp là có rất nhiều kỹ thuật tiên đoán. Bạn đã được giới thiệu hai trong các kỹ thuật này: hành tinh quá cảnh và tiến trình thứ cấp.

Có những kỹ thuật khác và chúng ta sẽ học được một số trong số đó trong bài học này. Trong bài học trước, chúng ta nghiên cứu sơ đồ tiến trình bằng cách nhìn vào lá số tiến trình và lá số kép với lá số sinh ở bánh xe trong và lá số tiến trình ở bánh xe ngoài. Nhiều nhà chiêm tinh sử dụng kỹ thuật khác: danh sách các góc hợp tiến trình và các dòng thời gian.

Trở lại lá số của John Lennon vào thời gian ông bị ám sát, dùng phần mềm Sirius ta có thể thiết lập góc hợp giữa hành tinh tiến trình và hành tinh lá số sinh theo hai cách như sau. Một cách là liệt kê các góc hợp, một cách trình bày dưới dạng biểu đồ:

DANH SÁCH CÁC GÓC HỢP TIẾN TRÌNH VÀ DÒNG THỜI GIAN:

Đây là một vài dòng của danh sách góc hợp giữa hành tinh tiến trình và hành tinh sinh:

Đây là những ảnh hưởng tương tự nếu bạn chọn định dạng Dòng thời gianTime Line Format (ví dụ này được chạy trong 4 tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 1981):

Hai bản in này cung cấp cùng một thông tin. Định dạng dòng thời gian dễ đọc hơn nhiều!

Định dạng dòng thời gian đặc biệt dễ đọc khi nhìn vào danh sách hàng chục ảnh hưởng. Trong định dạng dòng thời gian chúng ta có thể nhanh chóng thấy những ảnh hưởng chiêm tinh có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, một số nhà chiêm tinh có thể thích định dạng liệt kê cho một số mục đích. Để có được thông tin dự đoán chi tiết cho một người, bạn có thể tạo ra 3 biểu đồ dòng thời gian riêng biệt: transit – lá số sinh, tiến trình – lá số sinh, và tiến trình – tiến trình.

Chi tiết về việc tạo bản in ở trên có thể được tìm thấy trong phần Trợ giúp của Sirius. Nhấp vào “Trợ giúp” sau đó nhấp vào “Sirius Hướng dẫn sử dụng”. Sự trợ giúp “Nội dung” sau đó được hiển thị. Một danh sách các tính năng thường được sử dụng được liệt kê trong dòng “CHỌN PRINTOUT” theo thứ tự chữ cái. Cuộn xuống “Forest or Transit” dòng, bạn sẽ có một danh sách các phương pháp dự báo khác nhau. Mỗi một trong những phương pháp này có liên kết đến mỗi hướng dẫn về cách tạo nó.

ĐỊNH DẠNG PROFILE TIME LINE PRINTOUT:

Tại thời điểm này bạn có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi số lượng dữ liệu mà một nhà chiêm tinh phải sàng lọc! Tuy nhiên, nếu nhà chiêm tinh là một người nghiêm túc và thông minh, thì người đó thực sự cần phải xem xét một số lượng lớn các yếu tố ảnh hưởng chiêm tinh để được toàn diện. Có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn là nhà chiêm tinh quyết định những ảnh hưởng chiêm tinh nào ít quan trọng và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Mỗi nhà chiêm tinh có những sở thích khác nhau.

Đôi khi người ta muốn có thông tin khách quan và hữu hình, và đôi khi họ muốn sự hỗ trợ ít hữu hình hơn, như để hiểu rõ hơn về tình huống. Ví dụ về thông tin khách quan và hữu hình là khi một người có thể dễ bị tai nạn.

Nhiều diễn giải mà chương trình Sirius tạo ra hướng nhiều vào không gian ít hữu hình và nhiều tâm lý hơn. Những cố gắng để đưa ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì sẽ xảy ra, trong khi đồng thời cung cấp những chỉ dẫn chung rất rộng lớn về những gì có thể xảy ra cụ thể trong đời sống của một người. Mặc dù chiêm tinh học được chào hàng trên các phương tiện truyền thông như là một công cụ để biết về tương lai, nhưng thường thì nó hữu ích hơn trong việc hiểu biết và đánh giá tốt hơn về bản thân và người khác chứ không phải là một công cụ để tiết lộ tương lai. Những khi chúng ta cần biết các sự kiện cơ bản, như một người dễ bị tai nạn hay không, hoặc có nhiều khả năng thực hiện tốt trong một cuộc thi thể thao, thì Profile Time Line có thể là vô giá. The Profile Time Line cô đọng một lượng lớn dữ liệu thành một bản in đơn giản, dễ hiểu.

The Profile Time Line tích hợp rất nhiều thông tin vào một dự báo dễ đọc. Hầu như tất cả các nhà chiêm tinh đều đồng ý rằng khi lưu ♅ tạo thành một góc hợp cứng (☌, □, hay ☍) với ♂ lá số sinh, thì người đó dễ bị tai nạn hơn. Tình trạng ngược lại, lưu ♂ tạo một góc hợp cứng với ♅ lá số sinh cũng làm cho người đó dễ bị tai nạn. Nhiều nhà chiêm tinh học sẽ bao gồm các khía cạnh khác, chẳng hạn như quincunx, semisquare, và sesquiquadrate. Các hành tinh khác, như ☉-♅ và ☿ – ♅ cũng dễ bị tai nạn. Các nhà chiêm tinh có sự đồng thuận tốt về vấn đề này, mặc dù một nhà chiêm tinh có thể cảm thấy rằng các góc hợp ♂-♅ thường thiên về tai nạn nhiều hơn các góc hợp ☉-♅ và ☿ – ♅, trong khi một nhà chiêm tinh khác có thể cảm thấy rằng tất cả 3 cặp đều có khả năng gây ra tai nạn. Có sự đồng ý mạnh mẽ với sự khác biệt tương đối tinh tế trong sự nhấn mạnh. Tuy nhiên, hãy lưu ý một sự khác biệt trong sự nhấn mạnh có thể dẫn đến một sự tiên báo khác nhau trong các trường hợp cụ thể. Ví dụ, nếu quá cảnh ☿ tạo góc hợp ⚻ với ♅ lá số sinh vào một ngày nào đó, một nhà chiêm tinh vốn cảm thấy rằng các khía cạnh ☿-♅, đặc biệt là quincunxes, rất dễ bị tai nạn, sẽ khuyên bạn nên cảnh giác nhiều vào ngày này, trong khi một nhà chiêm tinh khác không chú trọng đến khía cạnh quincunx và cảm thấy rằng các khía cạnh ☿ -♅ chỉ dễ bị tai nạn chút ít sẽ không nhìn thấy ngày đặc biệt này là cực kỳ dễ xảy ra tai nạn.

Dòng thời gian hồ sơ giống như bản in theo thời gian được thảo luận ở trên ngoại trừ thay vì liệt kê các góc hợp chiêm tinh ở bên trái trang, nó liệt kê những thứ như “Dễ bị tai nạn” và “thi đấu thể thao”. Bấy giờ điều này sẽ hữu ích cho hầu hết mọi người hơn nhiều so với một dòng thời gian của các góc hợp chiêm tinh! Rất thường nó cũng sẽ hữu ích cho các nhà chiêm tinh chuyên nghiệp hơn. Chương trình Sirius tạo ra hồ sơ Time Line bằng cách làm gần như chính xác những gì mà nhà chiêm tinh làm khi xác định một người dễ bị tai nạn như thế nào vào một ngày nhất định: nhà chiêm tinh có thể nhận thấy rằng lưu ♅ đồng vị với ♂ lá số sinh trong tháng Bảy, và góc hợp này chính xác vào giữa tháng, và lưu ☉ đồng vị với ♅ lá số sinh vào ngày 18 Tháng Bảy. Điều này làm cho ngày 18 tháng 7 cực kỳ dễ bị tai nạn bởi vì khía cạnh ☉- ♅ thêm sự mất ổn định cho điều kiện không ổn định được chỉ ra trong tháng này do góc hợp ♅ ♂. “Sự bất ổn” có thể biểu hiện như một tai nạn. Chương trình Sirius chỉ định một số điểm nhất định cho khía cạnh ♅ ♂, sau đó vào ngày mà góc hợp chính xác, số điểm được chỉ định tăng lên. Ví dụ, nếu độ lệch cho phép là 1 độ, và 10 điểm được gán cho các khía cạnh ♅ ☌ ♂, sau đó vào ngày mà độ lệch là 1/2 độ (nửa độ lệch tối đa), 5 điểm (một nửa số tối đa bởi vì sức mạnh là một nửa) được chỉ định. Vào ngày mà độ lệch là 45′ sức mạnh độ lệch 2 1/2, 1/4 sức mạnh tối đa bởi vì độ lệch lúc đó là 1/4 so với mức tối đa cho phép.

Bởi vì có rất nhiều góc hợp khác nhau có xu hướng về một điều kiện như dễ bị tai nạn hoặc thi đấu thể thao tốt và bởi vì các góc hợp và độ lệch của chúng thay đổi hàng ngày, nó sẽ rất tẻ nhạt để một nhà chiêm tinh xác định mức độ mà một người dễ bị tai nạn hoặc thi đấu tốt vào một ngày cụ thể. Dự báo Dòng Thời gianthể cộng tất cả yếu tố quá cảnh dễ dẫn đến tai nạn vào một ngày nhất định để cho một điểm số dễ bị tai nạn cho mỗi ngày.

Dòng thời gian hồ sơ thực hiện tất cả các phép tính này và trình bày các kết quả cuối cùng trong định dạng dòng thời gian dễ đọc. Có 3 loại dòng thời gian cơ bản: transit-lá số sinh, tiến trình-lá số sinh, và tiến trình-tiến trình. Bạn có thể tạo ra tất cả 3 loại để phân tích kỹ lưỡng.

Tôi tin rằng cần học chiêm tinh học trong bối cảnh của phần mềm chiêm tinh mà ta sử dụng. Một người học xây một ngôi nhà hoặc sửa một chiếc xe bằng cách học cách sử dụng các công cụ thích hợp. Bạn không học cách xây nhà mà không cần búa, và bạn không học cách sửa xe hơi mà không cần sử dụng chìa khoá. Nếu tham dự các lớp học lập trình hoặc đồ họa máy tính bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng các chương trình máy tính cụ thể để viết chương trình hoặc để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ không học tất cả các chương trình phần mềm có sẵn; giáo viên sẽ tập trung vào một số lượng hạn chế các chương trình, đôi khi chỉ là một, để học hỏi.

Dùng phần mềm Solar Fire

Dùng Solar Fire để liệt kê các góc hợp của hành tinh tiến trình và hành tinh sinh ta cũng có bảng như sau:

Ý nghĩa của bảng trên:

P1, P2: Các hành tinh tạo góc hợp

(H): là nhà mà hành tinh đó đang trú

Asp: Góc hợp giữa hai hành tinh

Type: Loại góc hợp:

Sp = Secondary Progressed = Tiến trình thứ cấp

N = Natal = Lá số sinh

T = transit = Hành tinh quá cảnh

Time, Date = Giờ và ngày tháng xảy ra góc hợp chính xác

Age: tuổi xảy ra góc hợp chính xác

Khi kích kép vào mỗi dòng bạn sẽ thấy phần diễn giải của góc hợp, rất thuận tiện. Khi chọn Time Map bạn sẽ thấy biểu đồ theo thời gian của các góc hợp giống như Time Line Format của Sirius. Hình dưới là Time Map của các Góc hợp giữa hành tinh quá cảnh, tiến trình và hành tinh sinh trong 4 tháng. Ký tự t=transit (quá cảnh), p=progressed (tiến trình), n=natal (lá số sinh), d=direct (nhật cung tiến trình). Dấu x chỉ thời điểm góc hợp chính xác, con số dưới dấu x là ngày xảy ra góc hợp chính xác.

881 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay

Chia sẻ: