Mantram


Chia sẻ:

Các mantram hay còn gọi là thần chú rất thông dụng trong các tôn giáo. Trong Phật giáo ta có chú Đại bi, và vô số chú khác. Câu thần chú căn bản của Phật giáo “Án mani bát dị hồng” là phiên âm Hán Việt của mantramOm Mani Padme Hum”. Khi phiên âm một mantram ta chỉ còn giữ lại cái vỏ của nó, phần hồn đã mất. Do đó có thể nói hiệu lực của mantram gần như không còn…

Trong các sách của đức D.K Ngài đưa ra rất nhiều mantram cổ xưa được Ngài phiên dịch sang Anh ngữ để dạy cho các đệ tử. Khi chuyển thể như thế Ngài cốt giữ lại phần tinh tuý hiệu quả nhất của chúng. Nhưng đó cũng là những mantram rất đẹp, chuẩn mực. Thành ra khi sử dụng các mantram nầy, nếu được bạn nên sử dụng nguyên tác bằng Anh ngữ. Còn khi dịch sang tiếng Việt rất khó giữ được vẻ đẹp của mantram. Sau đây là bài lược dịch phần nói về mantram trong sách Letters on Occult Meditation của Ngài nhằm giúp các bạn hiểu thêm về mantram.

Cuối cùng của bài viết là Mantram of Unification thường được Ngài dạy cho các đệ tử trong một số bài tham thiền cùng bản dịch thoát bằng tiếng Việt.

Mantram

Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về những hình thức mà một ngày kia sẽ rất thông dụng đối với các môn sinh thực hành phép tham thiền huyền môn

Mantram hay mantram là tập hợp các nhóm từ (phrases), các chữ (words), và các âm thanh mà nhờ tác động của tiết điệu của nó ta có thể đạt được những kết quả lẻ ra không thể thực hiện được nếu không có nó. Có nhiều mantram đến nỗi khó mà có thể nghiên cứu hết ở đây, do đó tôi chỉ đề cập phần nào đến các mantram sẽ hoặc là đang được sử dụng bởi những người có được cái đặc ân để dùng chúng.

Có những hình thức mantram hoàn toàn dựa vào Thánh ngữ. Các mantram này nếu được xướng lên một cách nhịp nhàng trên những cung bậc nhất định sẽ dẫn đến những kết quả nào đó như triệu thỉnh các thiên thần bảo hộ; hoặc chúng có thể mang đến những kết quả nội tại hay ngoại tại nhất định. Hiện nay,những mantram này được sử dụng nhiều ở phương Đông hay trong các tôn giáo phương Đông hơn là ở phương Tây. Khi quyền năng của âm thanh được hiểu biết một cách đầy đủ hơn và tác dụng của âm thanh được nghiên cứu kỹ, thì các mantram này cũng sẽ được sử dụng ở phương Tây.

Một số mantram rất cổ và khi được xướng lên bằng tiếng Bắc Phạn (Sanskrit)  nguyên thủy sẽ tạo những hiệu quả mạnh mẽ mà ta không thể tưởng tượng nỗi. Chúng mạnh mẽ đến đỗi người đạo sinh bình thường không được phép biết, và chúng chỉ được truyền khẩu trong khi chuẩn bị cho điểm đạo.

Có một số rất ít mantram huyền bí bằng tiếng Sensa nguyên thủyThánh đoàn vẫn còn lưu giữ kể từ lúc thành lập. Có tất cả 35 mantram như thế và chúng được các vị Hỏa Tinh quân (Lords of Flame) mang đến địa cầu vào lúc đó. Chúng là chìa khóa để mở các bí nhiệm của từng phân cảnh giới của năm cảnh giới tiến hóa của nhân loại. Các Chân sư được dạy cách dùng chúng, và có thể sử dụng chúng đúng chỗ, theo những điều kiện nhất định. Đây là những mantramcó quyền năng mạnh mẽ nhất được biết đến trên địa cầu chúng ta, hiệu quả chúng rất sâu rộng. Như các bạn biết, sự rung động của mỗi cảnh giới đều tương ứng với một âm khóa (key) và một nốt (note) khác nhau. Khi xướng lên một số từ nhất định theo một cách đặc biệt, và với một âm điệu (tone) đặc biệt, người ta có thể điều khiển vật chất và các luồng mãnh lực của cảnh giới này. Khi xướng lên như thế, vị Chân sư hoà nhập vào tâm thức của cảnh giới đó và với tất cả những gì có bên trong cảnh giới đó. Các mantram bằng các ngôn ngữ khác cũng được tạo ra dựa vào các mantram nói trên, dù cho đến nay chúng đã bị chuyển đổi và sai lạc đến độ trên thực tế đã trở nên vô dụng.

Một số mantram nguyên thủy này được Thánh đoàn cùng xướng lên trong những dịp trọng đại, hay khi quyền năng tổng hợp của các Ngài được cần đến để thực hiện những mục tiêu cần thiết. Các biến cố vĩ đại đều được khai màn bằng việc xướng lên các linh từ thích hợp trên chủ âm của chúng. Mỗi giống dân chính đều có mantramcùng hòa âm riêng của mình và chỉ các bậc hướng dẫn giống dân mới biết được.

Ngoài ra, như các bạn biết, cũng có những mantram bằng tiếng Bắc Phạn được các môn sinh sử dụng khi tham thiền để kêu gọi sự chú ý của Chân sư. Các mantramnày được Chân sư truyền dạy cho đệ tử để khi cần thiết y có thể kêu gọi sự chú ý  và trợ giúp của Ngài.

Đôi khi đệ tử cũng được truyền đạt những mantram khác quan trọng hơn để y có thể tiếp xúc với ba Đấng Cao Cả [đấng MahaChohan, đấng Christ, đấng Manu – ghi chú của người dịch] và thỉnh cầu sự chú ý của các Ngài theo một chiều hướng nào đó.

Một mantram, khi được xướng lên đúng cách, sẽ tạo ra một khoảng chân không trong vật chất, giống như một cái phễu. Cái phễu này được hình thành giữa người xướng đọc mantram và người nhận ảnh hưởng của nó. Lúc đó một con đường thông thương trực tiếp được tạo ra. Do đó, ta có thể hiểu tại sao các mantram này được giữ gìn cẩn mật, những từ và những âm khóa của chúng được giấu kín. Sử dụng chúng một cách thiếu phân biện chỉ mang lại tai họa. Người môn sinh trước khi có đặc ân được sử dụng một mantram để kêu gọi Chân sư của mình phải đạt đến một trình độ tiến hóa nhất định và sự rung động của y phần nào tương tự như sự rung động của Ngài.

Cũng có bảy mantram mà chỉ có ba vị Cao Cả và các vị Huynh trưởng trong Thánh đoàn biết được. Các Ngài dùng các mantram nầy để kêu gọi bảy vị Hành Tinh Thượng Đế hay là bảy Đấng mà Thánh kinh Thiên Chúa giáo gọi là bảy vị “Tinh quân trước Thiên Ngai.” Các Chân sư cũng biết đến một trong các mantram này dùng để tiếp xúc với Đấng Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Và như thế mà lên cao dần, các Linh từ được xướng lên, cho đến khi đạt đến mantram của địa cầu, vốn dựa vào âm khóa của Trái đất, và gồm một câu tóm lược toàn cuộc tiến hóa của chúng ta. Mỗi hành tinh có một nốt hay âm tiết như thế để các vị dẫn dắt cuộc tiến hoá của hành tinh đó có thể tiếp xúc với Hành Tinh Thượng Đế của họ. Bảy vị Hành Tinh Thượng Đế này lại có những nghi thức hay thể thức để liên lạc với Đức Thái Dương Thượng Đế Ba Ngôi. Luôn luôn các Ngài làm điều này bốn lần mỗi năm, hoặc khi nào có nhu cầu cấp thiết.

Mỗi năm một lần, toàn thể Thánh đoàn xướng lên một mantram tổng hợp để tạo một khoảng chân không giữa các nhân viên cao nhất và thấp nhất của Thánh đoàn và tiếp tục hướng lên – qua bảy vị Hành Tinh Thượng Đế – để đến Đức Thái DươngThượng Đế. Đây là lúc nỗ lực tinh thần mãnh liệt nhất và sống động nhất trong năm, và hiệu quả của nó kéo dài trong suốt nhiều tháng sau đó. Hiệu quả này có tầm mức vũ trụ và liên kết chúng ta với trung tâm vũ trụ của chúng ta.

Mantram của các cung. Mỗi cung đều có những công thức và âm thanh riêng, có hiệu quả quan trọng đối với những người thuộc cung đó. Người môn sinh khi tham thiền nếu xướng tụng nó lên sẽ tạo ra ba hiệu quả:

  1. Giúp y liên kết và chỉnh hợp với Chân nhân hay Chân ngã của mình.
  2. Giúp y tiếp xúc với Chân sư, và qua Ngài mà tiếp xúc với một trong các vị Cao Cả, – tùy theo cung của y.
  3. Giúp y liên kết với nhóm Chân nhân của y và kết hợp tất cả thành một khối chặt chẽ, cùng rung động theo một âm điệu duy nhất.

Các mantram này là một trong những bí mật của ba cuộc điểm đạo cuối cùng. Người môn đệ nếu không được phép không được xướng lên trước thời gian đó, dù đôi khi y có thể được dự vào việc xướng lên các mantram nầy theo sự hướng dẫn của Chân sư.

Có những mantramhay những công thức ngôn từ khi được người đệ tử xướng lên sẽ có tác dụng trực tiếp vào một trong ba thể. Các mantram này phần lớn đã được sử dụng trong các cuộc hành lễ của các đoàn thể tôn giáo ở các quốc gia, dù cho có lệch lạc đi nhiều. Ta có thể tìm thấy chút ánh sáng để hiểu biết về chúng  trong các nghi lễ của Giáo hội Thiên Chúa giáo. . . . . . . . . . Các mật ngữ {passwords) dùng trong Hội Tam điểm – dù hiện nay thực tế là không còn giá trị gì cả – đều dựa vào việc sử dụng các mantram và một ngày kia khi tất cả các tổ chức này (Hội Tam điểm, các hội bí học và các đoàn thể tôn giáo …) được lãnh đạo bởi các Điểm đạo đồ thì các mantram cổ xưa sẽ được truyền dạy trở lại dưới hình thức thuần khiết cho mọi dân tộc.

Cũng có những mantram dùng để trị bệnh và để mở các quan năng thần thông. Một số mantram có tác dụng trực tiếp vào các luân xa của thể, và sau này sẽ được sử dụng dưới sự hướng dẫn của Chân sư nhằm tăng cường sự rung động, để tạo chuyển động theo bề đo thứ tư và để kích hoạt hoàn toàn luân xa.

Còn có những mantram khác tác động vào lửa tiềm ẩn trong con người, nhưng tôi sẽ đề cập vắn tắt sau nầy. Có nhiều kinh sách ở Đông phương bàn về vấn đề này và đây là một đề tài rất sâu rộng; tôi khuyên các bạn hãy thận trọng, đừng nên tìm kiếm quá nhiều vì như thế chỉ làm phí thì giờ của người phụng sự thế gian. Tôi đề cập đến vấn đề này vì không quyển sách dạy về tham thiền nào được cho là đầy đủ lại không đề cập đến những điều mà một ngày kia sẽ thay thế tất cả các phương pháp tham thiền sơ cấp. Khi nhân loại đã đạt đến một mức phát triển nào đó, và khi thượng trí có một ảnh hưởng lớn lao hơn, thì các mantram huyền bí này – được truyền dạy và xướng tụng một cách đúng đắn – sẽ là một phần trong chương trình học thông thường của người đạo sinh. Y sẽ bắt đầu tham thiền bằng việc sử dụng câu mantram thuộc cung y, và do đó mà điều chỉnh được vị trí của mình trong đại cuộc. Sau đó y sẽ dùng mantram để kêu gọi đến Chân sư y, và tạo sự hòa hợp với Thánh đoàn. Bấy giờ, y sẽ bắt đầu tham thiền với các thể đã được điều chỉnh, và với khoảng chân không mà y tạo ra để làm môi trường thông thương. (Letters on Occult Meditation, A.A. Bailey)

 

Mantram of Unification

The sons of men are one and I am one with them.

I seek to love, not hate;

I seek to serve and not exact due service;

I seek to heal, not hurt.

 

Let pain bring due reward of light and love.

Let the soul control the outer form, and life and all events,

And bring to light the love that underlies the happenings of the time.

 

Let vision come and insight.

Let the future stand revealed.

Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone.

Let love prevail.

Let all men love.

 

Những người con của nhân loại là một, và tôi là một với họ.

Tôi mong muốn yêu thương thay vì thù hận.

Tôi mong muốn phụng sự thay vì đòi hỏi.

Tôi mong muốn hàn gắn thay vì gây tổn thương.

 

Cầu xin khổ đau mang đến phần thưởng thích đáng của ánh sáng và tình thương.

Cầu xin Linh hồn kiểm soát được phàm ngã, cùng với cuộc sống và tất cả biến cố.

Và làm hiển lộ tình thương ẩn tàng đằng sau các biến cố của thời gian.

 

Cầu xin viễn cảnh đến cùng tri thức.

Cầu xin tương lai hiển lộ.

Cầu xin sự hợp nhất nội tại thể hiện và sự chia rẽ ngoại tại tan biến.

 

Cầu mong tình thương vượt trên tất cả.

Cầu mong mọi người yêu thương nhau.

 

 

2468 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay

Chia sẻ: