Khoá Thiền căn bản bằng tiếng Việt của trường Morya Federation


Chia sẻ:

Sau một thời gian chuẩn bị, trường Morya Federation School đã bắt đầu nhận đơn xin học khoá Thiền Căn Bản bằng tiếng Việt (Meditation Quest) tại website của Trường.

Trường Morya Federation có ba chương trình khác nhau dành cho học viên theo học tại trường. Chương trình đầu tiên kéo dài từ 12 tháng đến 18 tháng, được gọi là Khoá Thiền Căn Bản (Meditation Quest). Trong chương trình học này, học viên sẽ học các nguyên lý căn bản của phương pháp tham thiền huyền môn có định hướng tinh thần (spiritually occult meditation). Tất cả các bạn đều biết rằng có rất nhiều phương pháp tham thiền khác nhau, và phương pháp tham thiền huyền môn chủ yếu nhằm thiết lập mối liên hệ thật sự giữa phàm ngã (cái “tôi” mà do thiếu hiểu biết chúng ta thường đồng hoá mình với nó) và Linh hồn (còn gọi là Thượng Ngã hay Nội Ngãcái tôi cao siêu). Đây không phải là khoá học dạy về các phương pháp khai mở luân xa hay luyện các phép thần thông bậc thấp như nhãn thông, “xuất vía”, tiếp xúc với các “vong linh” trên cõi trung giới, mở con mắt thứ ba Trong khóa học, học viên không cần phải viết báo cáo gì nhiều, chỉ có một báo cáo tham thiền hằng tháng. Điều này sẽ vừa hữu ích cho học viên cũng như giúp người hướng dẫn của học viên đó (mentor) theo dõi và giúp đỡ học viên hiệu quả hơn. Chương trình gồm 18 bài Tham thiền trên những chủ đề khác nhau, kèm theo đó là 1-2 bài nghiên cứu cho mỗi tháng.

Chương trình thứ hai là chương trình Great Quest kéo dài từ hai đến bốn năm, tập trung học về Tâm lý học Nội Môn (Esoteric Psychology), Chiêm tinh học Nội Môn (Esoteric Astrology), các Trung tâm lực trong con người, Bảy Cung… Chương trình cũng tiếp tục đào sâu về Tham Thiền Huyền Môn, phương pháp tham thiền Raja Yoga. Tóm tắt, chương trình sẽ tập trung vào Tiểu Thiên Địa (Microcosm), hay là con người. Chương trình này bám sát chương trình của đức DK đưa ra Trường Nội Môn Dự Bị (Preparatory Esoteric School)

Chương trình thứ ba là Universal Quest kéo dài từ 5 – 10 năm, học viên sẽ học sâu theo chương trình của Đức DK đưa ra cho trường Advanced Esoteric School.

Toàn bộ giáo trình của trường dựa vào giáo lý của đức DK đưa ra trong các quyển sách của bà Alice A. Bailey, có tham khảo giáo lý của bà H.P. Blavatsky trong bộ Secret Doctrine.

Điều kiện tiên quyết để theo học là tính phân biện tâm linh–tham thiền là để tiếp xúc với Chân ngã, tinh luyện ba thể của phàm ngã, chứ không phải luyện thần thông, xuất vía, tiếp xúc với vong linh … Nếu bạn có khuynh hướng kể trên, khóa học này hoàn toàn không thích hợp với bạn.

Hiện nay, trường Morya Federation School có hai chương trình bằng tiếng Việt là Meditation Quest và Great Quest, còn chương trình QU học viên phải học bằng tiếng Anh. Trường dạy hoàn toàn miễn phí theo đúng tinh thần của Đức DK đề ra: Minh Triết Thiêng Liêng không phải để kinh doanh, và tất cả mọi người, dù điều kiện tài chính khác nhau, đều được bình đẳng trong việc học hỏi giáo lý nội môn. Đương nhiên, những học viên có khả năng tài chính có thể tuỳ tâm đóng góp lại cho trường để những người ít điều kiện hơn cũng có thể tiếp cận được giáo lý.

Khóa Thiền Cơ Bản sẽ khai giảng quanh năm, còn các khoá học Great QuestUniversal Quest sẽ khai giảng vào ngày 21/12 hằng năm — ngày Đông Chí– theo đúng hướng dẫn của Đức DK trong quyển sách Thư Về Tham Thiền Huyền Môn của Ngài, nhưng trường nhận đơn xin theo học quanh năm. Sau khi nhận đơn, trường sẽ xem xét trong vòng 2 tuần để trả lời. Riêng với học viên tiếng Việt của khoá Thiền Cơ Bản thời gianthể lâu hơn vì phải dịch đơn sang tiếng Anh. Các bạn có thể tùy chọn học theo chương trình tiếng Anh hay tiếng Việt khi nộp đơn theo học khóa Thiền Căn Bản. Các bạn lưu ý: Khóa học Thiền Cơ Bản mở quanh năm, và các bạn có thể nộp đơn theo học vào bất kỳ thời điểm nào, còn các khóa còn lại sẽ khai giảng vào đúng vào ngày 21 tháng 12, ngày Đông Chí. Nếu các bạn được chấp nhận theo học các khóa Great Quest và Quest Universal mà chưa đến thời điểm khai giảng thì các bạn sẽ xếp tạm vào lớp Thiền Cơ Bản chờ đến ngày khai giảng chính thức (ngày 21 tháng 12 hằng năm)

Đây là cơ hội cho tất cả các bạn yêu thích Minh Triết Thiêng Liêng học hỏi một cách hệ thống phương pháp tham thiền huyền môn, được giao tiếp với công đồng tâm linh trên toàn thế giới cùng chí hướng, được hướng dẫn cặn kẽ phương pháp tham thiền. HIện Trường có một số học viên người Việt đang theo học tại ba chương trình. Riêng khoá học Thiền Cơ Bản tiếng Việt đến ngày 5/11/2015 đã có hơn 16 đơn xin theo học tại Trường được chấp nhận. Các bạn có thể tham khảo một số cảm nghĩ của các học viên đang theo học tại trường theo link sau đây.

Bạn download đơn xin theo học bằng tiếng Việt theo link sau: http://www.moryafederation.com/join-us/

Khi điền thông tin vào đơn, các bạn lưu ý cung cấp ngày và giờ sinh càng chính xác càng tốt, vì sẽ giúp cho nhà trường lập lá số chiêm tinh (astrological birth chart) chính xác cho bạn. Bạn cũng được yêu cầu cung cấp một hình chụp rõ nét để nhà trường kiểm tra lá số của bạn có đúng hay không. Trong Chiêm tinh học Tây phương, chỉ lệch giờ sinh vài phút là đã thay đổi lá số rất nhiều, không như Tử Vi của Đông Phương.

Mong các bạn trẻ có nguyện vọng tinh thần sẽ cùng theo học, cùng chung tay xây dựng một xã hội tinh thần hướng về phụng sự nhân loại trong Kỷ Nguyên Mới.

16393 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay

Chia sẻ: