Định Đề – Định Luật – Chu Kỳ


Chia sẻ:

TỔNG HỢP
CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ CHU KỲ VŨ TRỤ – THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

 

PHẦN MỘT
CÁC ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ – THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

A- LUẬT SIÊU NHIÊN

+ CÁC LUẬT VŨ TRỤ (Trích từ danh sách Luật trong Tooltip)

Bảng Các Định Luật
Luật Vũ Trụ/ Luật Siêu NhiênLuật Tự NhiênLuật Sinh Tồn

(Nguồn: Copi từ trang nguồn nhantrachoc.vn)

1Định Luật – Laws
2Ba ĐL Vũ Trụ: Định Luật Tổng Hợp – Law of Synthesis
3Ba ĐL Vũ Trụ: Định luật Hút và Đẩy – Law of Attraction and Repulsion
4Ba ĐL Vũ Trụ: Định luật Tiết kiệm hay Định Luật Vật ChấtLaw of Economy
5Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định Luật Bác ÁiLaw of Love
6Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định Luật Cố Kết – Law of Cohesion

Định luật Kết hợp – Law of Coalescence

7Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Hy sinh Và Tử VongLaw of Sacrifice and Death
8Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Kiểm soát Từ ĐiệnLaw of Magnetic Control
9Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Phân rã – Law of Disintegration
10Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Quy Định – Law of Fixation
11Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Rung động – Law of Vibration
12Định Luật Vũ Trụ – Cosmic Laws
13Định luật Phản Bổn Hoàn Nguyên – Law of Return
14Định luật Tương ĐốiLaw of Relativity
15Định luật Ái LựcLaw of Affinity
16Định luật Ái lực Hành tinhLaw of Planetary Affinity
17Định luật Ái lực Hóa học – Law of chemical affinity
18Định luật Báo Phục – Law of Retribution
19Định Luật Chu Kỳ – Law of Cycles
20Định Luật Chuyển Hóa Nghiệp QuảLaw of Karmic Transformation
21Định luật Cô Lập hay Giới Hạn – Law of isolation or limitation
22Định luật Đẩy – Law of repulse – Law of Repulsion

Định luật của mọi Thiên Thần Hủy DiệtLaw of all Destroying Angels

23Định luật Hấp dẫn – Law of Attraction
24Định luật Hấp dẫn Hỗ tương – Law of Mutual Attraction
25Định luật Hệ Quả – Law of Consequences
26Định luật Hoa SenLaw of The Lotus
27Định luật Hoàn Thiện – Law of Perfection
28Định luật Hợp nhất Thái dươngLaw of SolarUnion
29Định luật Huyền linh – Occult law
30Định luật Hy sinh – Law of Sacrifice
31Định luật Lặp lại – Law of Repetition
32Định luật liên tục – Law Of Continuity
33Định Luật Luân Hồi Hay Định Luật Tái SinhLaw of Rebirth
34Định luật Lũy Tiến – Law of Accretion
35Định luật Ma Sát – Law of Friction
36Định luật Mở rộng – Law of Expansion
37Định luật Nghiệp QuảLaw of Karma
38Định luật Nhân Quả hay Định Luật Nhân và Quả – Law of Cause and Effect

Law of action and reactionĐịnh luật tác động và phản tác động

39Định luật Phân HủyLaw of Dissolution
40Định luật Phát xạLaw Of Radiation
41Định luật Phóng hiện Linh hoạt – Law of Active Precipitation
42Định luật Phụng SựLaw of Service
43Định Luật Quân Bình – Law of Equilibrium
44Định luật Tất yếu Nghiệp quảLaw of KarmicNecessity
45Định luật Thăng Tiến – Law of Elevation
46Định luật Thích Nghi – Law of Adaption
47Định luật Thời Cơ – Law of Expediency – Luật Hoàn cảnh Thuận lợi
48Định luật Tiến bộ – Law of progress
49Định luật Tiến Bộ Tập thểLaw of Group Progress
50Định luật Tiến hóaLaw of Evolution – Định luật Tiến hóa Thái Dương
51Định luật Tiết Điệu – Law of Rhythm
52Định luật Trách nhiệm Nghiệp quảLaw of Karmic Liability
53Định luật Trọng lựcLaw of Gravitation
54Định luật Từ điện -Law Of Magnetism
55Định luật Tử VongLaw of Death
56Định luật Tuần Hoàn – Law of periodicity
57Định luật Tương Tác Rung động – Law of vibratory interplay

– Tương Tác Năng LượngNăng lượng Tương Tác

58Định luật Tương Ứng hay Tương Đồng – Law of Correspondences or of Analogy
59Định luật Vật chấtLaw of Matter
60Định luật về Bất Toàn – Law of Imperfection
61Định luật về các Trường phái – Law of the Schools – Định luật Bác áiÁnh sáng
62Định luật về Chất LiệuLaw of Substance
63Định luật về Màu SắcLaw of Colour
64Định luật về tính dụcLaw Of Sex
65Định luật Xung lực Từ điển – Law of Magnetic Impulse

Định luật Hợp Nhất Cực – Law of Polar Union

66

 

Thông Thiên học – Minh Triết Thiêng Liêng là các sách phổ biến kiến thức mới của Hội Thông Thiên Học thế giới với kiến thức chủ đạo do các Chân Sư Minh Triết thuộc Đại Đoàn Trưởng Giáo (D.D.T.G – QUẦN TIÊN HỘI) phổ biến kiến thức mới về Vũ trụ liên quan đến sự tiến hoá của con người trên trái đất này. Các Sách và nội dung kiến thức đưa lên web này chúng tôi đều trích nguyên văn tại các trang web (Gồm: http://www.thongthienhoc.com/ và http://www.minhtrietmoi.org/ …..), tất cả đều có chung mong muốn phổ biến những kiến thức này càng rộng càng tốt, và chúng tôi, những người quản trị trang web Nhân Trắc Học này cũng đang làm việc tiếp sức cho các Huynh đệ đó. Do vậy, chúng tôi chỉ trích/ Copi nguyên bản nội dung từ Trang gốc về đây, kết hợp với thế mạnh của công nghệ phần mềm web này như khả năng liên kết linh động, đa dạng, thích nghĩa rõ ràng, nhanh chóng, đánh dấu những nội dung quan trọng cần lưu ý đặc biệt, khả năng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác các tiêu trí đa rạng mà bạn đọc thường mong muốn tìm kiếm….v..v…nhằm giúp người đọc nhanh nhớ, nắm bắt rễ dàng hơn các kiến thức cần nhớ, cũng như tra cứu lại kiến thức khi cần.

Ban Quản trị luôn mong muốn đón nhân những góp ý xây dựng, nhằm giúp chúng tôi ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn.

PHẦN HAI
CHU KỲ VŨ TRỤ VÀ TƯƠNG ỨNG TRONG TỰ NHIÊN – CON NGƯỜI VÀ VẠN SỰ, VẬT

 

 

PHẦN BA
KIẾN THỨC KHOA HỌC VỀ VŨ TRỤTHÁI DƯƠNG HỆ

A- MINH TRIẾT MỚI Gồm các sách, tài liệu do các Chân Sư Minh Triết Tây Tạng truyền bá cho nhân loại trong khoảng vài trăm năm trở lại đây. Sách chủ yêu phát hành bằng tiếng anh, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

I- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Việt:

1. Thư về tham thiền huyền môn
2. Luận về lửa càn khôn
3. Tâm lý học nội môn
4. Chiêm tinh học nội môn
5. Chữa bệnh nội môn

II- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Anh:  Mời qúi bạn đọc xem ở các trang web: http://www.thongthienhoc.com/ hoặc http://www.minhtrietmoi.org/ ….

B- SÁCH CỔ ĐÔNG – TÂY Gồm các sách, tài liệu từ ngàn xưa, rất nhiều trong đó đã được dịch sang tiếng Việt

I- Danh sách và tóm lược các sách về tổng thể vũ trụ và thái dương hệ

1. Sách về tiên thiên và hậu thiên
2. Sách về âm dương – ngũ hành
3. Sách về Bát quái
4. Sách về Lịch pháp Và nhiều sách khác

II- Danh sách và tóm lược các sách về Phong thủy – Địa 

1. Sách Bát trạch minh cảnh
2. Sách Thẩm thị huyền không học
3. Sách Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa Và nhiều sách khác

III- Danh sách và tóm lược các sách về số mệnh

1. Xem Tứ trụ
2. Xem Tử vi
3. Xem Chiêm tinh (Ngoại môn và Nội môn)
4. Xem Chu dịch (Quẻ dịch)
Và nhiều sách khác

IV- Danh sách và tóm lược các sách về Đạo làm người

1. Đạo Đức Kinh Và nhiều sách khác

C- KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

1. Các Kinh Phật
2. Các Diễn giải Kinh Phật của Thánh Hiền
3. Các bài giảng của Thành Hiền
4. Các câu truyện Phật giáo nhiệm mầu


Chia sẻ: