Chiêm tinh học Nội môn – 24- Dấu hiệu Thiên Bình


Chia sẻ:

Thiên Bình—Dấu hiệu Hoàng đạo thứ 7

23 tháng 9—23 tháng 10

Image result

Thiên Bình là dấu hiệu của sự cân bằng, vẻ đẹp và mối quan hệ. Nguyên lý bẩm sinh tìm kiến biểu hiện là mối quan hệ đúng đắn giữa con người. Điều này thể hiện qua mối quan hệ mà Người Thiên Bình tìm kiếm với người khác. Cách hoạt động của người Thiên Bìnhduy trì sự hài hòa trong mối quan hệ của họ với người khác.

Thiên Bình cũng là một dấu hiệu của vẻ đẹp; điều này thường được thể hiện trong môi trường xung quanh và môi trường mà một Người Thiên Bình sẽ chọn. Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa là sự hiểu biết và ý kiến ​​của người Thiên Bình về cách mà con người nên như thế nào đối với nhau, cách họ nên cư xử với nhau. Sự hòa hợp khi đó sẽ thuốc thử và thước đo cách mọi thứ nên như thế nào. Hòa hợp là vẻ đẹp, là mối quan hệ đúng đắn, và mối quan hệ đúng đắn là an hòa và tốt đẹp.

Đối với người Thiên Bình, khái niệm quan hệ đúng đắn này là lý do để hiện hữu. Mỗi dấu hiệu cung cấp một khái niệm đặc biệt vào tâm hồn con người, hoặc một phẩm chất cụ thể vào cuộc sống. Kim Ngưu cung cấp vẻ đẹp của hình thức và khả năng làm việc chăm chỉ để tạo ra nó. Cự Giải cung cấp sự nuôi dưỡng. Sư Tử cung cấp bản sắc của bản ngã. “Mối quan hệ đúng đắn” là khái niệm, lý tưởng, và thực tại được kỳ vọng mà người Thiên Bình mang đến cho nhân loại. Đối với người Thiên Bình, “mối quan hệ đúng đắn” không phải là một chủ nghĩa đa nguyên, có nghĩa là có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ đúng đắn có nghĩa là liên quan nhau luôn trong một cách hài hòa.

“Quan hệ đúng đắn” cũng là một nhiệm vụ. Các mối quan hệ trong bản chất của chúng là năng động, thay đổi, phụ thuộc vào tâm trạng, trạng thái, ý tưởng, và cấu trúc mà mỗi người mang đến cho mối quan hệ. Để giữ sự hòa hợp giữa hai người, giữa các bên, hoặc giữa các quốc gia cần có sự hiểu biết về nhiều mặt. Nó cũng đòi hỏi một sự hiểu biết chung về những mối quan hệ đúng đắn có thể như thế nào. Đây là thách thức của một người Thiên Bình. Người Thiên Bình có một ý thức rõ ràng về những gì mà điều đó nên giống như, cảm thấy như thế nào, và nên như thế nào; nhưng một người không phải là người Thiên Bình sẽ có một ý kiến và kinh nghiệm cá nhân khác về những mối quan hệ đúng đắn có thể như thế nào, và làm thế nào để hoàn thành mục tiêu này. Nhiệm vụ của Người Thiên Bình trở thành một nhiệm vụ cân bằng—cân bằng giữa nhiều ý kiến, nhu cầu, phương pháp, và ham muốn khác nhau là thành phần của sự liên quan.

Quan hệ cần làm việc. Vì vậy, thường người Thiên Bình sẽ thiết lập một điểm ở giữa, một hiện trạng giữa con người (bao gồm cả bản thân y như là một phần của hiện trạng), và với ý chí im lặng không ngừng nghỉ, họ duy trì những gì đối với họ, người Thiên Bình, là một sự cân bằng. Khi đó, công việc liên quan đến việc duy trì hiện trạng, không làm xáo trộn sự yên ổn, giữ mọi thứ tốt đẹp để mọi người đều hài lòng và không ai muốn thay đổi cách thức hiện tại.

Chiến thuật và ngoại giao là những đặc điểm của người Thiên Bình. Việc sử dụng cụm từ gợi ý là bẩm sinh với họ, cũng như việc sử dụng lời khen thay cho lời chỉ trích. Họ là chuyên gia khi ‘giải giáp’ để một người không họ không trở thành đối thủ hay thù nghịch. Thách thức là không nói những gì không thành thật, hạ cố, hoặc sai lầm.

A picture containing clipart Description generated with high confidence Biểu tượng cho Thiên Bình là cái cân. Người Thiên Bình nói chung là chừng mực, bảo thủ và hỗ trợ. Khi người Thiên Bình nhận thấy, hay mường tượng rằng, cái cân nghiêng về một bên, họ sẽ hành động. Cách họ hành động là bằng câu nói “Bạn có nghĩ về điều này không?” Hoặc “Nó có thể tốt đẹp nếu như …” Người Thiên Bình luôn có những kế hoạch làm việc—giữ mọi việc tốt đẹp—nhưng họ không muốn bạn biết điều đó, và muốn bạn cảm thấy được trao quyền để làm cho mối quan hệ tốt đẹp tự mình. Thiên Bình muốn dạy bài học bằng cách đóng tất cả các con đường khác, chỉ chừa lại con đường “đúng”—nhưng không ai có thể nhận thức được chiến lược này. Và Thiên Bình không làm điều gì có hại; điều đó sẽ không đúng! Tuy nhiên, nhu cầu tự nhiên về sự cân bằng, vẻ đẹp, hiện trạng có nghĩa rằng cũng có khuynh hướng tự nhiên để ‘vận dụng’ (manipulate, quyền biến); tất cả vì lý do ‘Thiên Bình’ tốt.

Thiên Bình là một dấu hiệu hành khí, và cũng như tất cả các dấu hiệu hành khí, hoạt động chủ yếu ở mức độ tâm trí. Thiên Bình dành rất nhiều thời gian trong tâm trí suy nghĩ về cách giao tiếp; luôn xem xét những gì sẽ là cách thích hợp nhất để nhận được thông báo theo cách “chính xác”, tất cả từ quan điểm Thiên Bình về những gì là đúng đắn. Thiên Bình là người kết nối, họ nói chuyện với người khác về cuộc sống, điều họ thích và cách họ muốn sống trong thế giới. Trọng tâm trí tuệ và nhấn mạnh vào công lý của Thiên Bình đã dẫn tới việc tạo ra luật lệ và hệ thống pháp luật của chúng ta. Người Thiên Bình thường quan tâm đến cách truyền đạt luật lệ cho người dân—cách giáo dục và cách thực hiện các quy tắc về nghi thức và hành vi đúng đắn.

Sự do dự có thể là một vấn đề đối với người Thiên Bình. Đây là kết quả của sự kết hợp của cái cân và yếu tố hành khí của Thiên Bình. Người Thiên Bình thường có chiến lược có chủ ý, nhưng cuối cùng cho phép những người khác có thể đưa ra quyết định cho họ. Vào thời điểm đó, họ sẽ tin tưởng rằng quyết định là đúng—chính xác là những gì họ muốn. Họ có thể nói rằng vấn đề không quan trọng. Tuy nhiên, họ thường có những suy nghĩ thứ hai về điều này sau đó và thường nói rằng họ muốn mọi thứ đã khác đi.

A close up of a womans face Description generated with high confidence Thiên Bình là một dấu hiệu chủ yếu. Tất cả các dấu hiệu chủ yếu đều mang lại một nguyên lý trong tâm thức con người. Rõ ràng nguyên lý đó là sự quan hệ đúng đắn. Người Thiên Bình sẽ không bị di dời khỏi vị trí này mặc dù họ sẽ làm cho dường như mọi người đang cùng nhau tiến tới sự hòa hợp. Người Thiên Bình, giống như Bạch Dương, là dấu hiệu của ý chí, động lực và hành động, nhưng không giống như Bạch Dương, hành động đó không phải được thúc đẩu bởi mối tự quan tâm, mà do nhu cầu quan hệ với nhau và khám phá sự hòa hợp thông qua sự kết hợp đó.

Hai trong số các dấu hiệu chủ yếu là trực tính và dễ hiểu—Bạch DươngMa Kết. Hai dấu hiệu chủ yếu còn lại—Cự GiảiThiên Bình—có cách nói và chiến thuật vòng vo. Hai dấu hiệu này sẽ vận dụng (‘manipulate’)—Cự Giải thông qua cảm xúc và cảm giác, Thiên Bình thông qua những lời nói về cảm xúc hoặc sự hợp lý hoá của cảm xúc. Ngược lại, Bạch DươngMa Kết, có thể thẳng thắn đến mức bộc trực, thô lỗ, hoặc thậm chí lăng nhục.

Thập Giá Chủ Yếu là Thập Giá hoặc chế độ của bản thiết kế bản năng chủ yếu của đời sống. Mỗi dấu hiệu chủ yếu sẽ không bị trật bánh hoặc bị tước đoạt khỏi mục đích của chúng. Bạch Dương là xung động cuộc sống để HIỆN HỮU. Cự Giải là sự xung động cuộc sống để ‘tiếp đất’ và tạo thành các đơn vị tập thể. Thiên Bình là xung động cuộc sống để quan hệ và mang lại sự hài hòa. Ma Kết như chúng ta sẽ thấy là xung động cuộc sống để đạt đến và vượt qua. Thiên BìnhCự Giải thực hiện mục đích của họ thường theo cách lệch bên hoặc vòng quanh. Chúng ta có thể không biết rằng chúng ta đã bị dẫn theo hướng của họ cho đến khi tất cả đã hoàn thành. Tuy nhiên với Bạch DươngMa Kết không có sai lầm và chúng ta biết những gì đang xảy ra trong thời điểm này.

Chủ tinh của Thiên Bình

Chủ tinh ngoại môn

Sao Kim ♀ cai quản Thiên Bình về mặt ngoại môn. Sao Kim chủ vẻ đẹp, sự tinh tế, đánh giá và giá trị. Quá trình liên hệ và phát triển các mối quan hệ đúng là điều quan trọng. Sao Kim cung cấp sự hấp dẫn cho quá trình, làm cho chúng ta muốn mọi thứ được tốt đẹp và dễ dàng, thoải mái và dễ chịu.

Người Thiên Bình thường có diện mạo đẹp hoặc hấp dẫn, khuôn mặt của họ khá đẹp dễ nhìn, và khiếu ăn mặc của họ thường hấp dẫn. Dáng vẻ của họ và môi trường nhà ở của họ thể hiện phong cách và sự tinh tế. Nhà của họ được trang trí độc đáo, nhưng nói chung vẫn bảo thủ.

Chủ tinh nội môn

Sao Thiên vương ♅ cai quản Thiên Bình về mặt bí truyền. Thiên vương tinh hướng dẫn các quy định của pháp luật, thiết định làm thế nào mọi thứ có thể là, và những cách khéo léo để hoàn thành kết quả mong muốn. Luật cho Thiên Bình là mối quan hệ đúng đắn. Thiết kế là sự hòa hợp, hòa bình, và ngoại giao cho tất cả mọi người. Sao Thiên vươngchủ tinh của Thiên Bình cung cấp việc sử dụng khéo léo của trí tuệ để giải quyết vấn đề này.

Sao Thiên vương cũng mang lại hiểu biết sâu sắc về người khác, nhu cầu có thể của họ và những cách sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu đó. Lý do cơ bản là những cá nhân thỏa mãn và hạnh phúc tạo ra một xã hội hài hòa.

Sao Thiên vương tinh cũng muốn làm sáng tỏ sự thật rằng “các mối quan hệ đúng đắn” như là một thiết kế cho sự tiến hóa của nhân loại có nghĩa là sự phát triển của các mối quan hệ không dựa trên sự bám chấp hay tình yêunhân. Điều này đòi hỏi sự toàn vẹn và sự công nhận rằng mỗi người, mỗi sinh vật và cuộc sống trên hành tinh này là một phần không thể tách rời của Sự Sống toàn thể. Sao Thiên Vương không thấy sự phân biệt giữa một hình thể này của cuộc sống với một hình thể khác. Động vật, thực vật, kim thạch hoặc con người, tất cả đều phải sống cùng nhau hài hòa trên hành tinh này; hoặc không ai phát triển.

Chủ tinh Huyền Giai—Hierarchical Ruler

Sao thổ ♄ cai quản Thiên Bình về mặt Huyền Giai. Sao Thổ đo lường bất cứ điều gì là thích hợp trong bất kỳ tình huống nhất định nào. Sao Thổ thể hiện Luật Nhân Quả cao hơn (karma). Sao Thổ là người điều chỉnh. Mục đích cao nhất của Thiên Bình là tạo ra sự hòa hợp với tất cả sự sống. Đó là sự khởi sinh trong nhân loại cách thức để tạo ra hòa bình giữa tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Những vòng của Sao Thổ giữ nhân loại trong mục đích hiểu và tạo ra các mối quan hệ hòa bình. Sao Thổ là đòn cân mà các giá của cái cân dao động xung quanh. Trong Thiên Bình, Sao Thổ đo lường các ý định, hành động của chúng ta, và nghiệp quả của chúng ta chống lại sự hòa hợp của trái tim.

Vài phẩm chất và khuynh hướng của Thiên Bình:

 • sự hấp dẫn
 • khẩu vị tốt đối với thức ăn phẩm, quần áo và sự tiện nghi
 • cân bằng và cân nhắc các giá trị, và đạt được sự cân bằng đúng đắn giữa các cặp đối lập hoặc các lực lượng đối lập
 • khách quan để xác định cái gì là công bằng
 • dịu dàng
 • hoạt động tốt nhất trong quan hệ đối tác
 • thích nghệ thuật
 • sang trọng và quyến rũ
 • nhạy cảm với vẻ đẹp
 • đánh giá, cân nhắc, đánh giá và đánh giá
 • các nhà hoạch định hòa bình, điềm đạm, chừng mực, ngoại giao; có thể nhận ra và quảng bá tài năng của người khác
 • làm hài lòng
 • không dứt khoác, đứng hai chân
 • không tuyên bố vị thế của mình trước, mà đợi người khác nói trước

Người Thiên Bình phải học:

 • không lý tưởng hoá người khác
 • tận dụng các cơ hội được cung cấp và không lãng phí cuộc sống của họ trong sự tự nuông chiều và vui sướng
 • Kiên quyết và không nhạy cảm với ảnh hưởng của người khác
 • dứt khoác

Nghề nghiệpthể thu hút người Thiên Bình

 • nhà trang trí
 • chăm sóc sắc đẹp, bác sĩ thẩm mỹ
 • nhân viên chăm sóc cá nhân
 • nhà hòa giải, nhà ngoại giao, liên lạc viên
 • quan hệ công chúng
 • thẩm phán, luật sư
 • quản lý thư viện, quản lý hệ thống
 • nhà tài chánh
 • chính trị gia
 • nhà bình luận
Part of the bodyBack and kidneys
How does the energy move?Bending, circuitous, manipulative
ElementAir
CrossCardinal
Traditional phraseI relate.

Các đối cực

A picture containing vector graphics, text Description generated with high confidence Dấu hiệu đối cực của Thiên BìnhBạch Dương. Trong chương trình lớn của Vòng Hoàng đạo, hai dấu hiệu này (và tất cả các dấu hiệu đối cực khác) được thiết kế để phát triển và hoàn thiện, tròn đầy bởi các phẩm chất của dấu hiệu kia. Sự độc lập mạnh mẽ của Bạch Dương phải được làm dịu lại bằng sự hiểu biết của Thiên Bình về nhu cầu của người khác. Sự quan tâm của Thiên Bình đối với người khác thường biến thành một sự không ý thức về nhu cầu riêng của mình. Bạch Dương chỉ và lấy một cách rõ ràng và năng động những gì nó cần. Thiên Bình sẽ phát triển bằng cách học cách đứng, xác định nhu cầu của mình, và lấy những gì nó cần. Thiên Bình Cân bằng, và thường ngồi trên một hàng rào, hoặc giạng chân giữa hai bên tình huống, chờ đợi cho người khác tuyên bố vị trí của họ. Bằng cách này nó không làm hại người khác, nhưng thường phải làm với phần còn sót lại. Khi đó, họ thất vọng, người Thiên Bình sẽ chỉ phàn nàn; “Bạn biết tôi đã có thể thích …” hoặc “Tôi muốn có …”. Như vậy toàn bộ tình hình được đánh giá bởi vì tất cả mọi người bây giờ cố gắng để cho Thiên Bình những gì tất cả họ muốn tất cả cùng có.

Bạch Dương đã tuyên bố mong muốn của mình một cách thẳng thắn, mạnh mẽ, và không thay đổi lập trường hoặc quan điểm của mình bất kể gió có thể thổi như thế nào. Không có cách nào có thể dẫn đến sự hòa hợp thực sự. Thiên Bình phải học cách liên lạc với nhu cầu cá nhân của mình và nêu rõ chúng. Bạch Dương phải học cách cảm nhận được nhu cầu của người khác và cho họ tình cảm.

 

Bạch DươngThiên Bình
Dứt khoátKhông dứt khoát, “đứng hàng hai”
Quyết đoánNhẹ nhàng, thanh lịch và quyến rũ
Tự quyết, ý chí mạnh mẽLàm hài lòng, phụ thuộc nhu cầu riêng của họ vào đối tác
Kiểm soát, điều khiểnChiến lược – chờ đợi người kia thực hiện động tác của họ
Bốc đồng, tự phátĐánh giá, cân nhắc, thẩm định và giám khảo; Xu hướng duy trì nguyên trạng, không làm xáo trộn
Độc lậpPhụ thuộc; làm việc tốt nhất trong quan hệ đối tác
Khởi đầu, tiên phong, mạnh mẽ, hành động theo định hướng, mạnh mẽ và can đảmChừng mực, ngoại giao, và không dễ dàng thể hiện ý chí của mình
Nhiệt tình, có thể nóng nảy, đam mêĐiềm đạm, có thể đàn áp cảm xúc, đặc biệt là sự tức giận
Lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khácCó khuynh hướng theo những người khác
Tác động người khácBị người khác tác động
Tự tập trung vào bản thânTập trung vào người khác
Thẳng thắnVòng vo, quyền biến, chiến lược
Trực tiếpgián tiếp
Chiến đấu“làm cho hài hòa”
Tự tinThiếu tự tin, nhưng che dấu nó

Eva Smith bình giảng về Thiên Bình

Đối với những bạn đã có phần quen thuộc với biểu đồ nguyên mẫu, hay biểu đồ trống không chứa hành tinh nằm trong đó, đường nằm ngang nằm chia biểu đồ thành hai nửa: bán cầu ngày và bán cầu đêm. Bán cầu đêm là phần chủ thể, những gì liên quan đến bản thân chúng ta và gia đình. Bán cầu ngày liên quan đến môi trường, quan hệ xã hội. Trên biểu đồ nguyên mẫu, các dấu hiệu hoàng đạo từ Bạch Dương đến Xử Nữ nằm ở bán cầu đêm, và Thiên Bình là dấu hiệu hoàng đạo đầu tiên năm ở bán cầu ngày. Ký hiệu của Thiên Bìnhthể được nhìn theo ý nghĩa này (xem hình trên).

Do đó, Thiên Bình thực sự là dấu hiệu đầu tiên bắt đầu làm việc với người khác, ngoài bản thân mình. Tất cả mọi thứ cho đến bây giờ là về bản thân, về sự tăng trưởng bên trong, hoặc những gì mà chúng ta gọi là mặt tối hoặc ban đêm của biểu đồ. Bây giờ chúng ta di chuyển vào một phần sáng, ban ngày. Do vậy, chúng ta đang bắt đầu làm việc với những người khác, và bạn sẽ thấy rằng những dấu hiệu hoàng đạo còn lại thực sự là cách chúng ta di chuyển trong thế giới bên ngoài, trái ngược với thế giới chủ quan bên trong.

Do vậy, bây giờ nó trở nên công truyền hơn, hoặc hướng về bên ngoài của chính mình. Khởi nguyên, chúng ta bắt đầu với Bạch Dương, và Bạch Dương là dấu hiệu chủ yếu, hay đúng hơn là dấu hiệu thuộc Thập Giá chủ yếu. Thiên Bình là dấu hiệu ngược lại của Bạch Dương, hành khí và cũng nằm trên thập giá chủ yếu. Và nếu bạn nhớ khi chúng ta nói về dấu hiệu Song Tử, biểu tượng của nó không liên quan đến động vật, mà là cặp song sinh. Bây giờ, chúng ta đang xem xét Thiên Bìnhbiểu tượng của nó cũng không liên quan đến động vật. Và như bạn biết, biểu tượng của nó là một người phụ nữ mù, cầm giữ một cái cân trong tay, cái cân của công lý. Thật thú vị khi ba dấu hiệu hành khí đều có biểu tượng là con người, thay vì động vật. Bảo Bìnhbiểu tượng là người mang bình nước trên vai. Lí do của điều này như thế nào?

Như chúng ta biết, khí biểu thị phần trí năng của con người, là cái mà chúng ta trong cuộc tuần hoàn này, vào lúc này, trong giống dân này (giống dân thứ 5) đang làm việc để phát triển. Chúng ta phải làm việc để phát triển trí tuệ. Chúng ta đang ở trong giống dân chánh thứ 5 và giống dân chánh thứ 5 phải phát triển trí tuệ. Cõi trí là cõi thứ 5 đếm từ dưới lên, và số 5 có sự tương quan với giống dân thứ 5. MANAS là nguyên khí trí tuệ, ba ký tự đầu tiên của nó là MAN, con người trong tiếng Anh. Trí tuệyếu tố làm con người là con người thật sự, không phải con thú. Vì vậy, con người phải sử dụng trí năng, và do đó nó là một điều thú vị rằng tất cả các kí hiệu của các dấu hiệu hành được tượng trưng không phải bởi động vật mà bởi con người.

Điều quan trọng nhất mà tôi sẽ đề cập đến với Thiên Bình là về mối quan hệ con người đúng đắn, và từđúng đắn” ở đây rất quan trọng. Thiên Bình có khuynh hướng muốn giữ cân bằng và ổn định. Và để duy trì sự cân bằng, họ sẽ tìm cách làm điều đó như thế nào? Thường họ thực hiện sự cân bằng qua hợp tác, làm hài lòng, đi cùng, phối hợp, thỏa hiệp. Họ có xu hướng ngoại giao. Và thường thì họ muốn duy trì nguyên trạng. Họ không muốn thay đổi hiện trạng để giữ sự cân bằng như họ nhận thức. Bạn lưu ý từ sự cân bằng như họ nhân thức, không phải sự cân bằng đúng đắn.

Bây giờ, một số điểm mạnh của Thiên Bình. Có rất nhiều từ mà chúng ta vừa đề cập ở đây trên slide: ngoại giao, ý thức mạnh mẽ về hợp tác và ý thức về công lý. Họ là những người yêu hòa bình và mặc dù nó là một thế mạnh, rất có thể là một sự ngăn cản. Họ có xu hướng có một ý thức mạnh mẽ về công lý, và tôi nghĩ biểu tượng cái cân cho thấy điều đó.

Thiên Bình được cai quản về mặt ngoại môn bởi sao Kim, và Sao Kim là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu, vì vậy nó sẽ mang lại cho Thiên Bình một ý thức thực sự mạnh mẽ của nghệ thuật và sự tinh tế. Có một cách tiếp cận khéo léo với người Thiên Bình, và đây vẫn là những điểm mạnh.

Bây giờ chúng ta xem một số điểm yếu. Bởi vì người Thiên Bình có khuynh hướng cân nhắc, và biểu tượng cái cân cho thấy điều đó, nên đôi khi họ không quyết đoán, do dự. Họ cứ cân nhắc cái này và cái kia, giống cái cân cứ dao động giữa hai bên.

Hình dạng bên ngoài cũng rất quan trọng đối với người Thiên Bình. Do đó, họ có xu hướng đánh giá dựa vào vẻ bên ngoài, và cũng có sự xét nét, phán xét. Và như tôi đã nói, họ quá tuân thủ, quá thỏa hiệp vì muốn hòa bình với bất kỳ giá nào.

Như đã nói, đây là dấu hiệu xã hội đầu tiên, và trong Thiên Bình, Sao Kim đại diện cho những người mà chúng ta yêu thích, và trong Thiên Bình nó chủ về tình yêu của chúng ta, về các đối tác của chúng ta, về những ai mà chúng ta yêu thương, và cũng về nhu cầu đối tác. Vì vậy, có một sự phụ thuộc đôi khi vào một đối tác.

Trên slide, tôi dùng từ ‘manipulate’, linh hoạt, và không nhất thiết nó có nghĩa tiêu cực. Đó là năng lượng Cung 3. Đối với Thiên Bình, đó là cung duy nhất mà Chân sư DK thực sự cho chúng ta, và tôi tin rằng còn nhiều cung khác. Có một Cung 2, và cũng có thể cung 4 cho Thiên Bình, mặc dù đó là Cung linh hồn hoặc Cung Chân thần. Nhưng đó chỉ là ước đoán của tôi, vì vậy tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa về điều đó. Vậy Cung 3 hiển thị như thế nào trong Thiên Bình?

Cung 3 khiến người Thiên Bình không di chuyển theo đường thẳng. Tôi muốn nói là họ vòng vo, họ không nói những gì đúng y như vậy. Họ sẽ tìm cách rất ‘ngoại giao’, cách để điều đó được nói như vậy, theo cách đó. Họ có thể ‘linh hoạt’, bởi vì họ thực sự không “muốn làm rối’ sự việc. Vì vậy, họ sẽ vận dụng tình huống theo cách mà họ có thể khiến người khác làm điều đó cho họ, hoặc để nói điều đó cho họ, cho đến khi họ có được theo cách của họ. Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi nói ở đây. Họ muốn tránh mâu thuẫn với bất kỳ giá nào, và nhiều khi không trực tiếp.

Vì vậy, mantram của người Thiên Bình là “Tôi chọn con đường dẫn giữa hai lực tuyến lớn.” Hai lức tuyến lớn đó là gì? Đó là một câu hỏi thực sự để suy nghĩ.

Venuschủ tinh ngoại môn của nó và tôi nghĩ rằng chúng ta nói khá nhiều về Sao Kim. Trong Thiên Bình, Sao Kim chủ tình yêu và sự thu hút, người mà chúng ta bị thu hút. Vì vậy, bản chất ham muốn đóng một vai trò quan trọng ở đây. Dĩ nhiên, ham muốn trên vòng xoắn cao hơn liên quan đến tình thương, và Venus cho chúng ta niềm vui, có niềm vui khi được yêu thương và đang yêu thương.

Về mặt nội môn, Uranus cai quản Thiên Bình. Đây là lần đầu tiên chúng ta nói về Uranus, do đó chúng ta sẽ nói khá nhiều về nó.

Thiên vương tinh là một trong những hành tinh rất khó đoán trước được. Nếu chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ thấy rằng trung tâm lực đỉnh đầu của Thiên vương tinh thực sự trực tiếp hướng thẳng vào mặt trời. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng được năng lượng mà nó nhận được trực tiếp ở trung tâm đỉnh đầu. Năng lượng đó cực to lớn đối với sao Thiên Vương, và đó là lý do tại sao chúng ta hình vẽ tia sét ở đây, bởi vì khi sao Thiên Vương hành động, nó hoạt động như tia sét đánh. Ánh sáng to lớn của nó giáng xuống, rất mạnh mẽ, đánh vào một cái cây, va đập vào mặt đất. Vì đây là hành tinh mới, tương đối mới, và kể từ khi phát hiện ra nó, rất nhiều điều mới được phát hiện gần như đồng thời với thời điểm khám phá ra nó, chẳng hạn như điện lực và một vài thứ khác có tính chất như vậy.

Nó mang lại những điều khác biệt và thay đổi, và do đó bạn có ý tưởng đó là hành tinh của thay đổi, và sự thay đổi có thể mang lại cuộc cách mạng, nó có thể mang lại sự đổi mới, làm một cái gì đó theo một cách khác. Nó có thể cải cách cái đã và đang là, và chúng ta thiết kế một cái gì đó để nâng ra khỏi mô hình hoặc khái niệm hiện tại.

Khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi sao Thiên Vương, và thông thường do nó quá cảnh, nó ảnh hưởng đến một cái gì đó trong biểu đồ của bạn, nó xuất hiện bất thình lình. Nó hoàn toàn không thể tiên đoán được và đó là lý do tại sao chúng ta hình một người đứng trên đầu, hoàn toàn lộn ngược, không thể đoán trước được.

Chúng ta hình một người hippy, một lần nữa là một sự cách mạng, hoàn toàn khác biệt và kêu gọi tự do. Đó là hành tinh của tự do, không muốn bị ràng buộc, không bị hạn chế, không giống như sao Thổ có xu hướng giới hạn, mà nó muốn tự do, có thể làm điều đó là khác biệt, lập dị, cấp tiến. Và do đó, bằng nhiều cách, bởi vì nó xuất hiện giống như một tia chớp và đầy năng lượng động học giống như năng lượng điện, nó phải được nối đất để phân tán.

Nó tái cấu trúc những gì nó chạm vào. Khi nó chạm đất ở quốc gia nào đó, nó mang lại sự thay đổi cho nền kinh tế, thay đổi hệ thống chính trị, hoặc hệ thống xã hội.

Bởi vì nó là hành tinh chủ về quyền lựcý chí, có một phẩm chất cung 1 cho Uranus. Sao Thiên vương mang ý chí thành hiện thực, biểu lộ ý muốn của một người theo cách để lại dấu ấn trên thế giới, để lại một ấn tượng, những thay đổi trong môi trường của một người. Vâng, nó chắc chắn có thể mang lại hành vi lập dị hoặc thay đổi vì sự thay đổi, các hành vi cấp tiến hoặc không hợp lý, cũng như sự chói sáng và thiên tài. Và đó là lý do tại sao chúng ta có bóng đèn ở đây. Bởi vì nó có thể đem lại sự độc đáo, mang ánh sáng vào hiện thực.

Chúng ta có thể nói rằng nó trực quan, sâu sắc, và khi nó tạo góc hợp tốt với một hành tinh chủ trí tuệ (Sao Thủy), nó có thể mang lại một tâm trí nhạy bén, như tia sét, thực sự nhanh chóng, sự hiểu biết và phân tích chính xác. Nó cũng có thể mang lại một sự hiểu biết sâu sắc và nhận thức trực tiếp về vấn đề trước mắt. Vì vậy, với sao Thiên Vươngchủ tinh nội môn trong Thiên Bình, làm thế nào chúng ta thấy điều đó? Tại sao chúng ta nghĩ rằng sao Thiên Vương là một sự kết hợp tốt với Thiên Bình?

Chúng ta đã nhìn thấy Venus, và một điểm của Sao Kim mà tôi chưa đề cập đến là Venus cũng là một hành tinh của trí tuệ. Ở mức độ ngoại môn, đó là một hành tinh là về tình yêu, về sự thoải mái và về ham muốn. Nhưng trên một mức độ bí truyền hơn, Venus là về trí tuệ.

Vậy sao Thiên Vương liên quan đến Thiên Bình theo cách nào? Bạn nghĩ sao Thiên Vương sẽ tốt cho dấu hiệu Thiên Bình như thế nào sau khi đã nghe tất cả những điều này?

Trong Thiên Bình, sao Thiên Vương thể thay đổi hiện trạng. Sao Thiên Vương là một người di chuyển và rung lắc, và nó có thể lật đổ cách mà Thiên Bình muốn giữ mọi thứ thực sự trơn tru, thoải mái cho chính nó. Thiên Bình là một dấu hiệu hành khí, Sao Thiên vương tinh thường được coi là một hành tinh của trí tuệ, bởi vì nó có thể mang cùng với nó trực giác mà chúng ta đã nói về, cái nhìn sâu sắc, và sự sáng tạo. Phải cần trí năng để sáng tạo, cần đến trí năng để trở nên khéo léo, và nó có thể dẫn đến một trí tuệ rất nhạy bén và trực quan, có thể đưa ra những ý tưởng khác nhau. Do vậy, chúng ta có thể thấy trong Thiên Bình, sao Thiên Vương sẽ dẫn đến việc có thể thay đổi hiện trạng, và nó quan trọng như thế nào đối với Thiên Bình. Điều này rất quan trọng bởi vì Thiên Bình không thích kiểu thay đổi đó.

Thiên Bình cũng được biết đến như là điểm trung tâm của bánh xe, và chính trong Thiên Bình mà sự tái định hướng diễn ra. Ở một kiếp sống nào đó trong Thiên Bình, một người được định hướng lại, thay vì đi quanh hoàng đạo theo chiều kim đồng hồ, y bắt đầu di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, và điều này không xảy ngay lập tức, mà là một quá trình xảy ra trong nhiều kiếp sống, nhưng nó được bắt đầu trong Thiên Bình. Thiên Bình liên quan rất nhiều với điểm giữa và trung tâm của bánh xe.

Michael bình giảng về Cung Thiên Bình

Khi bạn nhìn vào chòm sa Thiên Bình, nó có vòi của con bọ cạp hướng tới nó từ một hướng và mũi tên của chòm sao Nhân từ hướng khác. Vì vậy, tất cả là câu hỏi về vấn đề ở trên con đường thẳng và hẹp. Vì vậy, bạn có thể tránh những cực đoan của một trong hai.

Đó là một dấu hiệu cho thấy cuối cùng sự cân bằng đạt được, nhưng có lẽ không ngay lập tức, và cần rất nhiều đấu tranh. Điều thú vị là cái mà bây giờ chúng ta gọi chòm sao Thiên Bình thực sự là móng của chòm Bọ Cạp, ba ngôi sao đặc biệt đại diện cho điều đó, nhưng từ một góc nhìn khác, nó là tất cả mọi thứ hình tam giác, và nó có mọi thứ liên quan với hình tam giác như một biểu tượng, và liên quan đến Cung 3. Đó là một trong những dấu hiệu của Cung 3, mặc dù tôi tin rằng tất cả các Cung Trạng thái khác cũng thể hiện qua nó. Trong quyển Chiêm tinh học Nội môn trang 333, bạn thấy Tình Thương Thiêng liêng Và Sự Hiểu Biết như là phẩm chất của Libra, chắc chắn cho thấy tính chất Cung 2. Và khi bạn nghĩ về Hoàng tử của Hòa Bình là đức ChristTinh Thần của Hoà Bình, Thực Thể bên trong thái dương hệ đang hoạt động thông qua hành tinh chúng ta, bạn sẽ thấy sự hiện diện của Cung 2. Và sau đó, nếu bạn đã từng nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ mù đang cầm trong một tay là cái cân công lý và tay kia là thanh kiếm, bạn sẽ có ý tưởng về Cung 1.

Ở đây, hình tam giác được thể hiện một lần nữa, cho Cung 2Cung 3, tất cả được tìm thấy trong dấu hiệu Thiên Bình này. Cung của LibraChân sư Tây Tạng cho chúng ta biết là Cung 3.

Trên banner Thiên Bình, bạn thấy mantram “Tôi chọn con đường đi giữa hai lực tuyến lớn”, và ngay lập tức bạn nghĩ đến vận hà trung tâm Sushumna đi lên cột sống, không phải Ida và cũng không phải Pingala. Đó là con đường hoàng gia dẫn từ đáy cột sống đến trung tâm đỉnh đầu, và theo một cách, bạn có thể nói đó là con đường của Shamballa. Shamballa là đỉnh đầu, và con đường hoàng gia này liên quan đến Mục đích ở trung tâm lực đỉnh đầu và Ý Chí tại trung tâm lực đáy cột sống. Do vậy, Chân sư DK nói những người có Thiên Bình rất hiệu quả trong biểu hiện. Họ hiệu quả trên cõi trần, và khi đó Ngài nêu ra lá số của Bà Blavatsky có cung Thiên Bình rất mạnh mẽ, và thực sự Bà có Venusmặt trăngLibra.[1]

Hành tinh cai quản ngoại mônsao Kim, sao Thiên Vương cai quản từ quan điểm bí truyền, và SaturnChủ tinh Huyền Giai của Thiên Bình. Saturn không chỉ rất mạnh mà nó còn ở vị trí “tướng” (exalted) trong Thiên Bình. Vì vậy, bất cứ nơi nào mà Saturn, vị Thần cổ kính và vĩ đại có được vị trí “tướng” và cai quản về phương diện Huyền Giai, nó sẽ có rất nhiều sức mạnh. Chúng ta có xu hướng nghĩ Thiên Bình với những từ tiêu cực, như thiếu quyết đoán… Nhưng điều ngược lại có thể là đúng, và sự phán xét xuất hiện vào hình ảnh của Thiên Bình, và bạn có thể tưởng tượng rằng hàng triệu năm nữa từ bây giờ, ở Cuộc tuần hoàn thứ năm, sẽ có Cuộc Đại Phán Xét cuối cùng, ít nhất là cho Dãy hành tinh của chúng ta, khi đó cừu và dê sẽ được tách riêng ra. Tất cả những người còn lại sẽ tồn tại, tất cả mọi người trên hành tinh của chúng ta sẽ thực sự bước trên đường đạo, từ vị trí bắt đầu cho đến vị trí điểm đạo đồ bậc sáu hay bậc bảy, và tất cả những người còn lại sẽ đi đâu đó để được huấn luyện thêm.

Đây là hình minh họa của Johfra. Nó tràn ngập ý tưởng về tính nhị nguyên và sự cân bằng, và tất nhiên là các cực đối nghịch. Bạn thấy mặt trờiMặt trăng, sư tử đực và cái. Nhưng có một điểm kì lạ là Mặt trời nằm ở bên trái và Mặt trăng bên phải, thay vì ngược lại. Nhưng tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ vẽ tranh đã cố tình pha trộn trái và phải để biểu thị tương tác linh hoạt của cả hai.

Vị nữ thần bên phải có lẽ là nữ Tu Sĩ Cao Cấp và Thần Thoth ở phía bên trái, và bạn nhận thấy sự kết hợp của âm và dương, trong đó các mặt tích cực và tiêu cực được dệt lại với nhau. Có điểm dương trong phân cực âm và một điểm âm trong cực dương, đôi khi nó có màu đen và trắng. Và bạn thấy rằng có một bông hồng hoặc đóa hoa nở ở trung tâm, và tôi nghĩ đó là hoa hồng của trái tim khi bạn đi theo con đường của đức Christ.

Sàn đền thờ sọc ca rô đen và trắng, biểu thị những cặp đối lập mà tất cả chúng ta trải nghiệm khi chúng ta cố gắng sống cuộc sống trên hành tinh này, trong đó chúng ta trở nên cái được gọi là người phân xử giữa các cặp đối lập. Chúng ta chắc chắn học được cách phân biệt sự khác biệt giữa linh hồnphàm ngã của từng cá nhân và thường thông qua một số kinh nghiệm khó khăn và cay đắng, nhưng cũng giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn nếu chúng ta đưa ra các quyết định chính xác.

Tất nhiên đây là dấu hiệu lớn của sự quyết định, và ngay cả đối với những người chỉ mới bắt đầu sự tiến hóa của họ như một con người. Nó liên tục đưa ra lời kêu gọi quan trọng “Hãy để sự lựa chọn được thực hiện”, và tùy theo sự lựa chọn chúng ta mà chúng ta đối diện với Karma nào đó, và như vậy nó sẽ quyết định tốc độ của sự phát triển của chúng ta.

Khi bạn nhìn vào hình ảnh trung tâm, bạn sẽ thấy trái tim đang được cân so với chiếc lông vũ, và điều này rất thú vị vì nó gợi ý quá trình cân này phải xảy ra trước kỳ điểm đạo thứ tư, và bạn biết rằng ở kỳ điểm đạo thứ tư trái tim không được nặng hơn chiếc lông vũ, do đó nghiệp quả đã được giải phóng, và con người được tự dobiến họ thành Thái dương Thiên Thần của riêng họ, và đấng Thái dương Thiên Thần bấy lâu nay ở với con người quay trở lại Trái Tim Của Mặt Trời.

Thái dương Thiên Thần liên quan rất nhiều đến Thiên Bình, giống như Kẻ Chận Ngõ. Ở kỳ điểm đạo thứ tư con người được giải thoát khỏi cả hai, và trở thành sự hợp nhất của Thái dương Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ. Nếu trái tim của bạn nặng hơn chiếc lông vũ, và tôi nghĩ đối với hầu hết chúng ta điều đó là như vậy, con cá sấu của sự tái sinh sẽ nuốt trái tim, và chúng ta sẽ trở lại trần gian, đi vào các thế giới thấp hơn để có thêm kinh nghiệm cho đến khi chúng ta có thể cân bằng nghiệp quả, và không còn gì có thể làm nặng chúng ta xuống, đó là lương tâm của chúng ta. Tôi nghi ngờ rất nhiều chúng ta vẫn mang theo những thứ mà chúng ta muốn đã có thể làm tốt hơn, và chúng ta sẽ có cơ hội khác. Nhưng rồi ngày sẽ đến khi cuối cùng hình ảnh trung tâm của sự cân bằng hoàn hảo giữa trái tim và chiếc lông vũ sẽ diễn ra cho tất cả chúng ta.

Có rất nhiều điều mà bạn biết rằng bạn có thể nói về điều đó và tôi khuyên bạn nên nghiên cứu về các biên soạn về các dấu hiệu hoàng đạo này. Chúng có thể được tìm thấy trên trang web Makara (Makara.us) cùng với rất nhiều bình luận mà tôi đã thực hiện trên toàn bộ cuốn sách chiêm tinh học. Có rất nhiều ở đó và cuốn sách đó hiện đang trong quá trình được chép lại. Đầu tiên là cuốn sách video, nhưng bạn cũng sẽ có thể đọc một cái gì đó về nó cùng với các hình ảnh.

Chân sư DK nói với chúng ta rằng Chiêm tinh họckhoa học vĩ đại nhất và lâu đời nhất trong tất cả các khoa học, và nếu chúng ta thực sự muốn trở thành những nhà huyền bí học, chúng ta phải làm chủ năng lượng, và chúng ta cũng phải sử dụng Cung thứ 5. Thật thú vị khi biết rằng Cung 5 đến với chúng ta qua Libra, thông qua chủ tinh Venus, làm chủ nguồn năng lượng. Chiêm tinh học bí truyền là cuốn sách huyền linh nhất của Chân sư DK, và điều đó có nghĩa là nó còn huyền linh hơn cả Luận về Lửa Càn Khôn. Vậy chúng ta hãy thực sự hiểu rằng sự tiến hóa của chúng ta gắn liền với sự hiểu biết của chúng ta về năng lượng và các quyết định của chúng ta về cách chúng ta sẽ sử dụng những năng lượng đó.

 1. Hence the effectiveness of Libra upon the physical plane and the power of the developed Libran to project the inner spiritual purpose or intended will into physical expression. An instance of a person, equipped to do this, can be seen in H. P. Blavatsky. EA trang 249.

 

532 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay