Điểm đạo – Chương 13: Các Thần trượng Điểm đạo


Chia sẻ:

Chương 13

CÁC THẦN TRƯỢNG ĐIỂM ĐẠO – THE RODS OF INITIATION

Trong nghi lễ điểm đạo, sau phần tiết lộ hai huyền nhiệm (mysteries) là đến phần nghi thức Đấng Điểm đạo áp dụng Thần Trượng Điểm Đạo (Rod of Initiation) tác động lên thí sinh điểm đạo để kích hoạt các luân xa và các thể của thí sinh. Trong bài viết này, đức DK giải thích cho ta biết các loại thần trượng Điểm đạo được sử dụng trong các lễ điểm đạo khác nhau. Tựu trung Ngài nói có 4 loại Thần Trượng Điểm đạo:

 1. Cấp Vũ trụ (Cosmic), dùng điểm đạo cho một Thái Dương Thượng Đế.
 2. Cấp Thái dương (Solar), dùng điểm đạo cho một Hành Tinh Thượng đế.
 3. Cấp Hành Tinh, dùng trong các cuộc điểm đạo chính (major initiations) thứ 3, 4, 5
 4. Cấp Thánh Đoàn dùng trong các cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ nhì và các cuộc điểm đạo nhỏ (minor initiations) trên cõi trung giới. Trong đoạn này, Ngài tiết lộ cho ta biết ngoài các cuộc điểm đạo chính trên cõi trí, còn có các cuộc điểm đạo nhỏ (minor initiations) trên cõi trung giới, nhưng Ngài không đưa ra nhiều chi tiết về điều này.
 5. Ngài liệt kê một số tác dụng của thần trượng điểm đạo như sau:
  1. Kích thích các loại lửa tiềm tàng (latent fires) cho đến khi chúng bừng lên. Các loại lửa nàu là Fire by Friction, Solar Fire, và Fire of Spirit.
  2. Tổng hợp các loại lửa và giúp chúng giao thoa với nhau.
  3. Tăng cường rung động của một luân xa nào đó tùy thuộc vào từng cuộc điểm đạo.
  4. Mở mang tất cả các thể, nhưng chính yếu là thể nguyên nhân.
  5. Khơi hoạt luồng xà hỏa Kundalini (nằm ở chót xương sống), và hướng dẫn nó tiến lên trên. Ngài mô tả chi tiết cách khơi hoạt ngọn lửa này như sau: KundaliniLửa của trí tuệ (Fire of Manas) được điều khiển theo những đường hình học nhất định—hay là các tam giác. Đấng điểm đạo dùng Thần trượng di chuyển theo những đường hình học nhất định dọc theo thể người điểm đạo đồ và các ngọn lửa trên theo sau một cách chính xác.
 6. Tác động của Thần trượng điểm đạo vô cùng mạnh mẽ, do đó mỗi thí sinh phải có hai vị bảo trợ đứng xung quanh giúp lưu chuyển luồng thần lực từ nó đến y một cách an toàn.Tuy nhiên, Ngài lại không giải thích ý nghĩa của từ “tác dụng lưỡng phân” của Thần trượng điểm đạo là gì.
 7. Mỗi Thần trượng điểm đạo được nạp năng lượng nhờ Thần trượng điểm đạo cấp cao hơn. Ví dụ Thần trượng điểm đạo của Thánh đoàn được nạp điện bằng Thần trượng điểm đạo của đức Sanat Kumara. Ngài cũng tiết lộ một cách biểu tượng nơi cất giữ các loại Thần trượng điểm đạo này và những vị trông coi chúng là ai.
 8. Ngài cũng cho ta biết một công dụng khác của các Thần trượng điểm đạotừ điển hoá các địa điểm trên địa cầu để dùng vào các công việc của Thánh Đoàn. Các tổ chức có ảnh hưởng lớn, các tôn giáo … đều được tác động thông qua Thần trượng điểm đạo như Ngài mô tả sau đây:

Tất cả các tổ chức ở cõi trần—thuộc chính quyền, tôn giáo hay văn hoá—đều là sự thể hiện của các mãnh lực và những nguyên nhân nội tại, và trước khi các tổ chức này biểu hiện rõ rệt ở cõi trần thì có thể nói là sự hội tụ của các ảnh hưởng và năng lượng đã xảy ra ở các cấp dĩ thái. Tổ chức Tam Điểm là một trường hợp điển hình… Trong tất cả trường hợp vừa kể, Đức Chúa Tể Hoàn Cầu đều là vị chủ trì, cũng như trong trường hợp thành lập [132] các phong trào lớn và quan trọng. Trong tất cả các phong trào nhỏ hơn khởi xướng bởi các Chân sư hoạt động thông qua đệ tử của Ngài để giúp đỡ nhân loại, thì Đức Bồ-tát được thỉnh cầu trợ giúp và Quyền Trượng thứ yếu được sử dụng.

Khi các đệ tử phát khởi phong trào có qui mô tương đối nhỏ, thì vị Chân sư mà họ cộng tác, có thể giúp họ theo cách tương tự, và dù không vận dụng Quyền Trượng, Ngài có những phương pháp để có thể kích thích và cố kết nỗ lực yếu ớt của các môn đệ trung thành

 1. Nghi lễ Đấng điểm đạo dùng Thần trượng điểm đạo tác động lên người thí sinh điểm đạo được Ngài mô tả thật trang trọng và huyền bí:

Ở đây không thể công bố các chi tiết của giai đoạn kế tiếp, ngoài việc mô tả bằng những lời “lửa từ trên trời giáng xuống.” Nhờ xướng lên một số từ và nhóm từ, vốn là một trong những bí mật của điểm đạo và thay đổi theo từng cuộc điểm đạo, mà điện lực cần được sử dụng giáng xuống trên Thần trượng, truyền qua tâm và bàn tay của Đấng Điểm Đạo, đến với Ba Vị đứng theo hình tam giác trước ngôi của Ngài. Đến lượt các vị này nhận điện lực và dùng tác động của ý chí luân chuyển nó qua tâm các Ngài rồi truyền sang các vị Bảo trợ. Các vị Bảo trợ lại dùng tác động của ý chí, chuẩn bị truyền mãnh lực đó đến luân xa cần được kích thích trong thể điểm đạo đồ (tùy từng cuộc điểm đạo). Kế đến là một thời khoảng đáng chú ý, trong đó ý chí thống nhất của ĐĐCG được hoà hợp để truyền mãnh lực mà Thần trượng đã làm luân chuyển. Đấng Điểm Đạo xướng lên linh từ, và mãnh lực được thực sự phóng vào các thể và các luân xa của điểm đạo đồ, tuôn xuống qua các luân xa trên cõi trí, qua các luân xa cảm dục, đến các luân xa cấp dĩ thái, là nơi cuối cùng nó được hấp thụ. Đây là khoảnh khắc tuyệt diệu đối với điểm đạo đồ, giúp y thấu hiểu chân lý tuyệt đối thực sự của câu nói “Thượng Đế là một ngọn lửa đang thống ngự”. Không còn chút nghi ngờ, y biết rằng hoả năng và điện lực tạo thành toàn thể vạn hữu. Y thực sự tắm trong lửa thanh luyện; y thấy lửa ở mọi phía, tỏa ra qua Thần trượng, luân chuyển quanh Tam giác, và đi qua các thể của hai vị Chân sư bảo trợ. Trong phút giây ngắn ngủi, toàn thể Huyền giai các Chân sư và các điểm đạo đồ đứng ở các vị trí hành lễ bên ngoài Tam giác, đều bị che khuất bởi một bức tường lửa thuần [134] khiết. Điểm đạo đồ không thấy ai ngoài Đấng Điểm Đạo, và không biết gì hơn là sự bừng cháy mãnh liệt của ngọn lửa trắng xanh, thuần khiết, nó thiêu đốt nhưng không hủy diệt, nó tăng cường hoạt động của mọi nguyên tử trong thể y mà không làm tan rã, và thanh luyện toàn bộ bản tánh y.

 1. Đây là một bài viết viết về những huyền nhiệm của lễ điểm đạo từ quan sát của người trong cuộc từ vị trí trên cao, nên chúng ta mới được biết đến những điều như thế. Các bạn đọc và so sánh lễ điểm đạo như được mô tả bởi CW Leadbeater trong Chân SưĐiểm đạo sẽ thấy sự khác biệt.

************************************

 

Có bốn loại Điểm đạo Thần Trượng:-

 1. Cấp vũ trụ, được một vị Thượng Đế cấp vũ trụ dùng để điểm đạo cho một vị Thái Dương Thượng Đế và ba vị Hành Tinh Thượng Đế chính yếu.

The Rods of Initiation are of four kinds:

Cosmic,used by a cosmic Logos in the initiations of a solar Logos and of the three major Planetary Logoi.

 1. Cấp thái dương, được một vị Thái Dương Thượng Đế dùng để điểm đạo cho một vị Hành Tinh Thượng Đế. Chúng ta không bàn đến điểm đạo cấp vũ trụ, vì nó liên quan đến các nhận thức ở ngoài tầm hiểu biết của ngay cả vị điểm đạo đồ cao cấp nhất trong thái dương hệ chúng ta. Chúng ta chỉ đề cập khái quát về các cuộc điểm đạo trong thái dương hệ, vì chúng có qui mô rộng lớn đến đỗi trí tuệ người bình thường chưa thể tưởng tượng được. Con người chỉ đánh giá được các cuộc điểm đạo này ở mức chúng tạo ra các hiệu quả trong hệ hành tinh liên hệ đến y. Điều này đặc biệt đúng, nếu hệ thống mà y đang có vai trò bé nhỏ trong đó lại là trung tâm trong thể Thượng Đế, đang được kích thích. Trong trường hợp đó, vị Hành Tinh Thượng Đế của y đang được điểm đạo, và do thế (với tư cách một tế bào) cùng với những người con khác của nhân loại, y nhận được một sự kích thích bổ sung.

Systemic,used by a solar Logos in the initiations of a Planetary Logos. With cosmic initiation we have naught to do; it concerns expansions of realization beyond even the ken of the highest initiate in our solar system. With systemic initiations we are concerned only in trifling measure, for they are on so vast a scale that the average human mind cannot as yet envisage them. Man appreciates these initiations only in so far as they produce effects in the planetary scheme with which he may be concerned. Particularly is this so should the scheme in which he plays his microscopic part be the center in the Logoic body receiving stimulation. When that is the case, the initiation of his own Planetary Logos takes place, and consequently he (as a cellular body) receives an added stimulation along with the other sons of men.

 1. Cấp hành tinh, được một vị Hành Tinh Thượng Đế dùng cho các cuộc điểm đạo lớn thứ ba, thứ tư và thứ năm, với hai cuộc điểm đạo cao hơn. Vào cuộc điểm đạo hành tinh, Điểm đạo Thần trượng, do Đức Thái Dương Thượng Đế vận dụng, được nạp điện lực thuần khiết từ Sirius, và đã được Thái Dương Thượng Đế chúng ta tiếp nhận trong thời kỳ sáng tạo thứ nhì, từ tay Đấng Cao Cả vốn là Đấng chủ trì các vị Nghiệp Quả Tinh Quân. Ngài là Đấng chấp chưởng thiên luật trong suốt cuộc biểu hiện, và [127] chính Ngài là đại diện, trong thái dương hệ này, của Huyền giai Sirius vĩ đại hơn với các chi nhánh Huyền môn đang hoạt động như là những ĐĐCG huyền bí trên các hành tinh khác nhau. Ngoài ra, với sự trợ giúp của Đức Thái Dương Thượng Đế, chính Ngài trao quyền năng cho các Đấng Điểm Đạo, truyền linh từ bí nhiệm để các Vị này có thể thu được điện lực phải dùng nạp vào các thần trượng chức vụ của các Ngài, và giao cho các Ngài giữ bí nhiệm đặc biệt của hệ hành tinh của chính các Ngài.

3. Planetary,used by a Planetary Logos for initiatory purposes, and for the third, fourth, and fifth major initiations, with the two higher. At the planetary initiation the Rod of Power, wielded by the solar Logos, is charged with pure electrical force from Sirius, and was received by our Logos during the secondary period of creation, from the hands of that great Entity who is the presiding Lord of the Lords of Karma. He is the repository of the law during manifestation, and he it is who is the representative in [127] the solar system of that greater Brotherhood on Sirius whose Lodges are found functioning as the occult Hierarchies in the different planets. Again, he it is who, with the solar Logos to assist him, invests the various Initiators with power, gives to them that word in secret which enables them to draw down the pure electric force with which their rods of office must be charged, and commits to their keeping the peculiar secret of their particular planetary scheme.

 1. Cấp ĐĐCG, được một ĐĐCG huyền bí sử dụng trong các cuộc điểm đạo nhỏ, và cho hai cuộc điểm đạo đầu tiên trên cõi trí do Đức Bồ-tát chủ trì.

Khi con người biệt lập ngã tính vào thời kỳ Lemuria, thì điều đó đã thông qua việc áp dụng Điểm đạo Thần trượng cho vị Thượng Đế của dãy địa cầu chúng ta, khơi hoạt một số trung tâm lực, với các nhóm tương ứng, trong thể Ngài. Áp dụng này thực sự giúp cho sự sống thức tỉnh để hoạt động một cách thông minh trên cõi trí. Người thú đã có ý thứccõi trần và cõi cảm dục. Do sự kích thích của điện lực thần trượng, tâm thức của người thú này bừng tỉnh trên cõi trí. Nhờ thế ba thể được điều hợp, và Chủ thể tư tưởng đã có khả năng hoạt động trong chúng.

4. Hierarchical,used by an occult Hierarchy for minor initiations, and for the first two initiations of manas by the Bodhisattva.

When man individualized in Lemurian days, it was through the application of the Rod of Initiation to the Logos of our earth chain, which touched into activity certain centers in his body, with their corresponding groups. This application produced literally the awakening of the life to intelligent work on the mental plane. Animal man was conscious on the physical and on the astral planes. By the stimulation effected by the electric rod this animal man awoke to consciousness on the mental. Thus the three bodies were co-ordinated, and the Thinker enabled to function in them.

Tất cả các Điểm đạo Thần trượng đều gây nên những hiệu quả nhất định:-

 1. Kích thích các loại lửa tiềm tàng cho đến khi chúng bừng lên.
 2. Bằng một tác động huyền bí, tổng hợp các loại lửa và giúp chúng giao thoa với nhau.
 3. Tăng cường sự rung động của một luân xa nào đó, dù trong con người, một vị Thiên Nhân, hay một vị Thái Dương Thượng Đế.
 4. Mở mang tất cả các thể, nhưng chính yếu là thể nguyên nhân.
 5. Khơi dậy luồng lửa Kundalini (hay là lửa ở chót xương sống), và hướng dẫn nó tiến lên trên. Lửa này và lửa của [128] trí tuệ được điều khiển theo những đường nhất định—hay là các tam giác—bằng cách đi theo Thần trượng khi nó di chuyển một cách chính xác đặc biệt. Theo các định luật về điện, có một lý do huyền bí nhất định trong sự kiện đã biết là mỗi điểm đạo đồ khi được trình diện cho Đấng điểm đạo đều có hai vị Chân sư kèm theo, mỗi Vị đứng một bên điểm đạo đồ. Cả ba Vị hợp thành một tam giác, khiến cho công việc có thể thực hiện.

All Rods of Initiation cause certain effects:

 1. Stimulation of the latent fires till they blaze.
 2. Synthesis of the fires through an occult activity that brings them within the radius of each, other.
 3. Increase of the vibratory activity of some center, whether in man, a Heavenly Man, or a solar Logos.
 4. Expansion of all the bodies, but primarily of the causal body.
 5. The arousing of the kundalinic fire (or the fire at the base of the spine), and the direction of its upward progression. This fire and the fire of manas, are [128] directed along certain routes — or triangles — by the following of the Rod as it moves in a specified manner. There is a definite occult reason, under the laws of electricity, behind the known fact that every initiate presented to the Initiator is accompanied by two of the Masters, Who stand one on either side of the initiate. The three of Them together form a triangle which makes the work possible.

Mãnh lực của Thần trượng vốn lưỡng phân quyền năng của nó thật phi thường. Nếu đứng tách rời một mình, điểm đạo đồ không thể tiếp nhận điện thế của Thần trượng mà không bị nguy hại nghiêm trọng, nhưng khi được truyền qua tam giác thì an toàn. Ở đây, chúng ta cần nên nhớ rằng hai vị Chân sư bảo trợ tất cả các ứng viên điểm đạo và tiêu biểu cho hai đối cực của Toàn thể điện lực. Một phần chức năng của các Ngài là đứng cùng với ứng viên điểm đạo khi họ đến trước Đấng Điểm Đạo cao cả.

Khi Đấng Điểm Đạo ở địa vị quyền lực vào những thời điểm đã định và cầm giữ các thần trượng, thì chúng tác động như vật truyền điện lực từ các cấp độ rất cao, thực sự cao siêu đến đỗi, vào một số cuộc điểm đạo cuối cùng, lần thứ sáu và thứ bảy, “Viên Kim Cương Cháy Rực” thực sự truyền, thông qua Đức Thái Dương Thượng Đế, điện lực hoàn toàn từ bên ngoài thái dương hệ. Thần trượng chính yếu này là thần trượng được dùng trên hành tinh chúng ta, nhưng trong thái dương hệ còn có nhiều Quyền Trượng như thế, và có thể nói là gồm ba cấp.

The force of the Rod is twofold, and its power terrific. Apart and alone the initiate could not receive the voltage from the Rod without serious hurt, but in triangular transmission comes safety. We need to remember here that two Masters sponsor all applicants for initiation, and represents two polarities of the electric All. Part of their function is to stand with applicants for initiation when they come before the Great Lord.

When the rods are held in the hands of the Initiator in his position of power, and at the stated seasons, they act as transmitters of electric force from very high levels, so high indeed that the “Flaming Diamond,” at certain of the final initiations, the sixth and seventh, transmits force via the Logos from outside the system altogether. This major Rod is the one used on this planet, but within the system there are several such Rods of Power, and they are to be found in three grades — if it may be so expressed.

Một Điểm đạo Thần trượng được dùng cho hai cuộc điểm đạo đầu tiên và do Đức Chưởng Giáo vận dụng. Nó được từ hoá nhờ áp dụng “Viên Kim Cương Cháy Rực” và được tái từ hoá cho mỗi vị Chưởng giáo mới. Vào lúc một vị Chưởng giáo mới nhận chức vụ, có cử hành một cuộc lễ kỳ diệu, trong đó Ngài nhận Quyền Trượng của Ngài—chính là Thần trượng được dùng kể từ khi thành lập ĐĐCG của hành tinh chúng ta—và trình lên Đức [129] Chúa Tể Hoàn Cầu, để Ngài dùng Thần trượng mãnh liệt của Ngài chạm vào tái nạp điện năng cho nó. Cuộc lễ này diễn ra ở Shamballa.

One Rod of Initiation is used for the first two initiations, and is wielded by the Great Lord. It is magnetized by the application of the “Flaming Diamond,” the magnetization being repeated for each new World Teacher. There is a wonderful ceremony performed at the time that a new World Teacher takes office, in which he receives his Rod of Power — the same Rod as used since the foundation of our Planetary Hierarchy — and holds it forth to the Lord of the [129] World, who touches it with his own mighty Rod, causing a fresh recharging of its electric capacity. This ceremony takes place at Shamballa.

Điểm đạo Thần trượng gọi là “Viên Kim Cương Cháy Rực” được Đức Sanat Kumara là Đấng Điểm đạo Duy Nhất, sử dụng. Thần trượng này ẩn tàng “ở phương Đông,” có chứa lửa tiềm tàng soi sáng Tôn giáo Minh triết. Thần trượng này được Đức Chúa Tể Hoàn Cầu mang đến từ Kim tinh, và cứ mỗi thời kỳ của thế giới một lần, nó được tích điện lại theo tiến trình tương tự như được áp dụng cho Thần trượng thứ yếu, chỉ có điều nó được tái nạp điện do chính Đức Thượng Đế của thái dương hệ chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Tể Hoàn Cầu và các vị Đế quân của các cung mới biết được vị trí chính xác của Thần trượng này, và vì nó là linh phù của cuộc tiến hoá này nên vị Đế quân của cung hai—dưới quyền của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu—là vị quản thủ chính, với sự trợ giúp của vị Chúa các Thiên thần ở cảnh giới thứ nhì. Các vị Hoạt Phật chịu trách nhiệm trông nom thần trượng này, và dưới quyền các Ngài là vị Đế quân của cung. Nó chỉ được đưa ra vào những thời gian đã định, khi có công tác cụ thể cần thực hiện. Nó không chỉ được dùng để điểm đạo cho con người, mà còn dùng cho một số chức năng hành tinh mà hiện nay chúng ta chưa biết được. Nó có vai trò chức năng trong một số cuộc lễ liên quan đến vòng tiến hoá nội tại (inner round), và tam giác hợp bởi Địa cầu, Hoả tinh và Thủy tinh.

The Rod of Initiation known as the “Flaming Diamond,” is used by Sanat Kumara, the One Initiator. This Rod lies hidden “in the East,” and holds the fire hidden that irradiates the Wisdom Religion. This Rod was brought by the Lord of the World from Venus, and once in every world period it is subjected to a similar process to that of the lesser Rod, only this time it is recharged by the direct action of the Logos himself, the Logos of the solar system. The exact location of this Rod is known only to the Lord of the World and to the Chohans of the rays, and being the talisman of this evolution the Chohan of the second ray is — under the Lord of the World — its prime guardian, aided by the deva Lord of the second plane. The Buddhas of Activity are responsible for its custody, and under them the Chohan of the ray. It is produced only at stated times, when specific work has to be done. It is used not only at the initiating of men, but at certain planetary functions of which nothing is at present known. It has its place and function in certain ceremonies connected with the inner round, and the triangle formed by the Earth, Mars, and Mercury.

 

Mục đích của các Quyền Trượng. The Purpose of the Rods of Power

Trong vương trượng của một vị vua đang trị vì hiện nay có ẩn biểu tượng của các loại Thần trượng này. Các thần trượng được công nhận đúng đắn là biểu tượng của chức vụ và quyền lực, nhưng nói chung chúng không được đánh giá là có nguồn gốc điện lực, và thực nghĩa của chúng liên quan đến sự kích thích mạnh mẽ tất cả các thuộc cấp đương nhiệm, khi họ tiếp xúc với chúng, để giúp họ thêm hứng khởi, gia tăng hoạt động và phụng sự cho nhân loại. [130] Quyền Trượng vĩ đại của chính Đức Thái Dương Thượng Đế ẩn tàng trong mặt trời.

In the scepter of a ruling monarch at this day is hidden the symbolism of these various Rods. They are duly recognized as symbols of office and of power, but it is not generally appreciated that they are of electrical origin, and that their true significance is concerned with the dynamic stimulation of all the subordinates in office who come under their touch thus inspiring them to increased activity and service for the race. [130]

The great Rod of Power of the Logos himself is hidden in the sun.

Tóm lại, vị trí huyền bí của các thần trượng khác nhau như sau:-

 1. Thần trượng của Đức Bồ-tát ẩn trong “tâm của minh triết” tức là ở Shamballa.
 2. Thần trượng của Đấng Điểm Đạo Duy Nhất được giữ kín ở “Phương Đông,” một địa điểm xác định trên hành tinh này.
 3. Thần trượng của Đức Thái Dương Thượng Đế được giữ trong “tâm mặt trời,” là khối cầu huyền bí nội tại ẩn trong ngôi mặt trời vật chất của chúng ta, và ngôi mặt trời vật chất chỉ là lớp màng bao bọc của nó.
 4. Thần trượng của Đấng Thượng Đế cấp vũ trụ liên hệ đến Đức Thái Dương Thượng Đế của chúng ta, được giữ kín ở một trung tâm trên trời mà thái dương hệ chúng ta xoay quanh đó, gọi là “ngôi mặt trời tinh thần trung ương.”

To recapitulate, the esoteric location of the various rods is as follows:

 1. The Rod of the Bodhisattva lies hidden in the “heart of the wisdom,” that is, at Shamballa.
 2. The Rod of the One Initiator is hidden in “the East,” a definite planetary location.
 3. The Rod of the solar Logos is hidden in “the heart of the sun,” that mysterious subjective sphere which lies back of our physical sun, and of which our physical sun is but the environing shield and envelope.
 4. The Rod of the cosmic Logos associated with our solar Logos is secreted in that central spot in the heavens around which our solar system revolves, and which is termed “the central spiritual sun.”

Một thần trượng được nạp lại ở Shamballa cho mỗi vị Chưởng giáo mới; Thần trượng của Đức Sanat Kumara được nạp lại vào mỗi thời kỳ mới của thế giới, và vì thế được nạp bảy lần trong lịch sử của một hệ hành tinh. Quyền Trượng của Đức Thái Dương Thượng Đế được tích điện vào lúc tái diễn một thời kỳ sáng tạo mới, hay là cho mỗi thái dương hệ mà Ngài biểu hiện thông qua đó, như một con người biểu hiện thông qua cuộc sống thân xác hồng trần. Hai cuộc lễ đầu tiên diễn ra ở Shamballa, địa điểm linh thánh của cuộc biểu hiện hành tinh, là địa điểm trung ương của hành tinh vật chất này, tương ứng với trái tim của con người. Ví dụ như có nhiều địa điểm trên mặt địa cầu trở nên nổi tiếng vì có những đặc tính chữa bệnh, và được lưu ý vì chúng là những địa điểm được từ hoá, với các đặc tính từ lực toả ra những ảnh hưởng chữa bệnh. Việc con người nhận ra các đặc tính này chỉ là bước đầu cho sự nhận biết rõ rệt hơn về sau sẽ có khi nhãn thông dĩ thái của y được phát triển bình thường. [131]

Các điểm từ lực này được từ hoá theo ba cách:-

One Rod is charged anew at Shamballa for each new World Teacher; the Rod of Sanat Kumara is charged afresh at each recurring world period, and therefore seven times in the history of a planetary scheme. The Logoic Rod of Power is electrified at the recurrence of each new period of creation, or for each solar system through which the Logos manifests, as a man manifests through his physical body life. The first two ceremonies take place at Shamballa, the sacred point of planetary manifestation, that central location in our physical planet which corresponds to the heart of a human being. Many of the places on the earth’s surface, for instance, which are famed for their healing properties, are thus noted because they are magnetized spots, and their magnetic properties demonstrate as healing influences. The recognition of these properties by man is but the preamble of a later and more definite recognition, which will eventuate when his etheric sight is normally developed. [131]

These magnetic spots are magnetized in three ways:

 1. Bởi Đức Sanat Kunara làm việc thông qua Đức Bàn Cổ. Việc này xảy ra khi cần lập nên một điểm từ lực trung tâm, để nhờ quyền năng hấp dẫn của nó làm cho một chủng tộc, quốc gia hay tổ chức lớn trở thành một toàn thể cố kết. Mỗi quốc gia đều có “điểm từ lực” của mình, được tạo nên trong chất dĩ thái, nhờ áp dụng “Viên Kim cương Cháy rực” vào các chất dĩ thái; đó là tâm của quốc gia và là cơ sở của quốc tính. Thường thì thành phố chính của một nước được xây dựng chung quanh điểm này, nhưng không phải bao giờ cũng vậy.
 2. Bởi Đức Sanat Kumara làm việc thông qua Đức Bồ-tát. Trong trường hợp này, điện lực của Thần trượng được vận dụng để kết hợp chặt chẽ các ảnh hưởng biểu lộ trong các tôn giáo lớn trên thế giới. Ở đây, Quyền Trượng thứ yếu được dùng phối hợp với Quyền Trượng cấp cao hơn. Nhờ các phương tiện này mà có thể khơi động phẩm tính hấp dẫn hay chủ âm của một tôn giáo, và của một tổ chức có căn bản tôn giáo.
 3. Bởi Đức Sanat Kumara làm việc thông qua Đức Văn Minh Đại Đế. Bằng cách vận dụng Quyền Trượng, các tụ điểm từ lực của các tổ chức lớn ảnh hưởng đến nền văn minh và văn hoá của dân chúng, được đưa vào hoạt động kết hợp.

1. By Sanat Kumara working through the Manu. This occurs when it is desirable to form a central magnetic point which, by its attractive power, will draw into a coherent whole some race, nation, or large organization. Every nation has its “magnetic point,” formed in etheric matter by the application of the “Flaming Diamond” to the ethers; it is the national heart and the basis of the national character. Usually the chief city of a nation is built up around it, but this is not invariably so.

2. By Sanat Kumara working through the Bodhisattva. In this case, the electric force in the Rod is wielded in order to draw closer together those influences which demonstrate in the great religions of the world. The lesser Rod of Power is used here in conjunction with the greater. By their means the attractive quality or keynote of any religion is struck, and of any organization with a religious basis.

3. By Sanat Kumara working through the Mahachohan. By the wielding of the Rod of Power the magnetic focal points of those great organizations which affect the civilization and the culture of a people are brought into coherent activity.

Tất cả các tổ chức ở cõi trần—thuộc chính quyền, tôn giáo hay văn hoá—đều là sự thể hiện của các mãnh lực và những nguyên nhân nội tại, và trước khi các tổ chức này biểu hiện rõ rệt ở cõi trần thì có thể nói là sự hội tụ của các ảnh hưởng và năng lượng đã xảy ra ở các cấp dĩ thái. Tổ chức Tam Điểm là một trường hợp điển hình. Tổ chức này có hai trung tâm từ lực, mà một ở Trung Âu. Trong tất cả trường hợp vừa kể, Đức Chúa Tể Hoàn Cầu đều là vị chủ trì, cũng như trong trường hợp thành lập [132] các phong trào lớn và quan trọng. Trong tất cả các phong trào nhỏ hơn khởi xướng bởi các Chân sư hoạt động thông qua đệ tử của Ngài để giúp đỡ nhân loại, thì Đức Bồ-tát được thỉnh cầu trợ giúp và Quyền Trượng thứ yếu được sử dụng.

All physical plane organization — governmental, religious, or cultural — is the working out of inner forces and causes, and, before they definitely appear in physical manifestation, a focalization — if it might be so expressed — of these influences and energies, takes place on etheric levels. The organization of the Freemasons is a case in point. It has two magnetic centers, one of which is in Central Europe. In all the cases cited, the Lord of the World was the officiating agent, as is ever the case in the founding of great and [132] important movements. In all lesser movements for the helping of the race, initiated by the Masters working through their disciples, the aid of the Bodhisattva is invoked, and the lesser Rod of Power employed.

Khi các đệ tử phát khởi phong trào có qui mô tương đối nhỏ, thì vị Chân sư mà họ cộng tác, có thể giúp họ theo cách tương tự, và dù không vận dụng Quyền Trượng, Ngài có những phương pháp để có thể kích thích và cố kết nỗ lực yếu ớt của các môn đệ trung thành.Theo cách này, các Điểm đạo Thần trượng và các Quyền lực từ được sử dụng trong mọi lãnh vực của đời sống nhân loại. Chính quyền toàn cầu hoạt động theo định luật và trật tự, và toàn hệ thống hành tinh đều phụ thuộc lẫn nhau.

When disciples initiate a movement on a relatively tiny scale, the Master with whom they work can similarly assist them, and though he wields no Rod of Power, he has methods whereby he can stimulate and cause to cohere the little endeavor of the faithful followers. Thus in all departments of human life the Rods of Initiation and the Words of Power are used. The entire world government functions under law and order, and the whole scheme is interdependent.

Xin trở lại vấn đề điểm đạo trong nhân loại, và các Quyền Trượng. Vào thời gian lễ Điểm đạo, sau hai sự khải thị lớn, có một khoảnh khắc hoàn toàn yên lặng, trong đó tự tâm điểm đạo đồ nhận thức được ý nghĩa của “Sự An Tịnh.”thể nói là y đứng trong một khoảng không, hay trong chân không, nơi mà chừng như không có gì đến được với y; trong giây phút ngắn ngủi y đứng giữa đất và trời; không ý thức điều gì ngoài thực nghĩa của sự vật, nhận thức được thiên tính chính yếu nơi mình, và phần việc y phải thực hiện, khi từ Phòng Hội đồng ở Thiên giới y trở lại phụng sự thế gian. Y không còn thấy lo âu, sợ hãi, hay nghi ngờ. Y đã tiếp xúc được với “Đấng Hằng hữu” thiêng liêng, và thấy được linh ảnh. Y biết phải làm những gì và làm cách nào, và tâm y tràn ngập niềm an tịnh và hân hoan khôn tả. Đây là một thời khoảng yên tĩnh trước một thời kỳ hoạt động đổi mới, bắt đầu vào lúc áp dụng thần trượng. Trong khi y đã rút vào nội tâm như thế, với tất cả các mãnh lực của y được tập trung ở tâm, thì Huyền giai các Chân sư tham dự đã thực hiện một số nghi lễ và xướng lên một số linh từ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng [133] Điểm Đạo trên ngôi của Ngài, và việc vận dụng Thần trượng. Đấng Điểm Đạo đã hiện diện từ lúc đầu, nhưng công việc đã được thực hiện bởi Huyền giai và các vị Bảo trợ. Bấy giờ Ngài đến địa vị quyền lực, và Thần trượng được những vị quản thủ chính thức đưa đến cho Ngài.

To return to the subject of human initiation, and these Rods of Power. At the time of the Initiation ceremony, after the two great revelations there comes a moment of utter silence, and in the interim the initiate realizes within himself the meaning of “Peace.” He stands, as it were, in a void, or in a vacuum, wherein naught seemingly can reach him; he stands betwixt earth and heaven for a brief second, conscious of naught but the meaning of things as they are, realizing his own essential divinity, and the part which he must play when he again returns to earth service from the Council Chamber of Heaven. He is conscious of no anxiety, fear, or doubt. He has contacted the divine “Presence,” and has seen the vision. He knows what he has to do and how he must do it, and peace and joy unutterable fill his heart. This is an interlude of stillness before a period of renewed activity, which begins at the moment that the Rod is applied. Whilst he has been thus withdrawn within himself, with all his forces centered in his heart, the attendant Lodge of Masters have been performing certain ceremonies and chanting certain words, preparatory to the appearance of the Initiator upon the throne, and the wielding [133] of the Rod. The Hierophant has hitherto been present, but the work has been handled by the Lodge and the Sponsors. He now ascends to the place of power, and the Rod is brought to him by its legitimate custodians.

Ở đây không thể công bố các chi tiết của giai đoạn kế tiếp, ngoài việc mô tả bằng những lời “lửa từ trên trời giáng xuống.” Nhờ xướng lên một số từ và nhóm từ, vốn là một trong những bí mật của điểm đạo và thay đổi theo từng cuộc điểm đạo, mà điện lực cần được sử dụng giáng xuống trên Thần trượng, truyền qua tâm và bàn tay của Đấng Điểm Đạo, đến với Ba Vị đứng theo hình tam giác trước ngôi của Ngài. Đến lượt các vị này nhận điện lực và dùng tác động của ý chí luân chuyển nó qua tâm các Ngài rồi truyền sang các vị Bảo trợ. Các vị Bảo trợ lại dùng tác động của ý chí, chuẩn bị truyền mãnh lực đó đến luân xa cần được kích thích trong thể điểm đạo đồ (tùy từng cuộc điểm đạo). Kế đến là một thời khoảng đáng chú ý, trong đó ý chí thống nhất của ĐĐCG được hoà hợp để truyền mãnh lực mà Thần trượng đã làm luân chuyển. Đấng Điểm Đạo xướng lên linh từ, và mãnh lực được thực sự phóng vào các thể và các luân xa của điểm đạo đồ, tuôn xuống qua các luân xa trên cõi trí, qua các luân xa cảm dục, đến các luân xa cấp dĩ thái, là nơi cuối cùng nó được hấp thụ. Đây là khoảnh khắc tuyệt diệu đối với điểm đạo đồ, giúp y thấu hiểu chân lý tuyệt đối thực sự của câu nói “Thượng Đế là một ngọn lửa đang thống ngự”. Không còn chút nghi ngờ, y biết rằng hoả năng và điện lực tạo thành toàn thể vạn hữu. Y thực sự tắm trong lửa thanh luyện; y thấy lửa ở mọi phía, tỏa ra qua Thần trượng, luân chuyển quanh Tam giác, và đi qua các thể của hai vị Chân sư bảo trợ. Trong phút giây ngắn ngủi, toàn thể Huyền giai các Chân sư và các điểm đạo đồ đứng ở các vị trí hành lễ bên ngoài Tam giác, đều bị che khuất bởi một bức tường lửa thuần [134] khiết. Điểm đạo đồ không thấy ai ngoài Đấng Điểm Đạo, và không biết gì hơn là sự bừng cháy mãnh liệt của ngọn lửa trắng xanh, thuần khiết, nó thiêu đốt nhưng không hủy diệt, nó tăng cường hoạt động của mọi nguyên tử trong thể y mà không làm tan rã, và thanh luyện toàn bộ bản tánh y. Lửa thử thách bất cứ loại công việc nào của y, và y đi qua Ngọn lửa thiêng.

It is not possible here to publish the details of the next stage, beyond using the description as embodied in the words “fire descends from heaven.” Through the utterance of certain words and phrases, which are one of the secrets of initiation, and which vary with each initiation, the electrical force to be employed descends upon the Rod, passing through the heart and the hand of the Initiator to the Three who stand in triangular relation to the throne of office. They receive it in turn, and circulate it by act of will through their hearts, thus passing it to the Sponsors. They again, by an act of will, prepare to transmit it to that center in the body of the Initiate which is (according to the initiation) to receive stimulation. Then succeeds an interesting interlude, wherein the united wills of the Hierarchy are blended in order to transmit that force which the Rod has put into circulation. The Hierophant utters the word, and the force is literally thrown into the initiate’s bodies and centers, passing down through the centers on the mental plane, via the astral centers, to the centers on etheric levels, which finally absorb it. This is the stupendous moment for the initiate, and brings to him a realization of the literal absolute truth of the phrase thatGod is a consuming fire.” He knows past all gainsaying that fiery energy and electric force constitute the subtotal of all that is. He is literally bathed in the fires of purification; he sees fire on all sides, pouring out through the Rod, circulating around the Triangle, and passing through the bodies of the two sponsoring adepts. For a brief second, the entire Lodge of Masters and initiates, standing in their ceremonial places without the Triangle, are hidden from view by a wall of [134] pure fire. The initiate sees no one, save the Hierophant, and is aware of nothing but a fiery blaze of pure, blue-white flame, which burns, but destroys not, which intensifies the activity of every atom in his body without disintegrating, and which purifies his entire nature. The fire tries his work, of what sort it is, and he passes through the Flame.

 

Hiệu quả của việc áp dụng Thần trượng. The Effect of the Application of the Rod

 1. Trên các thể của Điểm đạo đồ: Hiệu quả này gồm bốn phần và lâu bền nhưng thay đổi tùy theo cuộc điểm đạo. Tác động của Thần trượng được điều chỉnh một cách hết sức khoa học và cẩn thận, và vào mỗi cuộc điểm đạo kế tiếp điện thế được tăng gia, và tác động của lửanhiệt do đó được tăng cường. Nhờ việc áp dụng Thần trượng, điểm đạo đồ thấy rằng:-

Upon the Initiate’s Bodies

The effect is four-fold and lasting, but varies according to the initiation taken. The action of the Rod is most carefully and scientifically regulated, and at each succeeding initiation the voltage is increased, and the activity of the resulting fire and its heat intensified. By the application of the Rod the initiate finds:

 • Hoạt động của mỗi nguyên tử trong các thể khác nhau đều được tăng cường, mang lại một mức độ năng lượng thần kinh lớn lao hơn và sức đề kháng cùng tính thích nghi sẽ giúp y khi cần trong cuộc sống phụng sự tích cực về sau.
 • Loại vật chất bất hảo trong các thể của y được tách rời, và thành của nguyên tử bị hủy diệt một phần, khiến có thể nói là chúng có tính phóng xạ, và do thế dễ bị loại bỏ hơn.
 • Các loại lửa của thể được kích thích, và toàn bộ năng lượng của ba thể phàm nhân đã được phối hợp, do đó năng lượng ít bị hao phí hơn, có thêm sự cố kết và thống nhất trong hành động.
 • Các thể khác nhau được giúp chỉnh hợp với thể nguyên nhân hay thể của Chân nhân, do đó có khả năng liên tục tâm thức và đón nhận được các mệnh lệnh của Chân nhân. [135]
 • That the activity of each individual atom in the various bodies is increased, resulting in a greater degree of nervous energy and an elasticity and resistance which will serve him in good stead in the strenuous life of service ahead.
 • That matter of an undesirable type in his bodies is shaken loose, and the atomic wall somewhat destroyed, making the atoms radioactive — if it might be so expressed — and therefore more easily eliminated.
 • The fires of the body are stimulated, and the total energy of the threefold lower man is co-ordinated, so that there is less waste of energy and a greater coherence and uniformity in action.
 • The aligning of the various bodies in connection with the causal, or egoic body is aided, and thus continuity of consciousness, and receptivity to the behests of the Ego, become possible. [135]

Khi từ cuộc lễ trở lại và bắt đầu công tác ở thế gian, điểm đạo đồ thấy rằng sự kích thích đã nhận được sẽ mang lại cho các thể y một thời kỳ hoạt động mạnh mẽ cũng như sự xung đột. Sự xung đột này, kéo dài cho đến khi y chiến thắng, sẽ có kết quả loại bỏ vật chất bất hảo ra khỏi thể y, và tái tạo nó bằng các vật liệu mới tốt đẹp hơn; y sẽ thấy các năng lực phụng sự của y gia tăng lớn lao, và năng lượng thần kinh của y được tăng cường, do đó trong phụng sự y có thể sử dụng những mãnh lực dự trữ mà từ trước đến nay y không ngờ. Y cũng thấy rằng sự đáp ứng của não bộ hồng trần đối với tiếng nói của Chân ngã, và tính thụ cảm của nó đối với ấn tượng cao siêu, tinh tế hơn cũng tăng tiến rất nhiều. Rốt cuộc, khi việc này hoàn tất, y sẽ loại bỏ được toàn bộ vật chất hạ nguyên tử, và sau đó sẽ tạo các thể bằng chất liệu của phân cảnh cao nhất trên mỗi cảnh giới; y sẽ dần dần ý thức rằng y có thể hữu ý điều khiển được tất cả các năng lượng của mình một các xây dựng, biết được thực nghĩa của sự liên tục tâm thức, và có thể hoạt động đồng thời trên ba cảnh giới với nhận thức đầy đủ ở nội tâm.

The initiate will find, when he returns from the ceremony, and takes up his work in the world, that the stimulation received will bring about in his bodies a period of great activity, and also of strife. This strife, persisted in to the point of victory, will result in his taking out of his body undesirable matter, and building in new and better material; he will find that his powers for service are enormously increased, and his nervous energy intensified, so that he can draw upon reserves of force in service hitherto unsuspected. He will find, also, that the response of the physical brain to the voice of the higher Self, and its receptivity to the higher and subtler impressions, is greatly furthered. Eventually, through the work accomplished, he will succeed in eliminating all matter of a subatomic character, and will then build bodies of substance of the highest subplane on each plane; he will become aware that all his energies can be consciously and constructively controlled, that he knows the real meaning of continuity of consciousness, and can function simultaneously on the three planes with full inner realization.

 

 1. Trên thể nguyên nhân hay thể của Chân nhân. Upon the Causal or Egoic Body

Chỉ có thể bàn thật vắn tắt về hiệu quả của việc áp dụng Thần trượng cho thể nguyên nhân của điểm đạo đồ. Chủ đề này rất rộng, và sẽ được đề cập đầy đủ hơn trong Luận về Lửa Trụ. Chỉ có hai cách để truyền đạt một ý niệm nào đó về chân lý nền tảng đến trí tuệ của môn sinh, mà chúng ta có thể xem xét ở đây.

It is only possible to touch very briefly upon the effect of the application of the Rod to the causal body of the initiate. The subject is immense, and will be more fully dealt with in A Treatise on Cosmic Fire. There are just two ways in which some idea of the fundamental truth will be conveyed to the mind of the student, which we might now consider.

Thứ nhất, người môn sinh nên ghi nhớ sự kiện có ý nghĩa thú vị rằng y là một phàm nhân đang hoạt động ở cõi trần, với [136] các đặc tính đã biết, và đồng thời y cũng là Sự Sống ở nội tâm, sử dụng phàm nhân này làm một trung gian để phát biểu, và-nhờ hoạt động của thể xác, thể tình cảmthể trí hợp thành phàm nhân tam phân-y tiếp xúc với cõi trần và phát triển bằng cách đó. Cũng chính khái niệm này về phát triển, nay phải được nới rộng đến Chân ngã, là Chân nhân trên cảnh giới của mình. Chân nhân này là một vị thần thái dương cao cả, làm trung gian phát biểu cho Chân thần hay tinh thần thuần khiết, cũng như phàm nhân làm trung gian cho Chân nhân ở cấp thấp hơn. Theo quan điểm của con người trong tam giới, Chân nhân, hay Thần thái dương, là vĩnh cửu; Chân nhân tồn tại trong toàn chu kỳ của các kiếp luân hồi, cũng như phàm nhân tồn tại trong suốt chu kỳ sống ngắn ngủi ở cõi trần. Tuy nhiên, thời kỳ hiện tồn này chỉ trường cửu tương đối, và sẽ đến lúc sự sống tự phát biểu qua trung gian của Chân nhân, là Chủ thể tư tưởng, Thần thái dương hay Thần trí tuệ, tìm cách thoát khỏi ngay cả giới hạn này, và quay về với nguồn cội, nơi xuất phát nguyên thủy của mình.

First, the student should bear in mind the interesting significance of the fact that he, on the physical plane, is a functioning personality, with known and realized characteristics, and yet withal, that he is a subjective Life, who [136] uses that personality as a medium of expression, and who — through the agency of the physical, emotional, and mental bodies which comprise the threefold lower man — makes his contacts with the physical plane and thus develops. The same general idea of development must be now extended to the higher Self, the Ego on its own plane. This Ego is a great solar angel, who is the medium of expression for the Monad or pure spirit, just as is the personality for the Ego on the lower level. From the point of view of man in the three worlds, this Ego, or Solar Lord, is eternal; he persists throughout the entire cycle of incarnations, just as the personality persists during the tiny physical life cycle. Nevertheless, this period of existence is only relatively permanent, and the day dawns when the life which expresses itself through the medium of the Ego, the Thinker, the Solar Lord or Manasadeva, seeks to loose itself from even this limitation, and to return to the source from which it originally emanated.

Sự sống vốn đã biểu hiện như một thần thái dương, và nhờ năng lượng cố hữu, đã gắn bó với hình thể Chân nhân qua những thời đại lâu dài, bấy giờ tự rút lui dần và hình thể từ từ tan rã; các sinh linh bé nhỏ vốn đã tạo nên hình thể này, bèn quay về nguồn chung của chất liệu thiên thần, cùng với tâm thức và hoạt động tăng cường mà chúng đã hoạch đắc qua kinh nghiệm được kết hợp trong một hình thể và được sử dụng bởi một trạng thái hiện tồn cao siêu hơn. Trường hợp của phàm nhân cũng vậy, khi sự sống Chân nhân triệt thoái thì phàm ngã tam phân tan rã; các sinh linh nhỏ bé tạo nên thể của cái gọi là nguyệt ngã (khác với nhật ngã mà nó chỉ là phản ánh), được hấp thu vào kho chứa chung của chất liệu thiên thần có mức rung động thấp hơn loại chất liệu tạo thành thể chân nhân. Sự tiến hoá của chúng [137] cũng đã tăng thêm nhờ được kết hợp thành một hình thể cho Chân ngã sử dụng.

The life then, which manifested as a solar angel, and which, through inherent energy, held together through long ages the form egoic, withdraws itself gradually, and the form slowly dissipates; the lesser lives of which it has been constituted, return to the general fount of deva substance, plus the increased consciousness and activity which is theirs through the experience of being built into a form and utilized by a still higher aspect of existence. Similarly, in the case of the personality, when the life egoic withdraws, the threefold lower self dissipates; the little lives which form the body of what has been called the lunar self (in contradistinction to the solar self, being but its reflection) are absorbed into the general reservoir of deva substance of a lower vibration to that which composed the body egoic. Similarly, also, their evolution has been furthered through [137] having been built into a form for the use of the higher Self.

Nhờ áp dụng Điểm đạo Thần trượng, việc tách rời linh ngã tinh thần khỏi chân ngã được tiến triển, và sự sống bị giam hãm từ từ thoát ra, trong khi thể nguyên nhân bị hấp thu hay tan biến dần.

Điều này khiến có cách phát biểu, đôi khi được dùng trong các sách huyền bí, là “sự rạn nứt của thể nguyên nhân” vào mỗi cuộc điểm đạo, và ý niệm về ngọn lửa ở trung tâm từ từ xuyên thấu và hủy hoại các bức tường giới hạn, cũng như sự hủy hoại Ngôi Đền Solomon do sự triệt thoái của Đấng Thiêng Liêng (Shekinah). Tất cả những câu này là những lối nói biểu tượng, để cố gắng truyền đạt chân lý cơ bản cho trí tuệ con người, từ nhiều phương diện khác nhau.

Through the application of the Rod of Initiation, the work of separating the spiritual self from the higher self is furthered, and the imprisoned life gradually escapes, whilst the causal body is slowly absorbed or dissipated.

This has led to the expression, sometimes used in occult books, of “the cracking of the causal body” at each initiation, and to the idea of the inner central fire gradually breaking through and destroying the confining walls, and also of the destruction of the Temple of Solomon through the withdrawal of the Shekinah. All these phrases are symbolic wordings, and are attempts to convey to the mind of man fundamental truth from different angles.

Vào thời gian đạt được cuộc điểm đạo thứ tư, việc tiêu hủy đã hoàn tất, thần thái dương đã làm xong phận sự và quay về vị trí của mình, và các sinh linh thái dương trở lại điểm xuất phát của chúng. Bấy giờ sự sống bên trong hình thể vươn lên trong khải hoàn đến tâm của “Cha ở trên Trời”, giống như lúc chết sự sống bên trong thể xác tìm về nguồn của mình là Chân ngã, cũng theo bốn giai đoạn:-

 1. Rút lui khỏi thể xác trọng trược.
 2. Rút lui khỏi thể dĩ thái.
 3. Sau đó bỏ thể cảm dục.
 4. Cuối cùng bỏ thể hạ trí.

By the time the fourth initiation has been reached, the work of destruction is accomplished, the solar angel returns to his own place, having performed his function, and the solar lives seek their point of emanation. The life within the form mounts up then in triumph to the bosom of its “Father in Heaven,” just as the life within the physical body at the moment of death seeks its source, the Ego, and this likewise in four stages:

 1. By the withdrawal from the dense physical body.
 2. By the withdrawal from the etheric body.
 3. By a later vacating of the astral body.
 4. A final leaving of the mental body.

Một cách khác để làm sáng tỏ chính chân lý này là xem thể của chân nhân như một trung tâm lực, một luân xa năng lượng, hoặc một hoa sen, và hình dung nó như một hoa sen có chín cánh, bao bọc một đơn vị gồm ba cánh ở trung tâm; các cánh này lại che kín sự sống trung tâm, hay là “ngọc quí trong hoa sen.” Khi cuộc tiến hoá tiếp diễn, ba vòng mỗi vòng có ba cánh hoa này khai mở dần, có hiệu quả đồng thời đối với một trong ba [138] cánh hoa ở trung tâm. Ba vòng này được lần lượt gọi là các cánh hoa Hy sinh, Bác ái, và Kiến thức. Vào lúc điểm đạo, Thần trượng được áp dụng cho các cánh hoa một cách khoa học, và được điều chỉnh theo cung và khuynh hướng của điểm đạo đồ. Việc này làm khai mở nụ hoa ở trung tâm, giúp viên ngọc ra khỏi lớp vỏ từ lâu đã bao bọc nó, và nói theo nghĩa huyền bí là được chuyển đến “vương miện”, tức là trở về với Chân thần là cội nguồn của nó.

Chúng ta nên hiểu rõ rằng tất cả những điều trên đây chỉ là một cố gắng, dùng ngôn từ giới hạn, để mô tả phương pháp và các nghi thức nhờ đó cuối cùng đạt được sự giải thoát tinh thần trong chu kỳ này; trước hết, bằng phương pháp khai mở tiến hoá hay là phát triển dần dần, và sau đó nhờ Điểm đạo Thần trượng trong các giai đoạn cuối.

Another way of emphasizing the same truth is to regard the egoic body as a center of force, a wheel of energy, or a lotus, and to picture it as a lotus with nine petals, hiding within these petals a central unit of three petals; these in their turn secrete the central life, or the “jewel in the lotus.” As evolution proceeds, these three circles of three petals gradually unfold, having a simultaneous effect on one or [138 ] other of the central three. These three circles are called respectively the petals of Sacrifice, Love, and Knowledge. At initiation the Rod is applied to the petals in a scientific manner, and regulated according to ray and tendency. This brings about the opening of the central bud, the revelation of the jewel, the withdrawal of that jewel from the casket which has so long shielded it, and its transference to “the crown,” as it is occultly called, meaning its return to the Monad whence it came.

We must clearly recognize that all the above is but an attempt, through the limiting agency of words, to describe the method and the rites whereby spiritual liberation is finally achieved in this cycle; first, through the method of evolutionary unfoldment, or gradual development, and then in the final stages through the Rod of Initiation.

 

 1. Trên các luân xa. Upon the Centers

Vào thời gian điểm đạo, tất cả các luân xa đều linh hoạt, và bốn luân xa ở dưới (tương ứng với phàm nhân) đang bắt đầu tiến trình chuyển lửa vào ba luân xa trên. Sự quay lưỡng phân trong các luân xa dưới trở nên rõ rệt, và ba luân xa trên cũng bắt đầu hoạt động tương tự. Việc áp dụng Điểm đạo Thần trượng trong thời gian hành lễ điểm đạo, tạo ra những kết quả rõ rệt liên quan đến các luân xa, có thể kể ra như sau:-

Lửa ở chót xương sống được dứt khoát hướng đến luân xa nào là mục tiêu chú ý đặc biệt. Việc này thay đổi tùy theo cung, hay công tác chuyên biệt của điểm đạo đồ.

At the time that initiation is taken, the centers are all active, and the lower four (which correspond to the Personality) are beginning the process of translating the fire into the three higher. The dual revolution in the lower centers is clearly to be seen, and the three higher are commencing to be similarly active. By the application of the Rod of Initiation at the time of the initiation ceremony, definite results are achieved in connection with the centers, which might be enumerated as follows:

The fire at the base of the spine is definitely directed to whichever center is the object of special attention. This varies according to ray, or the specialized work of the initiate.

Luân xa này được tăng cường hoạt động, gia tăng vận tốc quay, và một số nan hoa ở trung tâm bánh xe trở nên chói rạng [139] hơn. Các nan hoa này của bánh xe, hay là các cánh hoa sen, có liên quan mật thiết, ví dụ như với những vòng xoắn khác nhau trong các nguyên tử trường tồn, và việc kích thích chúng làm khởi hoạt một hay nhiều vòng xoắn tương ứng trong các nguyên tử trường tồn ở ba cõi thấp. Sau cuộc điểm đạo thứ ba, một sự kích thích tương ứng xảy ra trong các nguyên tử trường tồn của Tam nguyên thượng, đưa đến sự phối kết thể bồ-đề, và chuyển sự phân cực từ thấp lên cao.

The center has its activity intensified, its rate of revolution increased, and certain of the central spokes of the wheel brought into more active radiance. These spokes [139] of the wheel, or these petals of the lotus, have a close connection with the different spirally in the permanent atoms, for instance, and in their stimulation comes into play one or more of the corresponding spirally in the permanent atoms on the three lower planes. After the third initiation a corresponding stimulation takes place in the permanent atoms of the Triad, leading to a co-ordination of the buddhic vehicle, and the transference of the lower polarization into the higher.

Việc áp dụng Điểm đạo Thần trượng tăng gấp ba dòng mãnh lực phóng hạ từ Chân nhân đến phàm nhân, việc điều khiển mãnh lực đó tùy theo các luân xa được chú ý là thuộc dĩ thái hay cảm dục vào các cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ nhì, hoặc điểm đạo đồ có đứng trước Đức Chúa Tể Hoàn Cầu hay không. Trong trường hợp sau, các luân xa thể trí của y, hoặc các xoáy mãnh lực tương ứng của chúng ở các cấp cao hơn, sẽ được kích thích. Khi Đức Chưởng Giáo Thế Gian thực hiện các cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ nhì, thì mãnh lực tam nguyên thượng được điều khiển chuyển sang làm linh hoạt các luân xa tim và cổ họng ở vị trí của chúng là tổng hợp các luân xa thấp hơn. Khi Đấng Điểm Đạo Duy Nhất áp dụng Quyền Trượng của Ngài, thì mãnh lực phóng hạ từ Chân thần, và dù luân xa tim và cổ họng cũng tăng cường rung động để đáp lại, mãnh lực này được chính yếu hướng đến bảy luân xa ở đầu, và cuối cùng (vào lúc giải thoát) hướng đến luân xa chói rạng trên đỉnh đầu, tổng hợp bảy luân xa thứ cấp này.

By the application of the Rod of Initiation, the downflow of force from the Ego to the personality is tripled, the direction of that force being dependent upon whether the centers receiving attention are the etheric or the astral at the first and second initiations, or whether the initiate is standing before the Lord of the World. In the latter case, his mental centers, or their corresponding force vortices on higher levels, will receive stimulation. When the World Teacher initiates at the first and second initiations, the direction of the triadal force is turned to the vivification of the heart and throat centers in their position of synthesizing the lower. When the One Initiator applies the Rod of his power, the downflow is from the Monad, and though the throat and heart intensify vibration as a response, the main direction of the force is to the seven head centers, and finally (at liberation) to the radiant head center above, synthesizing the lesser seven head centers.

Lúc điểm đạo, các luân xa nhận được một khả năng và năng lực rung động mới mẽ, và điều này có kết quả trong đời sống ngoại môn là:-

 1. ­Một sự nhạy cảm và tinh luyện các thể, lúc đầu có thể khiến điểm đạo đồ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng tạo được một khả năng ứng đáp, đền bù rất nhiều cho nỗi đau khổ phụ thuộc này. [140]
 2. Sự phát triển khả năng thần thông, cũng có thể tạm thời gây đau khổ, nhưng rốt cuộc giúp điểm đạo đồ nhận biết chân ngã duy nhất trong mọi cái ngã, là mục tiêu cố gắng của y.
 3. Sự đốt cháy lưới dĩ thái, nhờ dần dần khơi dậy kundalini, đưa nó tiến lên theo đúng dạng hình học, và kết quả là sự liên tục tâm thức, giúp điểm đạo đồ có thể hữu ý sử dụng yếu tố thời gian trên các cảnh giới tiến hoá.
 4. Điểm đạo đồ dần dần thấu hiểu được luật rung động, là phương diện của luật cơ bản về xây dựng, luật hấp dẫn, và học cách hữu thức kiến tạo, vận dụng chất liệu tư tưởng để hoàn thành các kế hoạch của Thượng Đế; học cách làm việc bằng tinh chất trí tuệ, áp dụng định luật trên các cấp cõi trí, và do thế ảnh hưởng đến cõi trần. Trong đại vũ trụ, sự vận động bắt nguồn từ các cấp vũ trụ, và trong tiểu vũ trụ ta cũng sẽ thấy chính điều này. Ở đây có một ngụ ý huyền bí mà khi suy gẫm kỹ, chúng ta sẽ được tiết lộ nhiều điều. Trong cuộc điểm đạo, vào lúc áp dụng Thần trượng, điểm đạo đồ hữu thức nhận biết ý nghĩa của Luật Hấp Dẫn trong việc kiến tạo hình thể, và trong sự tổng hợp ba loại lửa. Năng lực tiến bộ của y tùy theo khả năng duy trì sự nhận thức đó và tự áp dụng định luật.
 5. Đấng điểm đạo truyền năng lượng thượng trí cho điểm đạo đồ, khiến y có thể hữu thức biết được và nhận thức được kế hoạch dành cho trung tâm tập thể y, nhờ sức kích thích gia tăng lớn lao. Mãnh lực này từ nguyên tử trường tồn thượng trí giáng xuống qua antahkarana, và được hướng đến luân xa mà Đấng Điểm Đạo- xét theo luật-thấy cần được kích thích.
 6. Đấng Điểm Đạo làm ổn định và điều hoà dòng mãnh lực, khi nó luân chuyển qua thể của chân nhân, nhờ thế khi việc khai [141] mở hoàn tất, nguyên khí thứ bảy ở Tâm Hoa Senthể hiển lộ. Sau mỗi cuộc điểm đạo, hoa sen này được khai mở nhiều hơn, và ánh sáng ở trung tâm bắt đầu tỏa rực-một loại ánh sáng hay ngọn lửa cuối cùng đốt cháy ba cánh hoa bao bọc, phô bày hoàn toàn nguồn vinh quang bên trong, và biểu hiện lửa điện của tinh thần. Khi điều này được thực hiện trên phân cảnh thứ nhì của cõi trí (nơi hoa sen chân ngã hiện đang an trụ) thì một sự kích thích tương ứng cũng xảy ra trong chất liệu trọng trược hình thành các cánh hoa hay bánh xe của những trung tâm lực trên các cấp cảm dụcdĩ thái.

The centers, at initiation, receive a fresh access of vibratory capacity and of power, and this results in the exoteric life as:

 1. A sensitiveness and refinement of the vehicles which may result at first in much suffering to the initiate, but which produce a capacity to respond, that far outweighs the incidental pain. [140]
 2. A development of psychic faculty that again may lead to temporary distress, but which eventually causes a recognition of the one self in all selves, which is the goal of endeavor.
 3. A burning away of the etheric web, through the gradual arousing of kundalini and its correct geometrical progression, and a resultant continuity of consciousness that enables the initiate consciously to utilize time as a factor on the planes of evolution.
 4. A gradual grasp of the law of vibration as an aspect of the basic law of building, the law of attraction, is brought about, and the initiate learns consciously to build, to manipulate thought matter for the perfecting of the plans of the Logos, to work in mental essence, and to apply the law on mental levels, and thereby affect the physical plane. Motion originates cosmically on cosmic levels, and in the microcosm the same will be seen. There is an occult hint here that, pondered on, will reveal much. At initiation, at the moment of the application of the Rod, the initiate consciously realizes the meaning of the Law of Attraction, in form building, and in the synthesis of the three fires. Upon his ability to retain that realization, and himself to apply the law, will depend his power to progress.
 5. The Hierophant transmits higher manasic energy to the initiate, so that he is enabled consciously to know and recognize the plan for his group center, through the immensely increased stimulation. This force descends from the manasic permanent atom via the antahkarana, and is directed to whichever center the Hierophant — under the law — sees should be stimulated.
 6. The Initiator stabilizes the force and regulates its flow, as it circulates through the egoic body, so that when the work of unfoldment is accomplished, the seventh [141] principle at the Heart of the Lotus can stand revealed. After each initiation the lotus is more unfolded, and light from the center begins to blaze forth — a light or fire which ultimately burns through the three enshrining petals, and permits the full inner glory to be seen, and the electric fire of spirit to be manifested. As this is brought about on the second subplane of the mental plane (whereon the egoic lotus is now situated) a corresponding stimulation takes place in the dense substance which forms the petals or wheels of the centers on the astral and etheric levels. [142]

 

1804 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay