*02. Sách Kinh Điển – Minh Triết Mới


Chia sẻ:

TỔNG HỢP CÁC KINH ĐIỂN – MINH TRIẾT NGÀN ĐỜI
VỀ LĨNH VỰC VŨ TRỤTHIÊN CƠ VỚI SỰ TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI VÀ CÁC GIỚI TRONG THIÊN NHIÊN

PHẦN MỘT
PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN

A- MINH TRIẾT MỚI

Gồm các sách, tài liệu do các Chân Sư Minh Triết Tây Tạng truyền bá cho nhân loại trong khoảng vài trăm năm trở lại đây. Sách chủ yêu phát hành bằng tiếng anh, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

I- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Việt:

1. Thư về tham thiền huyền môn
2. Luận về lửa càn khôn
3. Tâm lý học nội môn
4. Chiêm tinh học nội môn
5. Chữa bệnh nội môn

II- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Việt: 

Còn nhiều nữa, mời qúi bạn đọc xem ở các trang web: http://www.thongthienhoc.com/ hoặc http://www.minhtrietmoi.org/ ….

B- SÁCH CỔ ĐÔNG – TÂY

Gồm các sách, tài liệu từ ngàn xưa, rất nhiều trong đó đã được dịch sang tiếng Việt

I- Danh sách và tóm lược các sách về tổng thể vũ trụthái dương hệ

1. Sách về tiên thiên và hậu thiên
2. Sách về âm dươngngũ hành
3. Sách về Bát quái
4. Sách về Lịch pháp
Và nhiều sách khác

II- Danh sách và tóm lược các sách về Phong thủy – Địa lý

1. Sách Bát trạch minh cảnh
2. Sách Thẩm thị huyền không học
3. Sách Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa
Và nhiều sách khác

III- Danh sách và tóm lược các sách về số mệnh

1. Xem Tứ trụ
2. Xem Tử vi
3. Xem Chiêm tinh (Ngoại mônNội môn)
4. Xem Chu dịch (Quẻ dịch)
Và nhiều sách khác

IV- Danh sách và tóm lược các sách về Đạo làm người

1. Đạo Đức Kinh
Và nhiều sách khác

C- KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

1. Các Kinh Phật
2. Các Diễn giải Kinh Phật của Thánh Hiền
3. Các bài giảng của Thành Hiền
4. Các câu truyện Phật giáo nhiệm mầu

PHẦN HAI
PHÂN LOẠI THEO NĂNG LƯỢNG VÀ NHÓM LUẬT

 

A- LUẬT SIÊU NHIÊN

B- LUẬT TỰ NHIÊN

C- LUẬT SINH TỒN

Thông Thiên học – Minh Triết Thiêng Liêng là các sách phổ biến kiến thức mới của Hội Thông Thiên Học thế giới với kiến thức chủ đạo do các Chân Sư thuộc Đại Đoàn Trưởng Giáo (D.D.T.G – QUẦN TIÊN HỘI) trực tiếp viết hoặc chỉ dẫn, nhằm phổ biến kiến thức mới về Vũ trụ liên quan đến sự tiến hoá của con người trên trái đất này. Các Sách và nội dung kiến thức đưa lên web này chúng tôi đều trích nguyên văn tại các trang web (Gồm: http://www.thongthienhoc.com/ và http://www.minhtrietmoi.org/ …..)của các Huynh có chung mong muốn phổ biến những kiến thức này càng rộng càng tốt, và chúng tôi, những người quản trị trang web Nhân Trắc Học này cũng đang làm việc tiếp sức cho các Huynh đệ đó. Do vậy, chúng tôi chỉ trích/ Copi nguyên bản nội dung từ Trang gốc về đây, kết hợp với thế mạnh của công nghệ phần mềm web này như khả năng liên kết linh động, đa dạng, thích nghĩa rõ ràng, nhanh chóng, đánh dấu những nội dung quan trọng cần lưu ý đặc biệt, khả năng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác các tiêu trí đa rạng mà bạn đọc thường mong muốn tìm kiếm….v..v…nhằm giúp người đọc nhanh nhớ, nắm bắt rễ dàng hơn các kiến thức cần nhớ, cũng như tra cứu lại kiến thức khi cần.

Ban Quản trị luôn mong muốn đón nhân những góp ý xây dựng, nhằm giúp chúng tôi ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn.

PHẦN BA
CÁC TÀI LIỆU DO NHÂN TRẮC HỌC TỔNG HỢP THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ


Chia sẻ:

Trả lời