Ác Ma – Ảo ảnh và cái thấy biết chân thật về Thánh Hiền

Luận Về Sự Thấy Biết Tâm Linh

VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH BẠN NHÌN THẤY GÌ

KHÔNG CÒN CÓ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC, BẠN MỚI CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC CHÂN THÂN CỦA PHẬT BỒ TÁT. CÓ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC, BẠN THẤY ĐƯỢC ĐỀU LÀ HÓA THÂN, NGÀI TÙY TÂM TƯỞNG CỦA BẠN MÀ BIẾN HÓA RA TƯỚNG TRẠNG.

– Mọi người đều biết Bồ Tát Quán Âm thường xuất hiện ở Phổ Đà Sơn động Phạm Âm. Có rất nhiều người đến tham bái núi Phổ Đà, nhất định vào trong động Phạm Âm để bái Quán Âm, xem thử chính mình có duyên phận để thấy được Bồ Tát Quán Âm hay không. Có một số người thấy được, có số người không thấy được.

– KHÔNG THẤY ĐƯỢC LÀ DO TÂM KHÔNG THÀNH, CHÍNH LÀ BẠN ĐANG LẠY BỒ TÁT QUÁN ÂM, TRONG TÂM BẠN CÓ VỌNG TƯỞNG, CÓ TẠP NIỆM THÌ BẠN KHÔNG THẤY ĐƯỢC. Nếu như khi bạn đến lạy, bạn lạy mười phút, hai mươi phút, nửa giờ đồng hồ, bạn thành tâm thành ý mà lạy, một vọng tưởng tạp niệm đều không có, bạn sẽ thấy được.

Thế nhưng mỗi một người thấy được tướng Bồ Tát Quán Âm luôn luôn là không giống nhau.Tôi nhớ lại tôi có một năm giảng Kinh ở Hong Kong, Pháp sư Thánh Nhất đến thăm tôi. Ông nói với tôi, họ ba người cùng nhau đi bái núi Phổ Đà, cũng đến động Phạm Âm để bái Quán Âm, lạy được nửa giờ đồng hồ, BỒ TÁT QUÁN ÂM XUẤT HIỆN, BA NGƯỜI ĐỀU THẤY ĐƯỢC, ĐỀU VÔ CÙNG HOAN HỈ. TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ, BA NGƯỜI HỎI NHAU, NGÀI THẤY ĐƯỢC BỒ TÁT QUÁN ÂM HÌNH DÁNG THẾ NÀO? PHÁP SƯ THÁNH NHẤT THẤY ĐƯỢC BỒ TÁT QUÁN ÂM LÀ KIM SẮC, ĐỘI MÃO TỲ LƯ, KIM SẮC. CÓ MỘT VỊ THẤY ĐƯỢC CHÍNH LÀ QUÁN ÂM BẠCH Y MÀ CHÚNG TA THƯỜNG THẤY, VỊ PHÁP SƯ KHÁC THẤY ĐƯỢC LÀ TƯỚNG TỲ KHEO XUẤT GIA.

– BA NGƯỜI THẤY ĐƯỢC KHÔNG GIỐNG NHAU. NHỮNG ĐẠO LÝ NÀY CHÚNG TA ĐỀU PHẢI HIỂU. SAU KHI HIỂU RỒI, LIỀN ĐEM VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC BUÔNG XẢ. Không còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn mới có thể thấy được chân thân của Phật Bồ Tát. Có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn thấy được đều là hóa thân, Ngài tùy tâm tưởng của bạn mà biến hóa ra tướng trạng.

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG _ A DI ĐÀ PHẬT; Nguồn: Xem tại đây


Chia sẻ:

Trả lời