con xem bệnh của cha (TSBD-150,151)


Chia sẻ:

2 thoughts on “con xem bệnh của cha (TSBD-150,151)”

  1. Hào Tỵ Hỏa Phụ Mẫu đã xuất hiện tại hào sơ, vì xem vào mùa xuân là lúc Mộc vượng, Hỏa tướng, nên đoán rằng bệnh sẽ khỏi. Nhưng vì bệnh tình của ngưởi cha rất nguy cấp, nên do dự chưa quyết đoán, bảo người con hôm sau xem lại được quẻ Tiệm biến Tốn

     

Trả lời