One thought on “hỏi về việc kiện tụng (CD TVH-333)”

  1. Hào huynh đệ mão mộc động là gặp việc phá tài, thời gian là tháng 2 âm lịch. Hào thế sửu thổ lâm nhật, nguyệt và hào ứng tử tôn thần phúc sinh, là tượng đại thắng, tố cáo lại tháng 5 tất toàn thắng. Ông ta phấn khởi nói: Bát quái rất chuẩn, giống như mắt nhìn thấy.

    Về sau ông báo lại cho biết tháng 5 thắng lợi hoàn toàn.Tháng 5 vì hào thế hóa sinh trở lại

     

Trả lời