One thought on “ngờ rằng do bị căn miếu sau nhà xung phạm phải (TSBD-510)”

  1. Đoán rằng: Th ế là nhà mình, Ứng là căn miếu. Thế Ứng tương sinh, nên không phải là xung phạm? Nhưng trước miếu có một vật, vì trong quẻ Mùi Thổ phát động hình Thế, nguyên do là bởi vật này.

    Người xem nói: “Trước miếu có bức bình phong, phía sau bình phong có một cây to, có đến vài trăm năm tuổi”

    Ta đáp: “Chính là do cái cây này. Anh nên đặt một tấm hổ phù lớn trên nóc nhà, miệng há ra hướng về gốc cây đó, mọi việc sẽ tốt đẹp”

    Sau đó lại gieo thêm quẻ xem năm sau khi sắp đặt xong sẽ ra sao, được quẻ Quy Muội biến Dự

Trả lời