người cha muốn con hỏi về công danh của con bảo con trai xem công danh (TSBD-226)


Chia sẻ:

2 thoughts on “người cha muốn con hỏi về công danh của con bảo con trai xem công danh (TSBD-226)”

  1. Con trai người này mới 11 tuổi, người cha bảo nó xem công danh trong tương lai ra sao? Nếu lấy Quan tinh trì Thế, mùa hè là thời điểm Hỏa đắc lệnh đương quyền, Hào Phụ Mùi Thổ tượng trưng cho văn chương, hóa Tiến thần, là công danh có hy vọng. Đâu ngờ do người cha bảo con xem, nên ý niệm là của cha, quẻ này trở thành cha xem cho con. Hào Phụ động khắc hào Tử, hào Tài động hóa Huynh khắc Thê, nên con trai sẽ chết vào năm Mùi. Sở dĩ người con chết vào năm Mùi, do hào Phụ Mùi Thổ động, đến năm Mùi sẽ hại đến con. Lại ứng vào tháng bảy chết vợ, vì hào Thê Tài Mão Mộc là Tài gặp tuyệt tại Thân

    Nay ta thường có một cách là : Trước hết, bảo người đó rằng: Việc của anh, nên xem một quẻ, nhưng bây giờ là do ta khởi niệm, nên anh đừng xem vội. Đợi chốc nữa quên đi, đến khi nào anh tự nhiên nhớ lại, sẽ tự khởi niệm mà xem, như vậy sẽ là ý niệm của anh. Làm theo cách này lần nào cũng ứng nghiệm

Trả lời