xem bị định tội gì (TSBD-307)


Chia sẻ:

2 thoughts on “xem bị định tội gì (TSBD-307)”

  1. Đoán rằng: Mộc Quỷ lâm Bạch Hổ, nên đã định tội thắt cổ. May nhờ hào Thế lâm nguyệt kiến, Quỷ Mộc tuy động, nhưng hóa Dậu Kim hồi đầu khắc. Quẻ ngoại phản ngâm, nên sự việc sẽ có thay đổi. Tủy tội  thắt cổ đã định, nhưng sẽ có biến đổi.

    Quả nhiên bị định tội thắt cổ, nhưng sau đó xét xử lại, được đổi thành tội sống.

Trả lời