2 thoughts on “xem cầu tài (TSBD-393)”

  1. Đoán rằng: Hòa Tài Dậu Kim không động, hôm sau là ngày Mão xung động hòa Tài, nên sẽ được của.

    Người xem hỏi rằng: Huynh Đệ trì Thế, làm sao có thể đắc tài? 

    Ta đáp: Hào Huynh động hóa mộ, nên không khắc Tài. Quả nhiên hôm sau được của.

    Dã Hạc bàn rằng:  Quan điểm của ta không giống với các sách khác, ngẫu nhiên trùng hợp liền lập tức cho là khuôn mẫu. Ta nhất định phải chiêm nghiệm nhiều lần, thấy ứng nghiệm, mới dám lập thành khuôn mẫu dạy người. Thường thì xem được quẻ Huynh trì Thế, mà Thế lại gặp không, phá hoặc hóa mộ, hoặc nhật, nguyệt tại hào Tài xung Thế, khắc Thế, hoặc Huynh Đệ trì Thế động mà hóa Tài, đều đoán là sẽ được của. Xem thử nhiều lần đều ứng nghiệm, nên mới dám mách bảo cho người. Nếu Huynh Đệ trì Thế mà không thuộc các trường hợp trên thì không thể đoán như vậy.

Trả lời