Archives

Sau khi chuyển sang ở nhà mới (TSBD-72)

Chuyển phòng Tổng GĐ về phía Đông Nam, tầng 2 tòa nhà