Chương 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

Chương 1

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Trước khi học dự đoán theo Tứ trụ, phần này với phong cách viết đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp các bạn không đến nỗi sa đà, lạc lối, đặc biệt chương này với tính lý luận cao, sẽ giới thiệu các bạn những nhận thức về thể nghiệm thế giới của người Trung Quốc cổ, trong đó lấy kỹ thuật dự đoán Trung Quốc cổ làm biểu tượng. Đồng thời trên cơ sở so sánh với khoa học hiện đại, phần này được đặt thành chương độc lập nhằm giải tỏa những băn khoăn, mặc cảm của nhiều độc giả để mọi người có nhận thức mới trong học tập, những chỗ chưa được thấu triệt cũng hi vọng có tác dụng “Đãi cát tìm vàng”.

Chương này tham khảo các sách: “Thiên nhân tượng âm dương, ngũ hành học thuyết sử đạo luận”,”Chu dịch dự đoán trung y học”


Chia sẻ:

Trả lời