Chương 2. ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

Chương 2

ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

I. NGŨ HÀNH SINH KHẮC

          Giữa thiên văn cận đại phương Tây với thiên văn cổ đại Trung Quốc tồn tại sự khác biệt rất căn bản. Cho dù mặt trời mọc lên hay lặn xuống, trăng đầy rồi khuyết hay là sự vận động của các ngôi sao đều là những hiện tượng tự nhiên mà mắt thường ai cũng thấy, nhưng ngượi lại là hai biểu tượng thể nghiệm thế giới hoàn toàn khác nhau của hai nền tảng thiên văn đó. Cả hai biểu tượng này đều có một ý nghĩa chân thực là do sự thể nghiệm thế giới hoàn toàn khác nhau của hai nền thiên văn đó tìm ra. “Thiên quán thư” là sách ghi chép lại một cách chân thực về những “quan trắc khoa học”. Sách đó đã miêu tả chi tiết các thiên tượng âm dương ngũ hành đại ý như sau:

Xem Thiên tài

 


Chia sẻ:

Trả lời