Công Đức và Phước Đức với Phóng Sinh, Bố thí, Trì chú, Thiền định, Tràng hạt ….

Trích Đoạn Lời Phật Dậy

TẬP HỢP CÁC LỜI DẬY VỀ CÔNG ĐỨCPHƯỚC ĐỨC

+ Đức PHẬT nói: “PHƯỚC CẦU KHÔNG ĐƯỢC, TU THÌ ĐƯỢC”; Nguồn: Xem tại đây

+ Đức Phật dạy: “Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh” nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là có tánh giác ngộ. Chỉ vì nghiệp lực đã tạo tác từ vô thỉ kiếp cho nên phải luân hồi thọ khổ trong lục đạo, phải mang thân chúng sanh hạ liệt xấu xí, đến ngày nào đó khi nghiệp báo hết sẽ được sanh làm người như tất cả chúng ta. Chúng sanh hay các loài súc sanh đều biết tham sống sợ chết. Vì lẽ đó nên Đạo Phật khuyên mọi người phải phát tâm từ bi thương yêu muôn loài, để chúng ta cùng chúng sanh có cuộc sống hòa bình an lạc. Muốn thế chúng ta phải phát tâm tu tập hạnh phóng sanh, vì hành trì pháp phóng sanh có những công đức sau: Xin mời Mời xem 16 công đức khi phóng sanh tại đây


Chia sẻ:

Trả lời