Sáu cửa (6 Nhóm Việc Tán Tài/ Tán Gia Bại Sản) suy vong tiền tài danh vọng địa vị

Luận Về Quan Hệ Gia Đình - Xã Hội

6 CỬA SUY VONG
(Apāyamukha)

=>>> Ngõ đi dẫn đến TAI HẠI và TIÊU HAO tài sản:

1. Say sưa rượu chè (Surāmerayamajjapamā datthānānuyogo).

Say sưa có 6 điều nguy là:

_ Tài sản tiêu hao,
_ Gây sự tranh cãi,
_ Phát sanh bệnh tật,
_ Đánh mất danh dự,
_ Lõa lồ trâng tráo,
_ Trí tuệ suy giảm.

2. Du hành đường phố phi thời (Vikālavisikhācariyānuyogo).

Đi chơi đêm có 6 điều nguy là:

_ Không giữ được mình,
_ Không giữ được vợ con,
_ Không giữ được tài sản,
_ Dễ bị tình nghi,
_ Thành nạn nhân tin đồn,
_ Chuốc lấy ưu phiền.

3. La cà chốn du hí
(Samajjhābhicaranam).

Đến hí trường có 5 đều nguy là:

_ Công việc đình trệ,
_ Thối thất siêng năng,
_ Mất nhiều thời gian,
_ Hao tốn tiền của,
_ Bận rộn tâm tìm chỗ vũ nhạc ca hát.

4. Đam mê cờ bạc. (Jūtappamādatthānānuyogo).

Cờ bạc có 6 điều nguy là:

_ Thắng sinh thù oán,
_ Thua bị khổ đau,
_ Tài sản bị tổn thất,
_ Lời nói không hiệu lực,
_ Bạn bè khinh miệt ,
_ Người đời không dám gả cưới.

5. Giao du ác hữu
(Pāpamittānuyogo).

Chơi bạn xấu có 6 điều nguy là:

_ Ảnh hưởng thói cờ bạc,
_ Ảnh hưởng thói điếm đàng,
_ Ảnh hưởng thói rượu chè,
_ Ảnh hưởng thói gian xảo,
_ Ảnh hưởng thói lường gạt,
_ Ảnh hưởng thói côn đồ.

6. Quen biếng nhác
(Ālassānuyogo).

Tính lười biếng làm cho không thu hoạch tài sản hoặc tiêu hao tài sản vì thối thác làm việc với 6 lý do là:

_ Nghĩ rằng lạnh quá,
_ Nghĩ rằng nóng quá,
_ Nghĩ rằng sớm quá,
_ Nghĩ rằng trễ quá,
_ Nghĩ rằng đói quá,
_ Nghĩ rằng No quá.

(Trường Bộ Kinh. III.182.184.)

Namo Buddhaya.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Nguồn: https://www.facebook.com/PhatPhapBuddhadhammanew/posts/2040819652804126:0


Chia sẻ:

Trả lời