Các Nhà: Các Nhà góc – Các Nhà Kế – Các Nhà Cadent

Các Nhà Góc ( Angular Houses): Khi các hành tinh nằm ở các Nhà Góc (Nhà 1, 4, 7, 10), các năng lượng khác nhau mà chúng thể hiện trở thành những ảnh hưởng tích cực và quan trọng nhất trong lá số chiêm tinh. Nói ngắn gọn:

1. Các hành tinh nằm ở nhà thứ nhất: đại diện cho một nguồn năng lượng tiềm năng liên tục có mặt trong mối quan hệ của một người với môi trường gần gũi của mình. Hành tinh trong Nhà thứ Mười đại diện cho những năng lực đó sẽ được sử dụng để thúc đẩy thành công của một người trong lĩnh vực nghề nghiệp của cuộc sống hoặc là các lực ngăn cản sự thành công đóHành tinh trong Nhà thứ bảy đại diện cho năng lượng tác động đến hôn nhân và các quan hệ đối tác gần gũi; Chúng cũng liên hệ rất nhiều đến loại người chúng ta gặp phải và bản chất của các hoàn cảnh xung quanh lối vào của chúng vào cuộc sống của chúng ta. Các hành tinh trong Nhà thứ tư cho thấy các động cơ thúc đẩy cơ bản đằng sau hoạt động bên ngoài của chúng ta, mang một ý nghĩa tâm lý to lớn. Chúng cũng chỉ ra bản chất của nhà riêng và các vấn đề trong nhà nói chung cũng như các sự kiện bao quanh khoảng hai mươi năm cuối cùng của cuộc đời một người.

2. Nhà thứ tư. Ngôi nhà thứ tư là nền móng của cuộc sống trong chừng mực nó cho thấy bản chất của tình huống bên trong nhà của một người. Nó cũng là một yếu tố góp phần cho thấy cách thức những sự kiện trong cuộc sống thường chấm dứt như thế nào.

Nhà thứ tư là trú xứ tự nhiên của Cự Giảichủ tinh của nó là Mặt Trăng.

3. Nhà thứ bảy. Bản chất của nhà thứ nhất có thể được mô tả như “nhà của bản ngã”.

Còn nhà thứ bảy, đối cực của nó, có thể được gọi là ” nhà của người khác”. Nó liên quan đến hôn nhân và người phối ngẫu, cũng như đối tác kinh doanh. Đó cũng là Nhà của kẻ thù và đối thủ công khai, cũng như của những hoàn cảnh mà trong đó người ta phải phát triển một ý thức hợp tác để đạt được thành công trong mục tiêu của mình.

Nhà thứ bảy là nơi cư trú tự nhiên của Thiên Bìnhchủ tinh của nó là Kim Tinh.

4. Nhà thứ mười. Địa chỉ nơi ở này cực kỳ liên quan đến vị thế xã hội của một người và sự nghiệp thông qua đó tạo nên đóng góp xã hội của một người. Đó là Nhà của người cha hay mẹ nổi trội nhất trong cuộc đời của người đó, trong khi Nhà thứ tư đại diện cho người cha hay mẹ còn lại ít có ảnh hưởng hơn.

Nhà thứ mười là nhà tự nhiên của Ma Kết và chủ tinh Thổ tinh.

Các Nhà Kế

Các Nhà kế (succedent Houses) gồm các nhà thứ hai, thứ năm, thứ tám và thứ mười một liên quan đến các nguồn lực và sự tập thể hóa năng lượng theo các cách sau:

1. Nhà thứ hai. Nhà thứ hai bàn đến các phần thưởng do các nỗ lực cá nhân như được chỉ ra bởi Nhà thứ nhất. Nhà thứ hai cũng liên hệ với tài sản và an ninh tài chính cá nhân nói chung.

Đây là trú xứ tự nhiên của Kim Ngưuchủ tinh của nó là Kim tinh.

2. Nhà thứ năm. Nhà thứ năm liên quan đến các nguồn lực gia đình, dưới hình thức trẻ con, và sự biểu hiện khả năng sáng tạo cá nhân trong nghệ thuật, như kết quả của sự thiết lập vững chắc của bản thân như là một cá thể thể hiện qua Nhà thứ tư. Nhà thứ năm cũng rất quan trọng đối với cuộc sống lãng mạn của một người trong chừng mực mà tình yêu thương của người đó là biểu hiện của tình trạng phát triển tình cảm (Nhà thứ tư).

Nhà thứ năm là trú xứ tự nhiên của Sư Tửchủ tinh của nó là Mặt trời.

3. Nhà thứ tám. Nhà thứ tám là nhà của nguồn lực của người khác, vì nhà thứ 8 biểu thị khả năng hoặc sự không có khả năng tái tạo bản thân và tài sản vật chất bằng cách khai thác năng lượng có sẵn cho cá nhân thông qua các đối tác và các mối quan hệ xã hội chung. Điều này đặc biệt đúng đối với di sản và các lợi ích khác mang lại thông qua hôn nhân, kinh doanh và quan hệ đối tác hoặc bằng cách mà cá nhân đó không kiếm được trực tiếp. Đó là “Nhà của Chết Chóc” bởi vì đây là giai đoạn của sự tồn tại của con người, trong đó cá nhân trải qua một trạng tháihoàn toàn chuyển đổi và liên kết với năng lực tập thể của loài người. Đây cũng là “Ngôi nhà tình dục” (trái ngược với Nhà thứ năm, “Nhà lãng mạn”), vì sex là một nguyên tắc chuyển đổi khác đang tác động trong cuộc sống của con người.

Đây là trú xứ tự nhiên của Hổ Cáp các chủ tinhHỏa Tinh và Diêm Vương Tinh.

4. Nhà thứ mười một. Nhà thứ mười một liên quan đến các mối liên hệ xã hội có được thông qua sự nghiệp hoặc vị trí của một người. Đây là lĩnh vực hoạt động, nơi ý tưởng cá nhân để tự thể hiện được mở rộng thông qua việc thu thập dữ liệu mới và áp dụng sự tăng trưởng trí tuệ đối với tập thể lớn hơn của nhân loại.

Nhà thứ mười một, “nhà bằng hữu và cộng sự” là trú xứ tự nhiên của Bảo Bình và những chủ tinh của nó là Thiên Vương TinhThổ Tinh.

Các Nhà Cadent

Nhà thứ ba, thứ sáu, thứ chín và thứ mười hai liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái chuyển tiếp. Những lĩnh vực này của cuộc sống tự biểu hiện như sau.

1. Nhà thứ ba. Nhà thứ ba liên quan đến những chuyến đi ngắn (những chuyến đi trong một ngày hoặc ít hơn, hoặc một loạt các chuyến đi ngắn như vậy). Chức năng chính của nó là để mô tả bản chất của mối quan hệ với môi trường kế cận (trái ngược với Nhà thứ nhất, cho thấy sự tự phóng chiếu bản thân lên môi trường kế cận). Nghiên cứu về Nhà thứ ba thường giúp xác định cấu trúc tinh thần chung của một cá nhân. Đây cũng là “Nhà của gia đình kế cận” (không bao gồm cha mẹ, và bao gồm cả những người hàng xóm và bạn bè anh em) và lãnh vực củ lá sốdành cho trường trung học.

Nhà thứ ba là trú xứ tự nhiên của Song Tửchủ tinh của nó là Kim tinh.

2. Nhà thứ sáu. Nhà thứ sáu kiểm soát những công việc làm khác nhau có thể hoặc không phải là những khía cạnh riêng biệt trong sự nghiệp của một người. Nhà thứ sáu liên quan đến tình trạng chung của sức khoẻ, và với những cá nhânnhân viên. Nó cũng liên quan đến động vật nhỏ, đặc biệt là vật nuôi trong nhà.

Đây là trú xứ tự nhiên của Xử Nữchủ tinh Thủy Tinh.

3. Nhà thứ chín. Nhà thứ chín đặc biệt liên quan đến du lịch đường xa, giáo dục đại học, và sự hiểu biết cá nhân về các quy tắc xã hội và những khái niệm mà luật quốc gia bắt nguồn. Đây cũng là nhà của những ước vọng tôn giáo của cá nhân và hiệp hội. Vì đây là nhà thứ ba tính từ nhà thứ bảy, nó liên quan đến họ hàng của một người bạn đời, giống như nhà thứ ba kể từ nhà thứ nhật (nhà số 4) có nghĩa là họ hàng.

Đây là trú xứ tự nhiên của của Nhânchủ tinh của nó là Mộc tinh.

4. Nhà mười hai. Nhà thứ mười hai ảnh hưởng đến mối quan hệ bí mật và kẻ thù ẩn. Về mặt này, Nhà 12 cũng có thể chỉ ra những yếu tố bên trong có thể đóng góp vào việc hoàn tác của một người. Nhà mười hai được gọi là “Nhà của nghiệp quả” và vì có những lý do tốt. Các tình huống được mô tả qua nghiên cứu về nhà này, chủ tinh của nó và những hành tinh nằm trong ranh giới của nó mô tả hoàn cảnh mà một cá nhân phải vượt qua để vượt qua các ràng buộc và những hạn chế phá hoại, cũng như các mô hình tiêu cực của các mối quan hệ thường xuyên. Các thể chế như nhà tù, tị nạn, và tu viện và các dạng khác nhau của nơi cư trú tách biệt hoặc nơi trú ngụ cũng liên hệ với Nhà Mười Hai.

Đây là trú xứ tự nhiên của Song Ngư và các chiêm tinh của nó là Mộc tinh và Hải vương tinh.

Xem mục 12 nhà các các nhóm nhà