Tổng Hợp Về Năng Lượng – Fohat

Trích từ Tooltip

I. Năng lượng (Energy):
– Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hàibiệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143)
– Chúng ta dùng để chỉ hơi thở thiêng liêng hay sự sống. (LVHLT, 152)
– Là lưu chất của sự sống chu lưu khắp thể của Thượng Đế, và làm linh hoạt ngay cả vi tử nhỏ nhất trong tổng thể này. (LVHLT, 364)

+ 10 nguồn tương tác đến nhân loại: Các Cội Nguồn xa xăm, đi vào sự sống hành tinh chúng ta và tạo ra các hiệu quả nhất định lên trên con ngườibiệt và nhân loại nói chung, tổng là 10 nguồn: 1. Tinh tòa Đại Hùng (Great Bear, Gấu Lớn). 2. Thất Tỉ Muội (Seven Sisters) của tinh tòa Pleiades. 3. Sirus, the Dog Star (Sao Thiên Cẩu). 4. Bảy thái dương hệthái dương hệ chúng ta là một 5. Bảy hành tinh thánh thiện (Không có địa cầu). 6. Năm hành tinh không thánh thiện hay các hành tinh “ẩn tàng”. 7. Bảy trung tâm hành tinh. 8. Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái con người. 9. Mười hai chòm sao của hoàng đạo, cộng với phát xạ từ chính địa cầu (CTHNM, 22)

+ N.Lượng vòng hoàng đạo, của thái dương hệ và của hành tinh, tác động dưới hình thức lực kích thích hay cản trở tùy theo loại dẫn thể hay khí thể mà chúng tác động vào; bản chất của các dẫn thể này và năng lực của chúng để thu hút, đáp ứng, loại bỏ, tiếp nhận và chuyển hóa đều hoàn toàn tùy thuộc vào mức tiến hóa đã đạt được và cũng tùy thuộc vào tình hình chung của hành tinh và tâm lý đang có trong gia đình nhân loại ở bất cứ thời kỳ đã chọn nào. Nguồn: Chiêm TH nội môn 8

+ Bảy cung NL, mỗi cung có đặc tính chuyển động: Cung 1; 7 – Thẳng; Cung 2; 4; 6 – Xoay vòng; Cung 3; 5 – Zíc zắc, ngừng nghỉ ( Nguồn )
Xem: Năng lượng – Các Lực tuôn đổ vào Hình hài;     Xem: Năng lượng Trí tuệ – Các Cung (1-7) Thể TríHạ TríThượng Trí

II. Fohat

1- Năng lượng biểu lộ trên các cõi vũ trụ, đó là tác dụng hỗ tương giữa tinh thầnvật chất, có 7 biến phân tương ứng các cõi vũ trụ từ 1-7 (LVLCK, 59)
2. Fohattư tưởng thiêng liêng hay năng lượng (Shakti) khi đã biểu lộ trên bất cứ cõi vũ trụ nào. Đó là tác dụng hỗ tương giữa tinh thầnvật chất. 7 biến phân của Fohat là (LVLCK, 59) :
1. Cõi sự sống thiêng….. Adi…………… Bể lửa
2. Cõi SS Chân Thần.…Anupadaka..…. Akasha
3. Cõi của Tinh thần ..…..Atma…….….. Aether
4. Cõi của trực giác … …Bồ đề……..… Phong (Air)
5. Cõi của Trí tuệ ……  ..Trí tuệ……….. Hoả
6. Cõi của dục vọng   … .Cảm dục…… Tinh tú quang
7. Cõi trọng trược ….. …Hồng trần…… Dĩ thái

III. Hỏa Tinh Quân Vũ Trụ và Hỏa Tinh Quân

1- Hỏa Tinh Quân Vũ trụFohat

1.1. Thượng Đế không biến phân, một Thực Thể Thông Linh Vũ Trụ (LVLCK, 81).
1.2. Thượng Đế, với biểu lộ 3 Ngôi:
a. Tinh Quân Ý Chí Quyền Năng vũ trụ.
b. Tinh Quân Bác ÁiMinh Triết vũ trụ.
c. Tinh Quân Trí Tuệ Hoạt Động vũ trụ.
– Hỏa Tinh Quân Vũ trụ: Các Thực Thể Thông Linh vũ trụ này là Lửa, trong nguyên thể chính yếu của Ngài. Mỗi vị biểu lộ dưới hình thức lửa theo 3 cách.
1.3. Thượng Đế 3 ngôi, khi biểu lộ thất phân, nghĩa là 7 vị Hành Tinh Thượng Đế, là các Hỏa Tinh Quân;(LVLCK, 81)

2. Hỏa Tinh QuânAgni

+ Hỏa Tinh Quân: Cai quản khắp các hoả tinh linh và hoả thiên thần trên 3 cõi tiến hoá nhân loại là hồng trần, cảm dụchạ trí, và thống ngự chúng không những trên địa cầu này mà còn trên 3 cõi giới trong mọi phần của Thái dương hệ.

+ Hỏa Tinh Quân Vũ Trụ: Hỏa Tinh Quân – Ngài là 1 trong số 7 Huynh Đệ, mỗi vị tượng trưng cho một trong 7 nguyên khí hay chính các vị là 7 trung tâm lực trong thể của Hoả Tinh Quân vũ trụ mà bà Blavatsky gọi là Fohat. Ngài là Đấng Thông Tuệ linh hoạt của lửa, là cơ bản của các lửa bên trong của Thái dương hệ. Mỗi một trong số các Đấng này thống ngự trên mỗi cõi và 3 vị Huynh Trưởng (luôn luôn là 3 vị hiển lộ và sau đó là 7 vị, các Ngài rốt cuộc sẽ phối hợp thành 3 nguyên thuỷ) ngự trị trên cõi 1, 3, và 5 hay là trên cõi Tối Đại Niết Bàn (adi), cõi Niết Bàn (atma) (1) và cõi trí (manas).
Ở đây, cần nhớ rằng các Ngài là lửa được xét trong trạng thái thứ ba, tức lửa của vật chất. Trong toàn thể của các Ngài, 7 Đấng này (Hỏa Tinh Quân) hợp thành tinh hoa của Tinh Quân vũ trụ mà các sách huyền linh gọi Fohat (LVLCK, 85)

Thể Hành Tinh Thượng Đế: Cũng thế (Như 7 Hỏa Tinh Quân hợp thành thể của Hỏa Tinh Quân Vũ trụ), theo cùng nghĩa như là 7 vị Chohans (1) với các nhóm môn đồ gắn bó của các Ngài, hợp thành bản thể (essence) hay các trung tâm lực trong thể của một Hành Tinh Thượng Đế. Đến phiên các Đấng này (Bảy Hành Tinh Thượng Đế) lại hợp thành bản thể của Thái Dương Thượng Đế (LVLCK, 87)

+ Phân hóa khi biểu lộ: Mỗi 1 trong số 7 Hoả Tinh Quân này được phân hoá ra thành nhiều nhóm hoả thực thể, từ các Thiên Thần Tinh Quân (Deva-Lords) của một cõi giới xuống đến các hoả tinh linh nhỏ bé của các lò lửa trong nhà (LVLCK, 87).

+ Hỏa Tinh Quân: Một trong các Đại Huyền Giai có các Đấng Tinh thần đang hướng dẫn Thái Dương Hệ. Các Ngài nắm quyền điều khiển cuộc tiến hóa của nhân loại trên hành tinh này cách đây khoảng 18 triệu năm, vào giữa giống dân Lemuria hay căn chủng thứ ba. (ĐĐNLVTD, 220)

3. Bảy Huynh Trưởng (seven Brothers). Xem GLBN I, 105. Bảy vị này là bảy biến phân (differentiations) của năng lượng điện nguyên thuỷ (LVLCK, 87)