Tổng hợp về Thổ tinh (Sao Thổ)

+ Dưới đây là một số ví dụ khác nhau về cách Thổ tinhthể được diễn giải như sau:

1. Thuỷ tinh tạo góc hợp cứng với Sao Thổ: người tìm cách khám phá các nguyên tắc cơ bản. Người đó cảm thấy bối rối bởi rất nhiều dữ kiện và số liệu không trực tiếp giải quyết các vấn đề cơ bản. Khoa học thu hút con người bởi vì họ thích tìm ra nguyên lý cơ bản đằng sau sự vật.

2. Sao Kim trong trong lá số của một người lục hợp, tam hợp, hoặc trong hài âm bậc 9 của Thổ tinh trong lá số người khác là một khía cạnh tuyệt vời trong các mối quan hệ lâu dài bởi vì nó làm cho người ta phải chịu trách nhiệm với nhau và thực hiện nghĩa vụ của mình với nhau. Nếu là góc hợp cứng, họ cũng có trách nhiệm với nhau, nhưng mối quan hệ có thể trở nên “nặng nề”, tập trung quá nhiều vào trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau.

3. Sao Hỏa tạo góc hợp với Sao Thổ làm cho người đó trở thành một nhân viên xuất sắc bởi vì người đó làm việc chăm chỉ để hoàn thành trách nhiệm của mình và sẵn sàng làm “công việc bẩn thỉu” nếu cần thiết. Nói cách khác, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu. (Xem nguồn)