Ảnh và thuyết minh Huyền giai Tinh Thần

ẢNH SƠ ĐỒ HUYỀN GIAI TINH THẦN

Sự Liên hệ giữa Huyền giai Tinh thần và Nhân loại

Huyền giai Tinh thần luôn luôn mạnh mẽ và kiên định, bao giờ cũng hướng đến sự cứu rỗi thế gian. Các Ngài hướng dẫn chúng ta tiến đến vận mệnhtinh thần của mình, là nhằm được nhập vào giới thứ năm, Trường Tiến hóa của các Linh hồn. Điều này thực sự có nghĩa là trở nên thành viên của Huyền giai Tinh thần. Vậy, bước tiến kế tiếp của chúng ta trên thang tiến hóa LÀ trở nên thành viên của Huyền gia Tinh thần.

Mục tiêu ngay trước mắt của nhiều người tiến hóa cao là hợp nhất phàm ngã và Linh hồn của mình. Sự thành đạt cá nhân này mang lại đáp ứng tương ứng giữa Nhân loại và Huyền giai để rốt cuộc cả hai hợp nhất. Vì thế, mọi bước tiến tinh thần mà mỗi cá nhân thực hiện trên thang tiến hóa tinh thầnđều có ảnh hưởng đáng kể đối với toàn nhân loại. Sự hợp nhất chung cuộc của Nhân loại và Huyền giai sẽ thiết lập Thiên giới trên Địa cầu.

Nguồn bác ái tuôn rải từ Huyền giai vào tâm mọi người, tạo mối liên giao giữa nhân loại và Huyền giai. Những người đang tiến trên Đường Đạo hướng đến tâm thức cao siêu đều có nhiệm vụ làm cho tâm hồn mọi người tiếp nhận nguồn bác ái này. Nói cách khác, vai trò của chúng ta là giúp nhân loạiđón nhận tâm thức của Huyền giai Tinh thần.

Huyền giai này gồm những Đấng đã hoàn toàn chiến thắng vật chất, và đã đạt mục tiêu qua cùng những bước tiến mà các cá nhân đang thực hiện ngày nay. Những nhân vật tinh thần này, các vị cao đồ và Chân sư, đã phấn đấu và chiến đấu để chiến thắng và chế ngự cõi trần. Các Ngài phấn đấu trong chướng khí, sương mù, nguy hiểm, khó khăn, đau buồn và thống khổ của đời sống hằng ngày. Các Ngài đã tiến lên từng bước trên con đường đau khổ, đã trải qua mọi kinh nghiệm, và khắc phục bao nỗi khó khăn, và đã chiến thắng.

. . . Vì đã thấu đáo sự tự do qua việc hy sinh hình thể nhờ lửa tinh luyện, các Ngài có bàn tay mạnh mẽ, khả năng kiên trì cho dù khi hình thể dường như phải chịu quá nhiều đau khổ, và lòng yêu thương chiến thắng mọi trở lực, vì có nền tảng là sự nhẫn nại và kinh nghiệm.” 2

2 Alice Bailey, Điểm đạo, trong Nhân loại và Thái Dương hệ, tr. 24-25

Khi chúng ta tiến hóa và trở nên ngày càng tỉnh thức, chúng ta bắt đầu nối kết với Linh hồn của mình qua tuyến liên kết hay cầu nối, gọi là “antahkarana”. Cầu nối này chúng ta xây dựng qua tham thiền tạo sự chỉnh hợp giữa phàm ngã (gồm thể xácthể dĩ tháithể cảm dụcthể tình cảm, và thể trí), và Linh hồn để phàm ngã tiến hóa khá cao có thể liên tục phát triển và biểu lộ Linh hồn.

Phần này của cầu nối gọi là antahkarana cấp thấp và liên kết hay tích hợp phàm ngã, và hòa hợp linh hồn với phàm ngã. Nó được xây dựng nhờ tư tưởng có điều khiển và động cơ ngày càng dâng cao của hành giả, và là kết quả của việc sử dụng ý chí cùng với khả năng tưởng tượng sáng tạoÝ chí được dùng trong bối cảnh này có thể nói chung là có chiều hướng, mạnh mẽ, cương quyết và kiên định. Bấy giờ anhtahkarana mới có thể được dùng cho ấn tượng và rung động cao siêu.

Phần thứ hai của antahkarana được gọi là antahkarana cấp cao, kết nối từ phàm ngã đã hòa hợp với linh hồn đến Tam nguyên Tinh thầnTam nguyênTinh thần này được xem như là phàm ngã của chân thần (tinh thần) và có mối quan hệ với chân thần tương tự như phàm ngã và ba hạ thể liên hệ với linh hồnTam nguyên Tinh thần gồm có manas – thượng trí, Bồ-đề – trực giác thuần khiết, và Atma – ý chí của chân thần.

Sơ đồ dưới đây trình bày antahkarana cả cấp thấp và cấp cao. Antahkarana cấp thấp nối từ phàm ngã đến linh hồnAntahkarana cấp cao nối từ linh hồn đã hòa hợp với phàm ngã đến Tam nguyên Tinh thần.

fig5-5