Bảng Chi Tiết Nghề Nghiệp Theo Nghành Nghề Đạo Tạo Đại Học

BẢNG CHI TIẾT CÁC NGHÀNH NGHỀ THEO GIÁO DỤC QUỐC DÂN
Xem nguồn: Các nghành nghề theo Đại học

Số TT
nghành học
Đại học (Bao hàm nhất)
01Chăm sóc và thể dục thẩm mỹ
02Du lịch và dịch vụ nhà hàng khách sạn
03Giáo dục và đào tạo
04Máy tính và công nghệ thông tin
05Khóa học xã hội và truyền thông
06Khoa học ứng dụng và cơ bản
07Kinh doanh và quản lý
08Kiến trúc và xây dựng
09Kỹ thuật
10Luật
11Nghệ thuật sáng tạo và thiết kế
12Nhân văn
13Nông nghiệp và thú ý
14Y tế và sức khỏe
…………..…………….…………………………………………..………………………………..…..………….………………….