CÁC CÕI GIỚI – THE PLANES

+ CÁC CÕI GIỚITHE PLANES (Luận về lửa vũ trụ/ TCF, 118)

Cõi Hồng TrầnCác Cõi Giới Hệ ThốngCác Cõi Giới Vũ Trụ
1. Cõi giới nguyên tửCõi Thiêng LiêngAdi.Cõi giới nguyên tử
    Dĩ thái thứ 1Vật chất khởi nguyênDĩ thái thứ 1
2. Hạ nguyên tửChân ThầnAnupadakaHạ nguyên tử
The Akasha
(Tiên Thiên Ký Ảnh)
Dĩ thái thứ 2
3. Siêu dĩ tháiTinh ThầnDĩ Thái AtmaDĩ thái thứ 3
CÕI GIỚI CỦA SỰ HỢP NHẤT HAY ĐẠI ĐỒNG
4. Dĩ TháiTrực GiácDĩ Thái Bồ ĐềDĩ Thái Vũ Trụ thứ 4
BA CÕI GIỚI THẤP HƠN
5. KhíTinh ThầnLửaChất dĩ thái phụ dạng khí
6. LỏngAstral.  Cảm dụcChất Lỏng
7. Chất ĐặcCõi hồng trầnChất Đặc