Tổng Hợp Giải Thích Số 7+5 = 12 Với Bảy Cung – Hoàng Đạo – Chòm Sao – Hành Tinh – Ngũ Hành – Con Người

Tổng Hợp Các Giải Thích về Sự Tương Ứng
Của Bảy Cung – Hoàng Đạo – Chòm SaoHành TinhNgũ Hành – Cửu Cung
Với Tiểu Vũ TrụCon Người

+ Con người sinh ra ở cung hoàng đạo: Năng lượng của cung Hoàng Đạo mà một người được sinh ra trong đó, nó cho thấy vấn đề hiện tại của người ấy, nó xếp đặt bước đi hay nhịp độ đối với cuộc sống, tính chất của Phàm Ngã người ấy. Nó chi phối trạng thái hoạt động của cuộc đời người này trong lúc đầu thai.(CTHNM, 63)

A- CON SỐ 12 CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

I- Tổng hợp khái quát sự tương ứng hai số 7 + 5 = 12

1- Tóm lược tương ứng số 7 trong số 12 cung Hoàng đạo gồm:

+ 7 Cung năng lượng vũ trụ – 7 nguyên khí – 7 cung Hoàng đạo (Phát triển tâm thức)
+ 7 hơi thở vĩ đại của Thượng Đế (TTHM, 54)
+ Tương ứng số 7 khác(TTHM, 230):
Bảy cung hay bảy huyền giai.
– Bảy màu.
Bảy cảnh giới biểu hiện.
– Bảy Đấng Thiên tôn (Kumara).
– Bảy nguyên khí của con người.
– Bảy luân xa.
– Bảy hành tinh thánh thiện.
– Bảy dãy hành tinh.
– Bảy bầu hành tinh.
– Bảy cuộc tuần hoàn.
– Bảy căn chủng và phân chủng.
– Bảy cuộc điểm đạo.
+ 7 tuyến nội tiết chính trong thể: Tuyến tùng quả;Tuyến yên;Các tuyến giáp trạng và phó giáp trạng;Tuyến ức (thymus gland);Tuyến tụy; Các tuyến thượng thận; Các tuyến sinh dục. [Tâm lý HNM,Trang 413]
+ Bảy loại Vợ theo Phật dậy

2- Tóm lược tương ứng số 5 trong số 12 cung Hoàng đạo gồm:

+ 5 cõi giới – 5 cung Hoàng đạo (Phát triển huyền giai nhân loại) – 5 giống dân – 5 lục địa (Với đấng Hành tinh) – 5 tuyến nội tiết và 5 trung tâm lực (Con người)
+ 5 Hành tinh không thánh thiện

II- Thuyết minh chi tiết các tương ứng với số 7 + 5 = 12

1- Các tóm lược giải thích 7 + 5 = 12:

+ Con ngườibiểu hiện của 7 nguyên khí và hoạt động của 5 cõi giới, trong đó 7 + 5 được thấy là manh mối cho bí ẩn của 7 và 5 chòm sao của hoàng đạo.(CTHNM, 483)

+ 12 cung hoàng đạo thuộc 2 nhóm có liên quan nhiều đến Khoa Học về các Tam Giác, gồm:

1- Bảy cung Hoàng đạo có liên quan đến việc phát triển tâm thức hành tinh trên Địa Cầu và chỉ ngẩu nhiên có liên quan đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức Huyền Giai Nhân loại.
2- Năm cung Hoàng đạo có liên quan đến việc phát triển của Huyền Giai Nhân loại trong thời giankhông gian. 5 cung quyết định chính yếu:

a/ Cancer.
b/ Leo.
c/ Scorpio.
d/ Capricorn.
e/ Pisces
.

* Năm giống dân: Năm cung Hoàng đạo tương ứng với 5 giống dân lớn, hiện tại chúng ta là chủng Aryen, là thứ năm.
* Năm lục địa: Năm chủng tộc này tạo ra các biểu lộ bên ngoài gọi là 5 lục địa Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ.
* Năm tuyến nội tiết trong con người: Đối với Đấng hành tinh, 5 lục địa này cũng như 5 tuyến nội tiết chính yếu đối với con người. Chúng được liên kết với 5 trung tâm lực

Tất cả các vẻ ngoài này, các biểu hiện về các đặc tính và các bằng chứng vật chất của sự sống đều là các biểu tượng hay là dấu hiệu bên ngoài và hữu hình của các thực tại tâm linh bên trong hay của Sự Sống, bất kể bạn có thể hiểu danh xưng đó thế nào. Với mục đích của chúng ta, chúng ta có thể định nghĩa Sự Sống như là năng lượng phát ra từ một vài Sự Sống vĩ đại, tức các Đấng đang đứng sau thái dương hệ chúng ta dưới hình thức sự sống và cội nguồn của thái dương (CTHNM,482)

III- CÁC TƯƠNG ỨNG CỦA CON SỐ 7 khác

+ Bảy nhánh Tri Thức: “Giáo Lý Bí Nhiệm” – có 7 nhánh tri thức, Kinh Puranas –SD I, 192. Tương tự, các hành tinh thánh thiện thường được gọi là “bảy cấp tri thức tâm linh” hay là “bảy phân chi của lĩnh vực tri thức”.
1/ Bảy Cung, các Tinh quân Hy sinh, Bác áiTri thức.
2/ Bảy trạng thái ý thức
3/ Bảy trạng thái vật chất hay cảnh giới.
4/ Bảy loại thần lực.
5/ Bảy cuộc điểm đạo và nhiều thất bộ khác.
6/ Tri thức thuần túy (Gnosis),
7/ Tri thức ẩn tàng là Nguyên Lý thứ bảy,       (LVLCK, 1175):

+ Khi chúng ta tiến hành và khảo sát về các vấn đề này, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ sự kiện rằng chúng ta đang xem xét về 7 cung và các liên hệ hỗ tương của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí chúng ta đề cập tới:

1. Bảy cung năng lượng (rays) và 12 cung hoàng đạo.

2. Bảy cung năng lượng và 12 Huyền Giai Sáng Tạo.

3. Bảy cung năng lượng và các hành tinh khi chúng cai quản 12 cung biểu lộ (house of expression).

+ Con người tiến hóa ban đầu qua sự đáp ứng năng lượng của Hành tinh, sau đến các Chòm sao

– 12 Hành tinh đang chi phối 12 Cung Hoàng đạo, có liên quan trước tiên đến biểu lộ ở cõi trần của con người, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Phàm ngã (CTHNM, 63)
– 12 chòm sao có liên quan trước tiên với việc kích thích của linh hồn bên trong hình hài, tạo ra hoạt động bên trong mà, đến lượt nó, tạo nên các thay đổi trong biểu hiện bên ngoài, qua sự dung hợp của năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Ảnh hưởng được tạo ra rơi vào hai giai đoạn:
1. Giai đoạn thứ nhất trong đó Cung thái dương chi phối con ngườicon người dần dần thích hợp để đáp ứng với linh hồn. Các khả năng tiềm tàng của con người trong kiếp sống này được khai mở. Hiệu quả/ ảnh hưởng của cung thái dương đôi khi được gọi là “thế mạnh của Mặt Trời Khả Hữu” (“the potency of the Sun of Probability”).
2. Giai đoạn thứ hai trong đó có sự đáp ứng ngày càng tăng với các năng lượng, bị che giấu bởi cung mệnh. Các năng lượng đó tạo ra điều bất ngờ và gây ra việc thúc đẩy diễn trình tiến hóa và việc khai mở sự sống nội tâm. Cung mệnh được đặt tên theo ngôn ngữ của huyền bí học là “Mặt Trời của Triển Vọng” (“the Sun of Possibility”)…..    Qua hiệu ứng của năng lượng tuôn đổ từ các cung hoàng đạo, con người được chuẩn bị cho “bước ngoặt về định hướng” (“crisis of orientation”) trong đó con người từ từ và dần dần đảo ngược cách thức tiến bộ của mình dựa trên vòng sinh hóa và bắt đầu quyết tâm đi tìm lại cội nguồn của mình. Lúc bấy giờ, y đi từ Aries (Dương Cưu) đến Pisces (Song Ngư) xuyên qua Taurus (Kim Ngưu), Scorpio (Hổ Cáp) và Capricorn (Nam Dương/ Ma Kết), thay vì chuyển từ Aries đến Taurus xuyên qua Sagittarius (Nhân). Leo (Hải Sư) và Cancer (Bắc Giải). Bộ ba của các chòm sao nói trên trong 2 lộ trình lớn này chung quanh hoàng đạo có một hiệu quả rõ rệt và quan trọng, được gọi là “cung có ảnh hưởng tối thượng”. (CTHNM, 64)
………Sau rốt, năng lượng của 12 chòm sao và ‒ ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển (Với Linh hồn các Điểm đạo đồ _Hương diễn giải) – của 3 tinh tòa lớn đang chi phối Thái Dương Thượng Đế được phối hợp với các năng lượng tự nhiên (innate energies) của 7 cung hoặc của 7 vị Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một mức hoàn thiện. Các năng lượng bên ngoài này (ở đây Tôi nói tới năng lượng của các tinh tòa chính) được chuyển cho Địa Cầu xuyên qua 7 hành tinh thánh thiện và 5 hành tinh không thánh thiện, và khi có sự hòa nhập hoàn toàn của các năng lượng có liên quan, và, do đó có sự biểu hiện đầy đủ, thì một giai đoạn lớn của thế giới kết thúc. Cả một thời kỳ dài trong chu kỳ các cuộc lâm phàm này và các giai đoạn biểu lộ, con người hầu hết bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của các hành tinh không thánh thiện. Như bạn biết, có 5 hành tinh loại này:

Thái Dương (đang che khuất một hành tinh)
Mặt trăng (đang che lấp một hành tinh)
– Chính Địa Cầu
Mars tức Hỏa tinh
Pluto tức Diêm Vương tinh

Nói một cách tượng trưng, con người là “ngôi sao 5 cánh và, ở các điểm lửa, các lực của con người tuôn ra và trên mỗi điểm lửa đó xuất hiện một trung tâm tiếp nhận(CTHNM, 65)

+ CON SỐ 7 VỚI NGUỒN GỐC SỰ SỐNG VŨ TRỤ

Khi Thượng đế khai sinh một vũ trụ mới, từ Ngài phóng ra bảy phát xạ (emanations). Cổ thư hay dùng từ “thở ra” (breathe out) để mô tả tiến trình này. Sự Sống Duy Nhất thở ra hay phân hóa thành bảy luồng năng lượng được biết đến như là Bảy Cung.

Bảy Cung cung ứng toàn bộ môi trường thể hiện cho Thượng đế Biểu hiện, và bản thân chúng là các phẩm tính như Bác Ái, Sùng Tín, Mỹ Lệ. Mỗi cung có cung bậc, âm thanh, màu sắc, và rung động riêng của nó. Ta có thể thấy chúng trong màu sắc của cầu vồng, bảy note của âm giai. Ta còn thấy các ví dụ khác về số bảy như 7 ngày trong tuần, 7 tội lỗi chết người, Bảy Kỳ quan của thế giới, 7 Luân xa hay 7 tuyến

Bảy Cung gồm 3 Cung trạng thái chính và 4 Cung thuộc tính thứ yếu

Và bây giờ chúng ta trở lại với Thái dương hệ của chúng ta.

Các chòm sao là các luân xa (chakras) của Vũ trụ. Các hành tinh là luân xa của các Thái dương hệ. Các luân xa này có quan hệ với các trung tâm lực hay luân xa của con người. Các hành tinh của thái dương hệ chúng ta có các Cung khác nhau liên kết với chúng: Vulcan và Diêm Vươngtinh truyền dẫn Cung 1Mặt trời và Mộc tinh truyền dẫn Cung 2Trái đất và Thổ tinh truyền dẫn Cung 3Thủy tinh và Mặt trăng truyền dẫn Cung 4Kim Tinh truyền dẫn Cung 5Hỏa tinh và Hải Vương Tinh truyền dẫn Cung 6Thiên Vương Tinh truyền dẫn Cung 7. Chúng ta sẽ học thêm về các điều này sau này.

TA HÃY XEM SỰ QUAN TRỌNG CỦA SỐ 7

Chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của số 7, bây giờ chúng ta quay trở lại xem xét Vũ trụ lần nữa. Khi Đấng Tuyệt đối hay Sự Sống Duy nhất biểu lộ, Ngài biểu lộ qua vũ trụ là cơ thể của Ngài. Ngài có 7 cấp bậc hay cảnh giới vũ trụ vĩ đại, là bảy thế giới tâm thức mà Ngài hoạt động trong đó. Chúng ta có thể xem đó là bảy cấp bậc, hay bảy bước, hoặc cũng có thể xem như 7 vòng tròn đồng tâm. Dù xem theo cách nào đi nữa, các cảnh giới không thật sự đúng như vậy mà thật ra xuyên thấu vào nhau. Điều này cũng đúng cho một vũ trụ, một con người, hay một nguyên tử.

Mỗi cảnh giới vũ trụ lại có 7 phân cảnh cùng bản chất tương tự. Như vậy, cấp bậc tâm thức cao nhất là Cõi Thượng đế Vũ trụ, sẽ có 7 phân cảnh tương ứng với 7 cảnh giới chính, và các Cảnh giới Vũ trụ còn lại cũng như thế.

Xem nguồn: Cấu tạo con người qua bảy cảnh giới

III- CÁC TƯƠNG ỨNG CỦA CON SỐ 5 khác

.

IV- Sự tương ứng và ý nghĩa con số thứ tự cung Hoàng Đạo_Chân Sư DK (CTHNM, 249)

1- Cặp số 1 – 4 – 8 – 11: Những con số này chính chúng có ý nghĩa nhất, vì chúng là các cung của Ý chí – Dục vọng, của biểu lộ nhân loại, của nguyên khí Christ và của điểm đạo …và lịch sử của linh hồn được niêm kín trong các con số này. (Xem thêm ý nghĩa tại CTHNM, 248)