Tổng Hợp Các Tương Ứng – Thích Nghĩa Của Các Thuật Ngữ Tâm Linh – Tu Hành

TỔNG HỢP CÁC TƯƠNG ỨNG
CỦA CÁC THUẬT NGỮ VỀ TÂM LINH VÀ MINH TRIẾT MỚI

I- TỔNG HỢP VỀ TƯƠNG ỨNG CÁC THUẬT NGỮ VỀ MINH TRIẾT MỚI

+ Thượng Đế Tam Phân (LVLCK, 64)
Cha ………………. Con …………………. Mẹ
Tinh thần ……….. Linh hồn ……………. Xác thân
Sự Sống ……….. Tâm thức ……………. Sắc tướng
Chân Thần …….. Chân ngã …………… Phàm ngã
Linh ngã ……… Thượng ngã …………. Phàm ngã
Tinh thần ……….. Biệt ngã……………… Phàm ngã
Điểm …………… Tam nguyên…………. Tứ nguyên
Chân thần ….T.Dương T.Thần… Nguyệt Tinh Quân

II- TỔNG HỢP VỀ TƯƠNG ỨNG CÁC THUẬT NGỮ VỀ TÂM LINH – TU HÀNH

+ LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ NHÌN THẤU ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

– KHÔNG TRANH CHẤP LÀ TỪ BI 
– KHÔNG TRANH LUẬN LÀ TRÍ TUỆ 
– KHÔNG NGHE THẤY LÀ SỰ THANH TỊNH 
– KHÔNG QUAN SÁT LÀ SỰ TỰ TẠI 
– KHÔNG THAM LAMBỐ THÍ 
– BỎ ÁC LÀ CÁI THIỆN
– SỬA ĐỔI BẢN THÂN LÀ SÁM HỐI 
– NHÚN NHƯỜNG CHÍNH LÀ LỄ PHẬT 
THA THỨGIẢI THOÁT 
BIẾT ĐỦ CHÍNH LÀ BIẾT BUÔNG BỎ 
– LỢI CỦA MỌI NGƯỜI CHÍNH LÀ CÁI LỢI CỦA BẢN THÂN.
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT