Tổng hợp về Cung Mọc

+ Cung Mọc chỉ đường hướng mà toàn bộ năng lượng của con ngườithể tuôn chảy theo đó nếu y muốn hoàn thành mục đích của kiếp luân hồi nào đó. Dĩ nhiên chỉ khi điều này được vận dụng đúng cáchNó nắm giữ bí mật của tương lai y, và trong biểu tượng cùng sự tìm hiểu về nó, y có thể tìm thấy manh mối cho vấn đề cuộc sống của y và chỉ dẫn cho những gì mà y có thể trở thành và thành đạt. Nó bộc lộ cho y loại thần lực vốn sẽ giúp cho y thành công. Khi điều này được thực hiện đầy đủ, nó có thể xem như tạo ra trạng thái sattva hay trạng thái hài hòa của cuộc đời y, vì khi nó thể hiện vai trò và được vận dụng, nó tạo ra sự hài hòa với ý chí của linh hồn trong một kiếp sống đặc biệt nào đó.(Nguồn: Chiêm tinh học nội môn 7)